Warunki przyjęcia

Obowiązek nauki

Spełnianie obowiązku nauki przez niepełnoletnich słuchaczy CKU nr 1.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, dlatego rodzice niepełnoletniego ucznia podlegającego obowiązkowi nauki są zobowiązani do:

Dodatkowo

Nie spełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z tym na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki.

Kryteria przyjęcia słuchaczy do Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) nr 1

Wejście w poczet uczniów CKU wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Różnią się one w zależności od typu placówki szkolnej. Pierwsze wymaganie dotyczy wieku. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 16 rok życia. Niezbędny jest też komplet dokumentów, który należy dostarczyć do Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie, które swoją siedzibę ma przy ulicy Noakowskiego 6.

Przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Od kandydatów oczekujemy posiadania dokumentu potwierdzającego ukończenie gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia, ZSZ lub szkoły podstawowej.

Przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych

Wymagamy posiadania dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Nie jest przy tym ważne posiadanie świadectwa maturalnego.

Przyjęcie na semestry wyższe

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe, powinien przedstawić świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej (wraz z punktami uzyskanymi podczas nauki). Wymagamy również dostarczenia świadectwa ukończenia klasy (semestru) znajdującego się niżej w systemie nauczania szkolnego. Pod uwagę brane będą również pozytywne wyniki egzaminów klasyfikacyjnych wynikające z różnic programowych.

Prosimy o składanie w sekretariacie wyłącznie kompletnej dokumentacji. Dokumentacja niekompletna nie zostanie przez sekretariat przyjęta. Chcąc się zapisać:

Logo biuletyn informacji publicznej Logo aplikacji moodle Logo facebooka Logo Uczelni Techniczno-Handlowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.