Informacje dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Poniższe odnośniki pozwolą Państwu zapoznać się z regulaminami obowiązującymi w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie, kadrą nauczycielską, wymaganymi podręcznikami i programem nauczania. Podajemy również dane kontaktowe wraz z godzinami funkcjonowania sekretariatu. Ostatni odnośnik dotyczy dokumentacji związanej ze statusem słuchacza CKU. W przypadku nieuzyskania poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Wszystkie wymienione powyżej informacje są skierowane do słuchaczy liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej oraz osób zapisanych na kursy zawodowe.