Tytuły “Innowacyjna szkoła” oraz “Innowacyjny nauczyciel” dla CKU nr1

Z przyjemnością  informujemy, że nasza szkoła uzyskała tytuł : „Innowacyjnej szkoły” w konkursie organizowanym przez MSCDN w Warszawie. „Nowoczesna szkoła dla młodych dorosłych”- została nagrodzona, jako placówka realizująca innowacyjne metody nauczania, wykorzystująca multimedialne  i kreatywne sposoby uczenia .

„Nauczanie to pomaganie”- innowacja pedagogiczna przeprowadzona przez panią Katarzynę Mikulską i jej klasę 3PB6 zdobyła kolejną nagrodę w postaci tytułu : „Innowacyjny nauczyciel”. Warto dodać, że oba projekty zostały wybrane spośród wielu z całego  województwa mazowieckiego.  W marcu 2020 roku zostaną wręczone statuetki: „Innowacyjna szkoła CKU Nr 1” oraz „Innowacyjny nauczyciel.