Inne wydarzenia z życia szkoły

Słuchacze uczący się w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Szkole Policealnej, każdego roku mają szansę uczestniczyć w wycieczkach oraz licznych imprezach kulturalnych, organizowanych nie tylko przez naszą szkołę, ale także przez zewnętrzne instytucje oraz organizacje pozaszkolne. Jesteśmy zdania, że tego typu aktywność jest potrzebnym uzupełnieniem regularnych zajęć dydaktycznych. Sprawia, że grupa integruje się silniej, słuchacze wzajemnie inspirują siebie, mają też możliwość poznania ciekawych ludzi i zjawisk.

Rok szkolny 2019/2020

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

5 grudnia 2019 roku Słuchacze klas 3p i 2k ostatni raz w tym semestrze uczestniczyli w wykładzie na temat Rzeźba (po)lodowcowa i peryglacjalna – co nowego wiemy o genezie krajobrazów zimnych?   Fascynacja i pasja prowadzącego wykład Pana dr hab. Macieja Dąbskiego wzbudziła zachwyt uczestników. Wykładowca wyjaśnił przyczyny naukowego zainteresowania na kuli ziemskiej obszarami tundry. Okazało się, że współczesne ocieplenie klimatu powoduje topnienie wieloletniej zmarzliny, uwolnienie spod lodu wielu zimnych obszarów, czego konsekwencją są wielkie zmiany w  krajobrazach polarnych i wysokogórskich.

W ramach „Geograficznych Spotkań na Krakowskim” Słuchacze poszerzyli wiedzę z wybranych zagadnień geograficznych, co może stanowić pomoc w czasie egzaminu maturalnego.


FESTIWAL SMAKÓW

Jak co roku, Rada Słuchaczy przeprowadziła akcję „Festiwal smaków”, w której wzięli udział słuchacze zarówno klas stacjonarnych jak i zaocznych. Przedstawiciele Rady Słuchaczy wraz z opiekunem pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mieliśmy  możliwość skosztowania  przysmaków, a jednocześnie  wspomóc potrzebujących.                  

Rada Słuchaczy wraz z opiekunem K. MikulskąŚWIĘTUJEMY THANKSGIVING

Z okazji święta Thanksgiving klasa 2AB3 zorganizowała słodki poczęstunek oraz lekcję kulturową na temat pochodzenia i tradycji tego święta . W skład poczęstunku wchodziły potrawy tradycyjnie serwowane przez Amerykanów w ten dzień: ciasto marchewkowe, ciasteczka flap jack, roasted carrot, placki z dyni, ciasto czekoladowe z wiśniami oraz apple pie. Po prezentacji na temat obchodów święta był czas na degustację oraz kiermasz ciast. Ze zbiórki wspomogliśmy schronisko dla bezdomnych psów na Paluchu. Dziękujemy za przygotowanie kiermaszu i wsparcie dla schroniska.WYKŁAD NA WYDZIALE GEOGRAFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

21 listopada po raz kolejny Słuchacze klas zaocznych 3P i 2K uczestniczyli w wykładzie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Tym razem wykład dotyczył problemów urbanizacyjnych Bangkoku. Spotkanie prowadziła dr Katarzyna Podhorodecka.   

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o trudnościach związanych z dużym natężeniem migracji w tym mieście, niedorozwojem sieci transportowej oraz z olbrzymim zanieczyszczeniem wody i  powietrza. Zaproponowane rozwiązania problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy miasta, a także możliwości ich wdrożenia w najbliższej przyszłości mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców,  ale też większej atrakcyjności turystycznej tego miasta. Ostatni wykład w tym semestrze 5 grudnia, zapraszam!!! Nauczyciel geografii  R. Maziarz.TY DECYDUJESZ CZY ZACHORUJESZ !

29 października 2019 odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 pierwsza -z kilku planowanych na ten rok szkolny akcja profilaktyczna pod Hasłem: Ty decydujesz czy zachorujesz! Prelekcja i przeprowadzone badania były związane z profilaktyką nowotworową. Pan Janusz Świeczkowski- student 4 roku Wydziału Lekarskiego UM w Warszawie wygłosił wykład dla słuchaczy klas 3 stacjonarnych poświęcony diagnostyce i badaniom przesiewowym ważnym w profilaktyce onkologicznej. Słuchacze oraz pracownicy szkoły mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań min. testów na obecność przeciwciał HCV, spirometrię, określić poziom glukozy w krwi oraz zbadać ciśnienie tętnicze. Ciekawym elementem akcji była analiza fantomów piersi i jąder w kontekście wykrywania zmian nowotworowych. WYKŁAD “JAK NIE DAĆ SIĘ MANIPULOWAĆ ?”

Dnia 12 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie związane z realizacją priorytetu MEN o działaniach profilaktycznych. Gościliśmy panią dr Agnieszkę Bukowską z Collegium Civitas z wykładem pt. „ Jak nie dać się manipulować? Sekty, destrukcyjne subkultury i współczesna duchowość”. Słuchacze mieli okazje posłuchać o szczególnych zachowaniach liderów, którzy pod pozorem pomocy i chęci wspierania zagrożonej jednostki, uzależniają ją. Trendy uzależnienia się od grup paramedycznych,  parapsychologicznych i pseudonaukowych przybierają na sile, stąd ważne jest poszerzanie wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń. W spotkaniu wzięły udział klasy 1ab1, 1ph1, 1ab2,1ph2, 2ab4, 2ph4.“DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”- WYKŁAD I KONCERT

12 listopada słuchacze uczestniczyli w koncercie przygotowanym z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie rozpoczął wykład pana Mateusza Sędłaka – nauczyciela historii – na temat najważniejszych postaci, które przyczyniły się do powrotu państwa polskiego na mapy Europy: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Wincentego Witosa. Po wykładzie rozpoczął się koncert, w trakcie którego usłyszeliśmy m.in. Mury Jacka Kaczmarskiego, pieśni Przybyli ułani pod okienko, Biała róża oraz My, Pierwsza Brygada, w wykonaniu naszych uzdolnionych słuchaczy. Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie Roty przez wykonawców i zgromadzoną publiczność.WSPOMINAMY LEONARDA COHENA 

Z okazji 3 rocznicy śmierci genialnego poety Leonarda Cohena, odbył się w naszej szkole spektakl słowno-muzyczny.  Nasi utalentowani słuchacze wykonali utwory twórcy przy wsparciu wokalno-muzycznym pana Norberta Dzienisiuka – nauczyciela języka angielskiego.


 


“SZKOŁA PAMIĘTA” – WŁĄCZAMY SIĘ DO AKCJI MEN

Słuchacze i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w akcję MEN-u “Szkoła pamięta”. Odwiedziliśmy cmentarz Wojskowy na Powązkach. Zapoznaliśmy się z historią nekropolii, posprzątaliśmy i zapaliliśmy znicze na grobach zasłużonych osób. Celem akcji było wspomnienie osób ważnych dla naszej historii.#SzkołaPamięta

Lekcja Historii na Cmentarzu Powązkowskim

W ramach akcji „ Szkoła pamięta” w celu uczenia młodzieży postaw patriotycznych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach była przeprowadzona lekcja o Szarych Szeregach i Armii Krajowej. Młodzież przy grobach Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” wysłuchała historii Szarych Szeregów i batalionu „Zośka”, utworzonego z Grup Szturmowych Szarych Szeregów ze szczególnym uwzględnieniem postaci Jana Bytnara- „Rudego”, Tadeusza Zawadzkiego – „Zośki”, Jana Rodowicza – „Anody” i Aleksego Dawidowskiego – „Alka” i ich roli w Akcji pod Arsenałem. Młodzież dowiedziała się też o szlaku bojowym batalionów „Zośka” i „Parasol”, wywodzących się z Szarych Szeregów, w Powstaniu Warszawskim. Po wysłuchaniu krótkiej historii Armii Krajowej przeszliśmy do pomnika Gloria Victis upamiętniającego wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego i okupacji niemieckiej. Młodzież oddała hołd dowódcom Armii Krajowej: Stefanowi Grotowi- Roweckiemu, Tadeuszowi Bór-Komorowskiemu, Leopoldowi Okulickiemu i dowódcy SZP Michałowi Tokarzewskiemu. Nauczyciel opowiedział też o historii pochówków na Cmentarzu Wojskowym w czasie okupacji i po upadku powstania. Akcentem końcowym było uprzątnięcie  grobów powstańczych i zapalenie symbolicznych  zniczy.

Marzanna Stasiak

 KONKURS Z OKAZJI HALLOWEEN

31.10.2019 odbył się w naszej szkole szkole konkurs z okazji Halloween. Nasi słuchacze jak zawsze wykazali się kreatywnością. Zaprezentowano 15 kostiumów, a jury składające się z kadry pedagogicznej zadecydowało, że zwycięzcą zostanie Zuzanna Klimczewska z klasy 3HP 5, która przebrała się za Jokera z filmu “Batman”. Druga nagroda przypadła Nikol Siedlarz za kostium Czarownicy, a miejsce trzecie ex-equo przypadło Karolinie Sękowskiej, przebranej za Wróżkę oraz Kamili Sadowskiej, która wcieliła się w postać Upiornej Panny Młodej. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wspaniała zabawę!


 


SŁUCHACZE NA PRZEDSTAWIENIU W TEATRZE POWSZECHNYM

Dnia 23 października słuchacze z klas 2ph4, 3 pb5 i 3 pg5  z  p. W. Jóźwiak i B. Owczarek wzięli udział w przedstawieniu Teatru Powszechnego pt. “Rok 1984”. Była to sztuka, której scenariusz opierał się na powieści Georga Orwella, o tym samym tytule. Pisarz przedstawił społeczeństwo poddawane kontroli i inwigilacji, w którym każdy krok obywatela jest śledzony przez Wielkiego Brata. Spektakl analizuje totalitaryzm, mechanizm opresji i jego zakorzenienia w ludzkiej naturze. Przedstawienie poprzedzone zostało warsztatami teatralnymi, podczas których słuchacze zostali wprowadzeni w problematykę spektaklu, a także mieli okazję dzięki własnym działaniom parateatralnym, osobiście doświadczyć  mechanizmów kontroli władzy opisanych w utworze Orwella.WYJŚCIE AWARYJNE – SPEKTAKL TEATRU PROFILAKTYCZNEGO

22 października słuchacze słuchacze klas stacjonarnych obejrzeli przedstawienie teatru profilaktyczno – edukacyjnego z Krakowa TEART pt: „Wyjście awaryjne”  . Ten słowno – muzyczny spektakl teatralny poświęcony był problemowi przemocy. Przemoc i agresja jest w naszym świecie obecna, na co dzień. Tli się małym płomieniem w tzw. „zaciszu domowym”, dojrzewa w szkole i na ulicy. Wszystko to może w konsekwencji doprowadzić do tragicznej pożogi -wojny miedzy narodami. W siedmiu odsłonach aktorzy ukazali:- przemoc w domu – powód alkohol – konflikt pokoleń- nietolerancja, przemoc na stadionach, przemoc w szkole i na ulicy. W trakcie przedstawienia przewijały się fragmenty znanych utworów ( muzyka z filmy Rocky, cytaty z filmu „Szeregowiec Rayan”, teksty Edwarda Stachury….). Całość dopełniła bardzo bogata scenografia. Spektakl miał na celu nie tylko ukazanie patologii, miał uwrażliwić młodych ludzi na drugiego człowieka, uczyć, jak nie poddawać się i gdzie w razie potrzeby szukać pomocy. Słuchacze z zainteresowaniem uczestniczyli w spektaklu. Żywiołowo reagowali na poszczególne sceny. Po obejrzeniu spektaklu dyskutowali o poruszanych problemach

 IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE 2019

15 października 2019 roku odbyły się Improwizacje Artystyczne dedykowane pracownikom CKU Nr 1 z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W części pierwszej koncertu rozbrzmiewała muzyka fortepianowa. Franciszek Piwowarski oczarował publiczność Marszem Tureckim Wolfganga Amadeusza Mozarta, Paweł Krajewski – Walcem cis-moll Fryderyka Chopina. Po koncertach na fortepianie zabrzmiał operowy głos Jana Jóźwiaka i pieśń Stanisława Moniuszki, opowiadająca dramatyczną historię Kozaka. Wspaniali pianiści, Franciszek Piwowarski i Paweł Krajewski, wykonali również własne kompozycje w drugiej współczesnej części koncertu. Wyjątkowa recytacja poematu sentymentalnego Juliana Tuwima pt. „Piotr Płaksin” w interpretacji aktorskiej Karola Oleksiaka stanowiła w tych improwizacjach jedyną dedykację poetycką dla nauczycieli. Po aplauzie dla Karola nastąpił równie gorąco oklaskiwany występ Eweliny Szczotki, która przeniosła słuchających w świat aktorskiej piosenki, śpiewając dawne przeboje
Bo to się zwykle tak zaczyna…” oraz „Gdzie Ci mężczyźni?”. Na gitarze zagrał Aleksander Hairulin – gość Eweliny. Kolejny piękny głos na scenie CKU należał do Roksany Taperek. W jej wykonaniu usłyszeliśmy – nominowaną przez World Music Awards  najlepszą piosenkę świata z  2014 roku – „Addicted to you”. Koncert zakończyły profesjonalne mocne dźwięki. Na perkusji zagrał Kacper Sędek, na puzonie – Patryk Ostrowski. Improwizacje poprowadził Maciej Wiśniewski, absolwent naszej szkoły. Dziękujemy uczestnikom, których artystyczne umiejętności sprawiły ogromną przyjemność publiczności.GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM – „Amazonia – co o niej wiemy i jakie ma dla nas znaczenie?”

W dniu 10 października Słuchacze klas zaocznych 2k i 3p z zainteresowaniem wysłuchali wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, który podczas spotkania próbował przybliżyć problemy Amazonii, z jakimi się dziś  boryka. Jak to w ogóle możliwe, że lasy deszczowe płoną? Dlaczego Amazonia znika i co tracimy? Jaki my mamy wpływ i co możemy zrobić?  Na te i inne pytania uczestnicy mogli znaleźć odpowiedź podczas wykładu. Zachęcamy innych słuchaczy do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach, naprawdę warto!!!EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
Dnia 2 października w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języka. Słuchacze wzięli udział w quizie na temat kultury państw anglojęzycznych. Spróbowali przysmaków: szkockiego shortbread ( tradycyjne ciastka maślane) i angielskich flapjacks ( ciasteczka owsiane). Dla wszystkich chętnych był test :”How British are you? “- czyli jak bardzo jesteś Brytyjczykiem? polegający na zjedzeniu kanapki z Marmite ( angielski specyficzny sos z melasy) bez skrzywienia się. Zwycięzcy quizu dostali czekoladę, pozostali uczestnicy słodkie lizaki jako nagrody pocieszenia. Dzień przygotowały panie Małgorzata Abramczyk i Anetta Mazurek.


SŁUCHACZE NA XIII FESTIWALU NAUKI
Słuchacze klas stacjonarnych brali udział w warsztatach i wykładach w ramach XXIII Festiwalu Nauki.
W tym roku zostaliśmy zaproszeni przez Wydział Weterynarii SGGW, uczestniczyliśmy w zajęciach poświęconych budowie anatomicznej kręgowców, zwiedzaliśmy największe w Polsce Muzeum Osteologiczne, oglądaliśmy sale operacyjne oraz analizowaliśmy preparaty anatomiczne.
Drugiego dania uczestniczyliśmy w wykładzie poświęconym radiologii w różnych dziedzinach nauki.
Mieliśmy także okazję zobaczyć inne wydziały (leśnictwo, biologia, dietetyka) na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego.


 LEKCJA Z ABSOLWENTKĄ CKU NR 1
W naszej szkole w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego pojawił się bardzo miły gość – Oliwia,  nasza absolwentka, a dziś już studentka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
Oliwia opowiedziała nam o swoich planach życiowych, a także podzieliła się cennymi, praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania się do egzaminu maturalnego.
Gratulujemy serdecznie i trzymamy kciuki za NASZĄ STUDENTKĘ!


 SŁUCHACZE NA SESJI NAUKOWEJ „Geoinformatyka ̶ praktyczne zastosowania w życiu codziennym”

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował  w dniu 24 września 2019 roku dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w ramach popularyzacji nowych form edukacji,  sesję naukową pt. „Geoinformatyka ̶ praktyczne zastosowania w życiu codziennym”. Sesję poprzedziło wcześniejsze seminarium dla nauczycieli geografii w dniu 13 września.   W wydarzeniu naukowym brały udział 2-osobowe zespoły uczniów pod opieką nauczyciela geografii.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 3AB5. Słuchacze dowiedzieli się, czym są geoinformatyka i Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Za pomocą nowoczesnego oprogramowania uczyli się tworzyć warstwy tematyczne mapy, zdobywali praktyczną umiejętność zbierania danych geoprzestrzennych wykorzystując smartfona bezpośrednio w terenie a następnie opracowywali i analizowali zebrane dane za pomocą nowoczesnych technik komputerowych. Zdobyte umiejętności pozwoliły zwiększyć  przekonanie uczestników sesji o przydatności wiedzy geograficznej w życiu codziennym. Zajęcia poprowadzili nauczyciele akademiccy  z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW  oraz przedstawiciele firmy ESRI Polska.SALON EDUKACYJNY PERSPEKTYWY

12 września maturzyści z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organizowanych w ramach Warszawskiego Salonu Maturzystów PERSPEKTYWY 2019. To największa odsłona ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dla maturzystów organizowana przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już od 14 lat. Słuchacze trzecich klas mieli okazję wysłuchać informacji i porad dotyczących egzaminu maturalnego z j. angielskiego, matematyki i biologii.Rok szkolny 2018/2019

 

ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW

7.04 i 14.03 Wioletta Jóźwiak przeprowadziła dla klas maturalnych cykl zajęć na temat Matura ustna – analiza tekstu kultury – filmu. Mówiła słuchaczom co to jest język filmu. Przedstawiła także pojęcia związane z analizą filmu.GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

Jubileusz geograficznych wykładów na UW pod hasłem  „10 ważnych zagadnień  na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim” zachęcił Słuchaczy klasy 3m i 3p do uczestnictwa w dniu 28.03.19 w prelekcji na temat „Roślinność Polski – spojrzenie przyrodnika, leśnika i rolnika”. Słuchacze mieli możliwość spojrzeć na roślinność występującą na terenie Polski na trzy różne sposoby: oczami przyrodnika, leśnika i rolnika.

W minionym roku obchodziliśmy stulecie niepodległości Polski, odrodzonej w 1918 roku po 123 latach zaborów. Tak okrągła rocznica stanowiła dobrą okazję do przyjrzenia się 100-letniej Polsce także z perspektywy geograficznej. W dniu 4.04.2019 tematem wykładu w ramach Geograficznych Spotkań na Krakowskim było „Miejsce Polski na współczesnej mapie politycznej świata”. Zainteresowana grupa Uczestników klasy 2p i 3m uzyskała odpowiedzi na wiele pytań m. in. Jak Kraj nad Wisłą wyglądał wówczas i jak wygląda dziś na tle sąsiadów, Europy i całego świata? Jak zmieniały się polskie granice, terytorium, skład narodowościowy czy przynależność do regionalnych ugrupowań politycznych?

Zapraszamy zainteresowanych Słuchaczy z innych klas  w dniu  25 kwietnia 2019 (czwartek) na ostatni w tym semestrze wykład pt. Cud w mieście Escobara: od najbardziej niebezpiecznego do najbardziej innowacyjnego miasta na świecie. Szczegóły u nauczyciela geografii R. Maziarz.

 LEKCJA ANATOMII I FIZJOLOGII NA WYSTAWIE BODY WORLDS

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie uczestniczyli w lekcji anatomii i fizjologii człowieka zwiedzając wystawę Body. Przewodnikami byli studenci Uniwersytetu Medycznego, duży nacisk położono na aspekty związane z profilaktyką zdrowia. Oryginalna wystawa BODY WORLDS jest pierwszą publiczną ekspozycją dotycząca anatomii człowieka – stworzoną przez autora metody plastynacji dr. Guntera von Hagens, dzięki czemu precyzja wykonania wszystkich eksponatów jest na najwyższym poziomie.

Dzięki innowacyjnej metodzie plastynacji, odwiedzający mają możliwość podziwiać wewnętrzne piękno naszego ciała, zajrzeć do najskrytszych zakamarków ludzkiego organizmu. Wystawa ukazuje zwiedzającym jak finezyjne jest nasze ciało, jak jest czułe oraz wrażliwe. Ekspozycja jak żadna inna, zmienia postrzeganie samych siebie. Zwiedzający mają wrażenie poruszania się po trójwymiarowym atlasie anatomii oraz mogą dowiedzieć się, jak skomplikowany, piękny, ale też kruchy jest nasz organizm.CIEKAWA LEKCJA PRZYRODY

Na lekcję przyrody w klasie 3PH6 zawitał dziwny gość z odległej ery mezozoicznej. Jako bezpośredni dowód ewolucji uatrakcyjnił nasze zajęcia poświęcone wydarzeniom geologicznym i ewolucyjnym jakie omawiali słuchacze.


WYCIECZKA DO MUZEUM GEOLOGII

Tradycyjnie już klasy biologiczne naszej szkoły odbywają wycieczkę do Muzeum Geologii Państwowego Instytutu Geologicznego. Również w tym semestrze klasy 3AB6 oraz  3K uczestniczyły w takiej lekcji muzealnej. Podczas niej słuchacze mogli namacalnie poznać bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji na przestrzeni milionów lat, stanąć oko w kość z autentycznymi szkieletami oraz replikami największych zwierząt jakie niegdyś stąpały po ziemi oraz podziwiać skamieniałe szczątki amonitów. Poznali również historię kształtowania się obecnych kontynentów, a także przemian terenu dzisiejszej Polski przez wszystkie okresy geologiczne. Poznane zbiory pochodziły z terenów naszego kraju. Co ciekawsze, staliśmy się już dobrze rozpoznawalną grupą przez pracowników muzeum. Na pewno jeszcze niejednokrotnie złożymy im wizytę, aby poznawać kolejne interesujące fakty z dziejów naszej planety.INNA LEKCJA BIOLOGII

W lutym, na lekcji biologii podsumowującej wiadomości o złożonym świecie bezkręgowców mieliśmy możliwość zobaczenia bogatej kolekcji arachnofauny.  Magda Nargiełło  z klasy drugiej jest specjalistką w tej dziedzinie, hoduje liczne gatunki pajęczaków  głównie z rodzaju ptaszników i posiada ogromną wiedzę o tych gatunkach. Na lekcji oglądaliśmy okazy oraz słuchaliśmy wykładu o pochodzeniu poszczególnych gatunków, wymaganiach pokarmowych i zwyczajach rozrodczych. Życzymy Magdzie dalszych sukcesów hodowlano-wystawowych oraz osobnikach o łagodnych nogogłaszczkach.ZAJĘCIA Z ANALIZY PLAKATU

3.01, w ramach wtorkowych fakultetów, prof. Wioletta  Jóźwiak przeprowadziła  zajęcia z analizy plakatu. Punktem wyjścia do rozważań na temat tekstu kultury były plakaty filmowe do “Przedwiośnia” w reż. Filipa Bajona.


GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM – “Od suszy do powodzi”

W dniu 13.12.2018 kolejny raz grupa Słuchaczy klas zaocznych uczestniczyła w wykładzie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Tym razem spotkanie pod hasłem  „Od suszy do powodzi” dotyczyło  zmian klimatycznych wpływających bezpośrednio na światowe zasoby wody. Uczestnicy dowiedzieli się, że coraz  dokładniejsze modele klimatyczne prognozują, że tam, gdzie jest dużo opadów, będzie ich jeszcze więcej, natomiast tam, gdzie już teraz wody brakuje, w przyszłości będzie jej jeszcze mniej. Przekazane treści uświadomiły Słuchaczom,  co tak naprawdę nam grozi i nakłoniły do zastanowienia,  czy możemy się przed tym jakoś obronić?SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM TOMASZEM HABDASEM

1 grudnia  słuchacze klas zaocznych, z inicjatywy pana Roberta Laszczki, spotkali się z podróżnikiem i blogerem Tomaszem Habdasem. Jego misją jest popularyzacja turystyki górskiej w Polsce i za granicą. Spotkanie dotyczyło pasji, miłości do gór i tego, jak to wszystko pogodzić z codziennym życiem. Zdobywanie szczytów, m.in. Mont Blanc, Elbrus, Grossglockner dla Tomka, to już za mało, planuje kolejne wyprawy, o których również wspominał. Opowieści Tomka okraszone pięknymi zdjęciami i filmami cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i nauczycieli. Po takiej prezentacji można wyjść zakochanym w górach. Więcej o wyprawach i podróżowaniu na blogu Tomka „W Szczytowej Formie”, który można znaleźć na portalach społecznościowych.GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM – “Co nowego w kartografii ?”

W tym roku mija 10 lat, odkąd na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW została wygłoszona pierwsza prelekcja z serii Geograficzne Spotkania na Krakowskim. Z tej okazji tegoroczne wykłady mają charakter jubileuszowy i organizowane są pod hasłem przewodnim „10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim”.

22 listopada Słuchacze z klasy 3M i 2P uczestniczyli w wykładzie w czasie, którego dowiedzieli się Co nowego w kartografii?”Prowadząca wykład Pani dr  Jolanta Korycka-Skorupa podkreśliła, że w dobie nowoczesnych technologii zmieniają się nie tylko mapy, ale i oczekiwania ich użytkowników. Podczas wykładu podjęła wątki związane z (r)ewolucją kartograficzną na przełomie XX i XXI wieku oraz oczekiwaniami i możliwościami percepcyjnymi odbiorców map. Wykład zatytułowany „Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o   wymagającym użytkowniku”  zaciekawił Słuchaczy, poszerzył ich wiedzę i pozwolił spojrzeć inaczej na podstawowe źródło geograficzne, jakim jest mapa. Na  kolejne również ciekawe spotkanie zapraszamy 13 grudnia.LEKCJA Z NATIVE SPEAKEREM

Dnia 22 listopada klasa 3pb5 pod przewodnictwem prof Anetty Mazurek przygotowała kolejną już lekcję z cyklu Spotkania z native speakerem. Tym razem naszym gościem był Bryan Everett Shane z Oregonu w USA. W Dzień Dziękczynienia klasa 2ph3 i klasa 3pb5 przygotowały poczęstunek (brownie) oraz prezentację będącą punktem wyjścia dla tematu dyskusji jaką tym razem były tradycje święta Thanksgiving oraz historia ‘ Black friday’ . Młodzież zadawała pytania nie tylko związane z tematem ale też z różnymi aspektami kulturowymi życia W USA. Bryan opowiadając ciekawe, pouczające historie ze swojego życia zachęcał do uczenia się języków. Na zakończenie zajęć obiecał ze do nas powróci.WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 20 listopada Słuchacze klasy 3BA5 zwiedzali i podziwiali gmach o zaskakującej różnorodności, jakim jest budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Wejście do Biblioteki z krytego pasażu, zwanego „uliczką”, wieńczy symbol BUW: otwarta księga z patynowanego brązu z napisem Hinc omnia (stąd wszystko). Pani z Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń opowiedziała  o zasadach korzystania ze zbiorów i usług BUW, sposobie organizacji księgozbioru. Słuchacze dowiedzieli się również, że w przestrzeni BUW prowadzona jest działalność kulturalna i edukacyjna m. in.  odczyty, pokazy, spotkania autorskie.WYCIECZKA DO MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

17.11.2018 roku klasy 3M i 3K wraz z opiekunami, prof. Anną Mazurak, prof. Joanną Szczepańską i prof. Januszem Włoszczukiem odwiedziły Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą. Była to już nasza trzecia wizyta w tym miejscu. Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć wystawę pt. „Kobieta a niepodległość”. Wystawa, która wpisuje się w cykl imprez związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, miała na celu zaprezentowanie problemu wolności kobiet we współczesnym świecie. Artyści z Europy, Azji i Afryki, posługując się rozmaitymi technikami (rysunek, portret, obraz, plakat, film), przedstawiali zagadnienie z różnych, często bardzo oryginalnych i niezwykłych punktów widzenia. Dzięki temu każdy odwiedzający wystawę mógł znaleźć dla siebie coś interesującego, a wystawa wywołała żywe dyskusje i komentarze.

 LEKCJA DLA MATURZYSTÓW

14 listopada prof. Daria Nowak przeprowadziła zajęcia dla klas  maturalnych na temat Obraz śmierci w utworach literackich. Wskazała jakie są etapy pracy z tekstem kultury na egzaminie maturalnym. Punktem wyjścia była analiza obrazu Jacka Malczewskiego  pt. Modelka.GRA EDUKACYJNA “NIEPODLEGŁA”

8 listopada, dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości, słuchacze klas 1P, 2P i 3P  uczestniczyli w grze edukacyjnej pt. „Niepodległa”. W określonym czasie musieli wykonać wyznaczone zadania, m.in. rozwiązać krzyżówkę niepodległościową, udzielić odpowiedzi na pytania  testu wiedzy o Józefie Piłsudskim, rozpoznać zdjęcia i obrazy, odgadnąć hasło w kalamburach i poprzez skojarzenia muzyczne oraz skojarzenia rekwizytów, zmierzyć się ze znajomością pieśni legionowych oraz poezją nawiązującą do odzyskania niepodległości. Wszystkie grupy wykonywały zadania w duchu rywalizacji i zabawy, świętując w ten nietypowy sposób Niepodległość naszej Ojczyzny.100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – Escape room

Dnia 8 listopada z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości klasa 3pb5 uczestniczyła w Escape room. Lekcja rozpoczęła się Hymnem Polski. Następnie nauczyciel krótko omówił zadania czekające słuchaczy. Było to m.in. otwarcie trzech trzycyfrowych kłódek poprzez rozwiązanie angielskich zadań związanych ze słownictwem dotyczącym niepodległości. Jedno zadanie polegało na uzupełnieniu tłumaczenia polskiego hymnu i było również przydatnym na maturze zadaniem ze znajomości środków językowych polegającym na tłumaczeniu fragmentów zdań. Drugie również ćwiczyło użycie środków językowych poprzez uzupełnienie brakujących przy i przedrostków przy słowie depend. W trzecim zadaniu trzeba było wybrać prawidłowe odpowiedzi właściwie uzupełniające 9 mini dialogów związanych z Dniem Niepodległości. 2 pierwsze kłódki udało się otworzyć na pierwszej godzinie trzecia sprawiła młodzieży najwięcej problemów. Nagrodami były oceny z języka angielskiego.“WYJŚCIE AWARYJNE” – PRZEDSTAWIENIE TEATRU PROFILAKTYCZNEGO

6 listopada w naszej szkole odbyło się przedstawienie teatru profilaktyczno –edukacyjnego z Krakowa TEART pt: „Wyjście awaryjne” . Przedstawienie obejrzeli słuchacze klas stacjonarnych . Ten słowno – muzyczny spektakl teatralny poświęcony był problemowi przemocy. Przemoc i agresja jest w naszym świecie obecna, na co dzień. Tli się małym płomieniem w tzw. „zaciszu domowym”, dojrzewa w szkole i na ulicy. Wszystko to może w konsekwencji doprowadzić do tragicznej pożogi -wojny miedzy narodami. W siedmiu odsłonach aktorzy ukazali:- przemoc w domu – powód alkohol – konflikt pokoleń- nietolerancja, przemoc na stadionach, przemoc w szkole i na ulicy. W trakcie przedstawienia przewijały się fragmenty znanych utworów ( muzyka z filmy Rocky, cytaty z filmu „Szeregowiec Rayan”, teksty Edwarda Stachury….). Całość dopełniła bardzo bogata scenografia. Spektakl miał na celu nie tylko ukazanie patologii, miał uwrażliwić młodych ludzi na drugiego człowieka, uczyć, jak nie poddawać się i gdzie w razie potrzeby szukać pomocy. Słuchacze z zainteresowaniem uczestniczyli w spektaklu. Żywiołowo reagowali na poszczególne sceny. Po obejrzeniu spektaklu dyskutowali o poruszanych problemachBIBLIOTEKA NA 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Biblioteka szkolna przyłączyła się do obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowała dla słuchaczy wystawę książek o tematyce historycznej pod hasłem „NIEPODLEGŁA W ZBIORACH BIBLIOTEKI CKU Nr 1”, prezentującą opracowania upamiętniające wątki legionowe i postać Józefa Piłsudskiego a także wojnę polsko bolszewicką. W ramach NARODOWEGO CZYTANIA, eksponowane były również teksty Antologii Niepodległości powstałe na przestrzeni wieków, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Inspirowały one do podejmowania wciąż na nowo debaty o sprawach Ojczyzny, o dawnej i o przyszłej Rzeczypospolitej.

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę to dobry czas aby, wzbudzić  wśród słuchaczy przywiązanie do Ojczyzny i symboli narodowych.HALLOWEEN – konkurs na najlepsze przebranie

31.10. po raz koleiny odbył się w naszej szkole konkurs na najlepszy strój halloweenowy. Tym razem uczestników czekało wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ w szranki konkursu stanęło aż 17 osób. Po krótkiej prezentacji strojów, jury złożone z dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły wybrało trzy najlepsze kostiumy. Zwyciężczynią została Nikol Siedlarz z klasy 3 PB 5, która przebrała się za Freddie Krugera. Drugie miejsce przypadło Szalonemu Doktorowi, a trzecie – Zjawie. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci książek z płytami CD i zestawami pomocy do nauki języka angielskiego. Pozostali uczestnicy  otrzymali nagrody pocieszenia. Dziękujemy za udział i wspaniałą zabawę!II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny – WARSZTATY ” ŻONGLERKA – ROZWÓJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Dnia 25 października w ramach Drugiego Warszawskiego Tygodnia Edukacyjnego odbyły się w naszej szkole warsztaty pod tytułem Żonglerka rozwój- przez całe życie. W nauce balansowania piłką i maczugą brała udział klasa 2ph3, nadrabiając przy tym brak wfu. Ćwiczenia żonglowania indywidualnie i w grupie były bardzo wciągające i dały mnóstwo radości z zespołowej zabawy. Młodzież dowiedziała się o tym, która półkula mózgowa synchronizuje czynności motoryczne i jak łączyć występ popisu techniki z kreatywnością przekazu emocjonalnego sztuki żonglowania oraz jak zamienić pasje i hobby w pracę . Pan Michał Kozak zaraził słuchaczy pozytywną energią i nauczył podstawowych trików żonglerki, jak np. kaskada ( żonglowanie trzema piłkami   )


WYCIECZKA DO MUZEUM NARODOWEGO

23.10.2018 roku klasy 2 PH4 i 1 PH 2 wzięły udział w wykładzie prezentowanym w ramach akcji “muzealnych wtorków”, organizowanych przez Muzeum Narodowe. Wykład, poprowadzony przez historyka sztuki, p. Wiolettę Cichy, dotyczył twórczości okresu wiktoriańskiej Anglii, a dokładniej – twórczości Bractwa Prerafaelitów. Podczas spotkania mieliśmy okazję poznać bliżej prace niezwykłych artystów, takich jak Dante Rosetti, William H.Hunt czy John E. Millais, którzy w swej twórczości nawiązywali do włoskiej sztuki okresu przed Rafaelem, a tematy czerpali m.in. z Biblii, legend arturiańskich czy utworów Szekspira. Dowidzieliśmy się również, jaki wpływ wywarli Prerafaelici na polskie malarstwo dziewiętnastego wieku. Z pewnością nie będzie to nasza ostatnia wizyta w Muzeum Narodowym w ramach „muzealnych wtorków ze sztuką”.


II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny – WIZYTA W FUNDACJI BULLERBYN

II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny to wspólne przedsięwzięcie promocyjne organizacji pozarządowych skupionych w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds.Edukacji i Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. W jego ramach na terenie całej Warszawy organizacje pozarządowe poprowadzą warsztaty naukowe, wykłady z różnych dziedzin wiedzy, pokazy filmowe i teatralne, edukacyjne gry miejskie, wycieczki i wystawy, wszystko dla mieszkańców stolicy, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Również nasi słuchacze wzięli udział w tym projekcie. 20 października 2018 roku klasa 1L była z wizytą w fundacji Bullerbyn. W ramach II Warszawskiego Tygodnia Edukacyjnego Fundacja stworzyła dyskusyjny klub filmowy, organizowała spotkania z mentorami szkoły demokratycznej i rozmowy o edukacji. Nasi słuchacze  zapoznali się z historią fundacji oraz z ideą szkół demokratycznych. Uczestniczyła także w projekcji filmu o angielskiej szkole Summerhill, który zrobił na nich duże wrażenie. W dzieleniu się komentarzami do filmu widać było emocje i wdzięczność paniom z fundacji za dobór materiałów poglądowych. Miejmy nadzieję, że dużo treści do przemyśleń, inspiracji i nadziei tchniętych podczas tej krótkiej wizyty, zaowocuje stałą współpracą z fundacją.AKCJA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W CKU NR 1

20 października w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 odbyła się duża bezpłatna akcja profilaktyczna, którą zostali objęci nauczyciele, pracownicy szkoły, emeryci oraz słuchacze klas zaocznych. Akcja była możliwa dzięki współpracy z Centrum Medycznym Synexus oraz dzięki pomocy pracowników służby zdrowia i studentów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Badanie przesiewowe obejmowało densytometrię – profilaktyka wystąpienia osteoporozy, badanie słuchu, badanie poziomu glukozy- wykrywanie cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, badanie ciśnienia krwi BMI, oraz poziom tkanki  tłuszczowej.

Dziękujemy osobom które zaangażowały  się i aktywnie włączyły w badania. Kolejne działania  prozdrowotne planowane  są w  semestrze wiosennym.WIZYTA NA WARSZAWSKICH POWĄZKACH

W dniu 17.10.2018 r. klasa 2 PH4 i 1 AB1 wraz prof. Marzanną Stasiak i prof. Joanna Szczepańską odwiedziła warszawskie Powązki. W trakcie spaceru po  cmentarzu mieliśmy okazję obejrzeć zabytkowe, dziewiętnastowieczne nagrobki, a także odwiedziliśmy miejsca spoczynku wielu znanych osób – m.in. Czesława Niemena, Zbigniewa Herberta, Wojciecha Młynarskiego, Hanki Ordonówny, żony Józefa Piłsudskiego Aleksandry Szczerbińskiej i córek Marszałka – Wandy i Jadwigi, Władysława Reymonta oraz żołnierzy AK. Nasi słuchacze uprzątnęli groby i zapalili na nich znicze, a prof. Marzanna Stasiak opowiedziała najciekawsze fakty z życia sławnych Polaków, których groby odwiedziliśmy. Następna wycieczka – za rok.WIZYTA SŁUCHACZY W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ M.ST. WARSZAWY

17 października słuchacze klasy 3PH6 odwiedzili Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy na ul. Koszykowej. Pracownica działu promocji biblioteki oprowadzając słuchaczy po bibliotece opowiadała jej historię, mówiła o zgromadzonych zbiorach i zasadach korzystania z nich przez czytelników.

Słuchacze obejrzeli czytelnię  im. Faustyna Czerwijowskiego, zabytkową Czytelnię im. Stanisławów Kierbedziów,  Czytelnię Sztuki i Kartografii oraz Czytelnię im. Władysława Bartoszewskiego udostępniającą varsaviana. Podziwiali również architekturę zmodernizowanego budynku biblioteki. Mieli także możliwość obejrzenia pracowni gdzie digitalizowane są zbiory dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Słuchaczy zachwyciła ogromna, gęsto obsadzona roślinami  ściana wewnątrz gmachu, wysoka na trzy kondygnacje .IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE NA DZIEŃ EDUKACJI.

W czwartek, 11 października, nasi uzdolnieni słuchacze zaprezentowali swoje talenty wokalne i muzyczne. Wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi pasjami zapraszamy na następną imprezę artystyczną. Termin podamy na Facebook`u.WYKŁAD NA TEMAT AKCJI  “MILION DRZEW DLA WARSZAWY”

4 października  po raz kolejny gościliśmy w szkole Pana Jarosława Kasprzyka – wykładowcę ekologicznej organizacji Klub Gaja. Organizacja znana jest z licznych akcji, projektów, współpracy z wieloma samorządami w realizacji zadań ekologicznych. Nasza szkoła współpracuje z nią od lat. Pamiętamy duże projekty związane ze Szczytem Klimatycznym w Warszawie, projektem Ratujmy Rzeki, Drzewo Wolności na Starym Mieście czy sadzenie drzew na Żeraniu.
Wykład p. Kasprzyka związany był z drugą edycją akcji MILION DRZEW DLA WARSZAWY, w której mieszkańcy sami zgłaszają za pomocą specjalnej aplikacji miejsca nasadzenia drzew. Akcję Koordynuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Najbliżej naszej szkoły zostały posadzone drzewa na ulicy Nowowiejskiej.

 


WYKŁAD O HISTORII DYWIZJONU 303

3 października słuchacze uczestniczyli w  interesującym wykładzie ” Za wolność naszą i waszą- historia Dywizjonu 303″. Pani Prof. M Stasiak przybliżyła nam historię dywizjonu, opowiedziała o jego udziale w Bitwie o Anglię (znaczeniu operacji Lew Morski), sławie jaką zdobył w czasie II wojny Światowej. Mówiła o wielkiej paradzie zwycięstwa w Londynie i o rozczarowaniu Polaków, których na nią nie zaproszono, mimo że byliśmy 4 co do wielkości siłą zbrojną. Wykład został bogato ilustrowany zdjęciami i filmami. Po wykładzie byliśmy w kinie na filmie „Dywizjon 303 Historia Prawdziwa”.

 


SŁUCHACZE NA WYKŁADZIE MOTYWACYJNYM ” CHCĘ BYĆ KIMŚ”.

W ramach SALONU EDUKACYJNEGO „PERSPEKTYWY” 2018, klasa 3PB5 uczestniczyła w wykładzie Michała Zawadki, autora serii książek „Chcę być kimś”. Pan Michał, niebywale energetyczna postać , zachęcał młodzież do wysiłku i zmiany nawyków. Słuchacze na Salonie Edukacyjnym mogli zapoznać się z bogatą ofertą uczelni w Polsce i Zagranicą.


Rok szkolny 2017/2018

01-06-2018

WIZYTA W NIK

W środę 30 maja 2018, byliśmy z wizytą w pięknym gmachu Najwyższej Izby Kontroli. Klasa 1PHW2 miała okazję poznać  historię tego urzędu, zwiedziła reprezentacyjne sale oraz uczestniczyła w konkursie wiedzy o NIK. Jak zawsze zostaliśmy ciepło przyjęci i poczęstowani zdrowymi przekąskami. Dla chętnych  były też ciasteczka. Pani rzecznik opowiadała słuchaczom o wynikach różnych kontroli, między innymi o złym sposobie odżywianią się przez młodzież i dzieci. Stąd do urzędu zawitały świeże owoce.  Na koniec, już po opuszczeniu budynku NIK, oglądaliśmy kawałek historii tego miejsca. Na gmachu są oryginalne dwa znaki Polski Walczącej z czasu Powstania. Są one zabezpieczone szybą by zachować je dla potomnych.

 

16-05-2018

ZAJĘCIA W MUZEUM GEOLOGII

Tradycyjnie już klasy biologiczne naszej szkoły uczestniczą w zajęciach z ewolucji w Muzeum Geologii Państwowego Instytutu Geologicznego. Również w tym semestrze klasa 3BA uczestniczyła w takiej lekcji muzealnej. Podczas niej mogli namacalnie poznać bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji na przestrzeni milionów lat, stanąć oko w kość z autentycznymi szkieletami oraz replikami największych zwierząt jakie niegdyś stąpały po ziemi oraz podziwiać skamieniałe szczątki amonitów. Poznali również historię kształtowania się obecnych kontynentów, a także przemian jakie zachodziły na terenie dzisiejszej Polski przez wszystkie okresy geologiczne. Poznane zbiory pochodziły z terenów naszego kraju. Co ciekawsze, staliśmy się już dobrze rozpoznawalną grupą przez pracowników muzeum. Na pewno jeszcze niejednokrotnie złożymy im wizytę, aby poznawać kolejne interesujące fakty z dziejów naszej planety.


 

16-05-2018

MAJÓWKA W OGRODZIE BOTANICZNYM

5 maja (sobota) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego –Aleje Ujazdowskie 4, odbyła się  coroczna plenerowa impreza organizowana przez naszą szkołę – Botaniczna Majówka.W najpiękniejszej scenerii  wiosennych kwiatów słuchacze i absolwenci z wraz z przyjaciółmi  mieli okazję uczestniczenia w lekcji biologii w praktyce. Poznaliśmy wiele gatunków roślin krajowych oraz pochodzących z czasem bardzo odległych zakątków świata. Oglądaliśmy gatunki endemiczne, reliktowe, chronione, pomniki przyrody oraz rośliny wykorzystywane w lecznictwie i kosmetyce.Zajęcia poprowadziła  prof. Teresa Hołdakowska.

 


 

WIZYTA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA KOSZYKOWEJ


 

 

24-04-2018

LITERACKA CAFE – DOROTA TERAKOWSKA

24 kwietnia w czasie dużej przerwy Literacka cafe zaprosiła słuchaczy i nauczycieli do czytelni. Natalia Bała i Aleksy Bajdziński, słuchacze klasy 3PH5, czytali fragmenty powieści Doroty Terakowskiej „Tam, gdzie spadają Anioły.” Popularyzacji twórczości literackiej Doroty Terakowskiej, a przy okazji twórczości filmowej Małgorzaty Szumowskiej , córki pisarki, towarzyszyły: wystawa oraz filiżanka czarnej kawy .


 

19-04-2018

ŚWIĘTO GEOGRAFII

Słuchacze klasy 2M uczestniczyli w centralnych obchodach Święta Geografii, które odbyły się 14 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Wzięli udział m. in. w panelu dyskusyjnym  pt. „Zawsze i wszędzie” prowadzonym przez znanego polskiego dziennikarza  Marka Przybylika, absolwenta Wydziału Geografii. W dyskusji brali też udział inni  absolwenci m. in.Tomasz Zubilewicz  znany, jako „pogodny” prezenter pogody. Słuchacze doskonale bawili się, kiedy w treści geograficzne prowadzący wplatał zabawne anegdoty   i przykłady z życia studenckiego.

Święto Geografii związane było z obchodami 100-lecia Wydziału Geografii na Uniwersytecie Warszawskim i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na mocy uchwały Komitetu Nauk Geograficznych PAN, rok 2018 został ogłoszony Rokiem Polskiej Geografii.


 

12-04-2018

PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ…

Pamiętajmy o Osieckiej to tytuł wspomnienia o autorce ponad 2000 tekstów poetyckich, których interpretacje muzyczne weszły do kanonu klasyki polskiej piosenki. Kwietniowa Literacka cafe, prowadzona przez Maćka Wiśniewskiego z klasy 3PH 6 i panią profesor Bożenę Osipowicz, przybliżyła słuchaczom  postać Agnieszki Osieckiej.
Agnieszka Osiecka  –  prawdziwie niespokojny duch ukazała się nam jako autorka piosenek „ Cyrk nocą” i „Miasto cud”  dzięki pięknym  interpretacjom muzycznym  Wiktorii Mirosz  oraz Oli Budny. Literacki obraz Agnieszki stworzyli Maciek Wiśniewski i Stefan Żmigrodzki, czytając fragmenty „Galerii potworów” opowieści  Osieckiej i biografii poetki, napisanej przez Ulę Ryciak,  pod wiele mówiącym tytułem „Potargana w miłości”. Lektura „Listów na wyczerpanym papierze” Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory odkryła słuchaczom historię zranionych kochanków sprzed lat. (cyt. Magdy Umer) . Etiuda filmowa z 1959 rok  pt. „Słoń” na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka ujawniła jeszcze jeden wizerunek Agnieszki Osieckiej jako reżysera. Po jej śmierci Wojciech Młynarski napisał:„ Poetka znikła w oddali, bardzo dalekiej Oddali, wszyscy ją świetnie znali, wszyscy ją strasznie kochali.”


 

11-04-2018

KIERMASZ OFERT PRACY

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku, gościliśmy jak co roku, przedstawicielki Młodzieżowego Biura Pracy OHP. Panie przedstawiały naszym słuchaczom oferty z warszawskiego rynku pracy.
Biuro nie korzysta z ofert pośredników i agencji, toteż oferty pochodziły bezpośrednio od pracodawców. Należało tylko zarejestrować się jako poszukujący pracy w MBP. Oferty pracy były głównie z sektora usług i handlu.


23-03-2018

WYKŁAD DLA KLAS MATURALNYCH

22.03 dla klas maturalnych odbył się wykład doktorantki UW p.Olgi Osińskiej na temat prozy Borowskiego. Wykład przybliżył nam skomplikowaną biografię Tadeusza Borowskiego i problematykę opowiadań obozowych. Elementy pracy warsztatowej , analiza wybranych fragmentów utworów pisarza odsłoniła przed słuchaczami zabiegi zastosowane przez Borowskiego – behawioryzm, specyfikę tytułów itp.


20-03-2018

WARSZTATY W INSTYTUCIE BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

Słuchacze klas 2K i 1W uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych połączonych z wykładem w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Były one poświęcone plazmidom bakteryjnym oraz antybiotykoterapii. Słuchacze mieli także możliwość zwiedzania laboratorium oraz wykonania własnoręcznych preparatów posiewowych.Zajęcia po raz kolejny dla naszej szkoły prowadziła pani doktor Izabela Kern-Zdanowicz.


 

 

17-03-2018

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

W semestrze wiosennym 2018 roku terminy wykładów w ramach „Geograficznych Spotkań na Krakowskim” skupiły się głównie w  marcu. Słuchacze klas zaocznych byli uczestnikami kilku wykładów.

1 marca mgr P. Cywiński wprowadził uczestników  w zagadnienia dotyczące prowadzenia kampanii politycznej i wygrywania wyborów na Facebooku. Słuchacze dowiedzieli się jak za pomocą najnowszych technik docierać do określonych grup wyborców z precyzyjnie przygotowanym pod nich przekazem.

8 marca dr A. Sosnowska  opowiadała o niezwykłym pięknie ukrytym pod stopami czyli o glebach występujących w Polsce. Treści wykładu poszerzyły wiedzę słuchaczy dotyczącą najbardziej rozpowszechnionych gleb, naturalnych formacji roślinnych ale też mogli posłuchać ciekawych historii z życia “kopaczy” gleb.

15 marca dr hab. M. Dąbski zaprosił uczestników wykładu na wycieczkę w krajobrazy Arktyki. Wyjaśnił, że z rozmarzającej tundry wydziela się coraz intensywniej metan – bardzo silny gaz cieplarniany, co prowadzi do niespodziewanych eksplozji i powstawania nietypowych kraterów. Pełnym zaskoczeniem była informacja o wybuchach metanu mających wpływ na ocieplenia Arktyki. Skutkiem tego zjawiska jest kurczenie się lodowców i zlodzenia Oceanu Arktycznego oraz zanikanie wieloletniej zmarzliny.


 

 

07-03-2018

WIZYTA W BIBLIOTECE NARODOWEJ

06 marca 2018 roku Słuchacze klasy 3AB6 i 3BA6 uczestniczyli w wycieczce do Biblioteki Narodowej, uznanej za jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. W sali konferencyjnej młodzież mogła obejrzeć film mówiący o historii biblioteki, jej  funkcjonowaniu i zadaniach we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Uczestnicy wycieczki uzyskali również informacje praktyczne m.in. ile zbiorów posiada biblioteka, jak funkcjonuje na co dzień i na jakich zasadach można  z niej korzystać. Po zajęciach był czas na zwiedzanie biblioteki.

Po zakończeniu części oficjalnej Słuchacze obejrzeli  wystawę  poświęconą piosenkarce Maryli Rodowicz. Największym zainteresowaniem cieszyły się barwne i ciekawe stroje piosenkarki oraz samochód marki Porsche z 1969r.


 

21-02-2018

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W CKU NR 1

21 lutego 2018 roku słuchacze CKU Nr 1 włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Inicjatorem nowej tradycji szkolnej była pani  Dorota Regulska – nauczyciel bibliotekarz.
W czasie dużej przerwy słuchacze z klasy 3PH5 głośno przeczytali zabawne anegdoty o lapsusach, pomyłkach i innych chochlikach językowych ze zbioru „Pypcie na języku” Michała Rusinka:

„ Rozmawiam z panem Michałem Rusinek?

Tak, ale ja się deklinuję!

A, to przepraszam – zadzwonię później!”

W drugiej części zatytułowanej „Poczmistrz z Tczewa”  chętni  nauczyciele i słuchacze poproszeni zostali o „zmierzenie się z polszczyzną” i głośne odczytanie, w jak najszybszym tempie, wierszyków o „Trzmielu”, „Dzięciole”, „Czyżyku”, „Chrząszczu”, „Góralu”, ukazujących bogactwo fonetyczne języka polskiego. We wszystkich klasach poloniści przeprowadzili quiz „z językiem polskim na Ty”, sprawdzający świadomość językową młodych ludzi. Spotkaniu z językiem towarzyszyły plakaty, przygotowane przez słuchaczki klas zaocznych oraz wystawa tematyczna przygotowana przez szkolną bibliotekę.


 

21-02-2018

WARSZTATY POŚWIĘCONE WOLNOŚCI SŁOWA

Dnia 20. 02. 2018  słuchacze klasy 2ph4 oraz nauczycielki języka angielskiego, Anetta Mazurek i Joanna Szczepańska   brali udział w warsztatach poświęconych wolności słowa . Warsztaty odbyły się w ramach realizacji celów wychowawczych wynikających z planu pracy szkoły na bieżący rok.

Zajęcia poprowadziła Pani Aleksandra Hołyńska z fundacji Humanity in action  angażując młodzież w niezwykle ciekawe ćwiczenia na temat mowy nienawiści, uprzedzeń, stereotypów i przeciwdziałania im poprzez czynną postawę reagowania na zło. Młodzież wyraźnie polubiła prowadzącą i  aktywnie z nią współpracowała, udzielając kreatywnych, przemyślanych odpowiedzi do zadań.  Już umówiliśmy się na kolejne spotkania w tak ciekawym gronie.

 

18-12-2017

SPOTKANIE WIGILIJNE KLAS SZKOŁY ZAOCZNEJ

Bliskość Świąt Bożego Narodzenia przypomina nam o tym, że w szkole nie jesteśmy sami. W świątecznej atmosferze 17 grudnia Słuchacze klas zaocznych 2m i 3m zorganizowali wspólną wigilię. W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy klas, a także zaproszeni nauczyciele. W udekorowanej świątecznie sali, przy suto zastawionym stole wigilijnymi potrawami, przygotowanymi przez grupę Słuchaczy była choinka, życzenia, śpiewanie kolęd. Wigilia upłynęła w przyjemnej, świątecznej atmosferze i pozostawiła miłe wrażenia.


 

15-12-2017

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

Słuchacze klas zaocznych  uczestniczyli w dniu 14 grudnia 2017 w wykładzie  pt. „ GOTYK NA DOTYK”NA Uniwersytecie Warszawskim. Poznali zasady wpisu miast na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Za sprawą Wykładowcy udali się w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość, a tym samym poszerzając zakres wiedzy o polskich miastach i obiektach o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości. Kolejny wykład z cyklu „Geograficzne Spotkania na Krakowskim”  już w Nowym Roku 2018 , na który serdecznie zapraszam .    Nauczyciel geografii R. Maziarz


 

02-12-2017

WIZYTA SŁUCHACZY W LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

Pod koniec listopada klasa 2 PB 3 wraz z opiekunem, prof. Joanną Szczepańską, odwiedziła Lingwistyczną Szkołę Wyższą. Była to nasza druga wizyta na tej uczelni. Nasi słuchacze wzięli udział przeprowadzonym przez dr Pawła Wojtasa wykładzie, który dotyczył zagadnień związanych z teorią literatury. Dowiedzieliśmy się więc, czym jest literatura i poezja i jak różnie można je rozumieć. Wykład wzbogacony został prezentacją. Naszym słuchaczom nie zabrakło możliwości do wyrażenia własnej opinii o literaturze i jej roli w naszym życiu, a nasza wizyta w Lingwistycznej Szkole Wyższej stała się także okazją do ćwiczenia języka angielskiego i zapoznania się z uczelnią i jej funkcjonowaniem. Następne odwiedziny w LSW za rok.


30-11-2017

LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z NATIVE SPEAKEREM

Dnia 29.11.17 odbyło się tradycyjnie spotkanie z native speakerem. Tym razem gościem był Thomas Rymer z Kanady. Słuchacze z klasy 3ph5 przygotowali prezentację o kraju od morza do morza. W dyskusji na temat wielokulturowości Kanady i aspektów geograficzno – ekonomicznych uczestniczyli słuchacze z klasy 2ab4 . Spotkanie przebiegało w przyjaznej wesołej atmosferze . Młodzież chętnie zadawała pytania i słuchała ciekawostek o Kanadzie a Thomas obiecał ze do nas powróci


23-11-2017

WYKŁAD O JANIE LECHONIU DLA MATURZYSTÓW 

22.11 .2017 pani Katarzyna Jaworska z wydziału Polonistyki UW przeprowadziła w klasach maturalnych cykl warsztatów z analizy i interpretacji wiersza. Przestawia sylwetkę Jana Lechonia oraz ze słuchaczami dokonała analizy i interpretacji wiersza “Herostrates”. Dziękujemy prof. A. Horodelskiej za kontynuację współpracy z Uniwersytetem Warszawskim a maturzystów zapraszamy na następne spotkania.


12-11-2017

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Istotnym elementem patriotyzmu jest celebrowanie świąt narodowych, będących upamiętnieniem ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny. W naszej szkole po raz pierwszy odeszliśmy od tradycyjnej formy obchodów Narodowego Święta Niepodległości, proponując w zamian koncert pieśni patriotycznych. Koncert ten był oddolną inicjatywą naszych słuchaczek – p. Marty Skiby i p. Marii Kędziory z klasy 3AB5  – które stworzył wspaniały chór. W skład tego chóru weszli przedstawiciele niemal wszystkich klas, którzy zaśpiewali dla nas piękne pieśni patriotyczne , np. „Legiony – Marsz Pierwszej Brygady”, „ Białe róże” czy „Przybyli ułani pod okienko”.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole zarówno poprzez bezpośredni udział w koncercie, jak również poprzez przygotowanie okolicznościowej wystawy.


03-11-2017

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

Słuchacze naszej szkoły  uczestniczyli 2 listopada w wykładzie dr Wojciecha Pokojskiego. Tematem spotkania była „Geoinformacja – gdzie ją znaleźć i jak wykorzystać?” Warto było znaleźć chwilę, bo wykład poświęcony był doskonaleniu umiejętności wyszukiwania  w zasobach danych przestrzennych za pomocą wyszukiwarek oraz aplikacji internetowych (webGIS).


31-10-2017

HALLOWEEN

Pod koniec października świętowaliśmy Halloween. Nasi uczniowie również w tym roku stanęli na wysokości zadania i wystąpili w barwnych, ciekawych strojach – pojawiły się więc postacie takie jak m.in. Śmierć, Zwariowani Doktorzy czy Wróżka. Zwyciężył niezawodny Maciej Wiśniewski z klasy 3, który wystąpił w przebraniu Cthulhu. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i słodycze.

 

14-10-2017

IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWE


 

04-10-2017

SPEKTAKL EDUKACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRY “MASKA”

4.października aktorzy krakowskiego teatru Maska   zaprezentowali słuchaczom (pierwszych  i trzecich semestrów) spektakl edukacyjny pt.  „Autostrada do piekła”. Założeniem przedstawienia było ukazanie skutków  przyjmowania środków psychoaktywnych i uświadomienie słuchaczom   jakie konsekwencje może przynieść podjęcie  złych decyzji. Spektakl przedstawiał  problem uzależnienia od narkotyków, pokazywał stopniową degenerację osobowości młodej, zdolnej, zagubionej dziewczyny, która pogrąża się w nałogu i gotowa jest zrobić wszystko w celu zdobycia narkotyków. Dziewczyna ciągle łudzi się, że „kontroluje sytuację”. Sztuka przedstawia wreszcie cynicznego i bezwzględnego dilera narkotyków, udającego przyjaźń, a w rzeczywistości bezwzględnie wykorzystującego swą ofiarę. „Autostrada do nieba” tak naprawdę okazuje się „Autostradą do piekła”, z której niezwykle trudno zawrócić. Na koniec pojawia się jednak promyk nadziei: z uzależnienia można się wyzwolić, a prawdziwy przyjaciel może podać pomocną dłoń, najważniejsze jednak, to nigdy nie szukać rozwiązania problemów w ucieczce w nałóg.
Dzięki udziałowi w  spektaklu słuchacze mieli  okazje poznać zgubne skutki nałogu oraz przestrzec potencjalne ofiary środków psychoaktywnych. Aktorzy uświadomili słuchaczom jak ważne jest w życiu przyjmowanie postaw asertywnych i nie uleganie presji grupy.


02-10-2017

SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI

W niedzielę 1 października  Absolwentki klasy 3w odwiedziły naszą szkołę. Spotkanie było okazją do ponownego zobaczenia się z wychowawcą klasy panią Renatą Maziarz. Udało się również  spotkać  i porozmawiać w bibliotece szkolnej z panią prof. Darią Nowak –  nauczycielką języka polskiego. Szkolny okres dla Absolwentek to czas niezapomnianych wspomnień, czas nie tylko nauki, ale też otwierania się na nowe aktywności i doświadczenia. Miło, że nasi Absolwenci wciąż pamiętają , chcą do naszej szkoły choć na chwilę wrócić  i z łezką w oku powspominać  spędzony tu czas.


20-09-2017

UCZESTNICZYMY W AKCJI “MILION  DRZEW DLA WARSZAWY”

Współpracujący  z naszą szkołą ekologiczny Klub Gaja zaprosił nas do włączenia się w jesienną akcję organizowaną przez Urząd Miasta St. Warszawy „Milion Drzew dla Warszawy”. Mieszkańcy miasta mogą za pomocą szybkiej i bezpłatnie pobranej aplikacji zgłaszać miejsca, w których powinny i mogą rosnąć drzewa.

19 września w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Jarosławem Kasprzykiem koordynatorem projektu, który miał możliwość przedstawić ideę zielonego miasta, gatunki drzew rodzimych i inwazyjnych  oraz zachęcić do pobierania i wykorzystania aplikacji.


 

 

Rok szkolny 2016/2017

01-07-2017

KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

„Pierwsza pomoc – zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nagłego pojawienia się choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej „.Z medycznego doświadczenia wynika, że bardzo mała część naszego społeczeństwa potrafi w odpowiedni sposób udzielić pomocy osobie znajdującej się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Czy zdarzyło Ci się kiedyś obserwować sytuację, gdy nikt nie potrafił udzielić pomocy osobie poszkodowanej przed przyjazdem karetki? Czy Ty sam wiedziałeś,co należy zrobić? Tymczasem to pierwsze minuty decydują o życiu i zdrowiu poszkodowanej osoby. Pierwsza pomoc przedmedyczna jest podstawowym i najbardziej efektywnym ogniwem w ratowaniu ludzkiego życia. Bez niej na dalszą akcję może być za późno.

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie kursów pierwszej pomocy oraz resuscytacji  krążeniowo oddechowej dla słuchaczy klas stacjonarnych i zaocznych. 27 osób ( 2 grupy) ukończyło w czerwcu kurs pierwszej pomocy i zdały egzamin. Zajęcia te poprowadził instruktor ratownictwa pan Jarosław Rozbicki.

Serdecznie gratulujemy!!!

Kolejne kursy planowane są w lutym 2018.  Zapisy u prof. Teresy Hołdakowskiej lub w bibliotece szkolnej. Uzyskany certyfikat może być pomocny w rekrutacji zawodowej i dawać dodatkowe punkty na niektórych wydziałach uczelni oraz podczas kursu na prawo jazdy.


 

ZOOLOGIA NA ŻYWO

Słuchacze klasy drugiej stacjonarnej realizujący program biologii na poziomie rozszerzonym w czerwcu uczestniczyli w ciekawych zajęciach pt. „Zoologia na żywo” prowadził je pan dr Grzegorz Soszka- pracownik  Warszawskiego oraz Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Uczniowie mieli okazję poznać przedstawicieli gadów, ssaków, ryb oraz bezkręgowców żyjących w różnych strefach klimatycznych. Główną część zajęć była poświęcona herpetologii-mieliśmy możliwość fizycznego 🙂 kontaktu z wężami.

Druga część wykładu była poświęcona historii życia na Ziemi oraz analizie preparatów kopalnych. Kolejna zajęcia planujemy w rozpoczynającym się nowym Roku Szkolnym.


 

08-06-2017

NIEZWYKŁA LEKCJA BIOLOGII

07 czerwca odbyła się w naszej szkole niezwykła lekcja biologii, na której gościliśmy pana Przemysława Koźluka studenta Uniwersytetu Medycznego (kierunek: Ratownik medyczny). Pan Przemek przybliżył nam zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz podzielił się swoim doświadczeniem związanym z pracą ratownika medycznego. Słuchacze klasy 2AB4 (profil biologiczny), którzy uczestniczyli w zajęciach mogli zadać nurtujące pytania dotyczące np. predyspozycji do zawodu ratownika medycznego, codziennej pracy oraz trudnych sytuacji z jakimi spotyka się na co dzień w ratownik. Na koniec spotkania pan Przemek przygotował dla naszych słuchaczy mini-konkurs dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy oraz słodkie nagrody. Czas spotkania bardzo szybko minął. Przekazane wiadomości z pewnością wzbogaciły wiedzę naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy panu Przemkowi za przybycie i podzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Podziękowanie kierujemy także, do pani Sary Jakończuk za pomoc w organizacji i przebieg spotkania.


02-06-2017

WYSTAWA FREE STYLE ARTS

1 czerwca 2017 sala nr 36 zamieniła się w galerię, w której wystawiono prace artystyczne naszych słuchaczy. Można było obejrzeć kilkadziesiąt prac, w tym między innymi, rysunki, obrazy olejne, pastele, grafiki, linoryty, grafiki komputerowe, graffiti oraz fotografie. Pomysłodawczynią i organizatorką wystawy była p. Anetta Mazurek. Wystawie prac towarzyszyła muzyka. Oglądaliśmy prace między innymi: : Anny Pill, Dominiki Wróblewskiej, Pauliny Waszkiewicz Darii Gajowniczek, Justyny Abratkiewicz, Macieja Mazurkiewicza, Sary Chojnackiej , Daniela Oschibuchi, Kamili Dominik. Dziękujemy wszystkim za chęć podzielenia się z nami swoimi plastycznymi pasjami.


07-06-2017

BOTANICZNA MAJÓWKA

Tradycją naszej szkoły są botaniczne majówki – spotkania na łonie przyrody w najpiękniejszej kwiatowej porze roku. 7 maja w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się coroczna Botaniczna Majówka. W najpiękniejszej scenerii wiosennych kwiatów słuchacze z wraz z przyjaciółmi mieli okazję uczestniczenia w lekcji biologii w praktyce- poznaliśmy wiele gatunków roślin krajowych oraz pochodzących z czasem bardzo odległych zakątków świata. Mimo przelotnego deszczu zobaczyliśmy gatunki endemiczne, reliktowe, chronione, pomniki przyrody oraz rośliny wykorzystywane w lecznictwie i kosmetyce. Szczególnie miło było spotkać naszych absolwentów, którzy także uczestniczyli w zajęciach. Zajęcia poprowadziła  prof. Teresa Hołdakowska. Lekcja zakończyła się w uroczej kawiarence  Cafe Flora- herbata pod kwitnącymi bzami smakuje inaczej….

07-05-2017

SELFIE Z BIAŁO-CZERWONĄ

Dziękujemy za udział w naszej szkolnej akcji “Zrób sobie sefie z biało-czerwoną”. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat Flagi RP zapoznajcie się z publikacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji-“Biało-Czerwona”. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej – pobierz
Informacje te, z pewnością przydadzą się na lekcje z wos-u!


29-04-2017

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

W ramach GEOGRAFICZNYCH SPOTKAŃ NA KRAKOWSKIM 27.04.2017 roku grupa słuchaczy klas zaocznych uczestniczyła w ostatnim w tym roku szkolnym  wykładzie na temat „Gwadelupa w końcówce sezonu turystycznego”. Warto było poświęcić czas, aby pooglądać ciekawe zakątki zamorskiego departamentu Francji położonego w Ameryce Środkowej w archipelagu Małych Antyli. Dowiedzieć się, że turystyka obok rolnictwa to główna gałąź gospodarki Gwadelupy, a także mieć na uwadze, że sezon turystyczny uzależniony jest w dużej mierze od warunków pogodowych i jeśli chcielibyśmy odwiedzić ten zakątek to najlepiej w okresie od końca listopada do przełomu marca i kwietnia. Wszystkich chętnych zapraszamy w kolejnym roku szkolnym.


28-04-2017

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA SŁUCHACZY KLAS TRZECICH

27 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i całego cyklu nauki dla naszych trzecioklasistów. Rano spotkali się słuchacze kończący klasy trzecie w systemie stacjonarnym. Słuchaliśmy poezji, utworów muzycznych, był też kabaret, grała “prawie szkolna” kapela . W programie uroczystości wzięło także udział dwóch naszych absolwentów. Kamil Banasiak i Robert Wakuliński opowiadali o swoich pozytywnych wspomnieniach szkolnych i o swoim życiu studenta i aktora.Usłyszeliśmy kabaretowy tekst o podróżach i aktorskie – wokalne wykonanie utworu z kabaretu Starszych Panów. Całość poprowadził  niezastąpiony Maciek Wiśniewski, ulubiony prowadzący Literacką Cafe w naszej szkole. Po części artystycznej słuchacze, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce bądź wyróżnili się w inny pozytywny sposób otrzymali świadectwa wraz z dyplomami i nagrodami. Tytuł Absolwenta Roku w szkole stacjonarnej otrzymała Karolina Król.

Uroczyste zakończenie roku w szkole stacjonarnej


Popołudniu na uroczystym zakończeniu nauki spotkali się słuchacze klas trzecich uczących się w trybie zaocznym. Była i poezja i muzyka. Profesor Norbert Dzienisiuk prezentował swój talent wokalny a słuchacz Piotr Gawroński fortepianowy. Całość poprowadził ze swadą i humorem Kuba Korobkow. Po części artystycznej w ciszy wysłuchano wzruszających słów pani dyrektor Joanny Słomskiej, która – jak zawsze – z czułością mówiła o “swoich dzieciach”. Wyróżniający się słuchacze otrzymali dyplomy a nasza wspaniała Małgosia Woncisz, słuchaczka klasy 3R otrzymała tytuł Absolwenta Roku.

Uroczyste zakończenie roku w szkole zaocznej


 

27-04-2017

SPOTKANIE W IPN-ie

Słuchacze klas zaocznych 1P i 2P pod opieką pani Iwony Małkowskiej uczestniczyli w cyklicznym spotkaniu pt. “Żołnierze Wyklęci, Bohaterowie Zapomniani…” w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki – PRZYSTANEK HISTORIA. Tematem przewodnim była dyskusja wokół filmu “Jastrząb, żołnierz “Łupaszki” w reżyserii pana Dariusza Walusiaka. Spotkanie prowadzone było przez pana dr Jędrzeja Lipskiego, połączone z projekcją filmu oraz dyskusją, poświęcone było pamięci niezłomnego por. Józefa Bandzo (pseudonim “Jastrząb”), który jako dowódca patrolu dywersyjnego dokonał wielu brawurowych akcji na terenie całej Polski. W rozmowie brali udział prezes IPN pan Jarosław Szarek, dr hab. Piotr Niwiński (UG), dr Marzena Kruk (dyrektor Archiwum IPN) oraz wdowa po “Jastrzębiu” – pani Hanna Bandzo. Wspomnienia, którymi podzieliła się żona zmarłego zrobiły na nas wszystkich ogromne wrażenie.


Na załączonej fotografii przedstawione są figurki własnoręcznie zrobione przez Józefa Bandzo w trakcie szesnastoletniego pobytu w więzieniu. Jedynym materiałem “plastycznym”, jakim mogli dysponować więźniowie, był chleb.


 

11-04-2017

ZWIEDZANIE MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK

8 kwietnia słuchacze klasy 2M i 2L w ramach lekcji historii zwiedzali Muzeum Więzienia Pawiak. Poznali historię funkcjonowania jednego z głównych więzień politycznych Gestapo w Polsce w latach okupacji hitlerowskiej. Obejrzeli zrekonstruowany korytarz więzienny, wiernie odtworzone cele z różnych okresów historycznych oraz ekspozycję poświęconą wybranym bohaterom Pawiaka. W jednej z sal, pośród oryginalnych przedmiotów wydobytych z gruzów Pawiaka, wysłuchali nagrań fragmentów grypsów opowiadających o dramatycznych przeżyciach więźniów. Następnie przy Pomniku Bohaterów Getta na Muranowie, z okazji zbliżającej się rocznicy  powstania w getcie warszawskim, oddali hołd uczestnikom powstania, składając wzorem Marka Edelmana bukiet żonkili. Później słuchacze udali się na Umschlagplatz, gdzie znajdowała się rampa kolejowa  wykorzystywana wraz ze znajdującymi się w jej sąsiedztwie budynkami w latach 1942–1943 jako miejsce koncentracji Żydów z warszawskiego getta przed wywiezieniem ich do obozów zagłady.


10-04-2017

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

W ramach Geograficznych Spotkań na Krakowskim grupa słuchaczy klas zaocznych mogła odpowiedzieć sobie na pytanie „Czy zdjęcie może ukraść duszę?”. Wykład w dniu 06.04.2017 roku uświadomił uczestnikom, że fotografowanie z etycznego punktu widzenia może stanowić problem. Dokumentalny film „Z kamerą wśród ludzi” pokazał plemiona Etiopii kultywujące od wieków ciekawe tradycje i obyczaje. Gliniane (lub czasami drewniane) płytki noszone w dolnej wardze przez kobiety z plemienia Mursi stanowią swego rodzaju biznes, a ich „gospodarka” coraz bardziej uzależnia się od turystów. Zaspakajając turystów zapotrzebowanie na egzotyczne zdjęcia sprzedają swój wizerunek.


 

09-04-2017

SPOTKANIE Z DRUHEM DUSZĄ

5 kwietnia 2017 roku, po raz kolejny, szkołę odwiedzili członkowie 16 warszawskiej drużyny harcerzy im. Zawiszy Czarnego- druh Sadek i druh Dusza. Tym razem barwnym opowieściom druha Duszy przysłuchiwała się klasa 1a, której to przedstawiciele poprowadzili z nim wywiad zadając ciekawe pytania na temat historii drużyny i  życia druha w harcerstwie. Druh Sadek wyjaśnił nam tajemnice oryginalnego umundurowania szesnastki związaną z bohaterską przygodą ich członków. Nie zabrakło czasu na wspólne śpiewanie harcerskich szlagierów i tylko szkoda, że czas tak szybko upłynął przy niesamowitych wspomnieniach naszego gościa. Na szczęście druh Dusza obiecał ze do nas powróci. Czekamy i dziękujemy za wizytę.


 

04-04-2017

WIELKANOCNE SPOTKANIE SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ

W dniu 2 kwietnia odbyło się szkolne spotkanie z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Organizatorami spotkania były klasy: 1S i 2S Szkoły Policealnej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Joanna Słomska złożeniem życzeń świątecznych wszystkim zgromadzonym nauczycielom oraz słuchaczom. Po części oficjalnej nastąpiło wspólne biesiadowanie przy suto zastawionym stole. Królowały tradycyjne potrawy wielkanocne: żurek, kiełbasa, faszerowane jajka, pyszne sałatki i oczywiście ciasta. Trzeba przyznać, że słuchacze spisali się na medal. Wszystkie potrawy były własnoręcznie przygotowane i co najważniejsze – przepyszne!


 

29-03-2017

KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH FAKULTETÓW MATURALNYCH

28.03  w ramach fakultetów maturalnych  odbył się wykład pt : Plakat – kluczem do interpretacji dzieła literackiego. Prof.Daria Nowak przedstawiła, w jaki sposób można analizować plakat jako tekst kultury. Analizowano plakat do “Lalki” B. Prusa.


 

22-03-2017

SPOTKANIE Z EKSPERTEM DO SPRAW WIZERUNKU

Dnia 21.03 naszą szkołę odwiedziła p.Iwona Ryszkowska-stylistka, ekspert ds wizerunku, założycielka i właścicielka Strefy Stylu, wielokrotny gość TVP 2. Wygłosiła  prelekcję, której treścią stały się następujące zagadnienia:
– wybór kierunku studiów (czym się kierować)
– miejsca pracy – co ci dały, jak się zmieniały i dlaczego?
– rozwój osobisty ( w czasie studiów i po)
– jak wykorzystać swoje pasje w wyborze zawodu / kariery
W wykładzie udział wzięli słuchacze klas 2.i 3. Spotkanie zorganizowała p. Wioletta Jóźwiak


 

16-03-2017

WYKŁAD DOKTORANTA Z UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

15.03.2017 klasy maturalne liceum stacjonarnego wzięli udział w wykładzie doktoranta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Piotra Fortuny  pt „ Staroświeckie ołtarze „nowej wiary”. Socrealizm w polskich sztukach plastycznych, architekturze i filmie”. Prelegent przedstawił  dzieła realizmu socjalistycznego,  jako kierunku łączącego gloryfikację nowego ładu ze swoistym konserwatyzmem formy. Ukazał  nie tylko realizację odgórnie narzuconej metody twórczej, lecz także jako efekt kompromisów pomiędzy zastaną tradycją,  a postępową ideologią, potrzebami odbiorców a zamówieniem władzy. Ponadto pan Piotr odwołał  się do historii architektury, filmu i sztuk plastycznych  (np. obraz „Podaj cegłę” , „Ceglarki” A. Kobzdeja, film „Przygoda na Mariensztacie” , architekturę socrealistyczną) .


10-03-2017

WARSZTATY POLONISTYCZNE DLA MATURZYSTÓW

9.03.2017 klasy maturalne liceum stacjonarnego uczestniczyły w warsztatach „Nie strzelać kulą w płot – argumentacja w rozprawce jako formie wypowiedzi” przeprowadzonych przez doktorantkę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Katarzynę Jaworską. Nasi Słuchacze, analizując i interpretując fragmenty „Dżumy:” A. Camusa, dowiedzieli się,  jak posługiwać się rozprawką jako formą wypowiedzi ustnej i pisemnej według nowej formuły maturalnej.  Pani Katarzyna przypomniała definicję rozprawki, jej kompozycję, sposób formułowania tezy i wniosków.


09-03-2017

SPEKTAKL TEATRU PROFILAKTYCZNEGO

7 marca słuchacze obejrzeli spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. “Nie zobaczysz Wenecji” dotyczący trudnych wyborów, zagrożeń związanych z narkotykami i przestępczością.


10-02-2017

ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO


 

09-02-2017

“DROGI DO ŻYCIA ” W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Po raz kolejny w Centrum Nauki Kopernik zaprezentowany został cykl wykładów i spotkań z naukowcami. Uczestniczyli w nich słuchacze klas stacjonarnych. Od 11 stycznia do 8 lutego 2017 roku uczestniczyliśmy w intelektualnym spacerze inną drogą – Drogą do Życia.

Przewodnikami byli biolodzy i medycy. Była to okazja zobaczenia w jaki sposób biologia i medycyna poznają i zmieniają świat. Główne wątki łączyły z sobą genetykę i medycynę, komórki macierzyste, terapie nowotworowe, regeneracja przerwanego rdzenia kręgowego – o tym między innymi mówili naukowcy, dzieląc się wiedzą o rezultatach badań i najnowszych osiągnięciach. Wykładom towarzyszyła kawiarnia naukowa – miejsce do nieformalnych spotkań, dyskusji i  rozmów bezpośrednich. Ogromna liczba młodzieży uczestnicząca w zajęciach świadczy o dużym zainteresowaniu i potrzebie organizowania takich spotkań.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Teresa Hołdakowska


 

RUSZYŁ PROJEKT “LITERACKA CAFÉ”

06-02-2017

02 lutego Biblioteka Szkolna rozpoczęła realizację projektu “Literacka Café”. W każdą środę w czasie długiej przerwy czytamy głośno ciekawe teksty literackie. Zapraszamy Wszystkich do wysłuchania wybranych fragmentów, które będą szokować, bawić, wzruszać, a w konsekwencji być może zachęcą do przeczytania całej książki.W czasie pierwszego spotkania słuchacz klasy 2PH4 – Maciej Wiśniewski czytał fragment powieści “Historia pszczół” współczesnej norweskiej pisarki Mai Lunde.


 

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

05-02-2017

W ramach  działań  związanych z ogłoszeniem roku 2017 ROKIEM RZEKI WISŁY w dniu 26.01.2017 grupa Słuchaczy uczestniczyła w wykładzie „Wzdłuż Wisły i Odry. Walory turystyczne oraz możliwości poznawcze krajobrazów kulturowych”. Wydarzenie miało miejsce w ramach kontynuacji Geograficznych Spotkań na Krakowskim. Cieszy fakt, że rośnie  zainteresowanie podjętą niegdyś inicjatywą. Do grupy Słuchaczy klas zaocznych,  dołączyła tym razem grupa Słuchaczy klas stacjonarnych.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy i umiejętności geograficznych  a także odkrycie mało znanych wartości krajobrazowych i turystycznych dolin dwóch największych rzek w Polsce -Wisły i Odry, poznanie zróżnicowania  nadwiślańskich  i nadodrzańskich krajobrazów kulturowych, zróżnicowania zagospodarowania brzegów rzek, rozpoznawania sylwetek znanych i mniej znanych miast, mostów, zamków, obiektów sakralnych.

W czasie ciekawego wykładu Pani  dr hab. Joanna Angiel zachęcała uczestników do odkrywania rzek i krajobrazów nadrzecznych nie tylko poprzez podróże “palcem po mapie”, czy korzystanie z google maps, ale realizując projekty edukacyjne, wycieczki krajoznawcze, zajęcia terenowe i wyprawy.

W ramach Geograficznych Spotkań na Krakowskim także 02.02.2017 nasi Słuchacze uczestniczyli w wykładzie. Tym razem tematem była  „Pogoda – niezwykły obiekt obserwacji dla każdego z nas”. Każdy wie, że pogoda potrafi nas oczarować lub zirytować, wprawić w świetny nastrój lub pokrzyżować plany. Dzięki wykładowi okazało się, że nie jest ona taka nieprzewidywalna… Przedstawione w czasie wykładu różne sytuacje pogodowe i zjawiska atmosferyczne oraz ich uwarunkowania mogą być pomocne w formułowaniu prognozy pogody na własny użytek.


15-01-2017

NOC BIOLOGÓW

13 STYCZNIA słuchacze CKU NR 1 po raz kolejny uczestniczyli w IV już edycji imprezy naukowej NOC BIOLOGÓW. Organizowały ją Wydziały Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słuchacze mieli okazję uczestniczyć w wykładach, pokazach, warsztatach i dyskusjach w których brali udział wykładowcy i studenci różnych katedr. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty poświęcone komórkom macierzystym oraz zajęcia w laboratoriach biochemicznych. Na lekcjach biologii słuchacze dyskutowali o zajęciach na których uczestniczyli.

Teresa Hołdakowska


20-12-2016

ZWIEDZANIE MUZEUM LITERATURY

18 grudnia świąteczny spacer po Starówce słuchacze CKU Nr 1 zakończyli w Muzeum Literatury. Wyjątkowa lekcja przeprowadzona przez panią prof. Bożenę Osipowicz, wśród obrazów romantycznych, portretów Mickiewicza oraz eksponatów związanych z poetą, stanowiła podsumowanie studiów nad romantyzmem w 3. semestrze. Kufer podróżny Mickiewicza i pióro Wieszcza szczególnie zainteresowały słuchaczy.


12-12-2016

SŁUCHACZE NA WYKŁADACH OTWARTYCH Z GEOGRAFII NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

W dniu 24.11 i 8.12 b.r.  słuchacze klas zaocznych (3p, 2m, 2u) kolejny raz bardzo licznie uczestniczyli w otwartych wykładach na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach cyklu „Geograficzne Spotkania na Krakowskim” dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prowadzony przez Pana dr Tomasza Witesa dotyczący dwóch maleńkich państw Singapuru i Brunei. Pokonywanie ograniczeń wynikających z braku przestrzeni do życia (budowa sztucznych wysp), zubożenie środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowana sytuacja społeczno-gospodarcza – to jedynie wybrane aspekty, które przybliżyły uczestnikom wykładu przemiany w zglobalizowanym świecie.


12-12-2016

SPOTKANIE WIGILIJNE  KLAS POLICEALNYCH

Jest taki dzień…raz do roku… Dla klas Szkoły Policealnej Nr 3 o kierunku Administracja w CKU Nr 1 takim dniem był  w tym roku 11 grudnia, kiedy to słuchacze klas 1S i 2S przygotowali wspólnie Wigilię. Pani Wicedyrektor Joanna Słomska złożyła wszystkim obecnym słuchaczom i nauczycielom świąteczne życzenia. Był opłatek,  a po nim pierogi, paszteciki, sałatki i wiele innych pyszności. Panowała prawdziwie świąteczna atmosfera.


11-12-2016

PRZEDSTAWIENIE TEATRU PROFILAKTYCZNEGO I PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY CKU NR 1

W czwartek w klasach stacjonarnych odbyło się kolejne przedstawienie teatru profilaktyczno – edukacyjnego pt. “Osaczony” traktujące o przemocy, zagubieniu wśród ludzi, presji środowiska młodzieżowego i destrukcji .

Po zakończeniu spektaklu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród naszym szkolnym wolontariuszom z okazji przypadającego w grudniu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którym bliska jest idea pomocy dla drugiego człowieka.


10-12-2016

WYKŁAD W RAMACH OBCHODÓW “EUROPEJSKIEGO DNIA PRAWNIKA”

Czwartkowy wykład w ramach obchodów “Europejskiego Dnia Prawnika”organizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Mecenas Monika Leszko przybliżyła słuchaczom czym jest wymiar sprawiedliwości i jak działa prawo w Polsce.Uczestnikami spotkania byli słuchacze klas trzecich stacjonarnych.


09-12-2016

LEKCJA FIZYKI W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

8 grudnia 2016 r. klasy 1A1 i 1B1 przeprowadzono lekcję z fizyki na temat Niewidzialny Wszechświat, która odbyła się w planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Jeszcze 100 lat temu uważano, że Nasza Galaktyka to cały Wszechświat. Dziś wiemy jak nasi przodkowie bardzo się mylili. Droga Mleczna czyli Nasza Galaktyka to zaledwie jedna z miliardów gwiezdnych wysp rozsianych po Wszechświecie. A wszystko to przybliżył nam film. Pojęcia teorii Wielkiego Wybuchu oraz Radioteleskop Hubble’a stały nam się bliższe.


07-12-2016

LEKCJA Z CYKLU SPOTKANIA Z FIZYKĄ

6 grudnia 2016 r. odbyła się lekcja fizyki z cyklu Spotkanie z fizyką na temat zasług Michała Faradaya. Uczniowie klasy 2PH3 przygotowali prezentację o tym wyjątkowym fizyku, który odkrył indukcję elektromagnetyczną, benzen, naftalen, skroplił niektóre gazy. Dużo innych zjawisk zastosował w praktyce. Następnie odbyła się krótka inscenizacja profesora Faradaya ze swoimi asystentami, w czasie której zademonstrowano zjawisko powstawania prądu indukcyjnego. Dzięki takim praktycznym zajęciom przekonaliśmy kolejną grupę o tym jak piękna i pożyteczna jest fizyka.

06-12-2016

WIZYTA W BIBLIOTECE M.ST. WARSZAWY NA KOSZYKOWEJ

6 grudnia klasa 3AB5 odwiedziła Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy na ulicy Koszykowej. Pracownik działu promocji biblioteki – pani Agata Tymoszuk oprowadzając słuchaczy po bibliotece opowiadała jej historię, mówiła o zgromadzonych zbiorach i zasadach korzystania z nich przez czytelników. Jako ciekawostkę słuchacze obejrzeli miniaturowe wydanie Koranu,  miniaturowe (20×30 mm) wydanie poezji Adama Mickiewicza z 1898 roku, wydanie poezji japońskiej w wyborze i tłumaczeniu Karla Florenza. Książka wydrukowana została na krepie – pomarszczonej, matowej, jedwabnej tkaninie.

Słuchacze obejrzeli czytelnię  im. Faustyna Czerwijowskiego, zabytkową Czytelnię im. Stanisławów Kierbedziów,  Czytelnię Sztuki i Kartografii oraz Czytelnię im. Władysława Bartoszewskiego udostępniającą czasopisma i varsaviana. Podziwiali również architekturę zmodernizowanego budynku biblioteki. Najbardziej zachwyciła ogromna, gęsto obsadzona roślinami  ściana wewnątrz gmachu. ,wysoka na trzy kondygnacje .

Na zakończenie zwiedzania wszyscy otrzymali upominki od Biblioteki a większość słuchaczy założyła sobie Karty Czytelnika.


02-12-2016

LEKCJE Z DOKTORANTAMI WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

30.11 i 1.12 doktoranci UW: Jan Zdunik i Zbigniew Jazieniecki przeprowadzili w klasach maturalnych zajęcia “Jak działa wiersz? i “Warsztat uważnej lektury”. Słuchacze dowiedzieli się, jak szukać sensów ukrytych w wierszu, nawiązań intertekstualnych oraz jak tworzyć hipotezy interpretacyjne na podstawie teksów lirycznych: “Oeconomia Divina” Czesława Miłosza i “Utopia” Wisławy Szymborskiej.


 

28-11-2016

SŁUCHACZE W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Biblioteka zaproponowała słuchaczom zwiedzanie ekspozycji muzealnych w dniach, w których wejście do muzeów jest bezpłatne. Po muzeum Polin to druga propozycja w tym semestrze.
W niedzielę 27.11. 2016  zainteresowani  słuchacze z CKU Nr 1, głównie z klas 2L i 2M, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie z wyjątkową lekcją historii o Powstaniu Warszawskim w przestrzeni muzealnej, dla innych była to okazja, aby poszukać śladów pamiątek rodzinnych po Dziadkach – uczestnikach powstania czy rzezi na Woli. Muzeum stale powiększa swoją ekspozycję, a zatem po obejrzeniu filmu „Miasto ruin” w sali pod Liberatorem, przejściu kanałami, odkrywaliśmy nowe pamiątki powstańcze.


 

27-11-2016

FESTIWAL SMAKÓW


 

25-11-2016

LEKCJA Z NATIVE SPEAKEREM

24.11.2016 uczniowie  klas drugich i trzecich uczestniczyli w zajęciach z native speaker’em. Tym razem naszym gościem był Bryan Everett Shane z Oregonu w USA. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, przygotowanej przez ucznia klasy 2 AB4, Szymona Zbonika, dotyczącej zwyczajów i świąt w Stanach Zjednoczonych. Następnie Bryan odniósł się do prezentacji, szerzej opowiadając o takich amerykańskich świętach, jak np. Thanksgiving Day, St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Dzień Niepodległości, Halloween, Wielkanoc i wreszcie Boże Narodzenie. Słuchacze usłyszeli wiele ciekawostek i mogli porównać sposoby obchodzenia ważnych dni w roku w Polsce i w USA. Podczas drugiej części zajęć  mieli okazję zadawać naszemu gościowi pytania związane ze wszystkim interesującymi ich kwestiami, dotyczącymi Stanów i pobytu Bryan’a w Polsce. Padły więc pytania o wybory w USA, system elekcyjny, edukację, stereotypy dotyczące obu narodów i wrażeń, jakie ma z pobytu w Polsce rodowity Amerykanin. Gościa pożegnaliśmy gromkimi brawami i mamy nadzieję na spotkanie za rok.


 

24-11-2016

BĄDŹ POMOCNY – WARSZTATY INTEGRACYJNE”

Dnia 23.11.2016 słuchacze klas 1A1, 1C1, 1H2, 2AB3, 2PH3,2PB3, 3HG5,3PB5 wzięli udział  VI edycji programu edukacyjno- wychowawczego “Bądź pomocy – warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych” realizowanym przez Fundację Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych “Manzana”. Najpierw słuchacze uczestniczyli w wykładzie połączonym z projekcją filmu “Cyrk motyli”. W drugiej części spotkania brali udział w warsztatach, dzięki którym mogli doświadczyć niepełnosprawności osób niewidomych, niesłyszących oraz niepełnosprawnych ruchowo. Warsztaty kształtują postawę szacunku, otwartości, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, jak również poszerzają wiedzę.


22-11-2016

UDZIAŁ SŁUCHACZY W WARSZTATACH W INSTYTUCIE BIOCHEMII I BIOFIZYKI

20.11. słuchacze klasy zaocznej 3Z uczestniczyli w warsztatach bakteriologicznych w Instytucie Biochemii i Biofizyki. Zajęcia dla nas zostały zorganizowane i poprowadzone przez panią dr Izabelę Kern-Zdanowicz. Wykład o budowie i znaczeniu plazmidów bakteryjnych poprzedził część praktyczną. Później słuchacze zwiedzali laboratorium, a następnie analizowali próbki posiewów bakteryjnych wykonywane dla przemysłu spożywczego. Ciekawym elementem spotkania było wykonywanie własnoręcznych posiewów bakteryjnych np z swoich rąk, telefonów, kosmetyków i zastosowanie antybiotykogramów. Materiały zostały odebrane po kilku dniach i omówione na zajęciach. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i były okazją do praktycznego zastosowania wiedzy.


21-11-2016

SPEKTAKL TEATRU PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO

Teatr profilaktyczno – edukacyjny z kolejnym spektaklem pt:” Wyjście awaryjne” zawitał do naszej szkoły. Klasy stacjonarne obejrzały przedstawienie poruszające problem przemocy. W kilku odsłonach aktorzy ukazali nietolerancję, konflikt pokoleń, przemoc w domu czy w szkole. Konwencja przedstawienia pozwalała na czynny udział słuchaczy, aktorzy wchodzili w interakcję z publicznością. Twórcom zależało na pokazaniu problematyki przemocy, jak również uwrażliwieniu młodzieży na drugiego człowieka…


 

09-11-2016

SPEKTAKL MULTIMEDIALNY “PRZED 11 LISTOPADA”

8 listopada 2016 roku  słuchacze klasy 1P  zaprezentowali spektakl multimedialny „Przed 11 listopada, przed Świętem Niepodległości…”

W rolę reżysera wcielił się pan profesor Robert Laszczka, któremu gratulujemy sukcesu.  Znakomita choreografia, dramatyczne sceny, obrazujące upadek kolejnych zrywów narodowych, wywołały nastrój patosu i poważną refleksję o ojczyźnie wśród zasłuchanej publiczności. Ze scenicznym ruchem doskonale harmonizowała scenografia i wykorzystanie obrazów multimedialnych. Tuż przed Świętem Niepodległości słuchacze klasy 1P dostarczyli nam wielu wzruszeń artystycznych i zmusili do chwili zatrzymania w codziennym biegu nad poważnym problemem współczesnego patriotyzmu. Miłym zaskoczeniem były zdjęcia słuchaczy i nauczycieli CKU Nr 1 artystycznie wkomponowane w kadry filmowe współczesnej Polski.


08-11-2016

SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI

z cyklu „A jednak warto…”

Dnia 06 listopada 2016r. odbyło się kolejne spotkanie grupy absolwentów CKU Nr 1 z wychowawcą Panią Renatą Maziarz. Podczas spotkania odżyły wspomnienia. Gawędzono o profesorach, kolegach, szkolnych psikusach i żartach. Absolwenci podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z karierą zawodową. Na uwagę zasługuje osiągnięcie absolwentki Izy Czarneckiej, która ukończyła studia I-go stopnia na kierunku pedagogika. To najbardziej wiarygodny przykład, że dzięki wytrwałej pracy, dążeniu drogą swoich pasji i wierze we własne możliwości, można zrealizować swoje marzenia i osiągać zamierzone cele.


22-10-2016

EDUKACJA FILMOWA W CKU NR 1

4.10.2016 słuchacze klas 1P, 2P i 3P wysłuchali wykładu pani profesor Darii Nowak na temat malarstwa Zdzisława Beksińskiego, a przy okazji poznali dramatyczną historię rodziny Beksińskich. Dzięki pasji pani Profesor słuchacze pełniej odebrali historię z ekranu kinowego i z większą wnikliwością obejrzeli w kinie Atlantic film „Ostatnia rodzina” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego.

13.10.2016 słuchacze klas LO w systemie stacjonarnym, również wzbogaceni o wiedzę na temat Beksińskich po prelekcji pani prof. Darii Nowak, obejrzeli poruszający film Matuszyńskiego. Tego samego dnia, zainteresowani historią słuchacze wysłuchali lekcji na temat „Rzezi na Wołyniu” , poprowadzonej przez pana profesora Zbigniewa Michalika, i zderzyli się na ekranie kinowym z ekspresywnym oraz dramatycznym ujęciem Wojciecha Smarzowskiego.

22.10.2016 roku słuchacze klas pierwszych i drugich LO w systemie zaocznym uczestniczyli w prezentacji, odkrywającej tragiczną historię „Rzezi na Kresach Wschodnich”. Historyczne ujęcie Wołynia przedstawione przez profesora Roberta Laszczkę zostało skonfrontowane z  interpretacją wydarzeń reżysera filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego.  Obejrzany w tym samym dniu film poruszył do głębi widzów i wywołał burzliwe dyskusje. Inna lekcja historii znalazła zwolenników i przeciwników.

Wykład na temat życia i twórczości Zdzisława Beksińskiego

Wykład p. prof. Darii Nowak


Wykłady na temat rzezi wołyńskiej

Wykład p. prof. Zbigniewa Michalika


Wykład p.prof. Roberta Laszczki


 

21-10-2016

WYKŁAD DOKTORANTKI Z UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

20.10 słuchacze klas  trzecich uczestniczyli w wykładzie mgr Anny Kujawskiej-Kot  doktorantki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem wykładu była koncepcja teatru ogromnego Stanisława Wyspiańskiego. Słuchacze przed wykładem wprowadzili nas w świat poezji mistrza.


20-10-2016

SŁUCHACZE NA WYKŁADZIE W WYŻSZEJ SZKOLE LINGWISTYCZNEJ

19.10. klasy 2AB4 i 3PH6 wraz z opiekunem prof. Joanną Szczepańską odwiedziły Wyższą Szkołę Lingwistyczną przy ul. Kasprzaka 2/8. Mieliśmy okazję wziąć udział w wykładzie na temat literatury angielskiej doby romantyzmu, a następnie nasi słuchacze uczestniczyli w spotkaniu z Rektorem uczelni, który opowiedział o zaletach studiowania. Poza tym dział promocji przygotował dla nas pokaz slajdów oraz informacje na temat możliwości kształcenia się w Wyższej Szkole Lingwistycznej. Jak się okazuje, przyszli studenci uczelni mogą studiować na niej filologię germańską, angielską oraz rosyjską w trybie dziennym i zaocznym. Istnieje także możliwość wzięcia udziału w konkursie translatorycznym, w którym nagrodą jest studiowanie za darmo przez rok, a nawet dwa lub trzy lata. Zostaliśmy wyjątkowo mile przyjęci. Naszym słuchaczom uczelnia bardzo się podobała. Otrzymaliśmy również zaproszenie na kolejne wykłady, z którego na pewno skorzystamy.


 

14-10-2016

IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października 2014 roku, słuchacze CKU Nr 1 zorganizowali Improwizacje Artystyczne w formie życzeń dla wszystkich pracowników szkoły. W imieniu absolwentów muzyczne życzenia złożył, pamiętający o swoich nauczycielach, Michał Basiukiewicz. Kolejne życzenia muzyczne przygotowali aktualni słuchacze naszej szkoły. Dorota Korycka z klasy 2AB3 dedykowała i zagrała na fortepianie kompozycję filmową z „Piratów z Karaibów” oraz  „Summertime” Georga Gershwin’a. Zofia Omalecka z klasy 3PB5 wykonała na fortepianie współczesną kompozycję „ River Flows in You”. Karol Osentowski z klasy 3PB5 zadedykował nauczycielom partię Romea z musicalu „Romeo i Julia”. Z kolejną muzyczną dedykacją dla Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników CKU Nr 1 wystąpiła Klara Smykiewicz z klasy 2PB4, która wykonała piosenkę z repertuaru Eweliny Flinty „Czy nastanie znów świt?”. Ekspresywna i rozpoznawalna na scenie CKU Nr 1 Majka Hubicka z 2PB4 wykonaniem „Man Down” z repertuaru Rihanny zmieniła nastrój świątecznych życzeń. Koncert zakończyli  mocnym uderzeniem i muzyczną dedykacją ”Love rock n roll”   Agata Wyrwas z klasy 2PB4 (perkusja) i  Jakub Śliwowski  z klasy 3PH5 (gitara).


 

05-09-2016

SPOTKANIE Z NATIVE SPEAKEREM

Dnia 4 10 16 odbyło się kolejne z serii spotkań z native speakerem . Naszym gościem ponownie był Steve Whittle z Londynu. a tematem przewodnim spotkania Haunted places in Britain. Słuchacze przygotowali prezentację na temat nawiedzonych miejsc którą w ciekawej formie przedstawił Jarek z klasy 2 AB3. Po prezentacji był czas na ożywioną dyskusję nie tylko o duchach ale również o wielu ciekawych aspektach kulturowo- obyczajowych Wielkiej Brytanii . Słuchacze przygotowali dla Steva korzenne ciasteczka i jajka po szkocku. W miłej atmosferze rozmawiali z gościem ćwicząc brytyjski akcent. Steve obiecał ze wróci do nas a my już czekamy na następne spotkanie.


 

30-09-2016

WIZYTA  W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI “SMOLNA”

W czwartek 29 września klasa 1b wraz z doradcą zawodowy uczestniczyła  w spotkaniu poświęconym zakładaniu i rozwijaniu własnego biznesu. W ramach tematu – „Od teorii do praktyki prowadzenia działalności gospodarczej”, mogliśmy się dowiedzieć  jakie są rodzaje spółek, jak się najlepiej rozliczać oraz komu Urząd Skarbowy może zakwestionować  sprzedaż dóbr w Internecie jako sprzedaż okazjonalną. W centrum Przedsiębiorczości można skorzystać z porad i informacji o nowym systemie informacji  lekarz –ZUS- pracodawca.


 

29-09-2016

UDZIAŁ SŁUCHACZY W FESTIWALU NAUKI

Druga połowa września to już tradycyjnie czas odbywającego się w stolicy największego festiwalu naukowego w Polsce. W tym roku warszawski Festiwal Nauki odbywał się już po raz dwudziesty. W jego ramach w dniu 28.09.2016 Słuchacze CKU Nr 1 z klas zaocznych ,  wraz  z nauczycielem geografii, uczestniczyli na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w zajęciach pt.  „ZWYCZAJNE PARKI W NIEZWYCZAJNYCH MIEJSCACH”.

W czasie wykładu Słuchacze przenieśli się w miejsca niezwykłe, na co dzień nie kojarzące się z zielenią. Dowiedzieli się, że nowe przestrzenie parkowe mogą być lokalizowane na wiaduktach kolejowych, budynkach, czy też w starych fabrykach. Rozrastające się miasto potrzebuje wciąż nowych enklaw zieleni, brakuje jednak miejsca do ich stworzenia, dlatego też na całym świecie powstają parki w niezwykłych miejscach. Poświęcony czas Słuchaczy zaowocował możliwością znalezienia odpowiedzi na szereg pytań dotyczących otaczającego nas świata.


 

26-09-2016

TEATR W MUZEUM

Tumult ! to zamieszanie.
Tumult! To zamęt.
Tumult! To gwałt.

Już kolejny rok słuchacze CKU Nr 1 uczestniczyli w projekcie Tumult! Teatr w Muzeum. 24 i 25 września obejrzeli spektakl „Stan wyjątkowy” w reżyserii Doroty Ogrodzkiej w muzeum Polin.    W ramach teatralno – dramaturgicznego laboratorium reżyserka wyzwoliła kreatywność, sprowokowała publiczność do krytycznego myślenia w zderzeniu z eksperymentalnym językiem teatru i  problemami społecznymi XXI wieku. Nasi słuchacze z przyjemnością rozpoznali twórcę muzyki do spektaklu , pana Sebastiana Świąder,  z którym mieli przyjemność pracować w czasie  warsztatów wokół spektaklu w  Teatrze Powszechnym. Projekt Tumult! Teatr w Muzeum powstał jako wynik współpracy Teatru Powszechnego, ŻIH, MHŻP Polin oraz Korporacji Teatralnej, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 

23-09-2016

SPEKTAKL TEATRU FORUM

Dnia 22.09.2016 klasa 1H2, 2AB3, 2HW3 wybrały się na spektakl Teatru Forum do Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium pod tytułem “INKA”.
Inka to opowieść o piętnastoletniej dziewczynie, która staje przed wyborami, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na jej dalsze życie.
Czy pójdzie za głosem swojego serca czy ulegnie presji chłopaka i rówieśników?

 

18-09-2016

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

17 września 2016 roku stęsknieni za szkolną ławką i panią Dyrektor  tegoroczni maturzyści i absolwenci LIII LO spotkali się przy „małej czarnej”  w bibliotece szkolnej. Inicjatorem spotkania była wychowawczyni klasy 3L – pani Bożena Osipowicz. Wyniki egzaminu maturalnego określiły atmosferę spotkania i ożywiły rozmowy . Bardzo ambitni  czuli się rozczarowani wynikami na poziomie 70%, a wychowawca cieszył się i gratulował swoim wychowankom średniej na poziomie 72%.  Ci, którzy często upominani byli na lekcjach języka polskiego, byli dumni i chwalili się swoimi maturalnymi osiągnięciami.


Rok szkolny 2015/2016

09-06-2016

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

8.06 już po raz kolejny w naszej szkole, odbyło się spotkanie absolwentów CKU Nr 1, którzy swoją zawodową przyszłość i zainteresowania związali z biologią. Spotkanie zorganizowała prof. Teresa Hołdakowska, nasi uczniowie głównie z klas starszych mieli okazję porozmawiania z absolwentami, którzy dzisiaj są studentami różnych  kierunków związanych z szeroko pojętą biologią:

-Pielęgniarstwo na UM

-Zootechnika  na SGGW

-Wychowanie fizyczne na AWF

-Ratownictwo medyczne  na UM

-Bezpieczeństwo Narodowe AON

-Biologia na UW i praca magisterska  w Instytucie Biologii Molekularnej

-Własna działalność-produkcja filmowa

Absolwenci jak niegdyś usiedli w swoich ławkach w pracowni biologicznej i miłej atmosferze opowiadali o swoich studenckich doświadczeniach, o różnych aspektach życia studenckiego, o swoich planach dalszej edukacji , o tematach prac licencjackich i magisterskich. Piotr Skłodowski- nasz najstarszy absolwent wrócił właśnie z Oksfordu gdzie przez wiele miesięcy prowadził badania, które wykorzysta w pracy magisterskiej a później doktorskiej- trzymamy kciuki… Angela Gil zaprezentowała hodowanie na  kole malakolgicznym różne gatunki ślimaków o imponujących rozmiarach.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły i mile chwile- do zobaczenia za rok.


08-06-2016

ZAJĘCIA Z CYKLU ANALIZA TEKSTÓW KULTURY – MALARSTWO

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI-PORAŻENIE WOJNĄ. –zajęcia z cyklu „analiza tekstów kultury -malarstwo” odbyły się 7 czerwca.
„Żywi i umarli obcują ze sobą
unoszą się w powietrzu
i daremnie szukają miejsca na ziemi”
[T. Różewicz -„Ostrzeżenie” 58]
Tak brzmiało motto  lekcji poświęconej artyście, który należał do pokolenia wyzwalającego się z trudem z koszmaru wojny… Malarz znalazł swój język form, a niezwykłą ekspresję osiągnął przez deformację postaci i operowanie płaską, syntetyczną plamą koloru. Słuchacze wraz z p. D. Nowak zastanawiali się, jak w cyklu obrazów pt. „Rozstrzelania” , malarz mówi o upodleniu człowieka na skutek brutalnej przemocy. Forma obrazów –szkicowa, prymitywna, ekspresywna- szokuje swoją zamierzoną nieporadnością. Kolor, który wprowadza artysta do obrazów-ma szczególne, symboliczne znaczenie, nie stanowi właściwości przedmiotu czy postaci, ale służy precyzowaniu treści, buduje nastrój obrazu.

Podziękowania dla prof. D. Nowak za przybliżanie słuchaczom dzieł malarskich. 


 

02-06-2016

WYJĄTKOWA LEKCJA HISTORII
25 maja 1948r. strzałem w tył głowy został zamordowany rtm. Witold Pilecki – współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau. Autor pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Z tej okazji odbyła się w CKU nr 1 wyjątkowa lekcja historii. Jej organizatorem i pomysłodawcą był nauczyciel historii p. Zbigniew Michalik. Spotkanie miało  formę montażu słowno-muzycznego połączonego z wykładem, który przybliżył  tę wyjątkową postać. Oprócz p. Michalika wzięli w nim udział uzdolnieni muzycznie i aktorsko słuchacze.


01-06-2016

FREESTYLE ARTS

1 czerwca odbyła się kolejna już w CKU nr1 impreza w ramach projektu FREESTYLE ARTS.  Poprowadził ją nasz tegoroczny absolwent Robert Wakuliński. Po powitaniu zebranych wyjaśnił idę freestyle arts. Następnie obejrzeliśmy występy uzdolnionych słuchaczy: Majii, Sylwii, Konrada i Oli, którzy wystąpili w ramach konkursu piosenki anglojęzycznej. Losowo wybrane jury oceniło ich wykonania. Zwyciężczynią  została słuchaczka klasy 3PH5 -Aleksandra Żubkowska.


Występom muzycznym towarzyszyła wystawa prac naszego uzdolnionego słuchacza Marcina Pińkowskiego.


09-05-2016

BOTANICZNA MAJÓWKA

08 maja w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyła coroczna Botaniczna Majówka. W najpiękniejszej scenerii wiosennych kwiatów nasi słuchacze wraz z przyjaciółmi mieli okazję uczestniczenia w lekcji biologii w praktyce – poznawaliśmy wiele gatunków roślin krajowych oraz pochodzących nawet z bardzo odległych zakątków świata. Poznaliśmy gatunki endemiczne, reliktowe, chronione, pomniki przyrody oraz rośliny wykorzystywane w lecznictwie i kosmetyce.
Zajęcia prowadziła prof Teresa Hołdakowska. Lekcja zakończyła się w uroczej kawiarence – Cafe Flora. Herbata pod kwitnącymi bzami i azaliami smakuje inaczej….
Polecamy to miejsce o każdej porze roku.


 

10-04-2016

KIERMASZ OFERT PRACY

W sobotę 9 kwietnia w naszej szkole odbył się kolejny Kiermasz Ofert Pacy. Przedstawicielki  Młodzieżowego Biura Pracy proponowały zainteresowanym słuchaczom broszury z informacjami o aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prawach absolwentów wg. Kodeksu Pracy. Prezentowano oferty dla statysty, pracownika supermarketu, kasjera-sprzedawcę, magazyniera oraz pracownika ochrony. Zainteresowani słuchacze w szkole mogli otrzymać kontakt do pracodawców wymienionych ofert. Zachęcamy do skorzystania z broszur informacyjnych znajdujących się w naszej bibliotece.


09-04-2016

POCZEKALNIA CZYLI GRY NA CZAS – SPEKTAKL FUNDACJI EDUKACJI I KULTURY DRAMA WAY

7 kwietnia 2016 roku słuchacze z klasy 2P obejrzała przedstawienie „Poczekalnia czyli gry na czas” w reżyserii Karola Smacznego. Spektakl  powstał na zakończenie międzypokoleniowego projektu edukacji kulturalnej Art. Generacje, w którym spotkały się dwie grupy w wieku 15-35 i 55+. Tematem przewodnim projektu było spojrzenie na czas – nadzieje, jakie z nim wiążemy, oczekiwania, radości i rozczarowania. Spektakl został przygotowany metodą teatru ze społecznością. Było to kolejne wydarzenie artystyczne, zainspirowane przez Fundację Edukacji i Kultury DRAMA WAY.


08-04-2016

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY W TWÓRCZOŚCI BRUNO SCHULZA – LEKCJA DLA SŁUCHACZY 

7 kwietnia nauczycielka języka polskiego, pani Daria Nowak zaprosiła słuchaczy klas trzecich na lekcję poświęconą wyjątkowemu talentowi Bruno Schulza. Odwołując się do wybranych opowiadań: Ulica Krokodyli, Sklepy cynamonowe, Sierpień, zwróciła uwagę na liryzację prozy i malarskość języka. Przypomniała podstawowe pojęcia charakterystyczne dla twórczości Schulza; kreacjonizm mit i baśniowość. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje przydadzą się trzecioklasistom na egzaminie maturalnym.


Zainteresowanych tematem zapraszamy do opracowania przygotowanego przez p. Darię Nowak: KREACJONIZM W PROZIE BRUNO SCHULZA

 

07-04-2016

SPOTKANIE Z POEZJĄ MARII PAWLIKOWSKIEJ – JASNORZEWSKIEJ

6.04 wykład pani Joanny Dobosiewicz z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI w. Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził powiew uniwersytecki do naukowej atmosfery ogarniającej stopniowo słuchaczy klas III. Przedmiotem wykładu była biografia i twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Mgr Dobosiewicz w wyjątkowo ciekawy sposób dementowała mity krążące wśród znawców literatury na temat życia i osobowości “polskiej Safony” i reprezentantki pokolenia Skamandrytów. W interpretacji wybranych liryków poetki XX-lecia międzywojennego podkreślała mistrzostwo w zespoleniu skondensowanej formy i treści oraz odwagę wypowiadania własnych sądów.

Drugą część wydarzenia , którego celem była popularyzacja poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wśród słuchaczy CKU nr 1 był konkurs recytatorski . Słuchacze recytowali wiersze “poetki miłości” oraz te, pokazujące inne oblicze Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – kobiety głęboko doświadczonej cierpieniem i chorobą.

Nagrodzeni słuchacze to:

I miejsce – Katarzyna Adamiec kl. 3AB5

II miejsce – Robert Wakuliński kl. 3PH6

III miejsce – Maciej Wiśniewski kl.B2

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani tomikami poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej


4-04-2016

ZWIEDZANIE WYSTAWY W MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

3.04.klasa 3K wraz z opiekunem, prof. Joanną Perzyną odwiedziła Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nasi słuchacze mieli okazję obejrzeć wystawę pt. „Życie w epoce postartystycznej”, na której swoje pracy wystawiali twórcy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Głównym założeniem wystawy była odpowiedź na pytanie, na ile przenikają się dwa obszary: życie codzienne i sztuka i czy tzw. sztuka użytkowa jest dziedziną artystyczną, czy może tylko sposobem na łatwiejsze funkcjonowanie w otaczającej nas rzeczywistości. Na wystawie mogliśmy więc obejrzeć np. nowoczesne meble, sztandary, butelki z napojami i projekty industrialne. Wystawa nie dawała gotowych odpowiedzi na postawione pytania, tak więc każdy z oglądających mógł sam określić swój stosunek do sztuki nowoczesnej, a także poszerzyć swą wiedzę dotyczącą twórców współczesnej sztuki.


23-03-2016

SŁUCHACZE Z WIZYTĄ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

22.03.2016 klasa 2PH4 oraz kilkoro słuchaczy z klasy 2PB4 wraz z prof. Joanną Perzyną odwiedzili Szkołę Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.  Uczestniczyli w tzw. zajęciach otwartych, prowadzonych przez lektora uniwersyteckiego, mgr Martę Franciszkiewicz. Zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego związane były z tematem „Przestępczość i wymiar sprawiedliwości”. Nasi słuchacze wraz ze studentami UW wzięli w nich czynny udział. Lekcja otwarta była nie tylko okazją do poćwiczenia swoich kompetencji językowych, ale także miała na celu zachęcenie naszych słuchaczy do kontynuowania edukacji, także na poziomie uniwersyteckim. Obie klasy w niej uczestniczące znakomicie dały sobie radę, czego dowodem niech będzie fakt, iż otrzymaliśmy zaproszenie na podobną lekcję otwartą w przyszłym roku i na pewno jeszcze nie raz odwiedzimy Uniwersytet.

23-03-2016

WIZYTA W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI “SMOLNA”

W dniu 22 marca 2016 roku słuchacze  z klasy 1b wraz doradcą zawodowym odwiedzili Centrum Przedsiębiorczości  „Smolna”. Uczestniczyli w spotkaniu poświęconym tematyce Start Up –ów. Spotkali się  z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, Mazowieckiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Powiatowego Urzędu Pracy, którzy zaprezentowali swoje oferty wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Pracownik Fundacji zaproponował wykorzystanie nisko oprocentowanych pożyczek ze środków Unii Europejskiej. Chętni powinni napisać biznes plan oraz w terminie złożyć wniosek. Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją, która udziela kredytu na start osobom nie posiadającym tzw. historii kredytowej.


 

22-03-2016

UDANA AKCJA “ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU”

20 marca, w godz. 9.00-15.00 trwała w naszej szkole akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Na początku zebrani wysłuchali dwóch wykładów prowadzonych przez pana Rafała Młodzikowskiego, przedstawiciela międzynarodowej organizacji DKMS, na temat historii dawstwa, organizacji akcji oraz tego kto może zostać dawcą. Następnie sześciu wolontariuszy (pięciu słuchaczy klas stacjonarnych i słuchaczka klasy zaocznej) prowadziło rejestrację i pobierało próbki. Udało się zarejestrować 40 dawców: słuchaczy, nauczycieli oraz osób spoza szkoły, które o akcji dowiedziały się z Internetu.

Niedzielna rejestracja poprzedzona była kampanią informacyjną dotyczącą dawstwa szpiku prowadzoną przez p. Teresę Hołdakowską i p. Iwonę Małkowską aby słuchacze mieli czas na przemyślenie swojej decyzji.


04-03-2016

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

W dniu 03 marca 2016 roku kolejne czwartkowe spotkanie na UW Słuchacze rozpoczęli od uczestnictwa w wykładzie pt. „Co nas ciągnie do miasta? Wpływ migracji na strukturę społeczną miasta”. Wykład prowadziła dr Sylwia Dudek-Mańkowska.
W czasie wykładu omówiono selektywność migracji i jej wpływ na zróżnicowanie struktury społecznej miasta. Słuchacze dowiedzieli się między innymi, że niektóre grupy imigrantów cechuje większa koncentracja przestrzenna, inne zamieszkują wybrane dzielnice czy osiedla, a jeszcze inne wolą żyć w większym rozproszeniu.
Cykl wykładów o różnej tematyce na WGSR UW skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowany jest w ramach licznych inicjatyw promujących nauki geograficzne. Cieszy fakt, że coraz większa grupa naszych Słuchaczy zainteresowana jest Czwartkowymi Spotkaniami na UW.


03-03-2016

ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

2 marca słuchacze klas 2PB4, 2PH4 i 3AB6 zwiedzili gmach główny Biblioteki Narodowej. Najpierw uczestniczyli w wykładzie na temat historii, zasobów i roli jaką Biblioteka Narodowa spełnia od ponad dwustu lat w zachowaniu i przekazywaniu polskiego dorobku kulturalnego. Obejrzeli również prezentację, która pokazywała, jak wiele Biblioteka ma do zaoferowania użytkownikom, także w formie elektronicznej. Oprócz informacji o historii i dniu dzisiejszym narodowej książnicy, otrzymali również praktyczne wskazówki dotyczące zasad korzystania jej z ogromnych zasobów .
Po części teoretycznej Słuchacze odwiedzili czytelnię muzyczną oraz czytelnię dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych. Zwiedzili także czytelnię główną, katalog centralny oraz Informatorium.
Na zakończenie wizyty kilka osób skorzystało z okazji i od razu założyło karty czytelnika.


02-03-2016

OBCHODY DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole została przygotowana wystawa mająca upamiętnić tych, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli z komunistycznymi władzami. Niektórzy z nich zapłacili najwyższą cenę, inni byli latami szykanowani. Pochowani w bezimiennych grobach mieli być na zawsze wymazani z pamięci Polaków. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy, która znajduje się na pierwszym piętrze budynku szkoły. Szczególne podziękowania za trud włożony w jej przygotowanie należą się słuchaczom klas zaocznych: Mariuszowi Bruszewskiemu i Pawłowi Bandurskiemu z klasy 1L, Łukaszowi Ćwikła z klasy 1 IT oraz słuchaczom klasy 2S.

W dniu 1 marca odbyły się uroczystości na Mokotowie przy ul. Rakowieckiej, gdzie znajdował się areszt śledczy, w którym zostali zamordowani m. in. gen. August Emil Fieldorf pseudonim “Nil” oraz rotmistrz Witold Pilecki. W uroczystości wzięła udział delegacja z naszej szkoły pod opieką prof. Iwony Małkowskiej.

Na biegu organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja “Tropem Wilczym -bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” naszą szkołę reprezentowała pani Milena Kurdej z klasy 2 P otrzymując pamiątkowy medal.


15-02-2016

WYKŁAD NA WYDZIALE BIOLOGII

W lutym 2016 słuchacze klas stacjonarnych uczestniczyli w otwartym wykładzie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Wykład zatytułowany „Szczepionki XXI wieku” prowadziła pani prof. Katarzyna Jagusztyn- Krynicka, poświęcony był immunologii oraz głównym epidemiologicznym chorobom naszych czasów. Przedstawiono historyczne dokonania w zakresie szczepień oraz kłopoty z którymi boryka dzisiejsza nauka wakcyno logia (nauka o szczepieniach) .
Wykład rozpoczynała dyskusja o szczepieniach profilaktycznych które uznawane są za najskuteczniejszą medyczną interwencją ostatniego stulecia, ograniczającą zachorowalność i śmiertelność spowodowaną chorobami infekcyjnymi. W skali światowej zapobiegają około 2-3 milionom przedwczesnych zgonów rocznie. Przedstawiona najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie- skuteczne wbrew nielicznym i nierozsądnym głosom nawołującym do zaprzestania szczepień.
Wnioski i refleksje z wykładu były wstępem do  lekcji poświęconej ludzkiej immunologii.


WYCIECZKA DO MUZEUM GEOLOGICZNEGO

Tradycyjnie już klasy biologiczne naszej szkoły odbywają wycieczkę do Muzeum Geologii Państwowego Instytutu Geologicznego. Również w tym semestrze klasy 2AB3, 2PB3, 2AB4 i zaoczna klasa 3W uczestniczyły w takiej lekcji muzealnej. Podczas niej mogli namacalnie poznać bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji na przestrzeni milionów lat, stanąć oko w kość z autentycznymi szkieletami oraz replikami największych zwierząt jakie niegdyś stąpały po ziemi oraz podziwiać skamieniałe szczątki amonitów. Poznali również historię kształtowania się obecnych kontynentów, a także przemian terenu dzisiejszej Polski przez wszystkie okresy geologiczne. Poznane zbiory pochodziły z terenów naszego kraju. Co ciekawsze, staliśmy się już dobrze rozpoznawalną grupą przez pracowników muzeum. Na pewno jeszcze niejednokrotnie złożymy im wizytę, aby poznawać kolejne interesujące fakty z dziejów naszej planety.
T.Hołdakowska


20-12-2015

WARSZTATY “JAK ODZYSKAŁEM MÓJ SKRADZIONY KOMPUTER” ORAZ “KURS NA PRZYSZŁOŚĆ”

W sobotę 19 grudnia klasa II policealna (technik informatyk) uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych pt. ” Jak odzyskałem mój skradziony komputer”. Miało ono na celu przybliżenie słuchaczom tematu bezpieczeństwa danych oraz sposobu ich odzyskiwania. Spotkanie poprowadził pan Armand Stańczak – przedstawiciel Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Temat cieszył się wielkim zainteresowaniem i zachęcał słuchaczy do aktywnego udziału. Również 19 grudnia w klasie 2K odbyły się zajęcia prozawodowe “Kurs na przyszłość”. Miały one charakter warsztatów. Klasa została podzielona na mniejsze grupy i miała do wykonania konkretne zadanie. Zajęcia prowadziła pani Milena Chremeta – nauczycielka j. angielskiego w jednej z rembertowskich szkół. Miło było nam gościć panią Milenę prowadzącą warsztat z pasją i umiejącą zaktywizować naszych słuchaczy.


21-12-2015

SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA SŁUCHACZY KLAS ZAOCZNYCH
20 grudnia w naszej szkole panowało wielkie poruszenie. Od rana czuć było świąteczną atmosferę, którą pogłębiał jeszcze bardziej wystrój sali oraz zapach świątecznych choinek. O godzinie 12 rozpoczęła się szkolna wigilia, którą zapoczątkowało przepiękne przedstawienie przygotowane przez słuchaczy klasy 3L. Potem były świąteczne życzenia i dzielenie się opłatkiem. Najdłuższą część naszej szkolnej wigilii stanowiło wspólne biesiadowanie i śpiewanie polskich tradycyjnych kolęd przy pięknie przystrojonych stołach. Słuchacze klas zaocznych przynieśli upieczone przez siebie ciasta, pyszne sałatki, własnoręcznie zrobione paszteciki z kapustą i grzybami i wiele innych potraw. Każdy mógł także skosztować barszczu serwowanego przez Panią dyrektor Joannę Słomską.


20-12-2015

SPOTKANIE WIGILIJNE DLA NAUCZYCIELI

W środę 16 grudnia w naszej szkole zapanowała atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowana została uroczystość dla grona pedagogicznego naszej placówki i emerytowanych pracowników szkoły. Przy przepięknie udekorowanych stołach miło było usiąść, skosztować wigilijnych potraw, obejrzeć i posłuchać programu artystycznego o tematyce wigilijnej przygotowanego przez słuchaczy klasy 3AB5. W czwartek nasi artyści wystąpili z programem przed słuchaczami klas stacjonarnych. Dziękujemy P. dyr J. Ryszewskiej -Drewniak za przygotowanie tak wzruszającego programu artystycznego.


14-12-2015

SPOTKANIE Z RADCĄ PRAWNYM

12.12.2015 r.słuchacze szkoły policealnej spotkali się z radcą prawnym panem Mateuszem Duszyńskim w ramach cyklu Zadaj pytanie prawnikowi. Tematem wykładu były zasady postępowania administracyjnego.Po wykładzie słuchacze mieli możliwość indywidualnej rozmowy z panem mecenasem i uzyskania porady prawnej.

04-12-2015

FESTIWAL SMAKÓW

Jak co roku, tym razem 3.12 Rada Słuchaczy zorganizowała Festiwal Smaków w klasach stacjonarnych. Każdy mógł skosztować specjałów przygotowanych przez uczniów. Były ciasta, ciastka, sałatki, przystawki i oczywiście okazały i smaczny tort z napisem CKU . Zbierano fundusze w ramach akcji Słuchacze – Słuchaczom. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione najpotrzebniejsze artykuły do paczek bożonarodzeniowych. Podziękowania dla Wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję i ją wsparli.


02-12-2015

WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

W dniu 01 grudnia 2015 roku słuchacze klas zaocznych 1M, 1P i 2R wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych, panią U. Koprowską i panią I. Małkowską udali się na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. Podczas trzygodzinnego pobytu nasi słuchacze mogli nie tylko oglądać, ale również przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych interaktywnych stanowiskach. Obserwując przebieg doświadczenia oraz jego rezultaty mogli zrozumieć, że nauka to wciągająca i pasjonująca przygoda. Dzięki temu dotychczas skomplikowane prawa przyrody omawiane na lekcjach stały się bardziej zrozumiałe i jasne. Naszą wizytę w Centrum Nauki Kopernik będziemy z pewnością bardzo miło wspominać.

 


01-12-2015

TUMULT! TEATR w MUZEUM
29.11.  słuchacze klas 1L, 3L LO oraz słuchacze PSZ uczestniczyli w „Festiwalu Pamięci” , w którym refleksja nad historycznym znaczeniem pamięci wpisana była w doświadczenie różnych form artystycznych: filmu, koncertu, teatru, performansu i sztuk wizualnych. Twórcy festiwalu w twórczy sposób wykorzystali przestrzeń Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Koncert i spektakl teatralny był muzycznym przetworzeniem opowiadań ze zbioru „Odpływający ogród” Idy Fink, pisarki ocalałej z Holocaustu. ”Pamiętamy” to filmowy zapis trzydniowego wyjazdu do miejsc związanych historią II wojny światowej.
„Festiwal Pamięci” to kolejne wydarzenie artystyczne, w którym uczestniczyliśmy w ramach projektu TUMULT! TEATR w MUZEUM. Pierwszym był oglądany przez nas we wrześniu spektakl „Stan wyjątkowy”.


29-11-2015

PRZEDSTAWIENIE TEATRU PROFILAKTYCZNEGO

28.11. Katarzyna Nowak – wystąpiła z monodramem pt. “Nowe życie”opowiadającym historię młodej samotnej dziewczyny. Scenariusz powstał w oparciu o wydarzenia, które miały miejsce w 2012 roku we Francji. Przedstawienie  ma na celu naświetlenie młodzieży dorastającej w XXI wieku metod działania grup zorganizowanych, takich jak: sekty, dealerzy narkotyków. Poruszone tematy : to przemoc i patologie w rodzinie a także przemoc ogólnie pojęta; wyobcowanie w środowisku oraz skutki; używki : alkohol, dopalacze, nikotyna…
Poprzez ukazanie historii – trudnej do uwierzenia – a opartej na faktach –  przestrzega przed zagrożeniami codzienności.


28-11-2015

WIZYTA W TEATRZE – „DYBUK” SZYMONA AN-SKIEGO

Z inicjatywy prof. Bożeny Osipowicz 27 listopada słuchacze klas zaocznych mieli okazję odwiedzić Teatr Żydowski i obejrzeć sztukę Szymona An-skiego pt. „Dybuk”. O sztuce możemy przeczytać: „Spektakl „Dybuk” oparty jest na należącym do klasyki dramatu żydowskiego tekście Szymona An-skiego, będącym jidyszowym „Romeo i Julią”, ludową legendą opowiadającą o duszy zmarłego ucznia jesziwy, wcielającej się w ciało ukochanej. Maja Kleczewska i Łukasz Chotkowski nadają tej historii szersze znaczenie, czyniąc z niej opowieść o złamanym przymierzu pomiędzy narodami i powracającej pamięci. W tym kontekście szczególnie istotna staje się historia i przestrzeń Teatru Żydowskiego, wybudowanego w centrum przedwojennej dzielnicy żydowskiej i na terenie dawnego Getta warszawskiego. Dramat An-skiego zostaje poszerzony o historie mieszkańców getta, a także ofiar i ocalałych z Holokaustu. Twórcy niemal dosłownie przywracają ich do życia, czynią widzialnymi, konfrontują współczesność z tymi, którzy odeszli, a trwale „przylgnęli” do nas – żyjących”.
Sztukę obejrzeli słuchacze klasy 3 ML wraz z opiekunem, prof. Joanną Perzyną. Zdaniem naszych słuchaczy „Dybuk”, choć nieco odbiega od pierwowzoru, jest wyjątkowo interesującym przedstawieniem. Nasi słuchacze podkreślali, iż podobał im się pomysł połączenia fragmentów sztuki prezentowanych w języku jidysz z jednoczesną ich prezentacją (za pomocą słuchawek) w języku polskim. Duże uznanie zyskała także odtwórczyni głównej roli nawiedzonej przez dybuka Żydówki Lei, Magdalena Koleśnik.


27-11-2015

WYKŁAD Z PSYCHOLOGII

Dnia 26.11.2015 psycholog szkolny Jakub Szapiro wygłosił prezentację pt. “Różne oblicza Trikstera” na temat archetypu kpiarza, figlarza, błazna i oszuta. Przy zainteresowaniu i aktywnym udziale słuchaczy klas trzecich zostały omówione różne przejawy archetypu Trikstera: poczynając od Indian Ameryki Północnej, poprzez m.in. starożytną Grecję, chrześcijaństwo, islam i Daleki Wschód, a kończąc na polskiej literaturze, sztuce i historii. Nie obyło się też bez nawiązań do kultury skandynawskiej i afrykańskiej 🙂


27-11-2015

“CZWARTKOWE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM”

„Czwartkowe spotkania na Krakowskim” stają się coraz bardziej popularne wśród słuchaczy naszej szkoły. W dniu 19 i 26 listopada Słuchacze klasy 2P i 3W podczas wykładu na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego dowiedzieli się, że rzeki pełnią niesłychanie ważną rolę w przyrodzie, ale też ważne są dla człowieka. Na wykładzie zwrócono również uwagę na zagrożenia, jakie może stanowić rzeka dla człowieka.
Warsztaty poświęcone rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody pozwoliły przybliżyć Słuchaczom ciekawą tematykę, a przeprowadzony quiz sprawdził zdobytą wiedzę i umiejętności.
Zainteresowanych słuchaczy zapraszamy – WARTO !


 

 

20-11-2015

THANKSGIVING DAY W CKU
Dnia 19.11. odbył się naszej szkole konkurs związany z amerykańskim Świętem Dziękczynienia, przygotowany przez prof. Joannę Perzynę. Przypada ono zawsze w czwarty czwartek listopada, ale w związku z maturami próbnymi świętowaliśmy nieco wcześniej . Na tydzień przed planowanym konkursem pojawiła się w jednej z gablot na korytarzu gazetka poświęcona Świętu Dziękczynienia, która była rodzajem „ściągi” dla uczestników konkursu. Autorkami ilustracji widocznych w gablocie były Sandra Kopij i Marta Cichecka z klasy 2PB3 i Ania Wysocka z klasy 3PB 5.
Zadaniem słuchaczy było nie tylko wykazanie się wiedzą na temat historii Święta Dziękczynienia, ale także wiadomościami dotyczącymi historii i geografii Stanów Zjednoczonych. Pytaliśmy między innymi ile stref czasowych jest w USA i kiedy przypada amerykański Dzień Niepodległości, tak więc nie było łatwo . Ostatecznie zwycięzcami konkursu zostali w klasach stacjonarnych Łukasz Klepner z klasy 3 PB 5 i Alicja Matkowska z klasy 2 PB3, a wśród słuchaczy klas zaocznych największą wiedzą wykazali się p. Anna Janaszak z klasy 3 ML oraz p. Sebastian Kraszewski z klasy 2K. Zwycięzcom gratulujemy!

 

20-11-2015

WIZYTA W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

19 listopada słuchacze klasy 3AB5 w ramach edukacji czytelniczej i medialnej odwiedzili BUW. W trakcie spotkania z bibliotekarzem słuchacze dowiedzieli się o zbiorach, zasadach i technice korzystania z katalogów. Zwiedzili wszystkie dostępne czytelnie: książek, czasopism, mikrofilmów, zbiorów specjalnych, kabiny pracy indywidualnej dla czytelników, osób niewidomych i niedowidcych. Wszyscy podziwiali architekturę i nowoczesność biblioteki.

W drugiej części wizyty słuchacze wzięli udział w lekcji muzealnej. Zwiedzając wystawę “Ziemia Obiecana -miasto i nowoczesność” dowiedzieli się o procesach kształtowania się nowoczesnego miasta na ziemiach polskich pod zaborami, o przemianach demograficznych, urbanistyce, architekturze, higienie, narodzinach kultury konsumpcyjnej i masowej, w tym zwłaszcza reklamy i prasy. Wystawa opowiadała również o odrodzeniu narodowym i rywalizacji na symbole w przestrzeni publicznej miast.


18-11-2015

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE “CHRISTMAS”

17 listopada miało miejsce pierwsze spotkanie on line w projekcie międzynarodowym ” Christmas”. Połączyliśmy się ze szkołą we Francji w Vouziers .

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń oraz informacji na temat zwyczajów świąt Bożego Narodzenia we Francji i Polsce, a w szczególności dań serwowanych podczas świąt. Kolejnym etapem będzie wymiana przepisów na słodkie dania świąteczne na portalu twinspace oraz przygotowanie smakołyków bożenarodzeniowych i filmów z ich produkcji w szkolnej kuchni. Filmy opublikujemy na stronie etwinning.

Spotkanie przebiegło w milej atmosferze pomimo  ostatnich wydarzeń z Paryżu  i nieśmiałości. Udało się przełamać pierwsze lody i porozmawiać , ćwicząc angielski on line z kolegami z Francji.


16-11-2015

SPOTKANIE Z CELINĄ CHEŁKOWSKĄ

W sobotę 14 listopada gościła w szkole zaocznej Celina Chełkowska finalistka konkursu “Zwykły bohater” oraz jedyny bloger społeczny w Polsce opisujący działalność polskich spółdzielni socjalnych.
Opowiedziała o swojej pracy w zakładzie poprawczym w Poznaniu, o doświadczeniach związanych z założeniem pierwszej w Polsce spółdzielni przy zakładzie poprawczym “Herakles”. Podczas pierwszego wystąpienia przybliżyła nam ideę ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społecznego. Dziękujemy prof. M. Kammbach za organizację spotkania.
Więcej dowiesz się na celinachelkowska.wordpress.com


16-11-2015

UDZIAŁ SŁUCHACZY W INTERAKTYWNYM FESTIWALU ROBOTÓW

14 listopada słuchacze szkoły policealnej (kierunek technik informatyk) wzięli udział w Interaktywnym Festiwalu Robotów: Cyberiada 3, odbywającym się w warszawskim Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki. Podczas festiwalu m.in.  podziwiali pokaz dronów. Można było obejrzeć konstrukcje Aero Team ILK z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej a także pokazy w locie prezentowane przez Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers z Politechniki Śląskiej. Były też  drony m.in. Polskiej Grupy Zbrojnej S.A., Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych czy wygrywające międzynarodowe zawody bezzałogowce SAE Aerodesign z Politechniki Warszawskiej.

Słuchacze wzięli także udział w warsztatach z druku 3D, podczas których, poznali: technologie druku 3D na przykładzie zaprezentowanych drukarek, zależności między projektowaniem a wydrukiem. Tworzyli projekt w programie OpenSCAD.


15-11-2015

WIZYTA W MUZEUM KATYŃSKIM

W dniu 13 listopada 2015 r. słuchacze klas zaocznych i rannych udali się pod przewodnictwem Pani Iwony Małkowskiej do Muzeum Katyńskiego mieszczącego się w Cytadeli Warszawskiej. Jest to pierwsza w świecie placówka martyrologiczno – muzealno – badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach.
W trakcie zwiedzania słuchacze mieli możliwość wysłuchania pani przewodnik, która opowiedziała historię zbrodni popełnionej na polskich oficerach i policjantach zamordowanych przez Sowietów.
Wśród licznych pamiątek pozostałych po zmarłych można zobaczyć m.in. listy pisane do najbliższych, fotografie, akty ślubów i inne dokumenty przekazane przez rodziny. Największe wrażenie robią eksponowane pamiątki po pomordowanych, które odzyskano w wyniku ekshumacji przeprowadzonych m.in. w Charkowie, Miednoje i Katyniu.
Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się na ten temat zajrzyjcie na stronę Muzeum Katyńskiego:  www.muzeumkatynskie.pl


 

08-11-2015

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

07.11.2015 roku absolwenci klasy zaocznej 3w po raz kolejny spotkali się  z wychowawcą klasy R. Maziarz. Minęły 3 lata, kiedy z łezką w oku żegnali mury naszej szkoły. Wspomnieniom, jak zwykle, nie było końca. Miło było słyszeć, że mocna strona szkoły, do której uczęszczali to przede wszystkim miła, życzliwa atmosfera, a nauczyciele uczący w naszej szkole to „nauczyciele z ludzką twarzą”
Wiele wydarzyło się w życiu Absolwentów. Opowiadali o tym, jakich życiowych wyborów dokonali i jak wiedza, umiejętności i doświadczenie zdobyte w czasie nauki w CKU pozwoliły szukać własnych pasji, rozwijać je i dążyć do postawionych sobie celów. Mówi się, na naukę nigdy nie jest za późno. To prawda.
Dwie absolwentki Iza i Klaudia Czarnecka (matka i córka) kończą z wyróżnieniem w tym roku akademickim studia licencjackie na Wydziale Pedagogicznym, specjalność resocjalizacja w Szkole Wyższej Wszechnica Polska w Warszawie. Norbert Orzechowski, Krzysio Dalba ukończyli Policealne Studium.
Co u innych??? okaże się w trakcie kolejnych spotkań.

Absolwenci planują kolejne spotkanie w szerszym Gronie Pedagogicznym tym razem w nastroju zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


06-11-2015

WYKŁADY NA WYDZIALE GEOGRAFII UW.

W ramach kontynuacji współpracy z Uniwersytetem Warszawskim słuchacze klasy IIp kształcący się w cyklu zaocznym w dniu 05.11.2015r. uczestniczyli w wykładach na Wydziale Geografii. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu Pani dr Pauliny Pokojskiej. Dowiedzieli się, że Systemy Informacji Geograficznej (GIS) są wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki i w codziennym życiu a zaprezentowane źródła danych przestrzennych pozwalają poznać otaczające nas środowisko geograficzne, w tym środowisko lokalne.
„Czwartkowe spotkania na UW” mają na celu zainteresowanie otaczającym światem, zarówno bliskim jak i dalekim, a poprzez atrakcyjne ujęcie treści programowych stanowią znakomite przygotowanie do matury.


05-11-2015

LEKCJE W MUZEUM LITERATURY


Klasy 3PB5 i 2AB3 odwiedziły dwie wystawy w Muzeum Literatury. Pierwsza z nich “Tylko szczęście jest prawdziwym życiem”była poświęcona wybitnej ale mało znanej poetce Zuzannie Ginczance, tworzącej w XX-leciu międzywojennym.Druga ukazywała życie i twórczość Adama Mickiewicza na tle epoki romantyzmu i wydarzeń historycznych w XIX wieku. Słuchaczom podobał się sposób prezentacji wystawy przez prowadzącego zajęcia.

 

04-11-2015

SPOTKANIE Z NATIVE SPEAKEREM

3.11  rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań z native speakerem. Tym razem odwiedził nas Jonathan C. Sidor z Florydy.
Na tle przygotowanej prezentacji słuchacze dyskutowali na temat stereotypów dotyczących Amerykanów i Polaków, rewidując krążące o tych narodach opinie i poglądy.
Nasz gość został poczęstowany  słodkim deserem w postaci amerykańskiego carrot cake. Udało nam się zdobyć wiele informacji na temat życia, kultury i tradycji amerykańskich niekoniecznie związanych ze stereotypami. Młodzież zadawała mnóstwo pytań, które wcześniej przygotowała w domu dla naszego gościa. Młody wiek i pogodne usposobienie Jonathana sprawiły, że dwie lekcje przebiegły bardzo szybko a lekcja o kulturze USA podobała się najbardziej. Jonathan gościł u nas w szkole już po raz drugi .


27-10-2015

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

20.10 rozpoczął się w naszej szkole cykl warsztatów profilaktycznych w klasach stacjonarnych. Głównym tematem było zapobieganie narkomanii i dopalaczom. Warsztaty profilaktyczne przeprowadziła p. Elżbieta Milczarek z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Słuchacze z klas 1B i 2PB4 wysłuchali wykładu, a także uczestniczyli w dyskusji o tym co skłania młodych ludzi do sięgania po narkotyki (używki) i substancje uzależniające, jakie są konsekwencje, jak sobie radzić i jak redukować szkody.


 

22-10-2015

WIZYTA W TEATRZE POWSZECHNYM

20.10 słuchacze klas 2pb3, 3hg5 i 3 P obejrzeli w Teatrze Powszechnym spektakl “Lalka. Najlepsze przed nami” w reż. Wojciecha Farugi. Przedstawienie wywołało wiele emocji i wrażeń. Przed spektaklem odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez p. Dominikę Szulc, które wprowadziły słuchaczy w problematykę przedstawienia.


13-10-2015

IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE NA DZIEŃ EDUKACJI
13.10 odbyły się tradycyjne już improwizacje artystyczne. Słuchacze zaprezentowali swoje  talenty: wokalne, taneczne, aktorskie, muzyczne i plastyczne. Wysłuchaliśmy m. in. kompozycji ” All of Me”z repertuaru J. Schmidta , piosenek z repertuaru H. Banaszak -” Pogoda ducha”, z repertuaru Mrozu & Tomson -” Jak nie my, to kto..”, z repertuaru Beyonce, Alicji Keys, Dżemu. Talenty aktorskie ujawniły się w interpretacjach wierszy ” Orfeusz i Eurydyka” oraz  ballady ” Romantyczność”. Całości dopełnił fantastyczny taniec nowoczesny, a także mocne uderzenie zespołu rockowego. W sali, w której odbywały się występy prezentowane były również wspaniałe rysunki naszej słuchaczki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom (zwłaszcza prof. B Osipowicz)


08-10-2015

TEATR PRÓB W CKU NR 1

7 października 2015 gościł u nas aktor “Teatru Prób” Piotr Drążkiewicz ze spektaklem muzyczno- profilaktyczno -edukacyjnym pt: “Audyt”.
Jest to spektakl mówiący o prawdziwych wydarzeniach , które dzieją się pod naszym domem, miejscem pracy czy szkołą. Przemoc i agresja są głośniejszymi uczuciami od miłości i empatii, jednak to w tych drugich drzemie siła, która potrafi nas zmienić w świadomych siebie ludzi. Spektakl oparty był na prawdziwych zdarzeniach przedstawianych w mediach, nabierał tempa w rytm polskich piosenek z ostatnich dwudziestu lat. Mimo podejmowanego tematu, którym jest agresja i przemoc, tekstom spektaklu nie brak było humoru i dystansu do świata. Audyt wzmacniany był przez autora spektaklu grą na różnych instrumentach. Zabawa muzyką, także ze słuchaczami i autorska interpretacja piosenek stały się siłą przekazu trudnego tematu spektaklu.


26-09-2015

TYDZIEŃ POD ZNAKIEM TEATRU

23 i 24 września słuchacze klas stacjonarnych 1a, 1b, 3PB5 i 3PB6 wzięli udział w  trzech próbach otwartych spektakli Teatru Forum, na który zaprosiła Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury.    Spektakle zostały zaprezentowane w siedzibie WSNS Pedagogium. Były to trzy przedstawienia: “Medycyna” , “Przepraszam” i “Kozak”. Spektakle różniły się od tradycyjnych form teatru , gdyż dawały możliwość  “dopisania” dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy widzoaktorzy samodzielnie podejmowali na scenie.


21-09-2015

SŁUCHACZE NA XIX FESTIWALU NAUKI

Po raz kolejny Słuchacze klas zaocznych 3w i 3L w dniu 19 i 20.09.2015 uczestniczyli wraz z nauczycielem geografii w wykładach na temat m. in. procesów ludnościowych zachodzących na świecie, procesów starzenia populacji i zjawisk eksplozji i implozji demograficznych.
Obejrzany film pt. „Społeczne życie miejskich przestrzeni publicznych”wskazał Słuchaczom sposoby funkcjonowania przestrzeni publicznej w miastach, powody, dla których współcześnie projektowane przestrzenie miejskie nie funkcjonują właściwie. Słuchacze zobaczyli przykłady dobrych praktyk w kontekście tworzenia przestrzeni publicznych.
Wrześniowe dni spędzone z nauką w ramach obchodów XIX Festiwalu Nauki to inspiracja do odkrywania bogactwa otaczającego nas świata.


 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

12-06-2015

SPOTKANIE Z NATIVE SPEAKEREM

Dnia 11.06,2015 w sali 43 odbyło się kolejne ze spotkań z native speakerem. Słuchacze z klasy 2AB4 wybrali temat spotkania: MUSIC IN THE USA, przygotowali prezentacje na ten temat oraz słodki poczęstunek dla naszego gościa Bryana z Oregonu. Dyskusji nie tylko na temat muzyki nie było końca i jak zwykle spotkanie w naturalnie miły sposób przeciągnęło się. Tematem do ćwiczenia języka w pytaniach była jak zwykle szeroko rozumiana kultura. 

10-06-2015

UDZIAŁ CKU NR 1 W XVI OGÓLNOPOLSKIEJ PREZENTACJI PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH

9 czerwca w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim odbyła się XVI Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. Młodzież z niemal 90 szkół z całej Polski w formie targów projektów zaprezentuje wyniki swojej pracy przy realizacji projektów związanych z: kulturą, historią, środowiskiem naturalnym, naukami ścisłymi, społeczeństwem obywatelskim, nowymi mediami, edukacją globalną. Zaprezentowany został również projekt „Młody Obywatel” realizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1. Na naszym stoisku szkołę reprezentowali: p. prof. Anetta Mazurek oraz słuchacze Emil (jeden z twórców muralu malowanego w ramach projektu), Robert, Bogusz i Sebastian . W czasie spotkań z ekspertami opowiadali o realizacji projektów “Polska Walcząca” i “Warszawa” .03-06-2015

FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ I WYSTAWA FREESTYLE ARTS.

2 czerwca odbył się finał szkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej organizowanego przez p. prof. Norberta Dzienisiuka. Wystąpiło czworo uzdolnionych wokalnie słuchaczy. Ich występy oceniało 4 -osobowe jury wybrane spośród publiczności. Pierwsze miejsce zajął Karol Osentowski z klasy 1A z piosenką “Falling slowly”. Konkursowi towarzyszyła wystawa prac słuchaczy FREESTYLE ARTS.29-04-2015

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi odbywały się pod hasłem “Z energią zmieńmy źródła”. Głównym zadaniem święta było przybliżenie wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, przedstawienie zagrożeń naszej planety. Nasi słuchacze brali udział w festynie organizowanym w niedzielę 26 kwietnia, w godz. 10.00 – 18.00, w Parku Pole Mokotowskie.W związku z obchodami Dnia Ziemi zorganizowano konkurs na najciekawszy plakat – pracę plastyczną o naszej planecie. Wszystkie prace słuchaczy zostały wyeksponowane na ściankach wystawienniczych na 1 piętrze.

Prace słuchaczy z klasy IR zaocznej. Autorzy prac to Daria Drzewińska, Hanna Korczak, Edyta Michalak, Irena Minkiewicz, Krzysztof Polis, Małgosia Tyszka, Małgosia Woncisz oraz Jakub Zawłocki.24-04-2015

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NAUKI KLAS TRZECICH

23 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste pożegnanie naszych maturzystów  z  klas stacjonarnych.  W programie artystycznym mieliśmy okazję zapoznać się z radami inspirowanymi „Podręcznikiem Wojownika Światła” Paulo Coleho oraz  ze skeczem prezentującym etapy rozwoju ucznia. Ponadto wysłuchaliśmy gry na klarnecie Wiktorii Krużyk oraz śpiewu Blanki Pieńkos („Piosenka Urodzinowa” Poluzjanci,  „Nie znajdziemy się” tekst własny), Ewy Lewandowskiej („Szczęśliwej drogi już czas” Ryszarda Rynkowskiego) i Nelli Marczewski („Masz w sobie wiarę” z filmu „High School Musical”).  Czas umiliła nam Joanna Łucka recytacją wiersza  K. I. Gałczyńskiego „Ile razem dróg przebytych” i Ks. J. Twardowskiego „Rachunek dla dorosłego” oraz wspólne wykonanie „Ciszy” z repertuaru Kamila Bednarka.22-04-2015

UDZIAŁ SŁUCHACZY W AKCJI MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH POLIN: “ŻONKILE”

72 lata temu 19.04. wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim. Pamiętając o bohaterach z 1943 roku, którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii, słuchacze naszej szkoły wzięli udział w akcji Muzeum Historii Żydów Polskich Polin: „Żonkile”. W ramach projektu została przeprowadzona multimedialna lekcja historii przez prof. Z. Michalika,a także lekcje: „Dymy nad gettem”, które przeprowadziła prof. K. Mikulska. Słuchacze – wolontariusze przygotowali i rozdali mieszkańcom Warszawy żonkile – symbol powstania. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w akcję należą się klasie 2PH4 oraz 1G1 .27-03-2014

WIZYTA  W SIEDZIBIE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

26 marca 2015 r. słuchacze naszej szkoły wraz z p. Iwoną Małkowską i p. Małgorzatą Abramczyk odwiedzili Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie. Opiekę nad grupą sprawowała pani Jolanta Kruszewska – Główny specjalista Biura Organizacyjnego NIK, która oprowadziła nas po gmachu tej instytucji i opowiedziała jej historię. Podczas zwiedzania duże wrażenie zrobiła na nas unikatowa wystawa poświęcona śp. Stanisławowi Stasiakowi – byłemu dyrektorowi departamentu NIK, tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej. Następnie udaliśmy się do sali konferencyjnej na wykład poświęcony funkcjonowaniu i działalności NIK-u. Najbardziej uważni i aktywni słuchacze, którzy na koniec wykładu udzielili prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania, otrzymali nagrody.
Punktem kulminacyjnym naszej wizyty było spotkanie z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli – panem Krzysztofem Kwiatkowskim, który pomimo licznych obowiązków, znalazł dla nas czas i spotkał sięz nami. Pan Prezes opowiedział nam o kontrolach prowadzonych przez NIK oraz roli i zadaniach kontrolerów. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy oczywiście wspólne zdjęcie, które będzie dla nas miłą pamiątką z wizyty w NIK-u.
Nasza wizyta jest także opisana na Facebooku NIK-u:  https://www.facebook.com/NIKgovPL26-03-2015

UDZIAŁ SŁUCHACZY W OGÓLNOPOLSKICH WYBORACH KSIĄŻEK

W dniach 17 – 25 marca Biblioteka Szkolna przeprowadziła Ogólnopolskie Wybory Książek. W najbliższych latach biblioteki dostaną miliony złotych na zakup książek. Ponieważ statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika “Biblioteka w Szkole” postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani. Patronat nad wyborami objął minister MEN.

W wyborach w CKU nr 1 mógł wziąć udział każdy słuchacz . Otrzymał kartę do głosowania, na której wpisał trzy tytuły i autorów, jego zdaniem, najciekawszych książek, które przeczytał w ciągu ostatnich dwóch lat.
Słuchacze oddali 145 głosów, podając 201 tytułów.23-03-2015

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Ziemi. W ramach tego święta w marcu odbyło się długo wyczekiwane spotkanie z Panem Jackiem Bożkiem prezesem Klubu Gaja. Uczestniczyli w nim słuchacze klas biologicznych oraz nauczyciele. Dyskutowaliśmy o odpowiedzialności za siebie, bliskich , otaczający nas świat, o prawidłowym odżywianiu i możliwościach ochrony środowiska naturalnego.
Spotkaniu towarzyszyła ekologiczna wystawa prac słuchaczy ” Globalne zagrożenia ekologiczne” oraz plakatów edukacyjnych Klubu Gaja. Było to nasze kolejne spotkanie z tą organizacją. Wspólnie braliśmy udział w budowie Drzewa Wolności, w obchodach Szczytu Klimatycznego w Warszawie, w akcji Uwolnić Rzeki w Pałacu Kultury i Nauki.17-03-2015

WARSZTATY TEATRALNE W TEATRZE POWSZECHNYM

17.03.2015 r. odbyło się kolejne już wyjście naszych słuchaczy do Teatru Powszechnego. Tym razem wzięliśmy udział w warsztatach: Wspólny rytm, wspólna sprawa. Prowadziła go Izabela Chlewińska – choreografka spektaklu.
Spotkanie miało na celu wspieranie młodych widzów w budowaniu kontekstu do spektaklu, uwrażliwianie ich na problemy społeczne oraz rozbudzanie twórczej aktywności. Po dwugodzinnych warsztatach, słuchacze z klas 1a, 1b i absolwenci naszej szkoły obejrzeli wspólnie spektakl “Iwona, księżniczka z Burbona”.


11-03-2015

ŻYWA LEKCJA BIOLOGII

W pierwszym tygodniu marca słuchacze klas drugich realizujący program biologii na poziomie rozszerzonym uczestniczyli w ciekawych zajęciach pt. „Zoologia na żywo” prowadził je pan dr Grzegorz Soszka- pracownik Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Uczniowie mieli okazję poznać przedstawicieli gadów, ssaków, ryb oraz bezkręgowców żyjących w różnych strefach klimatycznych.09-03-2015

UDZIAŁ CKU NR 1 W TARGACH EDUKACYJNYCH


W dniach 26-29 luty 2015 nasza szkoła wzięła udział w XXIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2015. Targi edukacyjne odbywały się W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez trzy dni. Szkoła otrzymała stoisko nr 101. Zaprezentowaliśmy pełną ofertę edukacyjną. Aranżacja stoiska miała na celu pokazanie jak bogata jest oferta kształcenia i możliwość realizacji pasji plastycznych, muzycznych, teatralnych, szerzenia idei wolontariatu przez słuchaczy, poprzez udział w konkursach, imprezach szkolnych, współpracy ze środowiskiem lokalnym. Zainteresowani ofertą szkoły otrzymali ulotki i gadżety reklamowe.

 


20-02-2015

 UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE MURALI SZKOLNYCH

19 lutego 2015 r. w naszej szkole odbyły się uroczystości odsłonięcia murali szkolnych malowanych w ramach projektu “Młody Obywatel” ogólnopolskiego programu edukacyjnego Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Szkoła wygrała jeden z dwunastu grantów dla najlepszych grup projektowych w formie dofinansowania na realizację murali, jako działania w przestrzeni publicznej (lokalnej). Tematyka murali szkolnych upamiętnia wydarzenia związane z historią naszego budynku szkolnego.
Słuchacze przedstawili program artystyczny powiązany tematycznie z żywą lekcją historii. Wysłuchaliśmy piosenek powstańczych, poezji, wspomnień. Świadek historii prof. Zbigniew Książczak opowiedział o swoich przeżyciach wojennych. Był on zmuszany przez Niemców do rabowania warszawskich kamienic w Śródmieściu i na ul. Noakowskiego. Jako drugi wystąpił druh Włodzimierz Dusiewicz pseud. Dusza przedstawił historię budynku szkolnego, sztandaru szkoły i sztandaru swojej drużyny harcerskiej. Opowiedział o losach harcerzy z 16 drużyny walczących na ul. Noakowskiego i o naszą szkołę.
Na zakończenie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Uroczystego przecięcia wstęgi przy muralach dokonał phm Marcin Gierbisz.
Na uroczystościach gościliśmy przedstawicieli CEO, BGK, XIV Liceum im. S. Staszica w Warszawie, XVI Drużyny Harcerskiej WDH im. Zawiszy Czarnego oraz władze dzielnicy Śródmieście.10-02-2015

WARSZTATY TEATRALNE W SCENOGRAFII “WOJNY I POKOJU”

02.02.2015 słuchacze  z klas 1a, 1b, 1c i 3 i pod opieką prof. W. Jóźwiak wzięli udział w warsztatach teatralnych. Odbyły się one na deskach Teatru Powszechnego a ich celem było przygotowanie słuchaczy do obejrzenia spektaklu “Wojna i pokój” w reżyserii Marcina Libera. Prowadząca spotkanie p. Dominika Szulc wykorzystując różne formy aktywności teatralnej, m.in. ćwiczenia ruchowe, oswajanie z przestrzenią sceniczną, wchodzenie w role, wprowadziła uczestników warsztatu w problematykę przedstawienia. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był fakt, że warsztaty odbywały się w scenografii “Wojny i pokoju”.
Warsztaty, przeznaczone dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, odbywają się na scenie, przed obejrzeniem spektaklu i bazują na połączeniu doświadczeń uczestników z tematami poruszanymi w przedstawieniu. Ich celem jest wprowadzenie młodych ludzi w przestrzeń sztuki oraz wypracowanie umiejętności świadomego jej odbioru. Zajęcia mają charakter praktyczny.


09-02-2015

KAMPANIĘ WYBORCZĄ CZAS ZACZĄĆ…CZYLI KLASA 3 W PAŁACU PREZYDENCKIM

8 lutego słuchacze klasy 3W w ramach zajęć historii udali się  na ul. Krakowskie Przedmieście, do Pałacu Prezydenckiego.  Zobaczyli  miejsca, w których prezydent przyjmuje  głowy państw, spotyka się z wybitnymi osobistościami, wręcza odznaczenia państwowe, nominacje. (m.in. Salę Kolumnową, Salę Obrazową, Salę Chorągwianą, jadalnię, kaplicę). Poznali historię Pałacu Prezydenckiego, zobaczyli m.in. Okrągły Stół, kopię Konstytucji 3 maja 1791 roku, fortepian Ignacego Jana Paderewskiego, słynny żyrandol w Sali Kolumnowej. Prawdziwą gratką dla miłośników sztuki była możliwość obejrzenia Galerii Malarstwa Polskiego, w której znalazły się eksponaty pochodzące z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie autorstwa Józefa Czapskiego, Michała Stachowicza, Józefa Chełmońskiego, Adama Chmielowskiego, Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza, Włodzimierza Tetmajera i Jerzego Nowosielskiego. Ekspozycja nawiązywała do historii Polski od Tadeusza Kościuszki aż do czasów Solidarności.07-12-2014

TARGI” Medialne Mazowsze”.

Słuchacze klasy 3U LO i klas Szkoły Policealnej uczestniczyli w targach MEDIALNE MAZOWSZE zorganizowanych przez Warszawską Szkołę Filmową.
Targom, oprócz prezentacji usług i produktów oferowanych przez firmy z branży medialnej działających na Mazowszu, towarzyszyły panele, ciekawe warsztaty i prezentacje prowadzone przez przedstawicieli instytucji publicznych i biznesu. W szerokiej formule imprezy znalazły się m.in. akcja rekrutacyjna, prelekcje dla chcących założyć własny biznes i dla zainteresowanych nowymi technologiami, strefa wystawiennicza innowacyjnych startupów, casting do filmu i strefa rozrywki.


21-11-2014
ZAJĘCIA DLA SŁUCHACZY PROWADZONE PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU DORADZTWA ZAWODOWEGO I BHP AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Zajęcia w klasach dziennych

W dniu 20 listopada 2014 roku, studentki doradztwa zawodowego i bhp z Akademii Pedagogiki Specjalnej przeprowadziły zajęcia edukacyjne „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” . Słuchacze klasy 1c rozwiązywali test koncepcji osobowości zawodowej wg. J. Hollanda Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną indywidualność. Jednak naukowcy dokonali podziału osobowości człowieka na sześć kategorii. Według nich kategoriom tym odpowiadają konkretne stanowiska pracy. Słuchacze przyporządkowywali swoje odpowiedzi konkretnym zawodom.

Zajęcia w klasach zaocznych

22 listopada 2014 roku studenci Akademii pedagogiki Specjalnej przeprowadzili zajęcia w klasie 2w z zakresu orientacji zawodowej. Na zajęciach słuchacze otrzymali testy „Wartości w życiu” na podstawie, których mieli ocenić czy w życiu zawodowym preferują równowagę i stabilność pracy czy karierę i niezależność.


20-11-2014
ŻYWA LEKCJA HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Podczas dni otwartych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów słuchacze klasy II w i III u zwiedzili wystawę poświęconą rządowi Tadeusza Mazowieckiego, okolicznościom towarzyszącym jego rządom – transformacji gospodarczej, otwarciu na Zachód, likwidacji MO i SB, czy nowej polityce wobec ZSRR.

Słuchacze zwiedzili z przewodnikiem, m.in. gabinet, w którym urzędował Tadeusz Mazowiecki i inne historyczne pomieszczenia, które również i dzisiaj służą organom władzy państwowej.
Obejrzeli również w sali Kościuszkowskiej kompilację kronik filmowych, zaczynającą się od wotum zaufania dla rządu Mazowieckiego, a kończącą na podpisaniu traktatu granicznego z Niemcami i kolejkami po wizy do zachodnich ambasad.

Słuchacze klasy II w uczestniczyli również w zwiedzaniu Belwederu – siedziby Prezydenta RP. Tam poznali historię budynku, pomieszczeń i osób zamieszkujących go dawniej i obecnie.
Taka żywa lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie nie zdarza się często!

R. Laszczka


19-11-2014
FESTIWAL SMAKÓW

W ostatnich dniach Rada Słuchaczy zorganizowała Festiwal Smaków dla klas rannych i stacjonarnych.
Każdy mógł skosztować specjałów przygotowanych przez uczniów. Były ciasta, ciastka, sałatki, przystawki. Zbierano fundusze w ramach akcji Rady Słuchaczy – Słuchacze Słuchaczom. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione najpotrzebniejsze artykuły do paczek bożonarodzeniowych.


19-11-2014
SPOTKANIE Z NATIVE SPEAKEREM

18 listopada odbyło się kolejne ze spotkań z native speakerem. Wzięli w nim udział słuchacze z klas stacjonarnych zainteresowani rozwijaniem swojej znajomości języka i kultury anglojęzycznej. Słuchacze przygotowali i przedstawili prezentację, tym razem o kuchni amerykańskiej oraz przygotowali dania tejże kuchni: Sloppy Joe sandwiches and pulled pork sandwiches oraz banana breadm a także tradycyjne muffins. Naszym gościem był Peter Ostrowski z West Palm Beach z Florydy, którego ojciec, pułkownik Ostrowski walczył w armii Andersa podczas 2 wojny światowej (tego również dowiedzieliśmy się na spotkaniu). Tematem przewodnim dyskusji była kuchnia amerykańska i różne aspekty życia i kultury Stanów Zjednoczonych. Peter nie szczędził nam szczegółów życia w Stanach i śmiało opowiadał o swoich wrażeniach z życia w Polsce wielokrotnie wszystkich rozbawiając. Spotkanie przeciągnęło się w czasie co świadczy o tym, że było bardzo udane.


17-11-2014
LEKCJA ROMANTYZMU W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE

15 listopada 2014r. słuchacze klas 3L, 2L i 1P wyruszyli na wycieczkę Szlakiem Zygmunta Krasińskiego po Mazowszu północnym. Uczestniczyli w wyjątkowych lekcjach muzealnych w neogotyckim Pałacyku Zygmunta Krasińskiego z lat 40. XIX wieku, w budynku Oficyny Dworskiej oraz w Dworze, w którym można oglądać „Malarstwo polskie epoki romantyzmu” oraz ekspozycję napoleońską.
Romantyczne wnętrza, wspaniałe kolekcje malarstwa romantycznego, nagrobki rodu Krasińskich w kościele parafialnym i wykład zafascynowanego historią wieszcza przewodnika stworzyły nastrój przepełniony duchem epoki. Przy grobie Krasińskiego stały jeszcze świece po poetyckich Zaduszkach. Unikatowa teka Napoleona zabrana przez Kozaków podczas przeprawy przez Berezynę oraz malarstwo Januarego Suchodolskiego i Wojciecha Kossaka współtworzyły wykład o roli Napoleona w historii romantycznej. Pamiątki epoki napoleońskiej zajmują ważne miejsce w siedzibach opinogórskiej gałęzi rodu Krasińskich, od czasu udziału ojca poety, Wincentego, jako dowódcy pułku szwoleżerów w kampanii napoleońskiej.

Jedyny pomnik naszego trzeciego wieszcza narodowego – Zygmunta Krasińskiego oraz pomnik renesansowego poety – Jana Kochanowskiego to kolejne atrakcje turystyczne w parku Krasińskich. Jednak największe zainteresowanie budziła wykonana w 1832 roku ławeczka Amelii Załuskiej, pierwszej muzy Zygmunta Krasińskiego, z wykutym napisem “Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”. Wg relacji gości odwiedzających Opinogórę, każdy kto siądzie na tej ławeczce, ten się zakocha.

B. Osipowicz


14-11-2014
WARSZTATY “OSOBISTE OGRANICZENIA I METODY ICH POKONANIA”

W ramach i współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej, studentki specjalizacji doradztwo zawodowe i BHP – przeprowadziły warsztaty w klasie 2 PB3 pt: „Osobiste ograniczenia i metody ich pokonania”. W prezentacji przedstawiły słuchaczom informacje o zawodach i przykładowe przeciwwskazania do ich wykonywania. Uczniowie otrzymali ćwiczenie, w którym należało wypisać drogi pokonywania swoich ograniczeń czyli, np. pójścia na kurs wizażu i stylizacji lub uczestniczenia w warsztatach „Jak żyć oszczędnie”.


12-11-2014
WYKŁAD NA TEMAT “ZARZĄDZANIA CZASEM”

W dniu 12 listopada 2014 r. gościliśmy panią dr Małgorzatę Rzeźnik-Knotek z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Wykład dotyczył “Zarządzania czasem” tak ostatnio popularnego tematu wielu warsztatów i szkoleń. Każdy człowiek chcąc osiągnąć sukces i zamierzony cel powinien gospodarować czasem jak najbardziej optymalnie, poddając kontroli w jakim terminie udaje mu się poszczególne zadania realizować. Wykład o zarządzaniu czasem był próbą przybliżenia tematu słuchaczom, którzy niebawem zmierzą się z egzaminem maturalnym i z nowymi zadaniami życia edukacyjno-zawodowego.


05-11-2014
PREZENTACJA “TEATR I SZTUKA JAPOŃSKA”

W dniu 4 listopada 2014 roku gościliśmy w naszej szkole dr Jakuba Karpoluka z Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Wykład i prezentacja przedstawiała Teatr Japonii oraz sztuki z nim związane . Mieliśmy okazję zapoznać się z teatrem Nō. Samo słowo Nō oznacza: umiejętność, talent, sztukę. Techniki wykonawcze aktora: deklamacja, taniec, śpiew, specyficzny ruch sceniczny, są niezmienne od powstania teatru. Twierdzi się, że powstały onez fuzji antycznych rodzajów śpiewu, tańca religijnego, technik sztuk walki i koncentracji. Charakterystyczną cechą tego teatru jest dostojność gestu i ruchu, użycie maski przez głównego aktora, a w dramacie – skupienie się na fenomenie nadnaturalności lub niezwykłości (świętości lub szaleństwa) wywoływanym w okolicznościach przypadkowego spotkania w miejscu pełnym energii ducha. Japoński teatr nō jest najstarszym na świecie z istniejących (nacisk: na istniejący) teatrów, nie było żadnych przerw w jego działalności. Do perfekcji doprowadzony został około 600 lat temu. Teatr opiera się na postaciach, które zmieniają maski w zależności od wieku bohatera czy bohaterki. Scena to wymiar 6 metrów na 6, gdzie muszą zmieścić się aktorzy i muzycy. Podstawowe trzy instrumenty, to dwa bębenki i flet. Z dawnych czasów nad sceną pozostało zadaszenie jako ochrona przed śniegiem czy deszczem, obecnie jako stara forma ówczesnego teatru. Ciekawostką teatru jest to, iż do niedawna kobiety nie mogły być aktorkami teatru, choć bardzo często są tematem sztuki.
Wykładu wysłuchali słuchacze klas drugich liceum stacjonarnego.


03-11-2014
OBCHODY HALLOWEEN

Były stroje, makijaże, dekoracje słodkie wypieki związane z Halloween. Wszystko zaprezentowały słuchaczki na porannym spotkaniu. Otrzymały nagrody i podziękowania od Dyrekcji. Dziękujemy za pomysły i kreatywność wszystkim uczestnikom, a w szczególności Patrycji, Matyldzie, Paulinie, Kasi.


28-10-2014
UDZIAŁ SŁUCHACZY W WARSZTATACH TEATRALNYCH

27 października nasi słuchacze brali udział w warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Temat zajęć – Nie pasuje? Zmień to!
W trakcie interaktywnego warsztatu uczestnicy wcielali się w różne role i doświadczali nowych sytuacji społecznych. Wspólnie zastanawiali się nad tym, na czym polega postawa obywatelska i jak zareagować w sytuacji konfliktu. Na końcu warsztatu stworzyli wizytówki z hasłami obywatelskimi, które wręczone zostały pozostałym uczestnikom wydarzenia i przechodniom.


23-10-2014
Udział słuchaczy w Festiwalu Dzień Nauki – 2 edycja.

W dniu 22 października 2014 roku nasi słuchacze uczestniczyli w Festiwalu „Dzień Nauki” w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Podczas II edycji Festiwalu były przeprowadzane pokazy doświadczeń i eksperymentów z fizyki, chemii, biologii oraz wielu innych dziedzin nauki, przygotowane przez studentów z kół naukowych Politechniki Warszawskiej.
Mogliśmy dowiedzieć się m.in.: Dlaczego nosimy okulary? Skąd się bierze prąd? Dlaczego żaglówka może płynąć pod wiatr? Jak można doświadczyć wirtualnej rzeczywistości? Poznaliśmy biometryczne metody identyfikacji i weryfikacji tożsamości (twarz, tęczówka, odcisk palca, podpis).
Imprezę w dniach 22-23 października 2014 roku zorganizowała Fundacja Nauka i Wiedza przy współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej.


17-10-2014
Teatr w klasie z nowym repertuarem – Uwodziciel

uwodzicielW czwartek 16 X gościliśmy w szkole Teatr w klasie. Tym razem spektakl obejrzały dwie pierwsze klasy z liceum stacjonarnego. Jeśli kogoś skutecznie uwodzisz, to masz nad nim władzę. A jeśli masz władzę, to masz i przyjemność z jej posiadania. Czujesz się silniejszym, mądrzejszym, piękniejszym, ale czy nie powinieneś się też czuć bardziej odpowiedzialnym? Szczególnie, jeśli uprawiasz tak trudny „zawód” jak tytułowy “uwodziciel”?

Po obejrzeniu spektaklu słuchacze wzięli udział w warsztatach.

 

 

 


15-10-2014
IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE Z OKAZJI DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

15 października słuchacze CKU Nr 1 zorganizowali Improwizacje Artystyczne z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, adresowane do wszystkich Pracowników Oświaty w naszej szkole.
Prowadzący Improwizacje Aleksy Stawujak dzielnie poradził sobie z życzeniami i zapowiadaniem pojawiających się na scenie artystów. W pogodny nastrój szkolnego święta wprowadził publiczność Krzysztof Topoliński doskonałą interpretacją „Lekcji” Wisławy Szymborskiej. Muzyką klasyczną rozpoczęła koncert Wiktoria Krużyk, grając na klarnecie „Hommage a Carl Maria von Weber”, kompozycję Bela Kovacsa. Liryczna recytacja „Nauki” Juliana Tuwima, „Pana od przyrody” Zbigniewa Herberta – wierszy wybranych przez Monikę Celej – to kolejny akcent poetycki naszego programu. Niespodzianką dla wszystkich słuchaczy był taniec tybetański, ubranej w oryginalny narodowy strój Genden, słuchaczki klasy pierwszej, i życzenia adresowane do Dyrekcji i wszystkich pracowników oświaty po tybetańsku i po chińsku. Kolejnym wyjątkowym akcentem muzycznym były dźwięki eufonium i kompozycja z repertuaru Celin Dion w wykonaniu Małgosi Banasińskiej i jej gościa, pana Adama Malcherka. Ta aranżacja na dwa oryginalne instrumenty to początek drugiej części koncertu, w którym piękne kobiece głosy Blanki Pienkos, Samiry Ataya i Ewy Lewnadowskiej usłyszeliśmy w rozpoznawalnym repertuarze polskim i światowym.

W trakcie koncertu reprezentanci Rady Słuchaczy złożyli na ręce pani Dyrektor CKU Nr 1 Ewy Ałasy, piękny bukiet kwiatów wraz z życzeniami dla wszystkich pracowników oświaty w naszej szkole. Święto KEN stało się również okazją do wręczenia nagrody Najlepszej Słuchaczce roku 2013/2014 – Zuzannie Marcinowskiej. Perfekcyjnym akcentem poetyckim zakończył Improwizacje Krzysztof Topoliński, interpretując liryk Wisławy Szymborskiej „ Mikrokosmos”:

“Kiedy zaczęto patrzeć przez mikroskop,
powiało grozą i do dzisiaj wieje.
Życie było dotychczas wystarczająco szalone
w swoich rozmiarach i kształtach.
Wytwarzało więc także istoty maleńkie,
jakieś muszki, robaczki,
ale przynajmniej gołym ludzkim okiem
dające się zobaczyć…”


11-10-2014
Obchody światowego święta drzewa – 25 lat wolności

Słuchacze klas drugich i trzecich (liceum stacjonarnego) zostali po raz drugi zaproszeni do udziału w projekcie organizowanym przez klub Gaja. 10 X 2014 r. wzięliśmy udział w akcjach edukacyjnych i ekologicznych. Imprezie towarzyszyło zainteresowanie mediów. Spotkaliśmy się z prezesem klubu p. J. Bożykiem oraz p. J Kasprzykiem, którzy obiecali poprowadzić w naszej szkole wykłady o ekologii dla zainteresowanych słuchaczy.


28-09-2014
SKĄD MIASTO MA ŚCIANY I PODŁOGĘ?

Na takie pytanie mogli odpowiedzieć Słuchacze z klasy IIwz i IIIlu w dniu 27 września w trakcie wycieczki z nauczycielem geografii panią Renatą Maziarz po Starym Mieście. Organizatorem był w ramach XVIII FESTIWALU NAUKI Wydział Geodezji i Kartografii we współpracy z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

Pani przewodnik Edyta Bogucka Prezes Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej PW pokazała naszym słuchaczom znane miejsca Starego Miasta z innej perspektywy, ucząc rozpoznawać podstawowe elementy kompozycji urbanistycznej. Z pełną swobodą, czytelnym językiem i z wielką pasją przekazała wiedzę o miejscach dotąd nieznanych naszym słuchaczom.


25-09-2014
18. FESTIWAL NAUKI

Nasza szkoła kolejny już raz brała udział w lekcjach festiwalowych z biologii w XVIII Festiwalu Nauki organizowanych we wrześniu na wydziałach wyższych uczelni i instytutów naukowych.
Słuchacze wybierali zajęcia tematyczne- brali udział w doświadczeniach, pokazach i wykładach podczas zajęć popołudniowych i weekendowych.
Słuchacze klasy zaocznej II W i III LU uczestniczyli w kilku wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Farmacji UM min.:

 • wykrywanie witaminy C
 • obserwacja mikroskopowa ludzkiej krwi
 • wytwarzanie tabletek paracetamolu oraz maści
 • określanie składu chemicznego naszego ciała

Wielu słuchaczy indywidualnie uczestniczyło w wykładach i pokazach biologicznych.
Następna podobna naukowo impreza odbędzie się na początku stycznia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na NOC BIOLOGÓW organizowaną przez Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii.
Na jednej z lekcji festiwalowych spotkaliśmy na zajęciach naszego absolwenta Piotra Skłodowskiego – dziś już studenta IV roku biotechnologii międzywydziałowej. Piotrek prowadził 2 zajęcia festiwalowe!

T. Hołdakowska

Rok szkolny 2013/2014

Semestr zimowy

15-01-2014
CHOROBY ZAKAŹNE PRZENOSZONE DROGĄ KRWI – FINAŁ KONKURSU

W lutym odbył się finał szkolnego konkursu “Choroby zakaźne przenoszone drogą krwi.”
W finale brało udział pięcioro słuchaczy klas stacjonarnych:

 • Jan Machalski klasa IIIA
 • Michał Powierza klasa IIG
 • Daniel Wielgórski klasa IIG
 • Zuzanna Marcinkowska klasa IA
 • Paulina Witowska klasa IB

Konkurs zawierał praktyczne zadania związane z profilaktyką zdrowia, udzielaniem pierwszej pomocy oraz wymagał spontanicznego zareagowania na odgrywane scenki.
W komisji zasiadali: Milena Sęp – dyrekor Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oddział w Warszawie, Jakub Szapiro – psycholog CKU NR 1, Jan Świdnicki – Prezes IFMSA. Towarzyszył nam przedstawiciel prasy lokalnej: Gazety Południe. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły oraz Stowarzyszenie IMFSA.

Nasi słuchacze wykazali się ogromną wiedzą oraz refleksem! Konkursowi towarzyszyła wystawa prac słuchaczy stacjonarnych i zaocznych związanych z profilaktyką zakażeń HIV, HCV, oraz chorobami wenerycznymi.


14-01-2014
SPOTKANIE ABSOLWENTÓW CKU NR 1, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

W dniu 14-tego stycznia odbyło się spotkanie „biologicznych” absolwentów naszej szkoły zorganizowane przez p. Teresę Hołdakowską, nauczyciela biologii. Abiturienci uczyli się w systemie stacjonarnym lub zaocznym oraz wszyscy zdawali egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Uczęszczali także na fakultet biologiczny. W miłej atmosferze wspominaliśmy szkolne czasy, biologiczne wycieczki, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wydarzenia z życia szkoły. Następnie absolwenci opowiadali o kierunkach, na których obecnie studiują, stypendiach, kierunkach zamawianych, praktykach w Polsce oraz o licznych możliwościach praktyk – wymian zagranicznych (język angielski jest podstawą!!!). Studenci przedstawili prezentacje na tematy swoich prac, wydziałów na uczelniach, projektów w których biorą udział.

Mamy nadzieję, że już w lipcu grupa studencka będzie zasilona przez naszych tegorocznych maturzystów.


20-12-2013
ZAKOŃCZENIE ROKU JULIANA TUWIMA – WYKŁAD “TUWIM – KTO TO?”

19 grudnia 2013 roku, w związku z kończącym się Rokiem Tuwima, słuchacze i nauczyciele CKU nr 1 mieli przyjemność wysłuchania wykładu prof. Zbigniewa Książczaka na temat Juliana Tuwima.
Przewrotne pytanie „Tuwim – kto to?”, sformułowane przez pana profesora na wstępie, miało zachęcić audytorium do wyliczenia peryfraz, wskazujących na postać poety – kojarzonego głównie przez słuchaczy z XX-leciem międzywojennym i „Skamandrem”. Oryginalny zamysł kompozycyjny wykładu pana profesora polegał na wyliczeniu 10 twarzy Tuwima – 10 różnych ważnych obliczy poety, autora „Kwiatów polskich” i „Lokomotywy”. Pan profesor pokazał nam Tuwima jako poetę masowego, mistyka słowa, agorafoba, skandalistę, Żyda, Polaka, demiurga, tłumacza, ekstatyka i bajkopisarza.


18-12-2013
BOŻONARODZENIOWE SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI

W dniu 14 grudnia Absolwenci roku 2013 z zaocznej klasy III W w atmosferze świąt Bożego Narodzenia spotkali się na terenie szkoły z wychowawcą klasy i zespołem nauczycieli. Wigilia – piękne ludzi zbratanie, kruchym opłatkiem połamanie, dobrych życzeń składanie, życząc wesołych Świąt.

“W życiu piękne są tylko chwile…” – mamy nadzieję, że takie chwile staną się tradycją w szkole.


16-12-2013
Improwizacje Artystyczne z okazji świąt Bożego Narodzenia

Z życzeniami Wesołych Świąt słuchacze klas 2L i 2M zaprosili publiczność do obejrzenia Jasełek. 14 grudnia na scenie szkolnej pojawili się Maryja z Józefem i malutkim Jezuskiem, Anioły, Pasterze i Trzej Królowie przebrani w stroje, specjalnie na ten dzień uszyte przez panią Małgosię Palińską. Przygotowane przez Żanetę Kozakiewicz Jasełkowe improwizacje wsparli muzycy z zespołu Ponton Band, tworząc akompaniament do wykonywanych tradycyjnych kolęd. Wszyscy śpiewający słuchacze i nauczyciele pomagali aktorom i wyjątkowy głos kolęd rozbrzmiewał w szkole.
Po Jasełkach na scenie pozostali muzycy: Maciej, Kasia i Michał Basiukiewiczowie, którzy z koncertem świątecznym, ponownie, zawitali w naszej szkole. Inicjatorem kolędowania zgodnie z polską i marynarską tradycją był związany ze szkołą, również emocjonalnie, Michał Basiukiewicz. Koncert zachwycił i wzruszył oraz pozwolił na chwilę zapomnieć o sesji egzaminacyjnej. Wspaniała atmosfera świąt i wspólne kolędowanie zjednoczyło uczestników Świątecznych Improwizacji – słuchaczy, absolwentów i nauczycieli CKU nr 1.


06-12-2013
WIZYTA EDUKACYJNA W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

5 grudnia słuchacze klasy 3E w ramach edukacji czytelniczej i medialnej odwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie spotkania z bibliotekarzem słuchacze dowiedzieli się o zbiorach, zasadach i technice korzystania z katalogów tradycyjnych oraz komputerowych. Zwiedzili wszystkie dostępne czytelnie: książek, czasopism, mikrofilmów, zbiorów specjalnych, kabiny pracy indywidualnej dla czytelników, osób niewidomych i niedowidzących. Pracownik biblioteki prowadzący spotkanie zaproponował pomoc w udostępnianiu materiałów do prezentacji maturalnej z języka polskiego zainteresowanym słuchaczom.


06-12-2013
GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

W ramach kontynuacji współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego grupa Słuchaczy zaocznych klas II LU i II P wraz z nauczycielem geografii R. Maziarz uczestniczyła w dniach 21 i 28 listopada oraz 5 grudnia 2013 roku w wykładach z cyklu „GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM”. Tematy wykładów to: „WZORCE EMIGRACJI POLAKÓW PO 1980 r.”, „GEOPORTALE – ŚWIAT MAP DLA KAŻDEGO INTERNAUTY” oraz „WIRTUALNA WODA W REALNYM ŚWIECIE”.

Symbolem koncepcji jest filiżanka z kawą. Do jej uzyskania potrzeba 140 litrów wody potrzebnej do uprawy, produkcji, opakowania i transportu. To tyle, ile przeciętny mieszkaniec naszego kraju zużywa codziennie na potrzeby domowe.

Uczestnictwo Słuchaczy w wykładach na UW ma na celu zdobycie i wykorzystanie wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych w zakresie nauki geografii i wykorzystania zdobytych treści w celu lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego.

„Geograficzne spotkania na Krakowskim” mają już swoich miłośników, a innych Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nauczycielem geografii R. Maziarz. Najbliższe spotkanie już w styczniu.


25-11-2013
“UWOLNIĆ RZEKĘ” – IMPREZA ARTYSTYCZNA PODSUMOWUJĄCA PROJEKTY EKOLOGICZNE W WARSZAWIE

W dniu 22 listopada Słuchacze klasy II A brali udział w podsumowaniem projektów ekologicznych w Warszawie – imprezie artystycznej pod hasłem „Uwolnić rzeki” organizowanej na terenie Pałacu Kultury i Nauki.

Setki metrów kolorowych warkoczy- imitujących nasze rzeki spadało kaskadami na Plac Defilad. Była to manifestacja przeciw regulowaniu polskich rzek- zalewaniu ich betonem i zabudowaniom, które są niszczące dla żyjącej w nim fauny i flory.


24-11-2013
Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu “Strefa młodzieży”, dla słuchaczy klas trzecich

W czwartek (21 listopada) i w sobotę (23 listopada) odbyły się warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez studentów SWPS dla słuchaczy klas trzecich stacjonarnych i zaocznych. Tematy zajęć to: sztuka autoprezentacji – czyli jak skutecznie manipulować wywieranym wrażenie, efektywna nauka – naucz się jak się uczyć, matura nie taka straszna jak o niej mówią, jak opanować stres przed maturą? Celem zajęć było przygotowanie słuchaczy do zaprezentowania się na egzaminie maturalnym, kształcenie umiejętności opanowania stresu oraz umiejętności efektywnej nauki.

Warsztaty w klasach stacjonarnych:

Warsztaty w klasach zaocznych:


19-11-2013
Wizyta przedstawicieli Centrum Doradztwa i Pracy dla Młodzieży

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 19 listopada 2013 roku gościliśmy przedstawicielki Centrum Doradztwa i Pracy dla Młodzieży. Podczas spotkania zaprezentowane zostały oferty z warszawskiego rynku pracy. Młodzież z zainteresowaniem przeglądała informacje a dla chętnych były gotowe formularze rekrutacyjne. Kilkanaście osób otrzymało konkretne oferty pracy i kontakt do pracodawców.

Doradca zawodowy – Małgorzata Abramczyk


16.11-2013
KOLEJNE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

16 listopada odbyło się spotkanie naszych absolwentów z byłej klasy 3W LO z jej wychowawczynią P. Renatą Maziarz. Była Gorąca atmosfera, miłe wspomnienia szkolne, wymiana doświadczeń i rozmowy o dalszych perspektywach życiowych Uczestnicy umówili się na następne spotkanie, może nie za kolejny rok…


15-11-2013
TEATR KURTYNA Z PREMIEROWYM PRZEDSTAWIENIEM “PRAWO OJCA”

14 listopada słuchacze mieli możliwość zobaczenia najnowszego przedstawienia teatru profilaktycznego – Prawo ojca. Bohaterka spektaklu-Iza, córka policjanta , nie uznaje zasad wyznawanych przez swojego chłopaka Pawła, który należy do gangu ulicznego “Anioły”. Iza nie jest w stanie zrozumieć i zaakceptować postępowania swojego chłopaka, ponieważ wie, że metody stosowane przez niego i jego kolegów są czystą realizacją pojęcia agresji i przemocy. Jednocześnie Iza ukrywa fakt “działalności” Pawła przed swoim ojcem policjantem.Spektakl pokazuje czy bohaterowie potrafią odnaleźć się w labiryncie wielu sprzecznych pojęć? Autorzy scenariusza położyli szczególny nacisk nie tylko na problem hierarchizowania pojęć dobra i zła w trudnym okresie dojrzewania, ale także skupili się na praktycznej realizacji założeń programowych dotyczących bezpieczeństwa w szkolnej i pozaszkolnej społeczności.
W przestawieniu występuje dwoje aktorów. Program przygotowany jest profesjonalnie ze scenografią i nagłośnieniem.


09-11-2013
NASI SŁUCHACZE BIORĄ UDZIAŁ W ŚWIĘCIE DRZEWA KLUBU GAJA

W ramach Święta Drzewa Klubu Gaja, 8 listopada (w piątek) 40 ambasadorów państw – uczestników szczytu klimatycznego sadziło drzewa w Lesie Wydma Żerańska. Wraz z nimi byli: minister środowiska, Marcin Korolec; zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski; prezes Klubu Gaja, Jacek Bożek . W akcji wzięli także udział nasi słuchacze z klasy IIA1 i IIA2. Organizatorem akcji był Urząd m.st. Warszawy.

Zainicjowany i realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku program Święto Drzewa to szeroka edukacja na temat rozwoju zrównoważonego i zmian klimatu połączona z sadzeniem i ochroną drzew. Przez 10 lat, dzięki zaangażowaniu blisko 502 000 osób, posadzono ponad 570 000 drzew – w ogrodach, parkach, lasach, wśród pól uprawnych, wzdłuż dróg, wokół szkół, boisk i placów zabaw. To konkretne działania dla środowiska naturalnego i budowa kapitału społecznego. Partnerem strategicznym Święta Drzewa są Lasy Państwowe. Lasy odgrywają zasadniczą rolę w walce ze zmianami klimatu. W Polsce większość z nich znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, które prowadzą kampanię Lasy Państwowe.


08-11-2013
UDZIAŁ SŁUCHACZY W WARSZTATACH TEATRALNYCH

07.11 słuchacze klas 1h, 3b i 3 f wzięli udział w warsztatach teatralnych, które odbyły się na małej scenie Teatru Powszechnego. Spotkanie poprowadziły p. Dominika Schulc i p. Wioletta Jóźwiak- nauczyciel CKU Nr 1. Zakresem tematycznym warsztaty odwoływały się do spektaklu “Romeo i Julia” w reż. Grażyny Kani, który wszyscy uczestnicy warsztatów mogli obejrzeć dnia 04.11. W czasie spotkania nasi słuchacze poznali kilka ćwiczeń przygotowujących do tworzenia spektaklu. Mogli wymienić się swoimi wrażeniami ze spektaklu, oswoić się z przestrzenią sceny i stworzyć samodzielnie etiudy.


31-10-2013
HALLOWEEN

Tradycją stało się już świętowanie Halloween w naszej szkole. W tym roku słuchacze brali udział w licznych konkursach np. w konkursie charakterystycznym dla tego święta o nazwie “Apple bobbing”. Uczestnicy zabawy musieli ugryźć bez pomocy rąk jedno z jabłek umieszczonych w misce wypełnionej wodą . Jabłko nieuszkodzone przy zabawie, ma oznaczać szczęście w nadchodzącym roku.
Mogliśmy zobaczyć dekorację tematyczną, sprawdzić swoją wiedzę na temat święta oraz poznać swoją przyszłość u wróżki tarocistki. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy a także nauczycieli.


30-10-2013
UDZIAŁ CKU NR 1 W PROGRAMIE BADAŃ REALIZOWANYM PRZEZ UE

podziekowanieCKU nr 1 w ramach współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego wzięło udział w badaniach realizowanych w dziewięciu krajach europejskich – “Przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji szkolnej” (RESL.eu w ramach 7 Programu Ramowego UE).

Celem projektu RESL.eu jest poznanie mechanizmów i procesów wpływających na decyzję ucznia o przedwczesnym zakończeniu edukacji szkolnej, a także identyfikacja i analiza podejmowanych działań interwencyjnych i kompensacyjnych, które skutecznie przeciwdziałają temu zjawisku wśród grup wysokiego ryzyka.

29 października 2013 roku pedagog CKU nr 1 – Iwona LUBLIŃSKA podczas wywiadu podzieliła się swoimi refleksjami na temat roli kształcenia ustawicznego w systemie zapobiegania przedwczesnemu kończeniu edukacji w Polsce, a także wiedzą na temat pracy z młodzieżą zagrożoną wypadnięciem z systemu edukacji.

 


27-10-2013
SZANTY W IMPROWIZACJACH ARTYSTYCZNYCH W CKU NR 1

W niedzielę 27 października 2013r. na scenie LIII LO, spotkali się przyjaciele, miłośnicy żagli i piosenki żeglarskiej – Tomek „GrOm” Paciorek oraz Maciek Basiukiewicz, założyciel grupy rodzinnej Ponton Band.

Tomek „Grom” Paciorek, żeglarz jachtowy, śpiewa szanty, bo je kocha. Znany starej publiczności festiwalowej jako autor „Ballady o Harrym” i „O Harrym pieśni radosnej” gra muzykę żeglarską i śpiewa utwory „wygrzebane w starych korzeniach”, ceni teksty Jurkiewicza i Koryckiego. Pasjonaci szant mówią: kompozycje „Groma” dają radość wszystkim. „A ja wiatr i woda” – śpiewa z tajemniczym uśmiechem…, a za chwilę deklaruje „już nie wrócę na morze, nigdy więcej, o nie, i wreszcie koniec włóczęgi…” Wielokrotnie nagradzany na festiwalach piosenki żeglarskiej śpiewa na scenie „szantowej” od 2004 roku.

Piękne przeboje żeglarskie i ballady w interpretacji Tomka GrOma Paciorka polecamy na stronie: http://grom.art.pl

Ponton Band istnieje od jesieni 2004 roku, kiedy to Maciek “Ponton” Basiukiewicz (dawniej członek zespołu Ponton Club) postanowił kontynuować realizację swojej pasji żeglarskiego śpiewania w innej formie.

Na naszej scenie wystąpili nasi absolwenci i członkowie grupy rodzinnej: Maciek “Ponton” Basiukiewicz – gitara akustyczna i wokal, Kasia “Trucizna” Basiukiewicz – skrzypce, (absolwentka LIII LO), Michał “Junior” Basiukiewicz – gitara elektryczna i wokal (absolwent LO i nasz słuchacz).

Od końca lat 70-tych Polska stała się jednym z czołowych krajów na świecie w repertuarze szantowym i koncert, sentymentalnie związanej z naszą szkołą rodziny Basiukiewiczów, potwierdził tę myśl. Usłyszeliśmy znane przeboje żeglarskie i mniej znane, ale równie wzruszające szanty. Z pasją i artyzmem wykonywane przez Maćka i Michała szanty pozwoliły nam przeżyć chwile zespolenia się z innymi ludźmi w śpiewie pełnym przygód, radości i pasji. Zaprezentowany repertuar m.in. Umbriaga, Gwiazda z powiatu Down (org. Star of the county Down), Bitwa, Gdzie ta keja, Tańcowanie (org. Lord of the dance), Nord – West Passage wprowadził nas w klimat morza, „… a jutro, gdy nastanie świt , w rejs wyruszamy, by odkrywać swe marzenia….”. („Pożegnalny ton”, sł. i muz. Sławomir Klupś).


15-10-2013
IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

15 października 2013 roku słuchacze CKU Nr 1 zaprosili Grono Pedagogiczne i Pracowników szkoły na wyjątkowe Improwizacje Artystyczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Muzyka klasyczna, standardy jazzowe, słowa poezji i taniec stworzyły niepowtarzalny bukiet życzeń. Twórcami koncertu byli utalentowani artystycznie słuchacze z klasy 1a 2a, 2b i 3a. Dźwięki waltornii w kompozycji Scotta Joplina uciszyły publiczność. Muzyka fortepianu, gitary basowej i harmonijki przeniosły słuchających w świat pięknych dźwięków. Całość koncertu wzbogacona została taneczną choreografią „Lalki” w wykonaniu Zuzanny Marcinowskiej z klasy I A . Nastrojowa „ Modlitwa” w piosence wykonanej w oryginalnym serbskim języku dodała nowy akcent do bukietu życzeń.


10-10-2013
NIEBEZPIECZNA GRA – spektakl teatru Kurtyna z Krakowa

10 października nasi słuchacze obejrzeli spektakl “Niebezpieczna gra” Teatru „Kurtyna” z Krakowa. Jest on najstarszym Teatrem Profilaktycznym w Polsce.
Głównym tematem przedstawienia był problem narkotyków w szkole i uzyskiwania środków finansowych z ich rozpowszechniania. Na przykładzie młodego chłopaka – Michała, pokazano, jakie zagrożenia dla organizmu niesie zażywanie narkotyków i jak niebezpieczny może okazać się już pierwszy kontakt ze środkiem odurzającym. Dodatkowo poruszony został również temat przemocy fizycznej i psychicznej w szkole.

Spektakl miał za zadanie promować wśród młodzieży postawę asertywnego odmawiania oraz nauczyć ich świadomości ryzyka, jakie niosą ze sobą narkotyki. Słuchacze obejrzeli go z dużym zainteresowaniem. Niektórzy jeszcze na przerwie po przedstawieniu dyskutowali z aktorami.


05-10-2013
Nansen na szlaku Wokulskiego, czyli kartka z pamiętnika ucznia. Fotoreportaż z wycieczki “Śladami Wokulskiego po Krakowskim Przedmieściu”

Czytaj więcej


Wrzesień 2013
BIERZEMY UDZIAŁ W XVII FESTIWALU NAUKI

Nasza szkoła kolejny już raz brała udział w lekcjach festiwalowych z biologii w XVII Festiwalu Nauki organizowanych we wrześniu na wydziałach wyższych uczelni i instytutów naukowych.
Słuchacze wybierali zajęcia tematyczne- udział w doświadczeniach, pokazach i wykładach podczas zajęć popołudniowych i weekendowych oraz uczestniczyli w zajęciach rannych organizowanych dla naszej szkoły.

Słuchacze klas IIIG, IIIH, IIIA, IIIF, IIA, IIB uczestniczyli w praktycznych zajęciach na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie największego w Europie muzeum osteologicznego, oraz sal chirurgiczno/prosektoryjnych Wydziału Weterynarii.

Klasa IIJ i IIA odwiedziła Wydział Biologii UW i uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych „Izolowanie barwników biorących udział w fotosyntezie”. Zajęcia polegały na samodzielnym uzyskaniu wyizolowaniu wszystkich barwników fotosyntetycznych zawartych w liściach mniszka lekarskiego.

IC brała udział w wykładowo- praktycznych zajęciach organizowanych przez Zakład Biochemii Drobnoustrojów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Zajęcia dotyczyły plazmidów bakteryjnych oraz praktycznego wykonania posiewów i antybiogramów bakteryjnych.


19-09-2013
TEATR W KLASIE
Pro An(n)a czyli sztuka o anoreksji

To już trzecie spotkanie w ramach projektu “Teatr w klasie” w naszej szkole. Tym razem słuchacze klas 1G i 3C uczestniczyli w spektaklu “PRO A(N)NA”. Kolejny raz klasa stała się sceną, a lekcja stała się spektaklem. Tym razem była to sztuka debiutującej autorki Marzeny Ryłko o braku akceptacji siebie oraz swojego ciała i “samonakręcającej się spirali choroby”.

Tytuł spektaklu “PRO AN(N)A” to słowna gra odwołująca się do zjawiska społecznego, które u nas jest jeszcze stosunkowo nowe, ale bardzo groźne. Pro-ana czyli profesjonalna anoreksja dotyka głównie nastoletnich dziewcząt i polega na świadomym wprowadzeniu się w stan zagrażający życiu, żeby osiągnąć jak największą kontrolę nad swoim ciałem. I na taką przypadłość cierpi bohaterka sztuki, Anna. Sugestywna gra Izabeli Gwizdak nie pozostawiła obojętnym żadnego z widzów…

Po spektaklu moderatorzy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprowadzili ze słuchaczami warsztaty psychologiczne. Każdy z uczestników uświadomił sobie zagrożenia, będące wynikiem upowszechniania akcji ruchu pro-ana na forach internetowych i blogach.


13-09-2013
WARSZAWSKI SALON MATURZYSTÓW 2013

Tradycyjnie jak co roku słuchacze z klas maturalnych odwiedzili Warszawski Salon Maturzystów.

W czwartek, 12 września maturzyści uczestniczyli w spotkaniu Jak zdać maturę z matematyki? – Prowadził je Dariusz Kulma – Nauczyciel Roku 2008 . Uświadamiał młodzieży, że warto zintensyfikować wysiłek, by osiągnąć zamierzony cel.

W piątek, 13 września nasi słuchacze wysłuchali wskazówek – jak się przygotować do matury z języka polskiego. Na spotkaniu: Język polski – egzamin, który zdaję obowiązkowo. Co muszę umieć, aby zdać., Danuta Król – ekspert OKE w Warszawie podawała młodzieży przykłady dobrych i złych odpowiedzi w teście z języka polskiego. Wykład dotyczył również prezentacji np. jak prawidłowo wykorzystać czas przedstawiając wybrany temat. Słuchaczom bardzo podobały się spotkania, z których wynieśli wiele cennych informacji.


Semestr wiosenny

Czerwiec 2014
KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA I-SZEJ POMOCY

W czerwcu 43 słuchaczy klas stacjonarnych i zaocznych ukończyło 16- godzinny kurs z zakresu udzielania I- szej pomocy- resuscytacji życia. Wszyscy zdali pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny. GRATULUJEMY!!!

Zajęcia prowadził instruktor ratownictwa p. mgr Jarosław Rozbicki. Kursanci po zdaniu egzaminu otrzymali certyfikaty. Są one brane pod uwagę podczas rekrutacji na niektóre kierunki studiów.
Następny kurs jest planowany na maj/czerwiec 2015.

Zapisy u prof. T. Hołdakowskiej


28-06-2014
UROCZYSTE ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ NR 3 (DLA SŁUCHACZY KLASY 2S – TECHNIK ADMINISTRACJI)

Dnia 27 czerwca 2014 roku w naszej szkole miała miejsce uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły klasy 2S (Szkoły Policealnej Nr 3 kształcącej w zawodzie technik administracji).
Część oficjalną poprowadzili pani dyrektor i wychowawca klasy, którzy wręczyli słuchaczom świadectwa ukończenia szkoły. Kilka osób zostało wyróżnionych i otrzymało nagrody książkowe wraz z dyplomami za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia, a także udział w szkolnym wolontariacie. Wśród nagrodzonych osób znalazły się m.in. nasze finalistki Olimpiady Ekonomicznej w Chorzowie: pani Julia Cember oraz pani Katarzyna Głowacka, z których jesteśmy bardzo dumni. Na szczególne słowa uznania zasługuje także pani Dorota Soroczyńska, która dzięki samym bardzo dobrym wynikom w nauce oraz postawie otwartości i pomocy innym osobom, jest dobrym przykładem i wzorem do naśladowania dla innych. Po części oficjalnej klasa przygotowała słodki poczęstunek dla wszystkich obecnych słuchaczy
i nauczycieli.


05-05-2014
WYSTAWA FREE STYLEARTS

5 czerwca 2014 sala nr 36 zamieniła się w galerię, w której wystawiono prace artystyczne naszych słuchaczy. Można było obejrzeć około stu prac, w tym między innymi, rysunki, obrazy olejne, pastele,grafiki, linoryty, grafiki komputerowe, graffiti oraz fotografie. Pomysłodawczynią i organizatorką wystawy była p. Anetta Mazurek.

Wystawie prac towarzyszyła muzyka – wokal dwóch naszych uzdolnionych słuchaczek.

W czasie wystawy odbył się również poczęstunek finansowany z funduszu Rady Słuchaczy.


25-04-2014
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE EDUKACJI KLAS TRZECICH

25 kwietnia absolwenci klas trzecich licznie przybyli na uroczystość kończącą ich edukację w CKU nr 1. Najpierw obejrzeli program artystyczny. Połączenie teatru, poezji, wokalu, muzyki w wykonaniu słuchaczy, absolwentów i naszego utalentowanego pana prof. Dzienisiuka pod dyrygenturą p. prof. D. Nowak i W. Jóźwiak zdało egzamin na szóstkę.
Po części artystycznej wręczono nagrody i wyróżnienia dla słuchaczy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i byli najbardziej zaangażowani w życie szkoły. Po uroczystości, już w klasach absolwenci z rąk wychowawców otrzymali świadectwa.


23-04-2014
DZIEŃ GEOGRAFA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

23 kwietnia Słuchacze klas zaocznych IL, IIwz, IIp, IILu wspólnie z nauczycielem geografii Renatą Maziarz uczestniczyli w DNIU GEOGRAFA zorganizowanym na UW przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych wspólnie z Komitetem Nauk Geograficznych PAN. Dzień Geografa obchodzono pod hasłem „WBREW STEREOTYPOM”.
Słuchacze mogli posłuchać wykładów na temat m.in.:
„Jak radzić sobie z biedą? czyli inaczej Zaklęty krąg niemożności”,
„Wielka woda czy wielka beztroska? O mitach gospodarki wodnej”,
„Zadepczą czy nie zadepczą? Turystyka na obszarach chronionych – konieczność czy przekleństwo?
Mogli także spróbować smakołyków kuchni kazachskiej przygotowanej przez studenta UW z Kazachstanu i posłuchać muzyki dalekiego wschodu w wykonaniu Warsaw Gamelan Group.
Dużą atrakcją była prezentacja działalności KÓŁ NAUKOWYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU GEOGRAFII.


05-04-2014
LEKCJA MUZEALNA W MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Po raz kolejny w tym roku szkolnym słuchacze klas zaocznych mieli okazję poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę na zajęciach pozaszkolnych. Tym razem w dniu 20 marca klasy 1p i 2p uczestniczyły w lekcji w Muzeum Wojska Polskiego. Podczas zajęć została omówiona problematyka uzbrojenia, sposobów prowadzenia walki oraz przemian oręża polskiego od X do XX wieku.


04-04-2014
SPEKTAKLE TEATRU PROFILAKTYCZNEGO

W sobotę 29 marca oraz w czwartek 03 kwietnia odbyły się w CKU Nr 1 przedstawienia profilaktyczne realizowane przez krakowski teatr “Kurtyna”.
Klasy zaoczne obejrzały spektakl pt. “Utracone marzenia”, klasy stacjonarne zaś spektakl pt. “Dlaczego milczeliście?”. Tematyka obu przedstawień obejmowała groźne skutki prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, poruszając m.in. zagadnienie odpowiedzialności obserwatorów, którzy mogą zapobiec tragedii. Spektakle zostały dobrze przyjęte przez słuchaczy.


01-04-2014
SPOTKANIE W TEATRZE POWSZECHNYM

Dnia 31.03.2014 w Teatrze Powszechnym odbyło się czytanie dramatu. Spotkanie to miało na celu prezentację monodramu studentki reżyserii – Barbary Wiśniewskiej i połączone było z dyskusją na temat podejmowanych w nim problemów. Wzięli w nim udział: dyrektor teatru, koordynator projektu Teatr w klasie – p. Dominika Schulz, reżyserka i uczniowie z wielu warszawskich szkół. Naszą szkołę reprezentowali słuchacze klasy 3b – Anna Piwowarczyk i Mateusz Tryfon, którzy nie tylko wzięli udział w dyskusji nad monodramem, ale podjęli się próby jego aktorskiego wykonania.


24-03-2014
WIOSENNE IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE

21 marca słuchacze klas stacjonarnych LO zorganizowali Koncert Wiosenny w ramach Improwizacji Artystycznych.Od muzyki klasycznej do rapu, tak w skrócie można by określić to, co działo się na scenie.

Koncert na powitanie wiosny rozpoczął Mazurek C-dur Fryderyka Chopina w interpretacji Janka Machalskiego . Blanka Pieńkos wprowadziła nastrój liryczny, przypominając „On my own” – hit z musicalu „Les Miserables” wg powieści Wiktora Hugo. Eufonium to instrument, na którym „Yellow Submarine” z repertuaru zespołu The Beatles zagrała Gosia Banasińska w duecie z Jankiem Machalskim (na pianinie).

Dwa charyzmatyczne głosy: Ewy Lewandowskiej w repertuarze M. Jacksona i Nelli Marczewski w piosence Katie Melua zakończyły część liryczną koncertu wiosennego. Wspaniały głos i zachwycająca interpretacja znanej sympatykom programu „The voice of Poland” Nelli Marczewski zostały przyjęte w absolutnej ciszy i z wyjątkowym uznaniem publiczności.

Drugą część koncertu zdominował Rap w wykonaniu – Kasi Krzyżanek, Pawła Horosza i współorganizatora koncertu Jakuba Lustyka z zaproszonym gościem Adrianem Wierzchowskim. Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Poezji, rapujący muzycy pozwolili sobie na improwizacje poetyckie. Melorecytacje wzbudziły duże zainteresowanie i ku zdziwieniu wszystkich na scenie pojawili się nowi raperzy i powstały nowe teksty. To były prawdziwe improwizacje!

Muzyka Irlandzka w wykonaniu znanego słuchaczom zespołu Ponton Band rozbrzmiała w auli CKU nr 1 w niedzielę 23 marca. Rodzinny zespół w składzie Maciej Basiukieiwcz (gitara i wokal), Michał Basiukiewicz (gitara i wokal) i Kasia Basiukiewicz (skrzypce i wokal) uczcił razem z nami dzień św. Patryka i początek wiosny. Kasia i Michał to absolwenci LO w naszej szkole – czują się z nami związani i wspierają edukację muzyczną w naszej szkole.

Krótkie historie opowiadane przez pana Macieja uzupełniały naszą wiedzę o kontekst śpiewanych piosenek irlandzkich, które podobały się publiczności. Pasjonaci muzycy irlandzkiej śpiewali razem z muzykami znane sobie piosenki.

Wiosenne życzenia optymizmu życiowego i nie tylko szkolnej kreatywności zakończyły każdy z koncertów muzycznych.

Koncert zespołu Ponton Band – oglądaj


20-03-2014
OBCHODZIMY DZIEŃ ŚW. PATRYKA

Już po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień świętego Patryka, patrona Irlandii. Niektórzy słuchacze kontynuowali tradycję z ubiegłych lat i ubrali się tego dnia na zielono.
Jedną z kilku atrakcji przygotowanych na święto Patryka był kiermasz z kartkami i wyrobami rzemieślniczymi. Ich autorką, pełniącą zresztą rolę sprzedawcy, była pani Joanna Kossowska, plastyczka specjalizująca się we wzornictwie rodem z Zielonej Wyspy.

Co dociekliwsi słuchacze znaleźli w szkolnych gablotach plakaty z informacjami dotyczącymi świętego Patryka i obchodów jego święta w krajach anglojęzycznych. Potem wzięli udział w quizie, przygotowanym przez anglistkę, p. Joannę Perzynę. Okazało się, że wszystkie widoczne na plakatach informacje najdokładniej prześledziła Iza Walczak z klasy 1a i to ona została zwyciężczynią konkursu, zdobywają płytę CD z nagraniami muzyki irlandzkiej.

Potem poszczególne klasy miały możliwość obejrzeć na dvd występ legendarnego zespołu tańca irlandzkiego “Gaelforce Dance”. Natomiast pani Anetta Mazurek opowiedziała o najciekawszych tradycjach związanych z dniem świętego Patryka, przybliżając też nieco historię powstania zespołu “Gaelforce Dance”. A następny dzień patrona Irlandii już za rok :).


18-03-2014
“ZOOLOGIA NA ŻYWO” NA LEKCJACH BIOLOGII

W klasach stacjonarnych i zaocznych z rozszerzoną biologią gościliśmy Dr Grzegorza Soszkę oceanologa i pasjonata gadów współpracującego z Ogrodem Zoologicznym w Warszawie. Słuchacze oglądali przyniesione eksponaty m.in. szczęki rekina, kolec płaszczki a także żywe węże (np. węża zbożowego, boa) i świnkę morską. Lekcje zoologiczne przyniosły wiele emocji zwłaszcza kiedy dotykaliśmy te piękne żywe okazy.

Rok szkolny 2012/2013

16-05-2013
KIERMASZ MŁODZIEŻOWEGO BIURA PRACY

16 maja 2013 roku gościliśmy w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Młodzieżowe Biuro Pracy działające przy Komendzie OHP. Słuchacze mogli skorzystać z ofert pracy proponowanych przez przedstawicielki biura. Dostępne były również ulotki oraz informatory z zakresu poruszania się po rynku pracy, z praktycznymi poradami jak napisać CV oraz list motywacyjny a także jak planować karierę. Będą one są udostępnione również w bibliotece szkolnej. Po szczegółowe informacje i porady zapraszamy do pok. 31 (III piętro) – do doradcy zawodowego.

012


11-05-2013
WARSZTATY EDUKACYJNE – RYNEK PRACY W POLSCE

11 maja 2013 roku odbyły się w naszej szkole Warsztaty Edukacyjne zorganizowane przez pedagoga szkolnego i szkolnego doradcę zawodowego. Zajęcia ze słuchaczami klas zaocznych przeprowadziła pani Aleksandra Mięczakowska z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie. Miały one na celu przekazanie słuchaczom wiedzy na temat trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Były to zajęcia aktywizujące, przygotowujace słuchaczy do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
Wszystkich zainteresowanych po informacje i porady zapraszamy do pok. 31 (III piętro) do p. Małgorzaty Abramczyk.

022


15-04-2013
SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

Spotkanie odbyło się przy kawie w bibliotece szkolnej. Wywołało uśmiech nie tylko wychowawcy klasy 2F, ale również tych, którzy przybyli. Zaproszenie przyjęły pani Teresa Hołdakowska (nauczyciel biologii) i pani Małgorzata Abramczyk (doradca zawodowy). Wymiana doświadczeń, wspomnienia i rozmowy o dalszych perspektywach życiowych wypełniły czas spotkania.
Umówiliśmy się na następne spotkanie, może nie za kolejne dwa lata…
Zachęcamy innych do naśladowania… Miło jest nauczycielom, którzy po latach, mogą wypić kawę ze swoimi słuchaczami… Dziękujemy i zapraszamy ponownie wszystkich naszych absolwentów do odwiedzin w szkole.

031


16-04-2013
LONDYN WCZORAJ I DZIŚ

16 kwietnia odbyło się spotkanie słuchaczy w ramach realizacji projektu – Szkoła z klasą 2.0. pod hasłem „ Londyn wczoraj i dziś”. Pomysł wypłynął od słuchaczy, którzy interesują się historią i dniem dzisiejszym Londynu i Wielkiej Brytanii.

Realizacją projektu zajęli się słuchacze z klasy 3G i 3H i 3 B. Przedstawili historię miasta i prezentację multimedialną o Londynie. Projekt zakończył quiz na temat Londynu w którym wzięli udział przedstawiciele klas 2A i 2F. Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody oraz ocenę za aktywność z języka angielskiego.

Podziękowania dla pani prof. j. angielskiego Anetty Mazurek i koordynatora projektu „Szkoła z klasą 2.0” prof. Katarzynie Mikulskiej.


15-04-2013
II EDYCJA PROJEKTU TEATR W KLASIE

W marcu i kwietniu 2013r. słuchacze CKU nr 1 uczestniczyli w II edycji projektu Teatr w klasie, w przedsięwzięciu artystycznym i edukacyjnym Teatru Powszechnego. Cztery razy klasa zamieniła się w salę teatralną, a codzienna przestrzeń stała się sceną, na której wystawiono dwa monodramy „Biedna ale sexi” Jörg Menke-Peitzmeyera oraz „Sebastian X” Larsa Noréena, w reżyserii Wojciecha Urbańskiego i Grażyny Kani. Aktorzy odgrywający trudne role, Magdalena Wróbel i Tomasz Błasiak, prowokowali publiczność, zapraszali do interakcji i nie pozwalali na pozostanie biernym odbiorcą wydarzeń. Problemy, które wnieśli ze sobą do szkoły,poruszyły emocje widowni. Można było nie pokazywać swoich reakcji, ale nie dało się pozostać obojętnym wobec dramatów ludzkich, rozgrywających się na scenie–w klasie.

W II części spotkania aktorów zastąpili moderatorzy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i poprowadzili warsztaty psychologiczne z uczestnikami Teatru w klasie. Wyciszyli nagromadzone emocje oraz poprowadzili dyskusję na temat problematyki obejrzanego monodramu.

Nowatorska edukacja teatralna i społeczna, zaproponowana szkołom przez koordynatora projektu panią Dominikę Szulc, to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane w Polsce.Projekt Teatru Powszechnego uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


21-03-2013
MUZYCZNE POWITANIE WIOSNY

Pierwszy dzień wiosny słuchacze CKU nr 1 powitali koncertem muzyki klasycznej. Organizatorami koncertu byli muzycy z klasy 2A, którzy zaprosili do programu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera. Na „przywołanie, z zimowej aury, wiosny” usłyszeliśmy muzykę Carla Reinecke oraz Johannessa Brahmsa: Trio a- moll na waltornię, obój, fortepian C. Reinecke, op. 188 oraz Trio Es – dur na skrzypce, waltornię , fortepian J. Brahmsa, op. 40.

II część koncertu wypełniły kompozycje własne na gitarę. Jan Machalski wydobył niezwykłe dźwięki na 12- strunowej gitarze w utworze „Nowy Świat” cz. 2.

Mateusz Kowalczyk z zaproszonym gościem M. Aleksandrowiczem Bakuninem wykonali kompozycję na dwie gitary zatytułowaną „The World is Began to Fall” Improwizacje Artystyczne w CKU nr 1 zawsze czymś zaskakują. Tym razem Mateusz Kowalczyk zaskoczył publiczność recytacją fragmentu powieści N.H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. Jego interpretacja roli ekscentrycznego i charyzmatycznego profesora języka angielskiego spotkała się z uznaniem publiczności.


10-03-2013
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 NA TARGACH EDUKACYJNYCH PERSPEKTYWY 2013

W dniach 7-8 marca 2013 nasza szkoła prezentowała swoją ofertę edukacyjną na XIX Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2013 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przygotowaliśmy ulotki, długopisy reklamowe, prezentację multimedialną o szkole, plakaty i zdjęcia przedstawiające życie codzienne szkoły. Słuchacze ubrani w koszulki z logo szkoły zapoznawali młodzież i dorosłych z różnymi typami i formami kształcenia w CKU nr1. Zachęcali wszystkich tych, którzy muszą łączyć naukę z pracą, naukę z pasjami muzycznymi lub sportowymi do podjęcia kształcenia w liceum w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


28-02-2013
JAK RABOWAŁEM WARSZAWĘ – Spotkanie z prof. Zbigniewem Książczakiem w ramach cyklu “Spotkania z ciekawymi ludźmi”

„Jak rabowałem Warszawę?” – prowokacyjny temat spotkania z panem prof. Zbigniewem Ksiąźczakiem spowodował, że w wielkiej ciszy, 28 lutego 2013 roku, słuchacze CKU Nr 1 czekali na wyjaśnienia. Przez chwilę myśleli, że to pomyłka słowna, że forma „rabowałem” wdarła się przypadkowo do tematu zamiast oczekiwanego” ratowałem”.
W wieku 17 lat profesor patrzył na zagładę Warszawy i równocześnie rabował wszystko, co Niemcy chcieli zabrać z mieszkań na Wspólnej, Nowogrodzkiej i Noakowskiego po upadku powstania. Został wcielony do specjalnego 15 –osobowego komanda, którego zadaniem był okradnie warszawskich mieszkań z porcelany, futer, bielizny, pakowanie wartościowych rzeczy odsyłanych transportem kolejowym z dworca Warszawa-Włochy do Rzeszy. Profesor miał szczęście, jako jedyny z komanda ocalał dzięki oficerowi niemieckiemu, który go zabrał z transportem bielizny na miejsce załadunku pociągów. Po wyzwoleniu Warszawy, kiedy wrócił do koszar na Rakowiecką, żeby zabrać swoje rzeczy, zobaczył szereg grobów pod murem… Przy okazji wywiadów prasowych, artykułów wspomnieniowych zwracał się z apelem o kontakt, wierząc, że ktoś jeszcze przeżył, kto z nim razem rabował swoje ukochane miasto…


20-12-2012
Teatr profilaktyczny “Nad Przepaścią”

Po raz kolejny mieliśmy możliwość obejrzenia przedstawienia teatralnego zorganizowanego przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Problem przemocy, agresji i nietolerancji jest wciąż obecny w wielu środowiskach, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Obok przemocy fizycznej i psychicznej pojawiło się w ostatnich latach również zjawisko tzw. cyberprzemocy, którą poruszał spektakl „Nad przepaścią”.

Uczniowie klas zaocznych aktywnie uczestniczyli w kreowaniu losów bohaterów. Publiczność miała możliwość decydowania o tym, jak potoczy się akcja przedstawienia. Dawało to możliwość refleksji nad słusznością wyborów życiowych bohaterów przedstawienia.

041


07-12-2012
MIKOŁAJKI W CKU NR 1

mikolajObchody Tradycyjnych Mikołajek czyli imienin Mikołaja stały się okazją do organizacji 2 koncertów muzycznych w ramach Improwizacji Artystycznych w CKU Nr 1.
Z inicjatywy klasy 2a muzyka klasyczna powróciła do szkoły. Mozartowski koncert na waltornię w wykonaniu Dariusza Thieu- Quang wprowadził świąteczną atmosferę i nastrój patosu wśród publiczności. Muzyka klasyczna i romantyczna w wykonaniu skrzypaczek Melanii Kłos i Alicji Dziczek rozbrzmiewała uroczyście|w Mikołajkowym klimacie. Muzyka fortepianowa w wykonaniu Jana Michalskiego dodała wyjątkowości mikołajkowym Improwizacjom. W trakcie koncertu pani dyrektor Ewa Ałasa wręczyła nagrody słuchaczom wyróżnionym w szkolnych konkursach: „Who is who?” – zorganizowanym z okazji Diamentowego Jubileuszu Królowej Elżbiety II , „Konkursie na najlepsze przebranie na Halloween” oraz „Zaczytani..”, konkursie fotograficznym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Po raz pierwszy Improwizacje Artystyczne w CKU Nr 1 miały miejsce w klasach zaocznych. Magdalena Milarska, z dużym doświadczeniem muzycznym nie tylko w prowadzeniu koncertów w naszej szkole, wprowadziła swoim słowem i liryczną piosenką nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Michał Basiukiewicz , nasz wyjątkowy bard, „Wigilią na Syberii Kaczmarskiego” i „Kolędą żeglarską” przywołał smutną refleksję towarzyszącą świętom, przeżywanym w trudnych niecodziennych warunkach. Śpiew w stylu Gospel w wykonaniu pana Marcina Kamińskiego, gościa Pauliny Duszczyk z klasy 3P dodał nowy wymiar improwizacjom. I najważniejsze – bez akompaniamentu wspaniałego pianisty, Konrada Kuchciaka, nie byłoby tak nastrojowego koncertu we wtorkowy Mikołajkowy wieczór.


22-11-2012
THANKSGIVING – kiermasz na Święto Dziękczynienia w CKU Nr 1

22 listopada 2012 w naszej szkole odbyła się kwesta z okazji amerykańskiego Dnia Dziękczynienia. Słuchacze wraz z opiekunami przygotowali potrawy kuchni amerykańskiej:kanapki z pieczonym indykiem i żurawiną, ciasto marchewkowe , „Brownie” oraz wiele innych. Kiermasz ciast cieszył się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród młodzieży i nauczycieli. Słuchacze mieli okazję nie tylko zapoznać się ze smakami amerykańskiej kuchni ale także zapoznać się w czasie lekcji z historią i tradycjami Thanksgiving. Fundusze zebrane ze sprzedaży ciast i kanapek zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek bożonarodzeniowych dla słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


16-11-2012
SPOTKANIE Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ W CKU NR 1

16/11/2012 słuchacze klasy 2A i 2B uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez trenera Centrum Kultury Jidysz, panią Annę Szybę – absolwentkę Wydziału Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Viadriana we Frankfurcie oraz bloku dotyczącego kultury i historii Żydów na Uniwersytecie Warszawskim. Celem zajęć było wprowadzenie w symbolikę i wybrane tradycje łączone z kulturą żydowską oraz poznanie dramatycznej historii jednego z wielu Żydów z warszawskiego getta. Tragiczne lata okupacji wywarły wpływ na relacje polsko – żydowskie, dlatego konieczne jest poznanie i zrozumienie kultury żydowskiej, aby uczyć się wzajemnego poszanowania dla uczuć, wrażliwości i doświadczeń obydwu stron dialogu. Zajęcie przybliżające kulturę żydowską słuchaczom naszej szkoły odbyły się dzięki Fundacji Shalom.


15-11-2012
JAK PROWADZIĆ SATYSFAKCJONUJĄCE I UDANE ZYCIE – SPOTKANIE Z PANEM ADAMEM KOWOLEM

15 listopada 2012 r. słuchacze klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z panem Adamem Kowolem, pasjonatem filozofii Wschodu. Doświadczenia osobiste prelegenta, prowadzące do zrozumienia otaczającego świata, stały się punktem wyjścia do rozważań na temat tego, jak prowadzić satysfakcjonujące i udane życie. Pan Kowol wskazał, co uważa za najważniejsze w dążeniu do celu: spokój ducha, dobre zdrowie i odpowiedni poziom energii, właściwą komunikację i relacje z innymi, inteligencję finansową, godne cele i wartości, akceptację i rozumienie siebie, panowanie nad swoim życiem w zakresie ww. czynników. Prelegent podkreślał, że właściwe rozumienie siebie i życia oraz wysiłek, dopiero w połączeniu, mogą przynieść prawdziwie udane życie. Praktyczne wskazówki wzbudziły zainteresowanie audytorium i zachęciły zainteresowanych słuchaczy do indywidualnych rozmów z prowadzącym.
Wykładowi towarzyszyła prezentacja publikacji książkowych z różnych dziedzin, w których można odnaleźć informacje na temat: tworzenia pozytywnych nawyków, wartości istotnych w życiu oraz ważności relacji z innymi ludźmi etc.


26-10-2012
PROJEKT EDUKACJI TEATRALNEJ “TEATR CODZIENNY”

„DŻANET” TEATRU FORUM
26 października 2012r. słuchacze CKU Nr 1 uczestniczyli w interaktywnym programie realizowanym przez Fundację Edukacji i Kultury Drama Way w ramach projektu edukacji kulturalnej Teatr Codzienny. Po obejrzeniu spektaklu „Dżanet” Teatru Forum zaproszeni słuchacze mogli przeżyć niezwykłą przygodę z teatrem – mogli zmienić rolę głównej bohaterki. Aktorzy powtarzali przedstawienie, aby publiczność mogła interweniować i zmienić bieg wydarzeń. Akcja sceniczna stała się centrum działań nie tylko aktorów, ale również publiczności.

Dramatyczna historia młodej dziewczyny Zuzy prowokowała do interwencji i zatrzymania gry aktorów, powtarzających fragmenty spektaklu. Widzowie, którzy chcieli zmienić bieg wydarzeń i powstrzymać Zuzę przed błędnymi decyzjami, wchodzili na scenę, zakładali czerwoną marynarkę bohaterki i z zespołem aktorskim ponownie odgrywali wybraną scenę. Publiczność podpowiadała rozwiązania, które uchroniłyby główną postać przed niepożądanymi sytuacjami. Zmieniano jej rolę oraz nakłaniano aktorów do przyjmowania innych postaw w grupie, aby ratować Zuzę i jej przyjaciółkę przed nieetycznymi pomysłami nowych znajomych, a w konsekwencji przed cyberprzemocą.

Ożywione reakcje widzów pokazały, że forma teatru zaangażowanego, wzorowanego na tradycji brazylijskiego „Theatre of the Opressed” Augusto Boala, odpowiadała młodym odbiorcom spektaklu i warsztatu zachowań społecznych. Zgodnie z założeniami Teatru Forum zaktywizowani widzowie poszukiwali rozwiązań problemów społecznych.

Więcej informacji na temat projektu


19-10-2012
XVI FESTIWAL NAUKI

Nasza szkoła kolejny już raz brała udział w lekcjach festiwalowych z biologii w XVI Festiwalu Nauki organizowanych we wrześniu na wydziałach wyższych uczelni i instytutów naukowych.
Słuchacze wybierali zajęcia tematyczne- udział w doświadczeniach, pokazach i wykładach podczas zajęć popołudniowych i weekendowych oraz uczestniczyli w zajęciach rannych organizowanych dla naszej szkoły.
Słuchacze klas IIIB, C, IIA uczestniczyli w praktycznych zajęciach na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Zajęcia o temacie „Niebezpieczne kleszcze” prowadził dr Paweł Górski.
Przedstawił gatunki kleszczy krajowych i egzotycznych, ich budowę oraz zagrożenia jakie mogą wyniknąć z bliskiego z nimi spotkania…
Praktyczne zajęcia laboratoryjne dotyczyły analizy krwi ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcji leukocytów.
Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie największego w Europie muzeum osteologicznego, oraz sal chirurgiczno/prosektoryjnych Wydziału Weterynarii.
Klasa III J odwiedziła Wydział Biologii UW i uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych „Izolowanie barwników biorących udział w fotosyntezie”.
Zajęcia polegały na samodzielnym uzyskaniu- wyizolowaniu wszystkich barwników fotosyntetycznych zawartych w liściach mniszka lekarskiego.
Słuchacze klasy IIID na Wydziale Biologii UW uczestniczyli w pokazie i wykładzie na temat organizmów GMO. Nagrodę za znaczącą wiedzę wykładowca wręczył Pawłowi Piątkowi. Gratulujemy!
III A brała udział w wykładowo-praktycznych zajęciach organizowanych przez Zakład Biochemii Drobnoustrojów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
Zajęcia dotyczyły plazmidów bakteryjnych oraz praktycznego wykonania posiewów i antybiogramów bakteryjnych.


09-10-2012
TEATR PROFILAKTYCZNY

W dniu 9 X 2012 r. odbyło się w naszej szkole przedstawienie teatralne p.t.: „Toksyczne siostry” wystawione przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury, z którym współpracujemy od wielu lat . Tegoroczne przedstawienie poruszyło problematykę uzależnień. Bohaterkami spektaklu były dwie siostry, które uzależniły się od gier hazardowych.
Przebieg choroby hazardowej jest bardzo podobny do tej związanej z uzależnieniami od narkotyków i alkoholu. W programie teatralno-profilaktycznym ukazano te podobieństwa. Młody widz miał możliwość przyjrzenia się fazom rozwoju uzależnienia od narkotyków i hazardu, doświadczenia skutków chorób oraz zrozumienia konsekwencji niepohamowanych potrzeb. Pomagała w tym dyskusja, jaką w trakcie i po występie przeprowadzają aktorzy z publicznością, jak również konspekt lekcji wychowawczej. W spektaklu brali udział słuchacze klas pierwszych i drugich liceum stacjonarnego.


25-09-2012
JESIENNE IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE

Od 2006 roku Improwizacje Artystyczne w CKU Nr 1 to forma artystyczna i edukacyjna zaproponowana słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie.
25 września 2012 r. zorganizowaliśmy pierwsze w tym roku szkolnym Improwizacje Artystyczne, w których słuchacze zaprezentowali interpretacje muzyczne wybranych przez siebie tekstów kultury. Program muzyczny towarzyszył wręczeniu dyplomów i nagród najlepszym słuchaczom CKU Nr 1 w roku szkolnym 2011/2012.
Tytułem Słuchacz Roku wyróżnione zostały: doskonale improwizująca w Improwizacjach Artystycznych Magdalena Milarska – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina na wydziale Interpretacji Piosenki, zdobywczyni II miejsca w Śródmiejskim Konkursie Młodych Talentów oraz Judyta Kowol – autorka towarzyszącej programowi wystawy fotografii. Na wystawie można było podziwiać fotografię Judyty, nagrodzoną II miejscem w interdyscyplinarnym konkursie wojewódzkim: “Szczęście to piórko na dłoni”.
W programie artystycznym można było usłyszeć Magdę Milarską, interpretującą utwory z repertuaru założonego w 1995 roku przez studentów Wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, zespołu “Poluzjanci”.
Przy fortepianie akompaniował Magdzie pianista Konrad Kuchciak, który doskonale poruszał się w różnych nurtach muzycznych od funky do jazzu.
Agnieszka Partyka zachwyciła widownię swoim głosem i interpretacją tekstu Agnieszki Osieckiej „Ludzkie gadanie”.
Mateusz zaskoczył publiczność swoją melorecytacją poezji B. Leśmiana. W wieczór poprzedzający Improwizacje skomponował muzykę do wybranych liryków.
Do udziału w Improwizacjach nie tylko artystycznych zapraszamy wszystkich, którzy coś kochają i tworzą oraz chcą swoimi pasjami podzielić się z innymi słuchaczami CKU Nr 1.

Rok szkolny 2011/2012

Spotkania edukacyjne z zakresu orientacji zawodowej organizowane we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Semestr wiosenny w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 obfitował w wiele wydarzeń z zakresu doradztwa zawodowego. Małgorzata Abramczyk oraz Iwona Lublińska we współpracy z p. dr Justyną Bluszcz oraz p. dr Jolantą Wiśniewską z Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej zorganizowały cykl spotkań dla słuchaczy CKU Nr 1, których celem było przygotowanie młodych ludzi do podejmowania świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych. Spotkania prowadzili studenci trzeciego roku doradztwa zawodowego. Zajęcia dotyczyły zagadnień takich jak predyspozycje zawodowe, zawody przyszłości, wybór zawodu w kontekście teorii talentów.

W ramach wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk w zawodzie doradcy zawodowego Iwona Lublińska i Małgorzata Abramczyk zorganizowały także spotkanie informacyjne dla studentów, którego celem było przybliżenie specyfiki pracy doradcy zawodowego w szkole.


WSPOMNIENIE POETY ANDRZEJA BURSY W 80-TĄ ROCZNICĘ JEGO URODZIN
Andrzej Bursa 1932-1957

29 marca 2012 odbyła się w CKU Nr 1 uroczystość: Wspomnienie o poecie Andrzeju Bursie w 80-tą rocznicę urodzin. Po krótkim przedstawieniu postaci poety oraz jego twórczości słuchacze klas 1J, 2A, 3B i 3d i nauczyciele zaprezentowali najwybitniejsze wiersze:

 • „Święty Józef” – Angelika Skrzyńska (3A),
 • „Liryka Rudolfa Hoessa” – Magdalena Milarska (2A),
 • „Doktor C bogacz i cudotwórca” – Aleksandra Przybora (Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne),
 • „Wiatroaeroterapia” – odtworzenie piosenki grupy muzycznej Dezerter,
 • „Dyskurs z poetą” – Jakub Szapiro (psycholog – organizator uroczystości),
 • „Ja chciałbym być poetą” – Agnieszka Partyka (2C),
 • „Piosenka chorego na raka podlewającego pelargonie” – Daria Nowak (nauczycielka j. polskiego).

Wszyscy uczestnicy dnia poezji z dużym zainteresowaniem słuchali utworów tego genialnego poety.


WIOSENNE IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE W CKU NR 1

20 marca 2012 uzdolnieni muzycznie słuchacze klasy 2 A, 2G i 3C zaprosili pierwszoklasistów na Wiosenne Improwizacje Artystyczne. Wykonywali standardy jazzowe, bluesowe, piosenki do tekstów Miłosza, utwory z repertuaru Carlosa Santany i zespołu Dżem. Mateusz Dembek z klasy 2G wykonał piosenkę „Jej portret” z repertuaru Bogusława Meca jako hołd dla zmarłego niedawno kompozytora i wokalisty. Kreatywność twórców improwizacji spodobała się publiczności. Tworzone na żywo interpretacje wzbudziły podziw słuchaczy.

Zdjęcia – kliknij tutaj


SZTUKA NAKRYWANIA DO STOŁU – POZNAJ TRADYCYJNE, NOWOCZESNE I MODNE SPOSOBY SKŁADANIA SERWETEK

W związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy w czwartek 29 marca 2012 odbyło się warsztaty na temat dekorowania stołu – sztuki ozdobnego składania serwetek. W kursie uczestniczyli słuchacze z kl.1 j i chętne słuchaczki z klasy 1a. Eleganckie składanie serwetek jest jedną z najpopularniejszych form dekoracji całego stołu. Uczestnicy poznali różne sposoby składania serwetek (m.in. m.in. w wachlarz, czapkę biskupa, łódkę, stożek, hiacynt) i najnowsze trendy w ich kolorystyce. Przygotowali także elegancką aranżację wielkanocnego stołu.
W warsztatach wzięło udział ok. 20 słuchaczy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i dostarczyły uczestnikom inspiracji, które będą mogli w przyszłości wykorzystać.

Zdjęcia – kliknij tutaj


DZIEŃ ŚW. PATRYKA W CKU Nr 1

sw-patryk15 marca 2012 w naszej szkole z okazji zbliżającego się święta św. Patryka odbyły się warsztaty kulinarne pod hasłem Potrawy krajów anglojęzycznych.
W warsztatach wzięło udział 20 słuchaczek klas drugich pod kierownictwem pani Anetty Mazurek. Przygotowały zestaw degustacyjny składający się z narodowej zupy szkockiej COCKIE A LEEKIE soup oraz BRITISH GAMMON – szynki w glazurze z musztardy angielskiej i brązowego cukru, zapiekanej w JABŁKOWYM CYDRZE, JAKO DANIA GŁÓWNEGO i AMERICAN APPLE PIE, czyli popularnej szarlotki w roli deseru. Część potraw przygotowano w domu według oryginalnych przepisów zdobytych od mieszkańców państw anglojęzycznych. Przepisu na SODA BREAD użyczyła żona ambasadora Irlandii w Polsce Mr. Eugene Hutchinsona.

W poczęstunku wzięli udział nauczyciele i pracownicy szkoły.

Kulinarne święto zostało połączone z kwestą przeprowadzoną przez panią Katarzynę Śliwińską na rzecz chorego na białaczkę Rafała. Ze sprzedaży ciast udało się zebrać około 250 złotych, które zostaną przekazane do rąk chorego.

Pani Katarzyna Mikulska i Rada Słuchaczy przygotowała ulotki z przepisami na dania brytyjskie.

Zdjęcia – kliknij tutaj


NASZA SZKOŁA NA XVII MIĘDZYNARODOWYM SALONIE EDUKACYJNYM

salon_edukacyjny

W dniach 1-3 marca 2012 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 wzięło udział w targach edukacyjnych – XVII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym 2012, które odbyły się w Pałacu Kultury i nauki w Warszawie. Zaprezentowaliśmy naszą ofertę kształcenia. Szkoła przygotowała ulotki, foldery, długopisy i notesy reklamowe. Na stoisku szkolnym pokazaliśmy zdjęcia pracowni lekcyjnych, komputerowych, czytelni multimedialnej, zdjęcia z najciekawszych szkolnych wydarzeń artystycznych i dyplomy z osiągnięciami naszych słuchaczy i absolwentów. Wszyscy mogli także obejrzeć prezentację multimedialną o szkole. Nasi słuchacze ubrani w koszulki z logo Centrum przedstawiali zainteresowanym informacje o systemie nauki w szkole. Stoisko cieszyło się popularnością wśród młodzieży i dorosłych.


TEATR PROFILAKTYCZNY W CKU NR 1

W grudniu słuchacze klas stacjonarnych i zaocznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 uczestniczyli w dwóch spektaklach profilaktycznych poruszających problematykę cyberprzemocy, tj. zagrożeń związanych z nieodpowiednim korzystaniem z Internetu oraz innych nośników telekomunikacyjnych: podawaniu się za kogoś innego, nielegalnym umieszczaniu w sieci filmów i zdjęć, zastraszaniu, szkalowaniu na forach internetowych itp.

W tym samym miesiącu odbyły się również cykliczne zajęcia profilaktyczne Straży Miejskiej, adresowane do słuchaczy klas pierwszych. Program – „Decyduję odpowiedzialnie” – składał się z dwóch modułów zajęć: „Odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych” oraz „Zachowania ryzykowne”.


UDZIAŁ NASZYCH SŁUCHACZY W FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

wośpPo raz trzeci słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie wezmą udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze CKU Nr 1 co roku biorą udział w zbiórce pieniędzy na rzecz podopiecznych WOŚP. 8 stycznia 2012 roku przeprowadzona zostanie zbiórka funduszy na zakup najnowocześniejszych urządzeń niezbędnych dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Nasi wolontariusze będą kwestowali na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie, ale także na Placu Politechniki Warszawskiej i okolicach stacji Metro Politechnika. Mamy nadzieję, że nasz udział wesprze WOŚP w jego akcji. Liczymy na wsparcie naszych słuchaczy, by mogli kolejny raz przyczynić się do sukcesu Jerzego Owsiaka i jego Orkiestry.

Organizator:
Katarzyna Mikulska


AKCJA “SŁUCHACZE – SŁUCHACZOM”

Jak co roku Rada Słuchaczy organizuje zbiórkę artykułów spożywczych o przedłużonym terminie ważności- konserwy, makarony, mąka, cukier, słodycze, kawa, herbata itp., by móc przygotować paczki bożonarodzeniowe dla słuchaczy naszej szkoły. Akcja „Słuchacze- słuchaczom” prowadzona jest od lat. Rada Słuchaczy stara się pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pragniemy, by każdy mógł spędzić święta nie martwiąc się, że na jego stole wigilijnym zabraknie podstawowych produktów. W zbiórce uczestniczą wszyscy uczniowie zarówno z klas stacjonarnych jak i zaocznych. Ze zgromadzonych artykułów przedstawiciele RS przygotowują świąteczne paczki, które wychowawcy, jako najlepiej znający potrzeby swych podopiecznych, przekazują słuchaczom. Cieszymy się, że akcja z każdym rokiem pozwala na obdarowanie coraz większej liczby osób. Każdorazowo przekonujemy się, że nasi słuchacze obdarzeni są empatią, potrafią się zmobilizować i zjednoczyć, by nadchodzące święta Bożego Narodzenia były radosne także dla tych, którzy z różnych względów znaleźli się w trudnej sytuacji i bez ich pomocy nie mieliby możliwości przygotowania wigilijnej kolacji. Radość, jaką dają swoim kolegom ze szkoły, cieszy najbardziej.

Opiekun Rady Słuchaczy
w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie
Katarzyna Mikulska


UDZIAŁ NAUCZYCIELI CKU Nr 1 W PROJEKCIE EDUKACYJNYM “SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

EDYCJA 2011/2012

szkola_z_klasaNauczyciele z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie przystąpili do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
„Szkoła z klasą 2.0” ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Nauczyciele podejmują się pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i tworzą Szkolne Kodeksy 2.0. „Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.” Nasza szkoła bierze udział trzeci raz w kolejnej edycji akcji prowadzonej przez CEO i “Gazetę Wyborczą”.
Koordynator nadzoruje przygotowania opiekunów projektów i opisuje działania szkoły na platformie CEO. Każdy z realizatorów ma za zadanie przygotować prezentację wspólnie ze słuchaczami z wykorzystaniem TIK i zaprezentować ją na Szkolnym Festiwalu. Obecnie przeprowadziliśmy i zamieściliśmy na stronie programu szkolną debatę. Ponad stu słuchaczy odpowiedziało na szereg pytań dotyczących wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych przez nauczycieli w naszej szkole. Wyniki pozwolą na przygotowanie kodeksu 2.0, który jest niezbędny, by w nowoczesny i ciekawy sposób prowadzić zajęcia dydaktyczne. Nasza szkoła od kilku lat , biorąc udział ogólnopolskich projektach edukacyjnych, stara się wdrażać dobre praktyki TIK. W najbliższym czasie koordynator wraz z nauczycielami realizującymi projekt przygotują kodeks 2.O dla słuchaczy oraz pozostałych nauczycieli naszej szkoły. Liczymy, że uda nam się zrealizować w pełni harmonogram organizatora i po raz kolejny zdobyć certyfikat „Szkoły z klasą”!

Katarzyna Mikulska
koordynator projektu: „Szkoła z klasą 2.O”
w CKU Nr 1 w Warszawie


KONCERT MIKOŁAJKOWY „MUZYKA I JEJ MŁODZI WYKONAWCY”

Koncert zorganizowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 2 stopnia z klasy wokalnej prof. Marii Olkisz i nasi słuchacze.

6 grudnia to dzień, w którym tradycyjnie obdarowujemy się prezentami. Prezentem dla słuchaczy CKU nr 1 był piękny koncert ,,Muzyka i jej młodzi wykonawcy”. Wystąpili w nim uczniowie klasy wokalnej z Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia im. Jerzego Elsnera w Warszawie. Do koncertu przygotowała ich pani prof. Maria Olkisz – wybitna śpiewaczka operowa Teatru Wielkiego w Warszawie, która koncertowała na wielu światowych scenach operowych. Solistom akompaniował na fortepianie nasz absolwent – pianista i kompozytor – Marcin Łopacki. Wysłuchaliśmy pieśni Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Sergiusza Rachmaninowa i arii z oper Czarodziejski Flet, Don Giovani, Wesele Figara V.A. Mozarta i Opowieści Hofmana J. Offenbacha.

Obok uczniów szkoły muzycznej wystąpili także nasi słuchacze wykonując utwory instrumentalne na skrzypcach i lutniach. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wprowadzili nas w nastrój Bożego Narodzenia śpiewając wspólnie kolędę “Bóg się rodzi”.


UDZIAŁ SZKOŁY W PROGRAMIE MIŁOSZ ODNOWA

milosz29 listopada 2011 r. zakończyliśmy obchody ROKU MIŁOSZA oraz udział szkoły w programie MIŁOSZ ODNOWA w CKU Nr 1.
31 maja 2011r. zorganizowaliśmy ŚWIĘTO MIŁOSZA w CKU Nr 1 w Warszawie.
W ROKU MIŁOSZA chcieliśmy przypomnieć poezję Miłosza słuchaczom naszej szkoły oraz przechodniom na placu Politechniki.

W jaki sposób obchodziliśmy ROK MIŁOSZA w CKU Nr 1 ?
– zorganizowaliśmy:
1/ lekcje na temat poezji Miłosza w wybranych klasach,
2/ wykład prof. Zbigniewa Książczaka na temat twórczości Noblisty adresowany
do nauczycieli i słuchaczy,
3/ „Wspólne czytanie poezji Miłosza połączone z interpretacją muzyczną wybranych liryków” z udziałem zainteresowanych słuchaczy klasy 1A, 1G i 2C.
4/ warsztaty prof. Zbigniewa Książczaka na temat poezji Czesława Miłosza dla nauczycieli Centrów Kształcenia Ustawicznego oraz zainteresowanych słuchaczy,
5/ „ Świat Milosza” ,czyli interpretacja muzyczna poezji Czesława Miłosza w wykonaniu słuchaczy klasy 2A.

Wystawa utworów Miłosza z księgozbioru biblioteki CKU Nr 1 oraz prezentacja tekstów Miłosza w przestrzeni szkolnej to kolejne działanie popularyzujące poezję laureata nagrody Nobla i wpisujące się w obchody Roku Miłosza w naszej szkole.

31 maja i 29 listopada 2011r. rozszerzyliśmy swoje działania poza szkołę: słuchacze naszej szkoły rozdawali ulotki z wierszami Miłosza na placu Politechniki. Teksty poety trafiły do przypadkowych przechodniów.

Na facebooku funkcjonował profil ProgramMiłoszodNowa, którego celem była popularyzacja twórcy i jego dzieł wśród szerokiego grona odbiorców. Profil był systematycznie uzupełniany o ciekawostki związane z życiem i twórczością poety, zdjęcia z wizerunkiem artysty, interpretacje muzyczne.

Informacje o udziale szkoły w programie Miłosz odnowa można odnaleźć na stronie http://www.edu.tuba.pl

Realizację projektu w CKU Nr 1 koordynowały: Anna Horodelska i Bożena Osipowicz.


WARSZTATY EDUKACYJNE “SPOTKANIE Z KARIERĄ”

W naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu orientacji zawodowej. Słuchacze mogli porozmawiać o warszawskim rynku pracy, planach zawodowych oraz praktycznych aspektach rekrutacji z psychologiem, doradcą zawodowym p. Anną Sakowską. Pani Psycholog zapoznała słuchaczy z wymaganiami obowiązującymi na danym stanowisku pracy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a pytania słuchaczy dotyczyły procesu rekrutacji oraz umiejętności komponowania CV. Młodzież mogła skorzystać z ofert pracy tymczasowej proponowanych przez Młodzieżową Agencję Pracy działającą przy Fundacji „Bez Względu na Niepogodę”. Każdy słuchacz naszej szkoły miał możliwość zapoznania się z „Poradnikiem planowania kariery zawodowej”.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Zobacz więcej

 Rok szkolny 2010/2011

PROJEKT “MIŁOSZ OD NOWA” W CKU NR 1

Opiekunowie projektu: Bożena Osipowicz i Anna Horodelska
Uczestnicy: słuchacze klas 2c, 1a, 1g LO, poloniści i nauczyciele-bibliotekarze

INFORMACJE O PROJEKCIE

swieto_miloszaPopularyzacja poezji Miłosza wśród słuchaczy CKU Nr 1 oraz przechodniów na Placu Politechniki była celem przedsięwzięć osób zaangażowanych w projekcie: słuchaczy i nauczycieli CKU Nr 1. Wszystkie nasze działania rozpoczęte 5 kwietnia 2011r. prowadziły do organizacji Święta Miłosza, które zaplanowaliśmy na 31 maja 2011. Po spotkaniach informacyjnych i sformułowaniu zadań podzieliśmy się na grupy odpowiedzialne za: promocję i organizacje święta, wystawy i prezentacje wierszy Miłosza w przestrzeni szkolnej, opracowanie graficzne i wydrukowanie ulotek popularyzujących poezję, dystrybucję ulotek w szkole i na placu Politechniki, opracowanie scenariusza i programu artystycznego.

Nauczyciele zaangażowani w realizację programu zachęcili słuchaczy do lektury wierszy Miłosza i wybrania utworów, które poleciliby innym do przeczytania. Efekt był zadowalający: słuchacze zainteresowali się Miłoszem i polecali innym lekturę wybranych przez siebie wierszy.

Słuchacze rozpoczęli akcję zbierania utworów Miłosza, które przekazane zostały do wydrukowania grupie współpracującej z nauczycielami- bibliotekarzami. W bibliotece pracowała grupa
pod kierunkiem pani Doroty Regulskiej odpowiedzialna za przygotowanie graficzne ulotki oraz wykonanie ok. 1500 ulotek (wzór w załączeniu). Ulotki z wierszami Miłosza były przygotowane
do dystrybucji w szkole i poza nią w czasie Święta Miłosza.

Druga grupa słuchaczy pod kierunkiem nauczycieli – bibliotekarzy przygotowała wystawę książek Miłosza oraz publikacji o twórcy z księgozbioru biblioteki, prezentacje wierszy w przestrzeni szkolnej, 4 wystawy o Miłoszu i jego twórczości w różnych miejscach szkoły oraz w 4 salach lekcyjnych, w których chętni poloniści przeprowadzili lekcje o poecie i jego twórczości.
Celem pierwszej lekcji było przybliżenie postaci Noblisty i jego twórczości słuchaczom w klasach 1a, 1g i 2c. W lekcji wykorzystano fragmenty specjalnie przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych. Druga lekcja wpisywała się w kształcenie umiejętności analizy utworu lirycznego ukierunkowanej na rozważania o tożsamości. W lekcji wykorzystano m.in. scenariusz A. Klimowicz, Skąd wiesz, kim jesteś? oraz wyjątkową interpretację muzyczną Przypowieści o maku, przygotowaną przez słuchaczkę z klasy 1A Magdę Milarską.

Interpretacje muzyczne poezji Miłosza to kolejne działania grupy pod kierunkiem pani Anny Horodelskiej odpowiedzialnej za przygotowanie programu artystycznego Wspólne czytanie Miłosza. 31 maja 2011r. w dwugodzinnym programie słuchacze recytowali wybrane wiersze poety, słuchali wierszy w wykonaniu twórcy, śpiewali utwory Miłosza. W programie wykorzystano oficjalną stronę wydawnictwa Znak, materiały z krakowskiego Festiwalu Miłosza, multimedialne materiały CEO.

Po programie adresowanym do słuchaczy, nauczycieli CKU Nr 1 i zaproszonych gości, grupa pod opieką pani prof. Ewy Baś odpowiedzialna za dystrybucję obdarowała publiczność ulotkami z wierszami poety, przeniosła się na plac Politechniki i rozdawała wiersze poety mile zaskoczonym przechodniom.

Obchody Święta Miłosza zakończył wykład zaproszonego gościa prof. Zbigniewa Książczaka, który zainteresował słuchaczy i nauczycieli, nie tylko z naszej szkoły. Ze względu na swoją specjalizację profesor przekornie udzielił nauczycielom wskazówek metodycznych, snując dygresje o błędach popełnionych przez prowadzących lekcje o Miłoszu. W podziękowaniu za wykład słuchacze dedykowali profesorowi wszystkim uczestnikom projektu swoje śpiewane wiersze Miłosza.

W przestrzeni wirtualnej cały maj funkcjonowało na Facebooku konto: ProgramMiłoszodNowa, którego celem była popularyzacja twórcy i jego dzieł wśród szerokiego grona odbiorców. Profil poety był systematycznie uzupełniany o ciekawostki związane z życiem i twórczością poety, zdjęcia z wizerunkiem artysty, interpretacje muzyczne. Liczba logowań na koncie świadczy o dużej popularności wybranego przez panią prof. Annę Horodelską sposobu popularyzacji twórczości polskiego Noblisty. Ewaluacja projektu pokazała, że organizacja święta była formą nauki przez zabawę. Uczestnicy polubili poezję Miłosza i lepiej poznali twórcę. Znaleźli odpowiedź na pytanie, dlaczego Miłosz dostał Nobla.


IMPROWIZACJE ARTYSTYCZNE POŁĄCZONE Z AKCJĄ “SOLIDARNI Z JAPONIĄ”

Zapraszamy wszystkich słuchaczy i nauczycieli do obejrzenia Improwiacji Artystycznych zorganizowanych przez naszych uzdolnionych słuchaczy. Impreza będzie zorganizowana w naszej szkole w dniu 19.04.2011 o godz. 10.45 w sali 36.

Improwizacje artystyczne powiązane będą z akcją szkolnego wolontariatu wspierającego ogólnopolską akcję mediów “Solidarni z Japonią”. W tym dniu będziemy zbierać fundusze na zakup płyt – cegiełek. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za wsparcie akcji.

PROGRAM IMPROWIZACJI


DZIEŃ ŚW. PATRYKA

17 marca 2011 w naszej szkole, z okazji obchodów Dnia Św. Patryka odbył się koncert muzyki irlandzkiej w wykonaniu słuchaczy – Michała i Kasi Basiukiewicz. Wszyscy mieli możliwość zapoznać się z kulturą Irlandii na specjalnie przygotowanych tego dnia lekcjach języka angielskiego. Słuchacze zapoznali się z gazetką dotyczącą historii i dnia dzisiejszego Szmaragdowej Wyspy. Uczniowie wraz z nauczycielami języka angielskiego udekorowali szkołę w kolorach flagi irlandzkiej. Widać było zainteresowanie na twarzach słuchaczy, którzy przy dźwiękach muzyki irlandzkiej klaskali i tańczyli.


DZIEŃ LITERATURY GOTYCKIEJ

8 LUTEGO 2011 był w naszej szkole Dniem Literatury Gotyckiej. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z prezentacją na temat powieści gotyckiej, poznać jej historię, najważniejsze cechy i największe arcydzieła tego gatunku. Później wysłuchali opowiadania A.E. Poe pt: ”Kruk ”. Na zakończenie wszyscy obejrzeli najstarszą adaptację filmową (z 1931) powieści Mary Wollstonecraft Shelley o potworze stworzonym przez doktora Frankensteina.


UDZIAŁ CKU NR 1 W KONFERENCJI WARSZAWSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W środę 19 stycznia odbyła się konferencja promującą średnie szkolnictwo zawodowe oraz szkoły policealne. W Ratuszu na Woli zebrali się zaproszeni goście, pedagodzy, psychologowie oraz dyrektorzy szkół. Przemawiali mi. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej pan Jacek Falkowski oraz dyrektor Nowotniak z Biura Edukacji. Szkoły zaprezentowały swoje kierunki kształcenia w formie prezentacji multimedialnej oraz każdy z uczestników konferencji otrzymał pakiet informacyjny o poszczególnych szkołach, były tam plakaty, ulotki, płyty CD oraz długopisy. Na konferencji byli również przedstawiciele mediów, tak więc mamy nadzieję, iż propozycje szkół dotrą do szerokiego grona.


MAGICZNY ŚWIĄTECZNY WIECZÓR BOZONARODZENIOWY

W grudniu w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 odbyła się świąteczna uroczystość zorganizowana z myślą o najmłodszych. Autorami przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 175.

Wśród zaproszonych gości były między innymi dzieci słuchaczy oraz pracowników szkoły i ogniska, dzieci i mamy z „Domu Samotnej Matki i Dziecka”, mieszkańcy środowiska lokalnego, uczniowie okolicznych szkół i przedszkoli.

Licznie przybyli goście (ponad dwieście pięćdziesiąt osób) wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek zaprezentowanych przez słuchaczy CKU Nr 1 oraz obejrzeli staropolskie Jasełka w wykonaniu dzieci z OPP Nr 175.

Ponadto, w programie uroczystości znalazły się: wystawa prac plastycznych o tematyce świątecznej, moc atrakcji i niespodzianek dla dzieci, tradycyjna uczta wigilijna.


PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH W CKU NR 1

W październiku (10.2010 r.) słuchacze CKU Nr 1 obejrzeli dwa spektakle profilaktyczne Krakowskiego Biura Promocji Kultury.

 • spektakl „Szansa”
 • spektakl „Trendy”

Tomek (Tomasso) i Ula (Zadra) lubią wygodne i beztroskie życie. Prowokują sytuacje konfliktowe, które stają się dla nich bodźcem do kolejnych występków…
Spektakl „Szansa” poruszał problematykę przemocy oraz zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy).

Malwina w swoich kręgach znana jako „Trendy” to zaślepiona pieniędzmi miłośniczka gadżetów. Dziewczyna bez hamulców moralnych dla pieniędzy gotowa jest poświęcić wszystko.
Spektakl „Trendy” poruszał problematykę konsumpcjonizmu, ulegania przez młodzież negatywnym trendom i wpływom społecznym.

Oba przedstawienia bardzo zainteresowały słuchaczy i nauczycieli. Szkoła nawiązała stałą współpracę z Krakowskim Biurem Promocji Kultury.