Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin

Regulamin zwrotu i wypożyczeń książek w bibliotece CKU nr 1 w czasie epidemii COVID-19, zgodny z Zarządzeniem nr DC.11.2020 Dyrektora CKU nr 1 z dnia 20 maja 2020 r.

 1. Nauczyciele-bibliotekarze będą przyjmowali zwroty książek wypożyczonych przez słuchaczy od 2 czerwca, zgodnie z terminarzem konsultacji dla semestrów 1-5, na specjalnie przygotowanym stanowisku przy wejściu do biblioteki szkolnej.

 2. Słuchacze zwracający książki mają obowiązek zdezynfekowania rąk płynem, znajdującym się przed wejściem do biblioteki. Do punktu zwrotu książek, należy podchodzić pojedynczo i w masce ochronnej lub przyłbicy. Odstęp pomiędzy czytelnikami musi wynosić co najmniej 1,5 m.

 3. Nauczyciele-bibliotekarze będą obsługiwać czytelników w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach ochronnych.

 4. Po każdym czytelniku przeprowadzana będzie dezynfekcja blatu stołu.

 5. Zwracane książki będą przechowywane w miejscu izolowanym w czytelni.

 6. Po upływie 3 dni kwarantanny nauczyciel-bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia słuchacz zobowiązany będzie do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

 7. Słuchacze mogą wypożyczać książki, jednak zwrot musi nastąpić do dnia 18 czerwca 2020.

 8. Rekomendujemy korzystanie ze zbiorów biblioteki on-line na szkolnej platformie Moodle.

 9. Biblioteka nie przewiduje wypożyczeń kompletów podręczników na zajęcia konsultacyjne dla słuchaczy z semestrów 1-5, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

 10. Każdy słuchacz, który chce odebrać dokumenty ze szkoły, musi zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.

 11. Poza godzinami otwarcia biblioteki słuchacze będą mogli zwracać książki do oznaczonego pojemnika znajdującego się na parterze budynku, przy recepcji. Słuchacz dokonujący zwrotu książek w tej formie proszony jest o umieszczenie w książce kartki z imieniem, nazwiskiem, klasą i datą zwrotu.

 

Regulamin Biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1

I. Postanowienia ogólne
a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy słuchacze, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 
d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 

II. Regulamin korzystania z wypożyczalni

a. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel-bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek.
b. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w ciągu 1 miesiąca, może poprosić o prolongatę czyli przesunięcie terminu zwrotu. 
c. Czytelnik może zarezerwować tradycyjnie lub on-line potrzebną mu pozycję. 
d. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
e. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
f. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń
aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
g. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego
w terminie wyznaczonym przez pracowników biblioteki.
h. Słuchacze opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia, potwierdzającego rozliczenie z biblioteką.

III. Regulamin korzystania z czytelni 

a. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. 
b. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów wypożyczalni. 
c. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu. 
d. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Czasopisma (z wyjątkiem ostatniego numeru) można wypożyczać do domu.
e. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 
f. W czytelni obowiązuje cisza i nie wolno spożywać posiłków. 

IV. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

a. Stanowiska komputerowe w czytelni umożliwiają korzystanie z Internetu, katalogu MOL NET+ oraz materiałów multimedialnych ze zbiorów bibliotecznych.
b. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych. 
c. W czytelni korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
d. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po wniesieniu opłaty, pokrywającej koszt zużytego papieru i atramentu. 
g. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego
i oprogramowania powstałe z jego winy.
h. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych.