Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 rozpoczęło współpracę z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Szkoła pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 21 lutego 2014 r., jest jednak jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1992 r. jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Obecna nazwa: „Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej” odzwierciedla włączenie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w struktury Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz związane z tym poszerzenie oferty programowej zarówno na kierunkach technicznych, jak i społecznych.

Porozumienie pomiędzy UT-H a Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 umożliwi udział naszych słuchaczy w działalności dydaktycznej Uczelni. Dodatkowo UT-H objęła patronat nad naszą szkołą.

Informacje o Uczelni: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie a Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 nasza szkoła przyjmuje studentów studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów podyplomowych na praktyki zawodowe. Realizacja praktyk odbywa się w oparciu o opracowany przez Akademię sylabus praktyk i Kartę praktykanta.
W zamian za opiekę nad studentami w czasie praktyk Akademia zobowiązała się do zapewnienia bezpłatnego uczestnictwa naszych nauczycieli w konferencjach organizowanych bądź współorganizowanych przez Akademię oraz uczestnictwa w organizowanych przez Akademię szkoleniach.

Informacje o Uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Logo biuletyn informacji publicznej Logo aplikacji moodle Logo facebooka Logo Uczelni Techniczno-Handlowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.