Dokumenty Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z udostępnionymi poniżej dokumentami związanymi z bieżącą działalnością oraz z planami rozwoju naszego liceum i szkoły policealnej dla dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie. W naszej placówce zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o właściwą edukację osób dorosłych oraz pomóc osobom pracującym w połączeniu nauki z pracą

Uwaga! Budynek szkolny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zgłaszając się do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie miej przygotowane następujące dokumenty:

DOKUMENTY PRZYNOSIMY W WIĄZANEJ TECZCE !

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. wypełnione (DRUKOWANYMI LITERAMI!) podanie na druku CKU Nr 1

Osoba zapisująca się do szkoły wypełnia oba kwestionariusze

2. świadectwo ukończenia szkoły (podstawowej, zasadniczej lub gimnazjum)

3. dwie koperty ze znaczkiem na list zwykły

4. jedna kopertę ze znaczkiem na list polecony

5. dwie fotografie (37×52 mm) nie z automatu

6. inne dokumenty (ksero skróconego odpisu aktu urodzenia w przypadku osób nieletnich, ksero skróconego aktu małżeństwa w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko)

 

SZKOŁA POLICEALNA

1. wypełnione (DRUKOWANYMI LITERAMI!) podanie na druku CKU Nr1

   ROK SZKOLNY 2018/2019

Osoba zapisująca się do szkoły wypełnia oba kwestionariusze

2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

3. dwie koperty ze znaczkiem na list zwykły

4. jedna kopertę ze znaczkiem na list polecony

5. dwie fotografie (37×52 mm) nie z automatu

6. inne dokumenty ( ksero skróconego aktu małżeństwa w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko, orzeczenie lekarskie)

UWAGA: SEKRETARIAT SZKOLNY PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW!!!