Egzaminy maturalne i zawodowe

Informacje o egzaminach maturalnych i zawodowych

Poniższe odnośniki są przeznaczone dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej. Uczniowie mogą zapoznać się z pełną procedurą przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych, oraz poznać kalendarz sesji egzaminacyjnych. W celu lepszego przygotowania się do egzaminów, prosimy o zapoznanie się z formą, w jakiej się odbywają. Dokładne informacje o wymogach stawianych przed słuchaczami pozwolą na łatwiejsze zaliczenie i uzyskanie wyższych ocen.

Informacje o egzaminach: