Egzamin maturalny


Opłaty maturalne

Informacje dotyczące opłat maturalnych w 2019 roku znajdują się na stronie internetowej: http://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3201


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 2019

POBIERZ

Terminy ustnych egzaminów maturalnych będą podane w gablocie szkolnej na I piętrze


Kursy maturalne – egzamin maturalny

O maturze mówi się, że jest najważniejszym egzaminem szkolnym. Nie bez powodu. Matura daje dostęp do pracy, zwiększa szanse na lepsze zatrudnienie, przyczynia się tym samym do lepszego standardu życia. Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie zwykle nie mają kłopotów ze zdaniem tego egzaminu. Przygotowania do matury w naszej szkole z dużym prawdopodobieństwem wystarczą do zdobycia dobrego wyniku maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Oczywiście pod warunkiem, że osoba ucząca się zechce włożyć odrobinę wysiłku w opanowanie materiału dydaktycznego. Do tego właśnie Państwa zachęcamy.


Materiały dla maturzystów

JĘZYK POLSKI – MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW  (NOWA FORMUŁA)

 

Prezentacja maturalna z języka polskiego (STARA FORMUŁA)

Tematy prezentacji maturalnych dla absolwentów liceów z lat 2004/2005 – 2013/2014 – tematy

Bibliografię należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 6.04.2019