Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie znane jest z wysokiego poziomu nauczania. Władze szkoły starannie dobierają nauczycieli, aby mieć pewność o zachowaniu wypracowywanego przez lata standardu edukacji. Poniżej znajdą Państwo nazwiska pedagogów pracujących w CKU, posegregowane według nauczanych przez nich przedmiotów. Kadra pedagogiczna bez wyjątku posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi. To skuteczni i wykwalifikowani nauczyciele. Cieszymy się zatem, że możemy razem pracować z pożytkiem dla naszych słuchaczy.

Język polski

 • mgr Anna Horodelska
 • mgr Wioletta Jóźwiak
 • mgr Katarzyna Mikulska
 • mgr Daria Nowak
 • mgr Bożena Osipowicz
 • mgr Joanna Ryszewska-Drewniak

Język angielski

 • mgr Norbert Dzienisiuk
 • mgr Anna Mazurak
 • mgr Anetta Mazurek
 • mgr Barbara Owczarek
 • mgr Joanna Szczepańska
 • mgr Marzanna Stasiak
 • mgr Iwona Warczykowska
 • mgr Janusz Włoszczuk

Historia

 • mgr Mariola Kujawska-Kośmider
 • mgr Robert Laszczka
 • mgr Zbigniew Michalik
 • mgr Marzanna Stasiak

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Zbigniew Michalik
 • mgr Katarzyna Mikulska

Matematyka

 • mgr Marek Ałasa
 • mgr Izabela Karpowicz
 • mgr Wl0dzimierz Małk0vski
 • mgr Joanna Słomska
 • mgr Ewa Wawrzeniecka

Fizyka

 • mgr Urszula Koprowska

Chemia

 • mgr Ewa Rataj-Omielczenko
 • mgr Joanna Słomska

Biologia

 • dr Teresa Hołdakowska
 • mgr Renata Biernacka

Geografia

 • mgr Regina Kabala-Maziarz
 • mgr Barbara Owczarek

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Julita Kowalik

Technologia informacyjna

 • mgr Wl0dzimierz Małk0vski
 • mgr Janusz Kuszmierek
 • mgr Kacper Bąk
 • mgr Jolanta Sobczyk

Przedmioty zawodowe

 • mgr Wl0dzimierz Małk0vski
 • mgr Ewa Ulman