O Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawkie

Szkoła mądrej akceptacji i sukcesów w edukacji dorosłych

Celem prowadzonych przez nas zajęć w szkole ponadgimnazjalnej i policealnej dla dorosłych jest wykształcenie absolwentów przygotowanych do samodzielnego działania, którzy będą odznaczali się zdolnościami twórczymi, zdrową tolerancją, asertywnością oraz będą potrafili „żyć z innymi dla innych”. Wierzymy, że te cechy charakteru oraz wiedza zdobyta w Centrum Kształcenia Ustawicznego odkrywają w człowieku jego najlepsze strony i kształcą rzetelnych pracowników, radzących sobie na rynku pracy.

Takie efekty edukacyjne osiągamy poprzez integrację procesów dydaktycznych i wychowawczych. Nasi absolwenci kierują się maksymą A. de Saint-Exupery’ego – „W życiu trzeba uczestniczyć”. Nasza misja pedagogiczna jest wypełniana poprzez realizację połączonych celów z zakresu nauczania i wychowania. Zajęcia w prowadzonej przez nas szkole ponadgimnazjalnej i policealnej odbywają się w trybie stacjonarnym lub zaocznym, dzięki czemu z powodzeniem mogą się u nas uczyć osoby pracujące.

Nigdy nie jest za późno na podjęcie nauki lub doskonalenie już posiadanych umiejętności. Kształcenie ustawiczne to wymóg czasu, w którym żyjemy. Dlatego właśnie edukację dorosłych należy podjąć zgodnie z wymogami stawianymi przez rynek pracy i nowoczesne społeczeństwo. W szybko zmieniającym się świecie, uczymy się przez całe życie. Każdy, kto osiągnął sukces, wie o tym doskonale. Zachęcamy więc do skorzystania z oferty edukacji dla dorosłych, dostępnej w najlepszym w Warszawie Centrum Kształcenia Ustawicznego.