Dokumenty Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Przyjęcie do szkoły: jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydaci starający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej dla dorosłych, mogą pobrać kompletny zestaw dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Dokumenty powinny zostać dostarczone do sekretariatu CKU. Prosimy o uważne wypełnienie pobranych formularzy i zalecamy stosowanie liter drukowanych. Sekretariat przyjmuje wyłącznie podania zawierające wszystkie dokumenty, zatem dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów nie zostanie uwzględnione. Podając informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu naboru, biorą Państwo odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych danych.

Liceum ogólnokształcące: dokumenty do pobrania

Kandydatów do nauki w liceum ogólnokształcącym prosimy o dostarczenie wszystkich dokumentów wymienionych poniżej.

 1. kwestionariusz kandydata – plik do pobrania
 2. kwestionariusz słuchacza – plik do pobrania
 3. Świadectwo szkolne w oryginale (gimnazjalne i otrzymane świadectwa ze szkoły średniej).
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (ksero – oryginał do wglądu).
 5. Dwie koperty ze znaczkiem na list zwykły.
 6. Jedna koperta ze znaczkiem na list polecony.
 7. Dwie fotografie o wymiarach     37×52 mm (nie przyjmujemy fotografii wykonanych w automatach).
 8. Ksero skróconego odpisu aktu urodzenia (w przypadku osób nieletnich).
 9. Ksero skróconego aktu małżeństwa (w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko).

 

Szkoła policealna: dokumenty do pobrania

Kandydatów do nauki w szkole policealnej, prosimy o dostarczenie wszystkich dokumentów wymienionych poniżej.

 1. Kwestionariusz kandydata – plik do     pobrania.
 2. Kwestionariusz słuchacza – plik do     pobrania.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 4. Dwie koperty ze znaczkiem na list zwykły.
 5. Jedna koperta ze znaczkiem na list polecony.
 6. Dwie fotografie o wymiarach     37×52 mm (nie przyjmujemy fotografii wykonanych w automatach).
 7. Ksero skróconego aktu małżeństwa (w przypadku kobiet, które zmieniły     nazwisko).
 8. Orzeczenie lekarskie.

 

UWAGA: SEKRETARIAT SZKOLNY PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW!!!