Rok szkolny 2014-2015

12-06-2015

SPOTKANIE Z NATIVE SPEAKEREM

Dnia 11.06,2015 w sali 43 odbyło się kolejne ze spotkań z native speakerem. Słuchacze z klasy 2AB4 wybrali temat spotkania: MUSIC IN THE USA, przygotowali prezentacje na ten temat oraz słodki poczęstunek dla naszego gościa Bryana z Oregonu. Dyskusji nie tylko na temat muzyki nie było końca i jak zwykle spotkanie w naturalnie miły sposób przeciągnęło się. Tematem do ćwiczenia języka w pytaniach była jak zwykle szeroko rozumiana kultura. 

10-06-2015

UDZIAŁ CKU NR 1 W XVI OGÓLNOPOLSKIEJ PREZENTACJI PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH

9 czerwca w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim odbyła się XVI Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. Młodzież z niemal 90 szkół z całej Polski w formie targów projektów zaprezentuje wyniki swojej pracy przy realizacji projektów związanych z: kulturą, historią, środowiskiem naturalnym, naukami ścisłymi, społeczeństwem obywatelskim, nowymi mediami, edukacją globalną. Zaprezentowany został również projekt „Młody Obywatel” realizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1. Na naszym stoisku szkołę reprezentowali: p. prof. Anetta Mazurek oraz słuchacze Emil (jeden z twórców muralu malowanego w ramach projektu), Robert, Bogusz i Sebastian . W czasie spotkań z ekspertami opowiadali o realizacji projektów “Polska Walcząca” i “Warszawa” .03-06-2015

FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ I WYSTAWA FREESTYLE ARTS.

2 czerwca odbył się finał szkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej organizowanego przez p. prof. Norberta Dzienisiuka. Wystąpiło czworo uzdolnionych wokalnie słuchaczy. Ich występy oceniało 4 -osobowe jury wybrane spośród publiczności. Pierwsze miejsce zajął Karol Osentowski z klasy 1A z piosenką “Falling slowly”. Konkursowi towarzyszyła wystawa prac słuchaczy FREESTYLE ARTS.29-04-2015

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi odbywały się pod hasłem “Z energią zmieńmy źródła”. Głównym zadaniem święta było przybliżenie wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, przedstawienie zagrożeń naszej planety. Nasi słuchacze brali udział w festynie organizowanym w niedzielę 26 kwietnia, w godz. 10.00 – 18.00, w Parku Pole Mokotowskie.W związku z obchodami Dnia Ziemi zorganizowano konkurs na najciekawszy plakat – pracę plastyczną o naszej planecie. Wszystkie prace słuchaczy zostały wyeksponowane na ściankach wystawienniczych na 1 piętrze.

Prace słuchaczy z klasy IR zaocznej. Autorzy prac to Daria Drzewińska, Hanna Korczak, Edyta Michalak, Irena Minkiewicz, Krzysztof Polis, Małgosia Tyszka, Małgosia Woncisz oraz Jakub Zawłocki.24-04-2015

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NAUKI KLAS TRZECICH

23 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste pożegnanie naszych maturzystów  z  klas stacjonarnych.  W programie artystycznym mieliśmy okazję zapoznać się z radami inspirowanymi „Podręcznikiem Wojownika Światła” Paulo Coleho oraz  ze skeczem prezentującym etapy rozwoju ucznia. Ponadto wysłuchaliśmy gry na klarnecie Wiktorii Krużyk oraz śpiewu Blanki Pieńkos („Piosenka Urodzinowa” Poluzjanci,  „Nie znajdziemy się” tekst własny), Ewy Lewandowskiej („Szczęśliwej drogi już czas” Ryszarda Rynkowskiego) i Nelli Marczewski („Masz w sobie wiarę” z filmu „High School Musical”).  Czas umiliła nam Joanna Łucka recytacją wiersza  K. I. Gałczyńskiego „Ile razem dróg przebytych” i Ks. J. Twardowskiego „Rachunek dla dorosłego” oraz wspólne wykonanie „Ciszy” z repertuaru Kamila Bednarka.22-04-2015

UDZIAŁ SŁUCHACZY W AKCJI MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH POLIN: “ŻONKILE”

72 lata temu 19.04. wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim. Pamiętając o bohaterach z 1943 roku, którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii, słuchacze naszej szkoły wzięli udział w akcji Muzeum Historii Żydów Polskich Polin: „Żonkile”. W ramach projektu została przeprowadzona multimedialna lekcja historii przez prof. Z. Michalika,a także lekcje: „Dymy nad gettem”, które przeprowadziła prof. K. Mikulska. Słuchacze – wolontariusze przygotowali i rozdali mieszkańcom Warszawy żonkile – symbol powstania. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w akcję należą się klasie 2PH4 oraz 1G1 .27-03-2014

WIZYTA  W SIEDZIBIE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

26 marca 2015 r. słuchacze naszej szkoły wraz z p. Iwoną Małkowską i p. Małgorzatą Abramczyk odwiedzili Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie. Opiekę nad grupą sprawowała pani Jolanta Kruszewska – Główny specjalista Biura Organizacyjnego NIK, która oprowadziła nas po gmachu tej instytucji i opowiedziała jej historię. Podczas zwiedzania duże wrażenie zrobiła na nas unikatowa wystawa poświęcona śp. Stanisławowi Stasiakowi – byłemu dyrektorowi departamentu NIK, tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej. Następnie udaliśmy się do sali konferencyjnej na wykład poświęcony funkcjonowaniu i działalności NIK-u. Najbardziej uważni i aktywni słuchacze, którzy na koniec wykładu udzielili prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania, otrzymali nagrody.
Punktem kulminacyjnym naszej wizyty było spotkanie z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli – panem Krzysztofem Kwiatkowskim, który pomimo licznych obowiązków, znalazł dla nas czas i spotkał sięz nami. Pan Prezes opowiedział nam o kontrolach prowadzonych przez NIK oraz roli i zadaniach kontrolerów. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy oczywiście wspólne zdjęcie, które będzie dla nas miłą pamiątką z wizyty w NIK-u.
Nasza wizyta jest także opisana na Facebooku NIK-u:  https://www.facebook.com/NIKgovPL26-03-2015

UDZIAŁ SŁUCHACZY W OGÓLNOPOLSKICH WYBORACH KSIĄŻEK

W dniach 17 – 25 marca Biblioteka Szkolna przeprowadziła Ogólnopolskie Wybory Książek. W najbliższych latach biblioteki dostaną miliony złotych na zakup książek. Ponieważ statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika “Biblioteka w Szkole” postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani. Patronat nad wyborami objął minister MEN.

W wyborach w CKU nr 1 mógł wziąć udział każdy słuchacz . Otrzymał kartę do głosowania, na której wpisał trzy tytuły i autorów, jego zdaniem, najciekawszych książek, które przeczytał w ciągu ostatnich dwóch lat.
Słuchacze oddali 145 głosów, podając 201 tytułów.23-03-2015

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Ziemi. W ramach tego święta w marcu odbyło się długo wyczekiwane spotkanie z Panem Jackiem Bożkiem prezesem Klubu Gaja. Uczestniczyli w nim słuchacze klas biologicznych oraz nauczyciele. Dyskutowaliśmy o odpowiedzialności za siebie, bliskich , otaczający nas świat, o prawidłowym odżywianiu i możliwościach ochrony środowiska naturalnego.
Spotkaniu towarzyszyła ekologiczna wystawa prac słuchaczy ” Globalne zagrożenia ekologiczne” oraz plakatów edukacyjnych Klubu Gaja. Było to nasze kolejne spotkanie z tą organizacją. Wspólnie braliśmy udział w budowie Drzewa Wolności, w obchodach Szczytu Klimatycznego w Warszawie, w akcji Uwolnić Rzeki w Pałacu Kultury i Nauki.17-03-2015

WARSZTATY TEATRALNE W TEATRZE POWSZECHNYM

17.03.2015 r. odbyło się kolejne już wyjście naszych słuchaczy do Teatru Powszechnego. Tym razem wzięliśmy udział w warsztatach: Wspólny rytm, wspólna sprawa. Prowadziła go Izabela Chlewińska – choreografka spektaklu.
Spotkanie miało na celu wspieranie młodych widzów w budowaniu kontekstu do spektaklu, uwrażliwianie ich na problemy społeczne oraz rozbudzanie twórczej aktywności. Po dwugodzinnych warsztatach, słuchacze z klas 1a, 1b i absolwenci naszej szkoły obejrzeli wspólnie spektakl “Iwona, księżniczka z Burbona”.


11-03-2015

ŻYWA LEKCJA BIOLOGII

W pierwszym tygodniu marca słuchacze klas drugich realizujący program biologii na poziomie rozszerzonym uczestniczyli w ciekawych zajęciach pt. „Zoologia na żywo” prowadził je pan dr Grzegorz Soszka- pracownik Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Uczniowie mieli okazję poznać przedstawicieli gadów, ssaków, ryb oraz bezkręgowców żyjących w różnych strefach klimatycznych.09-03-2015

UDZIAŁ CKU NR 1 W TARGACH EDUKACYJNYCH


W dniach 26-29 luty 2015 nasza szkoła wzięła udział w XXIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2015. Targi edukacyjne odbywały się W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez trzy dni. Szkoła otrzymała stoisko nr 101. Zaprezentowaliśmy pełną ofertę edukacyjną. Aranżacja stoiska miała na celu pokazanie jak bogata jest oferta kształcenia i możliwość realizacji pasji plastycznych, muzycznych, teatralnych, szerzenia idei wolontariatu przez słuchaczy, poprzez udział w konkursach, imprezach szkolnych, współpracy ze środowiskiem lokalnym. Zainteresowani ofertą szkoły otrzymali ulotki i gadżety reklamowe.

 


20-02-2015

 UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE MURALI SZKOLNYCH

19 lutego 2015 r. w naszej szkole odbyły się uroczystości odsłonięcia murali szkolnych malowanych w ramach projektu “Młody Obywatel” ogólnopolskiego programu edukacyjnego Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Szkoła wygrała jeden z dwunastu grantów dla najlepszych grup projektowych w formie dofinansowania na realizację murali, jako działania w przestrzeni publicznej (lokalnej). Tematyka murali szkolnych upamiętnia wydarzenia związane z historią naszego budynku szkolnego.
Słuchacze przedstawili program artystyczny powiązany tematycznie z żywą lekcją historii. Wysłuchaliśmy piosenek powstańczych, poezji, wspomnień. Świadek historii prof. Zbigniew Książczak opowiedział o swoich przeżyciach wojennych. Był on zmuszany przez Niemców do rabowania warszawskich kamienic w Śródmieściu i na ul. Noakowskiego. Jako drugi wystąpił druh Włodzimierz Dusiewicz pseud. Dusza przedstawił historię budynku szkolnego, sztandaru szkoły i sztandaru swojej drużyny harcerskiej. Opowiedział o losach harcerzy z 16 drużyny walczących na ul. Noakowskiego i o naszą szkołę.
Na zakończenie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Uroczystego przecięcia wstęgi przy muralach dokonał phm Marcin Gierbisz.
Na uroczystościach gościliśmy przedstawicieli CEO, BGK, XIV Liceum im. S. Staszica w Warszawie, XVI Drużyny Harcerskiej WDH im. Zawiszy Czarnego oraz władze dzielnicy Śródmieście.10-02-2015

WARSZTATY TEATRALNE W SCENOGRAFII “WOJNY I POKOJU”

02.02.2015 słuchacze  z klas 1a, 1b, 1c i 3 i pod opieką prof. W. Jóźwiak wzięli udział w warsztatach teatralnych. Odbyły się one na deskach Teatru Powszechnego a ich celem było przygotowanie słuchaczy do obejrzenia spektaklu “Wojna i pokój” w reżyserii Marcina Libera. Prowadząca spotkanie p. Dominika Szulc wykorzystując różne formy aktywności teatralnej, m.in. ćwiczenia ruchowe, oswajanie z przestrzenią sceniczną, wchodzenie w role, wprowadziła uczestników warsztatu w problematykę przedstawienia. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był fakt, że warsztaty odbywały się w scenografii “Wojny i pokoju”.
Warsztaty, przeznaczone dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, odbywają się na scenie, przed obejrzeniem spektaklu i bazują na połączeniu doświadczeń uczestników z tematami poruszanymi w przedstawieniu. Ich celem jest wprowadzenie młodych ludzi w przestrzeń sztuki oraz wypracowanie umiejętności świadomego jej odbioru. Zajęcia mają charakter praktyczny.


09-02-2015

KAMPANIĘ WYBORCZĄ CZAS ZACZĄĆ…CZYLI KLASA 3 W PAŁACU PREZYDENCKIM

8 lutego słuchacze klasy 3W w ramach zajęć historii udali się  na ul. Krakowskie Przedmieście, do Pałacu Prezydenckiego.  Zobaczyli  miejsca, w których prezydent przyjmuje  głowy państw, spotyka się z wybitnymi osobistościami, wręcza odznaczenia państwowe, nominacje. (m.in. Salę Kolumnową, Salę Obrazową, Salę Chorągwianą, jadalnię, kaplicę). Poznali historię Pałacu Prezydenckiego, zobaczyli m.in. Okrągły Stół, kopię Konstytucji 3 maja 1791 roku, fortepian Ignacego Jana Paderewskiego, słynny żyrandol w Sali Kolumnowej. Prawdziwą gratką dla miłośników sztuki była możliwość obejrzenia Galerii Malarstwa Polskiego, w której znalazły się eksponaty pochodzące z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie autorstwa Józefa Czapskiego, Michała Stachowicza, Józefa Chełmońskiego, Adama Chmielowskiego, Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza, Włodzimierza Tetmajera i Jerzego Nowosielskiego. Ekspozycja nawiązywała do historii Polski od Tadeusza Kościuszki aż do czasów Solidarności.07-12-2014

TARGI” Medialne Mazowsze”.

Słuchacze klasy 3U LO i klas Szkoły Policealnej uczestniczyli w targach MEDIALNE MAZOWSZE zorganizowanych przez Warszawską Szkołę Filmową.
Targom, oprócz prezentacji usług i produktów oferowanych przez firmy z branży medialnej działających na Mazowszu, towarzyszyły panele, ciekawe warsztaty i prezentacje prowadzone przez przedstawicieli instytucji publicznych i biznesu. W szerokiej formule imprezy znalazły się m.in. akcja rekrutacyjna, prelekcje dla chcących założyć własny biznes i dla zainteresowanych nowymi technologiami, strefa wystawiennicza innowacyjnych startupów, casting do filmu i strefa rozrywki.


21-11-2014
ZAJĘCIA DLA SŁUCHACZY PROWADZONE PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU DORADZTWA ZAWODOWEGO I BHP AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Zajęcia w klasach dziennych

W dniu 20 listopada 2014 roku, studentki doradztwa zawodowego i bhp z Akademii Pedagogiki Specjalnej przeprowadziły zajęcia edukacyjne „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” . Słuchacze klasy 1c rozwiązywali test koncepcji osobowości zawodowej wg. J. Hollanda Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną indywidualność. Jednak naukowcy dokonali podziału osobowości człowieka na sześć kategorii. Według nich kategoriom tym odpowiadają konkretne stanowiska pracy. Słuchacze przyporządkowywali swoje odpowiedzi konkretnym zawodom.

Zajęcia w klasach zaocznych

22 listopada 2014 roku studenci Akademii pedagogiki Specjalnej przeprowadzili zajęcia w klasie 2w z zakresu orientacji zawodowej. Na zajęciach słuchacze otrzymali testy „Wartości w życiu” na podstawie, których mieli ocenić czy w życiu zawodowym preferują równowagę i stabilność pracy czy karierę i niezależność.


20-11-2014
ŻYWA LEKCJA HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Podczas dni otwartych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów słuchacze klasy II w i III u zwiedzili wystawę poświęconą rządowi Tadeusza Mazowieckiego, okolicznościom towarzyszącym jego rządom – transformacji gospodarczej, otwarciu na Zachód, likwidacji MO i SB, czy nowej polityce wobec ZSRR.

Słuchacze zwiedzili z przewodnikiem, m.in. gabinet, w którym urzędował Tadeusz Mazowiecki i inne historyczne pomieszczenia, które również i dzisiaj służą organom władzy państwowej.
Obejrzeli również w sali Kościuszkowskiej kompilację kronik filmowych, zaczynającą się od wotum zaufania dla rządu Mazowieckiego, a kończącą na podpisaniu traktatu granicznego z Niemcami i kolejkami po wizy do zachodnich ambasad.

Słuchacze klasy II w uczestniczyli również w zwiedzaniu Belwederu – siedziby Prezydenta RP. Tam poznali historię budynku, pomieszczeń i osób zamieszkujących go dawniej i obecnie.
Taka żywa lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie nie zdarza się często!

R. Laszczka


19-11-2014
FESTIWAL SMAKÓW

W ostatnich dniach Rada Słuchaczy zorganizowała Festiwal Smaków dla klas rannych i stacjonarnych.
Każdy mógł skosztować specjałów przygotowanych przez uczniów. Były ciasta, ciastka, sałatki, przystawki. Zbierano fundusze w ramach akcji Rady Słuchaczy – Słuchacze Słuchaczom. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione najpotrzebniejsze artykuły do paczek bożonarodzeniowych.


19-11-2014
SPOTKANIE Z NATIVE SPEAKEREM

18 listopada odbyło się kolejne ze spotkań z native speakerem. Wzięli w nim udział słuchacze z klas stacjonarnych zainteresowani rozwijaniem swojej znajomości języka i kultury anglojęzycznej. Słuchacze przygotowali i przedstawili prezentację, tym razem o kuchni amerykańskiej oraz przygotowali dania tejże kuchni: Sloppy Joe sandwiches and pulled pork sandwiches oraz banana breadm a także tradycyjne muffins. Naszym gościem był Peter Ostrowski z West Palm Beach z Florydy, którego ojciec, pułkownik Ostrowski walczył w armii Andersa podczas 2 wojny światowej (tego również dowiedzieliśmy się na spotkaniu). Tematem przewodnim dyskusji była kuchnia amerykańska i różne aspekty życia i kultury Stanów Zjednoczonych. Peter nie szczędził nam szczegółów życia w Stanach i śmiało opowiadał o swoich wrażeniach z życia w Polsce wielokrotnie wszystkich rozbawiając. Spotkanie przeciągnęło się w czasie co świadczy o tym, że było bardzo udane.


17-11-2014
LEKCJA ROMANTYZMU W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE

15 listopada 2014r. słuchacze klas 3L, 2L i 1P wyruszyli na wycieczkę Szlakiem Zygmunta Krasińskiego po Mazowszu północnym. Uczestniczyli w wyjątkowych lekcjach muzealnych w neogotyckim Pałacyku Zygmunta Krasińskiego z lat 40. XIX wieku, w budynku Oficyny Dworskiej oraz w Dworze, w którym można oglądać „Malarstwo polskie epoki romantyzmu” oraz ekspozycję napoleońską.
Romantyczne wnętrza, wspaniałe kolekcje malarstwa romantycznego, nagrobki rodu Krasińskich w kościele parafialnym i wykład zafascynowanego historią wieszcza przewodnika stworzyły nastrój przepełniony duchem epoki. Przy grobie Krasińskiego stały jeszcze świece po poetyckich Zaduszkach. Unikatowa teka Napoleona zabrana przez Kozaków podczas przeprawy przez Berezynę oraz malarstwo Januarego Suchodolskiego i Wojciecha Kossaka współtworzyły wykład o roli Napoleona w historii romantycznej. Pamiątki epoki napoleońskiej zajmują ważne miejsce w siedzibach opinogórskiej gałęzi rodu Krasińskich, od czasu udziału ojca poety, Wincentego, jako dowódcy pułku szwoleżerów w kampanii napoleońskiej.

Jedyny pomnik naszego trzeciego wieszcza narodowego – Zygmunta Krasińskiego oraz pomnik renesansowego poety – Jana Kochanowskiego to kolejne atrakcje turystyczne w parku Krasińskich. Jednak największe zainteresowanie budziła wykonana w 1832 roku ławeczka Amelii Załuskiej, pierwszej muzy Zygmunta Krasińskiego, z wykutym napisem “Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”. Wg relacji gości odwiedzających Opinogórę, każdy kto siądzie na tej ławeczce, ten się zakocha.

B. Osipowicz


14-11-2014
WARSZTATY “OSOBISTE OGRANICZENIA I METODY ICH POKONANIA”

W ramach i współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej, studentki specjalizacji doradztwo zawodowe i BHP – przeprowadziły warsztaty w klasie 2 PB3 pt: „Osobiste ograniczenia i metody ich pokonania”. W prezentacji przedstawiły słuchaczom informacje o zawodach i przykładowe przeciwwskazania do ich wykonywania. Uczniowie otrzymali ćwiczenie, w którym należało wypisać drogi pokonywania swoich ograniczeń czyli, np. pójścia na kurs wizażu i stylizacji lub uczestniczenia w warsztatach „Jak żyć oszczędnie”.


12-11-2014
WYKŁAD NA TEMAT “ZARZĄDZANIA CZASEM”

W dniu 12 listopada 2014 r. gościliśmy panią dr Małgorzatę Rzeźnik-Knotek z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Wykład dotyczył “Zarządzania czasem” tak ostatnio popularnego tematu wielu warsztatów i szkoleń. Każdy człowiek chcąc osiągnąć sukces i zamierzony cel powinien gospodarować czasem jak najbardziej optymalnie, poddając kontroli w jakim terminie udaje mu się poszczególne zadania realizować. Wykład o zarządzaniu czasem był próbą przybliżenia tematu słuchaczom, którzy niebawem zmierzą się z egzaminem maturalnym i z nowymi zadaniami życia edukacyjno-zawodowego.


05-11-2014
PREZENTACJA “TEATR I SZTUKA JAPOŃSKA”

W dniu 4 listopada 2014 roku gościliśmy w naszej szkole dr Jakuba Karpoluka z Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Wykład i prezentacja przedstawiała Teatr Japonii oraz sztuki z nim związane . Mieliśmy okazję zapoznać się z teatrem Nō. Samo słowo Nō oznacza: umiejętność, talent, sztukę. Techniki wykonawcze aktora: deklamacja, taniec, śpiew, specyficzny ruch sceniczny, są niezmienne od powstania teatru. Twierdzi się, że powstały onez fuzji antycznych rodzajów śpiewu, tańca religijnego, technik sztuk walki i koncentracji. Charakterystyczną cechą tego teatru jest dostojność gestu i ruchu, użycie maski przez głównego aktora, a w dramacie – skupienie się na fenomenie nadnaturalności lub niezwykłości (świętości lub szaleństwa) wywoływanym w okolicznościach przypadkowego spotkania w miejscu pełnym energii ducha. Japoński teatr nō jest najstarszym na świecie z istniejących (nacisk: na istniejący) teatrów, nie było żadnych przerw w jego działalności. Do perfekcji doprowadzony został około 600 lat temu. Teatr opiera się na postaciach, które zmieniają maski w zależności od wieku bohatera czy bohaterki. Scena to wymiar 6 metrów na 6, gdzie muszą zmieścić się aktorzy i muzycy. Podstawowe trzy instrumenty, to dwa bębenki i flet. Z dawnych czasów nad sceną pozostało zadaszenie jako ochrona przed śniegiem czy deszczem, obecnie jako stara forma ówczesnego teatru. Ciekawostką teatru jest to, iż do niedawna kobiety nie mogły być aktorkami teatru, choć bardzo często są tematem sztuki.
Wykładu wysłuchali słuchacze klas drugich liceum stacjonarnego.


03-11-2014
OBCHODY HALLOWEEN

Były stroje, makijaże, dekoracje słodkie wypieki związane z Halloween. Wszystko zaprezentowały słuchaczki na porannym spotkaniu. Otrzymały nagrody i podziękowania od Dyrekcji. Dziękujemy za pomysły i kreatywność wszystkim uczestnikom, a w szczególności Patrycji, Matyldzie, Paulinie, Kasi.


28-10-2014
UDZIAŁ SŁUCHACZY W WARSZTATACH TEATRALNYCH

27 października nasi słuchacze brali udział w warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Temat zajęć – Nie pasuje? Zmień to!
W trakcie interaktywnego warsztatu uczestnicy wcielali się w różne role i doświadczali nowych sytuacji społecznych. Wspólnie zastanawiali się nad tym, na czym polega postawa obywatelska i jak zareagować w sytuacji konfliktu. Na końcu warsztatu stworzyli wizytówki z hasłami obywatelskimi, które wręczone zostały pozostałym uczestnikom wydarzenia i przechodniom.


23-10-2014
Udział słuchaczy w Festiwalu Dzień Nauki – 2 edycja.

W dniu 22 października 2014 roku nasi słuchacze uczestniczyli w Festiwalu „Dzień Nauki” w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Podczas II edycji Festiwalu były przeprowadzane pokazy doświadczeń i eksperymentów z fizyki, chemii, biologii oraz wielu innych dziedzin nauki, przygotowane przez studentów z kół naukowych Politechniki Warszawskiej.
Mogliśmy dowiedzieć się m.in.: Dlaczego nosimy okulary? Skąd się bierze prąd? Dlaczego żaglówka może płynąć pod wiatr? Jak można doświadczyć wirtualnej rzeczywistości? Poznaliśmy biometryczne metody identyfikacji i weryfikacji tożsamości (twarz, tęczówka, odcisk palca, podpis).
Imprezę w dniach 22-23 października 2014 roku zorganizowała Fundacja Nauka i Wiedza przy współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej.


17-10-2014
Teatr w klasie z nowym repertuarem – Uwodziciel

uwodzicielW czwartek 16 X gościliśmy w szkole Teatr w klasie. Tym razem spektakl obejrzały dwie pierwsze klasy z liceum stacjonarnego. Jeśli kogoś skutecznie uwodzisz, to masz nad nim władzę. A jeśli masz władzę, to masz i przyjemność z jej posiadania. Czujesz się silniejszym, mądrzejszym, piękniejszym, ale czy nie powinieneś się też czuć bardziej odpowiedzialnym? Szczególnie, jeśli uprawiasz tak trudny „zawód” jak tytułowy “uwodziciel”?

Po obejrzeniu spektaklu słuchacze wzięli udział w warsztatach.

 

 

 


15-10-2014
IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE Z OKAZJI DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

15 października słuchacze CKU Nr 1 zorganizowali Improwizacje Artystyczne z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, adresowane do wszystkich Pracowników Oświaty w naszej szkole.
Prowadzący Improwizacje Aleksy Stawujak dzielnie poradził sobie z życzeniami i zapowiadaniem pojawiających się na scenie artystów. W pogodny nastrój szkolnego święta wprowadził publiczność Krzysztof Topoliński doskonałą interpretacją „Lekcji” Wisławy Szymborskiej. Muzyką klasyczną rozpoczęła koncert Wiktoria Krużyk, grając na klarnecie „Hommage a Carl Maria von Weber”, kompozycję Bela Kovacsa. Liryczna recytacja „Nauki” Juliana Tuwima, „Pana od przyrody” Zbigniewa Herberta – wierszy wybranych przez Monikę Celej – to kolejny akcent poetycki naszego programu. Niespodzianką dla wszystkich słuchaczy był taniec tybetański, ubranej w oryginalny narodowy strój Genden, słuchaczki klasy pierwszej, i życzenia adresowane do Dyrekcji i wszystkich pracowników oświaty po tybetańsku i po chińsku. Kolejnym wyjątkowym akcentem muzycznym były dźwięki eufonium i kompozycja z repertuaru Celin Dion w wykonaniu Małgosi Banasińskiej i jej gościa, pana Adama Malcherka. Ta aranżacja na dwa oryginalne instrumenty to początek drugiej części koncertu, w którym piękne kobiece głosy Blanki Pienkos, Samiry Ataya i Ewy Lewnadowskiej usłyszeliśmy w rozpoznawalnym repertuarze polskim i światowym.

W trakcie koncertu reprezentanci Rady Słuchaczy złożyli na ręce pani Dyrektor CKU Nr 1 Ewy Ałasy, piękny bukiet kwiatów wraz z życzeniami dla wszystkich pracowników oświaty w naszej szkole. Święto KEN stało się również okazją do wręczenia nagrody Najlepszej Słuchaczce roku 2013/2014 – Zuzannie Marcinowskiej. Perfekcyjnym akcentem poetyckim zakończył Improwizacje Krzysztof Topoliński, interpretując liryk Wisławy Szymborskiej „ Mikrokosmos”:

“Kiedy zaczęto patrzeć przez mikroskop,
powiało grozą i do dzisiaj wieje.
Życie było dotychczas wystarczająco szalone
w swoich rozmiarach i kształtach.
Wytwarzało więc także istoty maleńkie,
jakieś muszki, robaczki,
ale przynajmniej gołym ludzkim okiem
dające się zobaczyć…”


11-10-2014
Obchody światowego święta drzewa – 25 lat wolności

Słuchacze klas drugich i trzecich (liceum stacjonarnego) zostali po raz drugi zaproszeni do udziału w projekcie organizowanym przez klub Gaja. 10 X 2014 r. wzięliśmy udział w akcjach edukacyjnych i ekologicznych. Imprezie towarzyszyło zainteresowanie mediów. Spotkaliśmy się z prezesem klubu p. J. Bożykiem oraz p. J Kasprzykiem, którzy obiecali poprowadzić w naszej szkole wykłady o ekologii dla zainteresowanych słuchaczy.


28-09-2014
SKĄD MIASTO MA ŚCIANY I PODŁOGĘ?

Na takie pytanie mogli odpowiedzieć Słuchacze z klasy IIwz i IIIlu w dniu 27 września w trakcie wycieczki z nauczycielem geografii panią Renatą Maziarz po Starym Mieście. Organizatorem był w ramach XVIII FESTIWALU NAUKI Wydział Geodezji i Kartografii we współpracy z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

Pani przewodnik Edyta Bogucka Prezes Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej PW pokazała naszym słuchaczom znane miejsca Starego Miasta z innej perspektywy, ucząc rozpoznawać podstawowe elementy kompozycji urbanistycznej. Z pełną swobodą, czytelnym językiem i z wielką pasją przekazała wiedzę o miejscach dotąd nieznanych naszym słuchaczom.


25-09-2014
18. FESTIWAL NAUKI

Nasza szkoła kolejny już raz brała udział w lekcjach festiwalowych z biologii w XVIII Festiwalu Nauki organizowanych we wrześniu na wydziałach wyższych uczelni i instytutów naukowych.
Słuchacze wybierali zajęcia tematyczne- brali udział w doświadczeniach, pokazach i wykładach podczas zajęć popołudniowych i weekendowych.
Słuchacze klasy zaocznej II W i III LU uczestniczyli w kilku wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Farmacji UM min.:

  • wykrywanie witaminy C
  • obserwacja mikroskopowa ludzkiej krwi
  • wytwarzanie tabletek paracetamolu oraz maści
  • określanie składu chemicznego naszego ciała

Wielu słuchaczy indywidualnie uczestniczyło w wykładach i pokazach biologicznych.
Następna podobna naukowo impreza odbędzie się na początku stycznia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na NOC BIOLOGÓW organizowaną przez Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii.
Na jednej z lekcji festiwalowych spotkaliśmy na zajęciach naszego absolwenta Piotra Skłodowskiego – dziś już studenta IV roku biotechnologii międzywydziałowej. Piotrek prowadził 2 zajęcia festiwalowe!

T. Hołdakowska