TERMINY POPRAWKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH – SESJA SIERPIEŃ 2019 r.

TERMINY POPRAWKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH – SESJA SIERPIEŃ 2019 ROKU

  • EGZAMINY PISEMNE 20 SIERPNIA 2019 ROKU GODZINA 9:00 

(PROSIMY ZGŁOSIĆ SIĘ NA EGZAMINY 30 MINUT PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM)

  • EGZAMIN USTNY JĘZYK ANGIELSKI 20 SIERPNIA 2019 ROKU OD GODZINY 10:00   
  • ( WEDŁUG INDYWIDUALNYCH GODZIN ROZPOCZĘCIA PRZESŁANYCH NA MAILE ZDAJĄCYCH)

(PROSIMY ZGŁOSIĆ SIĘ NA EGZAMINY 15 MINUT PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM)