Rok szkolny 2010-2011

PROJEKT “MIŁOSZ OD NOWA” W CKU NR 1

Opiekunowie projektu: Bożena Osipowicz i Anna Horodelska
Uczestnicy: słuchacze klas 2c, 1a, 1g LO, poloniści i nauczyciele-bibliotekarze

INFORMACJE O PROJEKCIE

swieto_miloszaPopularyzacja poezji Miłosza wśród słuchaczy CKU Nr 1 oraz przechodniów na Placu Politechniki była celem przedsięwzięć osób zaangażowanych w projekcie: słuchaczy i nauczycieli CKU Nr 1. Wszystkie nasze działania rozpoczęte 5 kwietnia 2011r. prowadziły do organizacji Święta Miłosza, które zaplanowaliśmy na 31 maja 2011. Po spotkaniach informacyjnych i sformułowaniu zadań podzieliśmy się na grupy odpowiedzialne za: promocję i organizacje święta, wystawy i prezentacje wierszy Miłosza w przestrzeni szkolnej, opracowanie graficzne i wydrukowanie ulotek popularyzujących poezję, dystrybucję ulotek w szkole i na placu Politechniki, opracowanie scenariusza i programu artystycznego.

Nauczyciele zaangażowani w realizację programu zachęcili słuchaczy do lektury wierszy Miłosza i wybrania utworów, które poleciliby innym do przeczytania. Efekt był zadowalający: słuchacze zainteresowali się Miłoszem i polecali innym lekturę wybranych przez siebie wierszy.

Słuchacze rozpoczęli akcję zbierania utworów Miłosza, które przekazane zostały do wydrukowania grupie współpracującej z nauczycielami- bibliotekarzami. W bibliotece pracowała grupa
pod kierunkiem pani Doroty Regulskiej odpowiedzialna za przygotowanie graficzne ulotki oraz wykonanie ok. 1500 ulotek (wzór w załączeniu). Ulotki z wierszami Miłosza były przygotowane
do dystrybucji w szkole i poza nią w czasie Święta Miłosza.

Druga grupa słuchaczy pod kierunkiem nauczycieli – bibliotekarzy przygotowała wystawę książek Miłosza oraz publikacji o twórcy z księgozbioru biblioteki, prezentacje wierszy w przestrzeni szkolnej, 4 wystawy o Miłoszu i jego twórczości w różnych miejscach szkoły oraz w 4 salach lekcyjnych, w których chętni poloniści przeprowadzili lekcje o poecie i jego twórczości.
Celem pierwszej lekcji było przybliżenie postaci Noblisty i jego twórczości słuchaczom w klasach 1a, 1g i 2c. W lekcji wykorzystano fragmenty specjalnie przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych. Druga lekcja wpisywała się w kształcenie umiejętności analizy utworu lirycznego ukierunkowanej na rozważania o tożsamości. W lekcji wykorzystano m.in. scenariusz A. Klimowicz, Skąd wiesz, kim jesteś? oraz wyjątkową interpretację muzyczną Przypowieści o maku, przygotowaną przez słuchaczkę z klasy 1A Magdę Milarską.

Interpretacje muzyczne poezji Miłosza to kolejne działania grupy pod kierunkiem pani Anny Horodelskiej odpowiedzialnej za przygotowanie programu artystycznego Wspólne czytanie Miłosza. 31 maja 2011r. w dwugodzinnym programie słuchacze recytowali wybrane wiersze poety, słuchali wierszy w wykonaniu twórcy, śpiewali utwory Miłosza. W programie wykorzystano oficjalną stronę wydawnictwa Znak, materiały z krakowskiego Festiwalu Miłosza, multimedialne materiały CEO.

Po programie adresowanym do słuchaczy, nauczycieli CKU Nr 1 i zaproszonych gości, grupa pod opieką pani prof. Ewy Baś odpowiedzialna za dystrybucję obdarowała publiczność ulotkami z wierszami poety, przeniosła się na plac Politechniki i rozdawała wiersze poety mile zaskoczonym przechodniom.

Obchody Święta Miłosza zakończył wykład zaproszonego gościa prof. Zbigniewa Książczaka, który zainteresował słuchaczy i nauczycieli, nie tylko z naszej szkoły. Ze względu na swoją specjalizację profesor przekornie udzielił nauczycielom wskazówek metodycznych, snując dygresje o błędach popełnionych przez prowadzących lekcje o Miłoszu. W podziękowaniu za wykład słuchacze dedykowali profesorowi wszystkim uczestnikom projektu swoje śpiewane wiersze Miłosza.

W przestrzeni wirtualnej cały maj funkcjonowało na Facebooku konto: ProgramMiłoszodNowa, którego celem była popularyzacja twórcy i jego dzieł wśród szerokiego grona odbiorców. Profil poety był systematycznie uzupełniany o ciekawostki związane z życiem i twórczością poety, zdjęcia z wizerunkiem artysty, interpretacje muzyczne. Liczba logowań na koncie świadczy o dużej popularności wybranego przez panią prof. Annę Horodelską sposobu popularyzacji twórczości polskiego Noblisty. Ewaluacja projektu pokazała, że organizacja święta była formą nauki przez zabawę. Uczestnicy polubili poezję Miłosza i lepiej poznali twórcę. Znaleźli odpowiedź na pytanie, dlaczego Miłosz dostał Nobla.


IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE POŁĄCZONE Z AKCJĄ “SOLIDARNI Z JAPONIĄ”

Zapraszamy wszystkich słuchaczy i nauczycieli do obejrzenia Improwiacji Artystycznych zorganizowanych przez naszych uzdolnionych słuchaczy. Impreza będzie zorganizowana w naszej szkole w dniu 19.04.2011 o godz. 10.45 w sali 36.

Improwizacje artystyczne powiązane będą z akcją szkolnego wolontariatu wspierającego ogólnopolską akcję mediów “Solidarni z Japonią”. W tym dniu będziemy zbierać fundusze na zakup płyt – cegiełek. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za wsparcie akcji.

PROGRAM IMPROWIZACJI


DZIEŃ ŚW. PATRYKA

17 marca 2011 w naszej szkole, z okazji obchodów Dnia Św. Patryka odbył się koncert muzyki irlandzkiej w wykonaniu słuchaczy – Michała i Kasi Basiukiewicz. Wszyscy mieli możliwość zapoznać się z kulturą Irlandii na specjalnie przygotowanych tego dnia lekcjach języka angielskiego. Słuchacze zapoznali się z gazetką dotyczącą historii i dnia dzisiejszego Szmaragdowej Wyspy. Uczniowie wraz z nauczycielami języka angielskiego udekorowali szkołę w kolorach flagi irlandzkiej. Widać było zainteresowanie na twarzach słuchaczy, którzy przy dźwiękach muzyki irlandzkiej klaskali i tańczyli.


DZIEŃ LITERATURY GOTYCKIEJ

8 LUTEGO 2011 był w naszej szkole Dniem Literatury Gotyckiej. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z prezentacją na temat powieści gotyckiej, poznać jej historię, najważniejsze cechy i największe arcydzieła tego gatunku. Później wysłuchali opowiadania A.E. Poe pt: ”Kruk ”. Na zakończenie wszyscy obejrzeli najstarszą adaptację filmową (z 1931) powieści Mary Wollstonecraft Shelley o potworze stworzonym przez doktora Frankensteina.


UDZIAŁ CKU NR 1 W KONFERENCJI WARSZAWSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W środę 19 stycznia odbyła się konferencja promującą średnie szkolnictwo zawodowe oraz szkoły policealne. W Ratuszu na Woli zebrali się zaproszeni goście, pedagodzy, psychologowie oraz dyrektorzy szkół. Przemawiali mi. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej pan Jacek Falkowski oraz dyrektor Nowotniak z Biura Edukacji. Szkoły zaprezentowały swoje kierunki kształcenia w formie prezentacji multimedialnej oraz każdy z uczestników konferencji otrzymał pakiet informacyjny o poszczególnych szkołach, były tam plakaty, ulotki, płyty CD oraz długopisy. Na konferencji byli również przedstawiciele mediów, tak więc mamy nadzieję, iż propozycje szkół dotrą do szerokiego grona.


MAGICZNY ŚWIĄTECZNY WIECZÓR BOZONARODZENIOWY

W grudniu w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 odbyła się świąteczna uroczystość zorganizowana z myślą o najmłodszych. Autorami przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 175.

Wśród zaproszonych gości były między innymi dzieci słuchaczy oraz pracowników szkoły i ogniska, dzieci i mamy z „Domu Samotnej Matki i Dziecka”, mieszkańcy środowiska lokalnego, uczniowie okolicznych szkół i przedszkoli.

Licznie przybyli goście (ponad dwieście pięćdziesiąt osób) wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek zaprezentowanych przez słuchaczy CKU Nr 1 oraz obejrzeli staropolskie Jasełka w wykonaniu dzieci z OPP Nr 175.

Ponadto, w programie uroczystości znalazły się: wystawa prac plastycznych o tematyce świątecznej, moc atrakcji i niespodzianek dla dzieci, tradycyjna uczta wigilijna.


PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH W CKU NR 1

W październiku (10.2010 r.) słuchacze CKU Nr 1 obejrzeli dwa spektakle profilaktyczne Krakowskiego Biura Promocji Kultury.

  • spektakl „Szansa”
  • spektakl „Trendy”

Tomek (Tomasso) i Ula (Zadra) lubią wygodne i beztroskie życie. Prowokują sytuacje konfliktowe, które stają się dla nich bodźcem do kolejnych występków…
Spektakl „Szansa” poruszał problematykę przemocy oraz zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy).

Malwina w swoich kręgach znana jako „Trendy” to zaślepiona pieniędzmi miłośniczka gadżetów. Dziewczyna bez hamulców moralnych dla pieniędzy gotowa jest poświęcić wszystko.
Spektakl „Trendy” poruszał problematykę konsumpcjonizmu, ulegania przez młodzież negatywnym trendom i wpływom społecznym.

Oba przedstawienia bardzo zainteresowały słuchaczy i nauczycieli. Szkoła nawiązała stałą współpracę z Krakowskim Biurem Promocji Kultury.