Dokumenty Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Przyjęcie do szkoły: jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydaci starający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej dla dorosłych, mogą pobrać kompletny zestaw dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Dokumenty powinny zostać dostarczone do sekretariatu CKU. Prosimy o uważne wypełnienie pobranych formularzy i zalecamy stosowanie liter drukowanych. Sekretariat przyjmuje wyłącznie podania zawierające wszystkie dokumenty, zatem dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów nie zostanie uwzględnione. Podając informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu naboru, biorą Państwo odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych danych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kandydatów do nauki w liceum ogólnokształcącym prosimy o dostarczenie wszystkich dokumentów wymienionych poniżej.

1. Wypełnione kwestionariusze

Dokumenty do pobrania dla kandydata do 3-letniego LO (należy wypełnić oba! )

  • kwestionariusz kandydata (3-letnie LO) – pobierz
  • kwestionariusz słuchacza (3-letnie LO) – pobierz

Dokumenty do pobrania dla kandydata do 4-letniego LO (należy wypełnić oba! )

  • kwestionariusz kandydata (4-letnie LO) –pobierz
  • kwestionariusz słuchacza (4-letnie LO) – pobierz

2. Świadectwo szkolne w oryginale (gimnazjalne i otrzymane świadectwa ze szkoły średniej).

3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (ksero – oryginał do wglądu).

4. Dwie koperty ze znaczkiem na list zwykły.

5. Jedna koperta ze znaczkiem na list polecony.

6. Dwie fotografie o wymiarach 37×52 mm (nie przyjmujemy fotografii wykonanych w automatach).

7. Ksero skróconego odpisu aktu urodzenia (w przypadku osób nieletnich – oryginał do wglądu).

8. Ksero skróconego aktu małżeństwa (w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko – oryginał do wglądu).

 

SZKOŁA POLICEALNA

Kierunki:

  • Technik administracji (przyjmujemy zapisy na 2 i 4 semestr)
  • Technik informatyk (przyjmujemy zapisy tylko na 4 semestr)

Kandydatów do nauki w szkole policealnej, prosimy o dostarczenie wszystkich dokumentów wymienionych poniżej.

1. Wypełnione kwestionariusze (należy wypełnić oba! )

  • Kwestionariusz kandydata – pobierz
  • Kwestionariusz słuchacza – pobierz

2. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Dwie koperty ze znaczkiem na list zwykły.

4. Jedna koperta ze znaczkiem na list polecony.

5. Dwie fotografie o wymiarach 37×52 mm (nie przyjmujemy fotografii wykonanych w automatach).

6. Ksero skróconego aktu małżeństwa (w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko oryginał do wglądu).

7. Orzeczenie lekarskie.

 

UWAGA: SEKRETARIAT SZKOLNY PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW!!!