Co proponuje Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Szkoła dla dorosłych w Warszawie – oferta edukacyjna

Centrum Kształcenia Ustawicznego zajmuje się organizacją i prowadzeniem edukacji osób dorosłych, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Oferujemy naukę na poziomie średnim ogólnokształcącym oraz policealnym. Nasza szkoła dla dorosłych w Warszawie prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym i zaocznym, co stwarza szansę kontynuacji nauki także osobom pracującym. Kandydatom, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, oferujemy kursy maturalne. Na nich przygotowujemy do pomyślnego zaliczenia egzaminu maturalnego. Organizujemy również kursy zawodowe. Zdajemy sobie sprawę, że część osób zainteresowanych nauką pracuje już zawodowo, dlatego tryb kształcenia jest odpowiednio dostosowany do ich potrzeb. Zależnie od preferencji wybrać można tryb stacjonarny lub zaoczny. Wszystkie zajęcia w CKU są bezpłatne.

Podstawowe informacje o edukacji w CKU

CKU chce stwarzać szansę do uzupełniania wykształcenia jak najszerszemu gronu zainteresowanych osób. Dzięki elastycznej formie organizacji zajęć lekcyjnych nasza szkoła dla dorosłych pozwala pogodzić naukę z pracą. Na zajęcia w liceum, kursy maturalne czy kursy zawodowe mogą uczęszczać osoby aktywne zawodowo. Uczniowie, którzy nie pracują, docenią czas potrzebny na realizację własnych zainteresowań.

Oto, co nas wyróżnia:

 • zajęcia     2 lub 3     razy w tygodniu (także w weekendy),
 • życzliwa i twórcza atmosfera, która sprzyja nauce,
 • dodatkowe     konsultacje (bezpłatne) dla osób mających problemy w nauce,
 • pomoc     pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,
 • doświadczona     i życzliwa kadra pedagogiczna,
 • bardzo     dobrze wyposażone sale przedmiotowe,
 • nowoczesna     biblioteka i Centrum Multimedialne,
 • wysoki     poziom zaliczenia egzaminu maturalnego     wśród słuchaczy,
 • położenie     w centrum Warszawy (obok Głównego Gmachu Politechniki     Warszawskiej).

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

W zespole prowadzonych przez nas szkół znajduje się LIII Liceum Ogólnokształcące. Edukacja w tej szkole trwa 3 lata. Szkoła dla dorosłych zaprasza kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum, szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową. Zajęcia w liceum odbywają się według następującego planu:

 • wtorek,     środa i czwartek: od 8:00 do 15:00,
 • sobota,     niedziela: od 8:00 do 16:25 – (dwa lub     trzy zjazdy w miesiącu),
 • wtorek,     czwartek: od 15:10 do 20:40 – (dwa lub     trzy zjazdy w miesiącu).

Szkoła Policealna Nr 3 dla dorosłych

Policealna szkoła dla dorosłych zaprasza osoby, które pobierały naukę w szkole średniej, ale nie uzyskały pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym. Nauka w szkole trwa przez dwa lata. Kierunki kształcenia są dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy: technik administracji, technik informatyk. Plan zajęć jest następujący:

sobota i niedziela: od 8:00 do 16:25 – (dwa lub trzy zjazdy w miesiącu).

Kursy zawodowe

Zapraszamy osoby, które pomyślnie ukończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum. Kursy zawodowe są zaplanowane z myślą o osobach, które chcą pracować tam, gdzie jest wymagana wiedza o prowadzeniu i wykonywaniu projektów multimedialnych. Kierujemy je także do kandydatów, którzy pragną uzyskać kwalifikacje niezbędne dla działalności zawodowej w obrębie organizacji lub przedsiębiorstwie. Dla tej ścieżki kształcenia przewidujemy także praktyki zawodowe. Kursy mają praktyczny cel: przekazują wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Nasi słuchacze mają do wyboru kursy zawodowe w zakresie:

 • A.25.     Wykonywanie i Realizacja Projektów Multimedialnych,
 • A.35.     Planowanie i Prowadzenie Działalności w Organizacji.

Pełne informacje o przebiegu kursów, programie zajęć, przedmiotach i terminach, a także dokumenty aplikacyjne, znajdą Państwo klikając na odnośnik: Kursy Zawodowe lub kontaktując się z sekretariatem.

Uwaga! Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.