Wydarzenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Edukacja w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie to nie tylko nauka, ale także szereg różnego rodzaju wydarzeń, w których biorą udział słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły policealnej. Aktywne uczestnictwo w różnego typu konkursach, a w szczególności wkład organizacyjny osób uczących się w naszej szkole, przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania oraz rozwijają cenne umiejętności. To oczywiście także świetna zabawa dla nas wszystkich. Cieszymy się również z osiągnięć osób uczących się w CKU – jest ich niemało, a informacje o niektórych z nich publikujemy na naszej stronie internetowej. Wśród uczących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego znajdują się olimpijczycy, zdolni artyści i zdobywcy prestiżowych nagród.