KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Wiedza o społeczeństwie

TREŚCI NAUCZANIA:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-LETNIE (po szkole podstawowej)

Poziom podstawowy:

Zagadnienia dla słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-LETNIE (po gimnazjum)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony:

 

 

Treści nauczania dla słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 


 

PODRĘCZNIKI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ (4-LETNIEGO)

ZAKRES PODSTAWOWY

W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia:    1034/1/2019

Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Okładka podręcznika

 

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1034/2/2020

Autorzy: Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

 

Okładka podręcznika

 

 

ZAKRES ROZSZERZONY

W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia:    1035/1/2019

Autorzy: Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

 

Okładka podręcznika

 

W centrum uwagi 1

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Katarzyna Panimasz        

Okładka podręcznika

 

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia:    1035/2/2020

Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

 

Okładka podręcznika

W centrum uwagi 2

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

 

 

PODRĘCZNIKI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PO GIMNAZJUM (3-LETNIEGO)

Klasa I

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, klasa 1, zakres podstawowy

Autor: A. Janicki

Wydawnictwo: Nowa Era Nr ewid. w wykazie MEN: 505/2012

 

Klasa II – dla uczniów, którzy wybrali WOS w zakresie rozszerzonym

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, część 1, zakres rozszerzony

Autorzy: A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz

Wydawnictwo: Nowa Era Nr ewid. w wykazie MEN: 630/1/2012

 

Klasa III – dla uczniów, którzy wybrali WOS w zakresie rozszerzonym

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, część 2, zakres rozszerzony

Autorzy: L. Czechowska, A. Janicki, K. Święcicki

Wydawnictwo: Nowa Era  Nr ewid. w wykazie MEN: 630/2/2014

 


MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

Więcej na temat nowego egzaminu maturalnego na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

PRZYDATNE LINKI

Wspierając proces kształcenia, stworzyliśmy wykaz stron internetowych najważniejszych instytucji państwowych, samorządowych oraz edukacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na nich zamieszczonymi – Lista stron internetowych

 

KURS E-LEARNING

Zapraszamy na kurs e-learningowy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Treści zawarte w kursie dotyczą zagadnień realizowanych na poziomie podstawowym w klasie pierwszej (zgodnie z nową podstawą programową). Więcej informacji u nauczyciela prowadzącego – p. Iwony Małkowskiej.