Inne wydarzenia z życia szkoły

Słuchacze uczący się w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Szkole Policealnej, każdego roku mają szansę uczestniczyć w wycieczkach oraz licznych imprezach kulturalnych, organizowanych nie tylko przez naszą szkołę, ale także przez zewnętrzne instytucje oraz organizacje pozaszkolne. Jesteśmy zdania, że tego typu aktywność jest potrzebnym uzupełnieniem regularnych zajęć dydaktycznych. Sprawia, że grupa integruje się silniej, słuchacze wzajemnie inspirują siebie, mają też możliwość poznania ciekawych ludzi i zjawisk.

Rok szkolny 2019/2020
 
Rok szkolny 2018/2019
 
Rok szkolny 2017/2018
 
Rok szkolny 2016/2017
 
Rok szkolny 2015/2016
 
Rok szkolny 2014/2015
 
Rok szkolny 2013/2014
 
Rok szkolny 2012/2013
 
Rok szkolny 2011/2012
 
Rok szkolny 2010/2011