Rok szkolny 2017-2018

01-06-2018

WIZYTA W NIK

W środę 30 maja 2018, byliśmy z wizytą w pięknym gmachu Najwyższej Izby Kontroli. Klasa 1PHW2 miała okazję poznać  historię tego urzędu, zwiedziła reprezentacyjne sale oraz uczestniczyła w konkursie wiedzy o NIK. Jak zawsze zostaliśmy ciepło przyjęci i poczęstowani zdrowymi przekąskami. Dla chętnych  były też ciasteczka. Pani rzecznik opowiadała słuchaczom o wynikach różnych kontroli, między innymi o złym sposobie odżywianią się przez młodzież i dzieci. Stąd do urzędu zawitały świeże owoce.  Na koniec, już po opuszczeniu budynku NIK, oglądaliśmy kawałek historii tego miejsca. Na gmachu są oryginalne dwa znaki Polski Walczącej z czasu Powstania. Są one zabezpieczone szybą by zachować je dla potomnych.

 

16-05-2018

ZAJĘCIA W MUZEUM GEOLOGII

Tradycyjnie już klasy biologiczne naszej szkoły uczestniczą w zajęciach z ewolucji w Muzeum Geologii Państwowego Instytutu Geologicznego. Również w tym semestrze klasa 3BA uczestniczyła w takiej lekcji muzealnej. Podczas niej mogli namacalnie poznać bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji na przestrzeni milionów lat, stanąć oko w kość z autentycznymi szkieletami oraz replikami największych zwierząt jakie niegdyś stąpały po ziemi oraz podziwiać skamieniałe szczątki amonitów. Poznali również historię kształtowania się obecnych kontynentów, a także przemian jakie zachodziły na terenie dzisiejszej Polski przez wszystkie okresy geologiczne. Poznane zbiory pochodziły z terenów naszego kraju. Co ciekawsze, staliśmy się już dobrze rozpoznawalną grupą przez pracowników muzeum. Na pewno jeszcze niejednokrotnie złożymy im wizytę, aby poznawać kolejne interesujące fakty z dziejów naszej planety.


 

16-05-2018

MAJÓWKA W OGRODZIE BOTANICZNYM

5 maja (sobota) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego –Aleje Ujazdowskie 4, odbyła się  coroczna plenerowa impreza organizowana przez naszą szkołę – Botaniczna Majówka.W najpiękniejszej scenerii  wiosennych kwiatów słuchacze i absolwenci z wraz z przyjaciółmi  mieli okazję uczestniczenia w lekcji biologii w praktyce. Poznaliśmy wiele gatunków roślin krajowych oraz pochodzących z czasem bardzo odległych zakątków świata. Oglądaliśmy gatunki endemiczne, reliktowe, chronione, pomniki przyrody oraz rośliny wykorzystywane w lecznictwie i kosmetyce.Zajęcia poprowadziła  prof. Teresa Hołdakowska.

 


 

WIZYTA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA KOSZYKOWEJ


 

 

24-04-2018

LITERACKA CAFE – DOROTA TERAKOWSKA

24 kwietnia w czasie dużej przerwy Literacka cafe zaprosiła słuchaczy i nauczycieli do czytelni. Natalia Bała i Aleksy Bajdziński, słuchacze klasy 3PH5, czytali fragmenty powieści Doroty Terakowskiej „Tam, gdzie spadają Anioły.” Popularyzacji twórczości literackiej Doroty Terakowskiej, a przy okazji twórczości filmowej Małgorzaty Szumowskiej , córki pisarki, towarzyszyły: wystawa oraz filiżanka czarnej kawy .


 

19-04-2018

ŚWIĘTO GEOGRAFII

Słuchacze klasy 2M uczestniczyli w centralnych obchodach Święta Geografii, które odbyły się 14 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Wzięli udział m. in. w panelu dyskusyjnym  pt. „Zawsze i wszędzie” prowadzonym przez znanego polskiego dziennikarza  Marka Przybylika, absolwenta Wydziału Geografii. W dyskusji brali też udział inni  absolwenci m. in.Tomasz Zubilewicz  znany, jako „pogodny” prezenter pogody. Słuchacze doskonale bawili się, kiedy w treści geograficzne prowadzący wplatał zabawne anegdoty   i przykłady z życia studenckiego.

Święto Geografii związane było z obchodami 100-lecia Wydziału Geografii na Uniwersytecie Warszawskim i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na mocy uchwały Komitetu Nauk Geograficznych PAN, rok 2018 został ogłoszony Rokiem Polskiej Geografii.


 

12-04-2018

PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ…

Pamiętajmy o Osieckiej to tytuł wspomnienia o autorce ponad 2000 tekstów poetyckich, których interpretacje muzyczne weszły do kanonu klasyki polskiej piosenki. Kwietniowa Literacka cafe, prowadzona przez Maćka Wiśniewskiego z klasy 3PH 6 i panią profesor Bożenę Osipowicz, przybliżyła słuchaczom  postać Agnieszki Osieckiej.
Agnieszka Osiecka  –  prawdziwie niespokojny duch ukazała się nam jako autorka piosenek „ Cyrk nocą” i „Miasto cud”  dzięki pięknym  interpretacjom muzycznym  Wiktorii Mirosz  oraz Oli Budny. Literacki obraz Agnieszki stworzyli Maciek Wiśniewski i Stefan Żmigrodzki, czytając fragmenty „Galerii potworów” opowieści  Osieckiej i biografii poetki, napisanej przez Ulę Ryciak,  pod wiele mówiącym tytułem „Potargana w miłości”. Lektura „Listów na wyczerpanym papierze” Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory odkryła słuchaczom historię zranionych kochanków sprzed lat. (cyt. Magdy Umer) . Etiuda filmowa z 1959 rok  pt. „Słoń” na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka ujawniła jeszcze jeden wizerunek Agnieszki Osieckiej jako reżysera. Po jej śmierci Wojciech Młynarski napisał:„ Poetka znikła w oddali, bardzo dalekiej Oddali, wszyscy ją świetnie znali, wszyscy ją strasznie kochali.”


 

11-04-2018

KIERMASZ OFERT PRACY

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku, gościliśmy jak co roku, przedstawicielki Młodzieżowego Biura Pracy OHP. Panie przedstawiały naszym słuchaczom oferty z warszawskiego rynku pracy.
Biuro nie korzysta z ofert pośredników i agencji, toteż oferty pochodziły bezpośrednio od pracodawców. Należało tylko zarejestrować się jako poszukujący pracy w MBP. Oferty pracy były głównie z sektora usług i handlu.


23-03-2018

WYKŁAD DLA KLAS MATURALNYCH

22.03 dla klas maturalnych odbył się wykład doktorantki UW p.Olgi Osińskiej na temat prozy Borowskiego. Wykład przybliżył nam skomplikowaną biografię Tadeusza Borowskiego i problematykę opowiadań obozowych. Elementy pracy warsztatowej , analiza wybranych fragmentów utworów pisarza odsłoniła przed słuchaczami zabiegi zastosowane przez Borowskiego – behawioryzm, specyfikę tytułów itp.


20-03-2018

WARSZTATY W INSTYTUCIE BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

Słuchacze klas 2K i 1W uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych połączonych z wykładem w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Były one poświęcone plazmidom bakteryjnym oraz antybiotykoterapii. Słuchacze mieli także możliwość zwiedzania laboratorium oraz wykonania własnoręcznych preparatów posiewowych.Zajęcia po raz kolejny dla naszej szkoły prowadziła pani doktor Izabela Kern-Zdanowicz.


 

 

17-03-2018

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

W semestrze wiosennym 2018 roku terminy wykładów w ramach „Geograficznych Spotkań na Krakowskim” skupiły się głównie w  marcu. Słuchacze klas zaocznych byli uczestnikami kilku wykładów.

1 marca mgr P. Cywiński wprowadził uczestników  w zagadnienia dotyczące prowadzenia kampanii politycznej i wygrywania wyborów na Facebooku. Słuchacze dowiedzieli się jak za pomocą najnowszych technik docierać do określonych grup wyborców z precyzyjnie przygotowanym pod nich przekazem.

8 marca dr A. Sosnowska  opowiadała o niezwykłym pięknie ukrytym pod stopami czyli o glebach występujących w Polsce. Treści wykładu poszerzyły wiedzę słuchaczy dotyczącą najbardziej rozpowszechnionych gleb, naturalnych formacji roślinnych ale też mogli posłuchać ciekawych historii z życia “kopaczy” gleb.

15 marca dr hab. M. Dąbski zaprosił uczestników wykładu na wycieczkę w krajobrazy Arktyki. Wyjaśnił, że z rozmarzającej tundry wydziela się coraz intensywniej metan – bardzo silny gaz cieplarniany, co prowadzi do niespodziewanych eksplozji i powstawania nietypowych kraterów. Pełnym zaskoczeniem była informacja o wybuchach metanu mających wpływ na ocieplenia Arktyki. Skutkiem tego zjawiska jest kurczenie się lodowców i zlodzenia Oceanu Arktycznego oraz zanikanie wieloletniej zmarzliny.


 

 

07-03-2018

WIZYTA W BIBLIOTECE NARODOWEJ

06 marca 2018 roku Słuchacze klasy 3AB6 i 3BA6 uczestniczyli w wycieczce do Biblioteki Narodowej, uznanej za jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. W sali konferencyjnej młodzież mogła obejrzeć film mówiący o historii biblioteki, jej  funkcjonowaniu i zadaniach we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Uczestnicy wycieczki uzyskali również informacje praktyczne m.in. ile zbiorów posiada biblioteka, jak funkcjonuje na co dzień i na jakich zasadach można  z niej korzystać. Po zajęciach był czas na zwiedzanie biblioteki.

Po zakończeniu części oficjalnej Słuchacze obejrzeli  wystawę  poświęconą piosenkarce Maryli Rodowicz. Największym zainteresowaniem cieszyły się barwne i ciekawe stroje piosenkarki oraz samochód marki Porsche z 1969r.


 

21-02-2018

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W CKU NR 1

21 lutego 2018 roku słuchacze CKU Nr 1 włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Inicjatorem nowej tradycji szkolnej była pani  Dorota Regulska – nauczyciel bibliotekarz.
W czasie dużej przerwy słuchacze z klasy 3PH5 głośno przeczytali zabawne anegdoty o lapsusach, pomyłkach i innych chochlikach językowych ze zbioru „Pypcie na języku” Michała Rusinka:

„ Rozmawiam z panem Michałem Rusinek?

Tak, ale ja się deklinuję!

A, to przepraszam – zadzwonię później!”

W drugiej części zatytułowanej „Poczmistrz z Tczewa”  chętni  nauczyciele i słuchacze poproszeni zostali o „zmierzenie się z polszczyzną” i głośne odczytanie, w jak najszybszym tempie, wierszyków o „Trzmielu”, „Dzięciole”, „Czyżyku”, „Chrząszczu”, „Góralu”, ukazujących bogactwo fonetyczne języka polskiego. We wszystkich klasach poloniści przeprowadzili quiz „z językiem polskim na Ty”, sprawdzający świadomość językową młodych ludzi. Spotkaniu z językiem towarzyszyły plakaty, przygotowane przez słuchaczki klas zaocznych oraz wystawa tematyczna przygotowana przez szkolną bibliotekę.


 

21-02-2018

WARSZTATY POŚWIĘCONE WOLNOŚCI SŁOWA

Dnia 20. 02. 2018  słuchacze klasy 2ph4 oraz nauczycielki języka angielskiego, Anetta Mazurek i Joanna Szczepańska   brali udział w warsztatach poświęconych wolności słowa . Warsztaty odbyły się w ramach realizacji celów wychowawczych wynikających z planu pracy szkoły na bieżący rok.

Zajęcia poprowadziła Pani Aleksandra Hołyńska z fundacji Humanity in action  angażując młodzież w niezwykle ciekawe ćwiczenia na temat mowy nienawiści, uprzedzeń, stereotypów i przeciwdziałania im poprzez czynną postawę reagowania na zło. Młodzież wyraźnie polubiła prowadzącą i  aktywnie z nią współpracowała, udzielając kreatywnych, przemyślanych odpowiedzi do zadań.  Już umówiliśmy się na kolejne spotkania w tak ciekawym gronie.

 

18-12-2017

SPOTKANIE WIGILIJNE KLAS SZKOŁY ZAOCZNEJ

Bliskość Świąt Bożego Narodzenia przypomina nam o tym, że w szkole nie jesteśmy sami. W świątecznej atmosferze 17 grudnia Słuchacze klas zaocznych 2m i 3m zorganizowali wspólną wigilię. W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy klas, a także zaproszeni nauczyciele. W udekorowanej świątecznie sali, przy suto zastawionym stole wigilijnymi potrawami, przygotowanymi przez grupę Słuchaczy była choinka, życzenia, śpiewanie kolęd. Wigilia upłynęła w przyjemnej, świątecznej atmosferze i pozostawiła miłe wrażenia.


 

15-12-2017

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

Słuchacze klas zaocznych  uczestniczyli w dniu 14 grudnia 2017 w wykładzie  pt. „ GOTYK NA DOTYK”NA Uniwersytecie Warszawskim. Poznali zasady wpisu miast na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Za sprawą Wykładowcy udali się w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość, a tym samym poszerzając zakres wiedzy o polskich miastach i obiektach o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości. Kolejny wykład z cyklu „Geograficzne Spotkania na Krakowskim”  już w Nowym Roku 2018 , na który serdecznie zapraszam .    Nauczyciel geografii R. Maziarz


 

02-12-2017

WIZYTA SŁUCHACZY W LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

Pod koniec listopada klasa 2 PB 3 wraz z opiekunem, prof. Joanną Szczepańską, odwiedziła Lingwistyczną Szkołę Wyższą. Była to nasza druga wizyta na tej uczelni. Nasi słuchacze wzięli udział przeprowadzonym przez dr Pawła Wojtasa wykładzie, który dotyczył zagadnień związanych z teorią literatury. Dowiedzieliśmy się więc, czym jest literatura i poezja i jak różnie można je rozumieć. Wykład wzbogacony został prezentacją. Naszym słuchaczom nie zabrakło możliwości do wyrażenia własnej opinii o literaturze i jej roli w naszym życiu, a nasza wizyta w Lingwistycznej Szkole Wyższej stała się także okazją do ćwiczenia języka angielskiego i zapoznania się z uczelnią i jej funkcjonowaniem. Następne odwiedziny w LSW za rok.


30-11-2017

LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z NATIVE SPEAKEREM

Dnia 29.11.17 odbyło się tradycyjnie spotkanie z native speakerem. Tym razem gościem był Thomas Rymer z Kanady. Słuchacze z klasy 3ph5 przygotowali prezentację o kraju od morza do morza. W dyskusji na temat wielokulturowości Kanady i aspektów geograficzno – ekonomicznych uczestniczyli słuchacze z klasy 2ab4 . Spotkanie przebiegało w przyjaznej wesołej atmosferze . Młodzież chętnie zadawała pytania i słuchała ciekawostek o Kanadzie a Thomas obiecał ze do nas powróci


23-11-2017

WYKŁAD O JANIE LECHONIU DLA MATURZYSTÓW 

22.11 .2017 pani Katarzyna Jaworska z wydziału Polonistyki UW przeprowadziła w klasach maturalnych cykl warsztatów z analizy i interpretacji wiersza. Przestawia sylwetkę Jana Lechonia oraz ze słuchaczami dokonała analizy i interpretacji wiersza “Herostrates”. Dziękujemy prof. A. Horodelskiej za kontynuację współpracy z Uniwersytetem Warszawskim a maturzystów zapraszamy na następne spotkania.


12-11-2017

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Istotnym elementem patriotyzmu jest celebrowanie świąt narodowych, będących upamiętnieniem ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny. W naszej szkole po raz pierwszy odeszliśmy od tradycyjnej formy obchodów Narodowego Święta Niepodległości, proponując w zamian koncert pieśni patriotycznych. Koncert ten był oddolną inicjatywą naszych słuchaczek – p. Marty Skiby i p. Marii Kędziory z klasy 3AB5  – które stworzył wspaniały chór. W skład tego chóru weszli przedstawiciele niemal wszystkich klas, którzy zaśpiewali dla nas piękne pieśni patriotyczne , np. „Legiony – Marsz Pierwszej Brygady”, „ Białe róże” czy „Przybyli ułani pod okienko”.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole zarówno poprzez bezpośredni udział w koncercie, jak również poprzez przygotowanie okolicznościowej wystawy.


03-11-2017

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

Słuchacze naszej szkoły  uczestniczyli 2 listopada w wykładzie dr Wojciecha Pokojskiego. Tematem spotkania była „Geoinformacja – gdzie ją znaleźć i jak wykorzystać?” Warto było znaleźć chwilę, bo wykład poświęcony był doskonaleniu umiejętności wyszukiwania  w zasobach danych przestrzennych za pomocą wyszukiwarek oraz aplikacji internetowych (webGIS).


31-10-2017

HALLOWEEN

Pod koniec października świętowaliśmy Halloween. Nasi uczniowie również w tym roku stanęli na wysokości zadania i wystąpili w barwnych, ciekawych strojach – pojawiły się więc postacie takie jak m.in. Śmierć, Zwariowani Doktorzy czy Wróżka. Zwyciężył niezawodny Maciej Wiśniewski z klasy 3, który wystąpił w przebraniu Cthulhu. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i słodycze.

 

14-10-2017

IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWE


 

04-10-2017

SPEKTAKL EDUKACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRY “MASKA”

4.października aktorzy krakowskiego teatru Maska   zaprezentowali słuchaczom (pierwszych  i trzecich semestrów) spektakl edukacyjny pt.  „Autostrada do piekła”. Założeniem przedstawienia było ukazanie skutków  przyjmowania środków psychoaktywnych i uświadomienie słuchaczom   jakie konsekwencje może przynieść podjęcie  złych decyzji. Spektakl przedstawiał  problem uzależnienia od narkotyków, pokazywał stopniową degenerację osobowości młodej, zdolnej, zagubionej dziewczyny, która pogrąża się w nałogu i gotowa jest zrobić wszystko w celu zdobycia narkotyków. Dziewczyna ciągle łudzi się, że „kontroluje sytuację”. Sztuka przedstawia wreszcie cynicznego i bezwzględnego dilera narkotyków, udającego przyjaźń, a w rzeczywistości bezwzględnie wykorzystującego swą ofiarę. „Autostrada do nieba” tak naprawdę okazuje się „Autostradą do piekła”, z której niezwykle trudno zawrócić. Na koniec pojawia się jednak promyk nadziei: z uzależnienia można się wyzwolić, a prawdziwy przyjaciel może podać pomocną dłoń, najważniejsze jednak, to nigdy nie szukać rozwiązania problemów w ucieczce w nałóg.
Dzięki udziałowi w  spektaklu słuchacze mieli  okazje poznać zgubne skutki nałogu oraz przestrzec potencjalne ofiary środków psychoaktywnych. Aktorzy uświadomili słuchaczom jak ważne jest w życiu przyjmowanie postaw asertywnych i nie uleganie presji grupy.


02-10-2017

SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI

W niedzielę 1 października  Absolwentki klasy 3w odwiedziły naszą szkołę. Spotkanie było okazją do ponownego zobaczenia się z wychowawcą klasy panią Renatą Maziarz. Udało się również  spotkać  i porozmawiać w bibliotece szkolnej z panią prof. Darią Nowak –  nauczycielką języka polskiego. Szkolny okres dla Absolwentek to czas niezapomnianych wspomnień, czas nie tylko nauki, ale też otwierania się na nowe aktywności i doświadczenia. Miło, że nasi Absolwenci wciąż pamiętają , chcą do naszej szkoły choć na chwilę wrócić  i z łezką w oku powspominać  spędzony tu czas.


20-09-2017

UCZESTNICZYMY W AKCJI “MILION  DRZEW DLA WARSZAWY”

Współpracujący  z naszą szkołą ekologiczny Klub Gaja zaprosił nas do włączenia się w jesienną akcję organizowaną przez Urząd Miasta St. Warszawy „Milion Drzew dla Warszawy”. Mieszkańcy miasta mogą za pomocą szybkiej i bezpłatnie pobranej aplikacji zgłaszać miejsca, w których powinny i mogą rosnąć drzewa.

19 września w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Jarosławem Kasprzykiem koordynatorem projektu, który miał możliwość przedstawić ideę zielonego miasta, gatunki drzew rodzimych i inwazyjnych  oraz zachęcić do pobierania i wykorzystania aplikacji.