Szkoła policealna dla dorosłych

Poniżej znajdą Państwo informacje o datach rozpoczęcia semestrów dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, prowadzonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr. 1 w Warszawie. Prosimy również o zapoznanie się z rozkładem lekcyjnym, planem zajęć i podręcznikami do nauki. Szczegółowy plan nauczania dla specjalizacji: Technik Administracji i Technik Informatyk, można pobrać w formie pliku pdf. W podobny sposób dostępna jest „Umowa o praktyczną naukę zawodu”. Wszystkim naszym słuchaczom życzymy możliwie największych sukcesów edukacyjnych.


Dzwonki

1 LEKCJA 8.00-8.45
2 LEKCJA 8.50-9.35
3 LEKCJA 9.40-10.25
4 LEKCJA 10.30-11.15
5 LEKCJA 11.30-12.15
6 LEKCJA 12.20-13.05
7 LEKCJA 13.10-13.55
8 LEKCJA 14.00-14.45
9 LEKCJA 14.50-15.35
10 LEKCJA 15.40-16.25

Terminarz zajęć

SEMESTRY NIŻSZE

PRZYDZIAŁ SAL I WYCHOWAWSTW –pobierz

TERMINARZ – pobierz

 

SEMESTRY WYŻSZE

PRZYDZIAŁ SAL I WYCHOWAWSTW – pobierz

TERMINARZ – pobierz

 

 

 


Plany zajęć

 

 SEMESTRY NIŻSZE

PLAN ZAJĘĆ (1S, 1IN)- pobierz

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH 17-18.11.2018pobierz

 

SEMESTRY WYŻSZE

PLAN ZAJĘĆ (2S, 2IN)pobierz

 

 

 

 


Plan sesji egzaminacyjnej

KLASA 1S

08.12.2018      GODZ. 16.30             DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

PODSTAWY STATYSTYKI

05.01.2019      GODZ. 12.30             PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH

12.01.2019      GODZ. 8.00               POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI – PISEMNY

GODZ. 10.00                                       PODSTAWY PRAWA PRACY – PISEMNY

13.01.2019      GODZ. 10.00             JĘZYK ANGIELSKI W ADMINISTRACJI

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

19.01.2019      GODZ. 12.00             PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

 

KLASA 2 S

05.01.2019      GODZ. 8.00               PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO – PISEMNY

GODZ. 10.00                         POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI – PISEMNY

12.01.2019      GODZ. 10.00             PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH

PODSTAWY STATYSTYKI

13.01.2019      GODZ. 10.00             JĘZYK ANGIELSKI W ADMINISTRACJI

19.01.2018      GODZ. 13.00             PODSTAWY PRAWA PRACY

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

20.01.2019      GODZ. 8.00              WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

GODZ. 10.00                DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE  ORGANIZACYJNEJ

 

 

 

 

 

 

 


Szkolny plan nauczania

 

 


Podręczniki

TECHNIK ADMINISTRACJI
Wykaz podręczników dla zawodu technik administracji – pobierz

TECHNIK INFORMATYK

Tomasz Kowalski, Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Numer dopuszczenia MEN: 2/2013

Barbara Halska, Paweł Bensel, Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Numer dopuszczenia MEN: 58/2013

Jolanta Pokorska, Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych.

Numer dopuszczenia MEN: 13/2013

Jolanta Pokorska, Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Numer dopuszczenia MEN: 50/2013.

Jolanta Pokorska, Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Numer dopuszczenia MEN: 13/2014


 

Praktyki zawodowe

UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODUpobierz

Dokument należy złożyć do opiekuna praktyk