Co proponuje Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie prowadzi liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szkołę policealną dla dorosłych https://cku1.edu.pl/szkola-policealna/. Przygotowujemy również do pomyślnego zaliczenia egzaminu maturalnego na kursach maturalnych oraz do pracy zawodowej, na kursach zawodowych. Zdajemy sobie sprawę, że część z Państwa pracuje już zawodowo, dlatego tryb kształcenia jest odpowiednio dostosowany. Zależnie od Państwa preferencji wybrać można tryb stacjonarny lub zaoczny. Wszystkie zajęcia w CKU są bezpłatne.

Podstawowe informacje o edukacji w CKU

Forma organizacji zajęć lekcyjnych pozwala pogodzić naukę z pracą. Osoby niepracujące docenią czas potrzebny na realizację własnych zainteresowań.

 • zajęcia     2 lub 3     razy w tygodniu (także w weekendy),
 • życzliwa     i twórcza atmosfera sprzyjająca     nauce,
 • dodatkowe     konsultacje (bezpłatne) dla osób mających problemy w nauce,
 • pomoc     pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,
 • doświadczona     i życzliwa kadra pedagogiczna,
 • bardzo     dobrze wyposażone sale przedmiotowe,
 • nowoczesna     biblioteka i Centrum Multimedialne,
 • wysoki     poziom zaliczenia egzaminu maturalnego     wśród słuchaczy,
 • położenie     w centrum Warszawy (obok Głównego Gmachu Politechniki     Warszawskiej).

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

W zespole prowadzonych przez nas szkół znajduje się LIII Liceum Ogólnokształcące. Edukacja w tej szkole trwa 3 lata. Zapraszamy kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum, szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową. Zajęcia w liceum odbywają się według następującego planu:

 • wtorek,     środa i czwartek: od 8:00 do 15:00,
 • sobota,     niedziela: od 8:00 do 16:25 – (dwa lub     trzy zjazdy w miesiącu),
 • wtorek,     czwartek: od 15:10 do 20:40 – (dwa lub     trzy zjazdy w miesiącu).

Szkoła Policealna Nr 3 dla dorosłych

Zapraszamy osoby, które pobierały naukę w szkole średniej, ale nie uzyskały pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym. Nauka w szkole trwa przez dwa lata. Kierunki kształcenia są dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy: technik administracji, technik informatyk. Plan zajęć jest następujący:

Sobota i niedziela: od 8:00 do 16:25 – (dwa lub trzy zjazdy w miesiącu).

Kursy zawodowe

Zapraszamy osoby, które pomyślnie ukończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum. Kursy są zaplanowane z myślą o osobach, które chcą pracować w zawodach, gdzie wymagana jest wiedza o prowadzeniu i wykonywaniu projektów multimedialnych lub pragną uzyskać kwalifikacje niezbędne dla działalności zawodowej w obrębie organizacji lub przedsiębiorstwie. Dla tej ścieżki kształcenia przewidujemy także praktyki zawodowe. Kursy mają praktyczny cel: przekazują wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Nasi słuchacze mają do wyboru kursy zawodowe w zakresie:

 • A.25.     Wykonywanie i Realizacja Projektów Multimedialnych,
 • A.35.     Planowanie i Prowadzenie Działalności w Organizacji.

Pełne informacje o przebiegu kursów, programie zajęć, przedmiotach i terminach, a także dokumenty aplikacyjne, znajdą Państwo klikając na odnośnik: Kursy Zawodowe.

Uwaga! Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.