Co proponuje Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Szkoła dla dorosłych w Warszawie – oferta edukacyjna

CKU zajmuje się organizacją i prowadzeniem edukacji osób pełnoletnich, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Obecnie przyjmujemy już uczniów, którzy ukończyli 16 rok życia za zgodą Dyrektora szkoły. Nabór osób niepełnoletnich ma związek z ich indywidualną sytuacją edukacyjną- dla uczniów uzupełniających wykształcenie muzyczne w innych szkołach i czynnych sportowców trenujących w klubach, lub osób mających trudności adaptacyjne w szkole, w której obecnie się kształcą. Oferujemy naukę na poziomie średnim – ogólnokształcącym oraz policealnym. Nasza szkoła dla dorosłych w Warszawie prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym i zaocznym, co stwarza szansę kontynuacji nauki także osobom pracującym. Kandydatom, którzy ukończyli liceum, oferujemy kursy maturalne. Na nich przygotowujemy do pomyślnego zaliczenia egzaminu maturalnego. Organizujemy również kursy zawodowe. Zdajemy sobie sprawę, że część osób zainteresowanych nauką pracuje już zawodowo, dlatego tryb kształcenia jest odpowiednio dostosowany do ich potrzeb. Zależnie od preferencji wybrać można tryb stacjonarny lub zaoczny. Wszystkie zajęcia w CKU nr 1 są bezpłatne.

Podstawowe informacje o edukacji w CKU nr 1

CKU chce stwarzać szansę do uzupełniania wykształcenia jak najszerszemu gronu zainteresowanych osób. Dzięki elastycznej formie organizacji zajęć lekcyjnych nasza szkoła dla dorosłych pozwala pogodzić naukę z pracą. Na zajęcia w liceum oraz kursy mogą uczęszczać osoby aktywne zawodowo. Uczniowie, którzy nie pracują, docenią czas potrzebny na realizację własnych zainteresowań.

Oto, co nas wyróżnia:

 • zajęcia 2 lub 3 razy w tygodniu (także w weekendy),
 • życzliwa i twórcza atmosfera, która sprzyja nauce,
 • dodatkowe konsultacje (bezpłatne) dla osób mających problemy w nauce,
 • pomoc pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,
 • doświadczona i życzliwa kadra pedagogiczna,
 • bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe,
 • nowoczesna biblioteka i Centrum Multimedialne,
 • wysoki poziom zaliczenia egzaminu maturalnego wśród słuchaczy,
 • położenie w centrum Warszawy (obok Głównego Gmachu Politechniki Warszawskiej i stacji metra Politechnika).

Liceum

W zespole prowadzonych przez nas szkół znajduje się LIII Liceum Ogólnokształcące. Edukacja w tej szkole trwa 3 lata. Szkoła dla dorosłych zaprasza kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum, szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową. Zajęcia w liceum odbywają się według następującego planu:

 • wtorek, środa i czwartek: od 8:00 do 15:00,
 • sobota, niedziela: od 8:00 do 16:25 – (dwa lub trzy zjazdy w miesiącu),
 • wtorek, czwartek: od 15:10 do 20:40 – (dwa lub trzy zjazdy w miesiącu).

Edukacja policealna

Policealna szkoła dla dorosłych zaprasza osoby, które pobierały naukę w liceum, ale nie uzyskały pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym. Nauka w szkole trwa przez dwa lata. Kierunki kształcenia są dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy: technik administracji, technik informatyk. Plan zajęć jest następujący:

sobota i niedziela: od 8:00 do 16:25 – (dwa lub trzy zjazdy w miesiącu).

Uwaga! Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Aktualnie jest zainstalowana winda.