Informacje dla słuchaczy szkoły dla dorosłych CKU nr 1

Szkoły średnie dla dorosłych pracują w oparciu o określone przepisy edukacyjne i wewnętrzne. Również nasza placówka kieruje się wskazówkami i zaleceniami zewnętrznymi. Opracowaliśmy także własny regulamin, który obowiązuje wszystkich uczniów szkoły dla dorosłych. Osoby, które przygotowują się do podjęcia nauki w CKU lub chcą złożyć dokumenty, zapraszamy do zapoznania się z informacjami w tej zakładce.

Poniższe odnośniki pozwolą się zapoznać z regulaminami, jakie obowiązują w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie. Tu można poznać również kadrę nauczycielską szkoły dla dorosłych w Warszawie, listę wymaganych podręczników i program nauczania. Podajemy również dane kontaktowe wraz z godzinami funkcjonowania sekretariatu. Ostatni odnośnik dotyczy dokumentacji związanej ze statusem słuchacza CKU. W przypadku nieuzyskania poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Wszystkie wymienione powyżej informacje są skierowane do słuchaczy liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej oraz osób zapisanych na kursy zawodowe.