Liceum Ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Nasi obecni słuchacze, a także uczniowie, którzy zamierzają podjąć naukę w prowadzonym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, mogą zapoznać się z wymiarem godzin lekcyjnych, terminarzem i planem zajęć, uzyskać informacje o sesji egzaminacyjnej, sesji poprawkowej oraz planie nauczania wdrażanym na zajęciach. Podajemy również listę z zestawem podręczników obowiązujących na zajęciach. Informacje przeznaczone są dla uczących się w trybie stacjonarnym i szkole zaocznej dla dorosłych.

Informacje dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Poniższe odnośniki prowadzą do stron ze szczegółowymi informacjami o zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym i zaocznym. Prosimy o zapoznanie się z rozkładem zajęć, wykazem podręczników, godzinami lekcji i innymi ważnymi dla słuchacza sprawami.