Co proponuje Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie wchodzą: liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna oraz jednostka oferująca kursy maturalne i zawodowe. Nauka w naszych placówkach jest bezpłatna. Dzięki zastosowaniu stacjonarnego i zaocznego trybu nauki, oferujemy możliwość edukacji także osobom pracującym. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat zasad kształcenia w naszych szkołach.

Proponujemy Państwu:

  • bezpłatną naukę w szkole,
  • zajęcia odbywające się tylko 3 lub 2 razy w tygodniu (także w weekendy), co daje słuchaczom czas na rozwijanie swoich zainteresowań i realizację innych planów życiowych,
  • życzliwą i twórczą atmosferę,
  • dodatkowe konsultacje (bezpłatne) dla osób mających problemy w nauce,
  • zapewnioną pomoc pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,
  • doświadczoną i życzliwą kadrę pedagogiczną,
  • bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe, a także nowoczesną bibliotekę i Centrum Multimedialne,
  • wysoką zdawalność egzaminu maturalnego wśród słuchaczy,
  • położenie w centrum Warszawy (obok Głównego Gmachu Politechniki Warszawskiej).
  • możliwość wyboru typu szkoły oraz dni zajęć w jakich odbywa się nauka:

LIII Liceum Ogólnokształcące 3-letnie (na podbudowie gimnazjum, szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej)

zajęcia odbywają się od 8:00 do 15:00 (wtorki, środy, czwartki);
zajęcia odbywają się od 8:00 do 16:25 (sobota i niedziela) – dwa lub trzy zjazdy w miesiącu;
zajęcia odbywają się od 15:10 do 20:40 (wtorki, czwartki) – dwa lub trzy zjazdy w miesiącu.

Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych 2 letnie (na podbudowie szkoły średniej bez matury)

kierunki kształcenia: technik administracji, technik informatyk
zajęcia odbywają się od 8:00 do 16:25 (sobota i niedziela) – dwa lub trzy zjazdy w miesiącu.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

A.25 WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH.

A.35. PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

więcej informacji


Uwaga!

Budynek szkolny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.