O Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie to szkoła mądrej akceptacji

Celem prowadzonych przez nas liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej dla dorosłych jest wykształcenie absolwentów przygotowanych do samodzielnego działania, którzy będą odznaczali się zdolnościami twórczymi, będą tolerancyjni, asertywni oraz będą potrafili „żyć z innymi dla innych”. Takie efekty jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez integracje procesów dydaktycznych i wychowawczych. Nasi absolwenci kierują się maksymą A. de Saint-Exupery – „W życiu trzeba uczestniczyć”. Nasza misja jest wypełniana poprzez jednoczesną realizację celów z zakresu nauczania oraz wychowania.
Zajęcia w prowadzonej przez nas szkole ponadgimnazjalnej i policealnej odbywają się w trybie stacjonarnym lub zaocznym, dzięki czemu z powodzeniem mogą się u nas uczyć osoby pracujące.