KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Technik Informatyk

PODSTAWA PROGRAMOWA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Podstawa programowa dla zawodu technik informatyk

 


TREŚCI NAUCZANIA
Zagadnienia z przedmiotów w kształceniu praktycznym w zawodzie technik informatyk:
Zagadnienia z przedmiotów w kształceniu teoretycznym w zawodzie technik informatyk:

 


PODRĘCZNIKI

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Tomasz Kowalski

Numer dopuszczenia MEN: 2/2013

 

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Barbara Halska, Paweł Bensel

Numer dopuszczenia MEN: 58/2013

 

Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych.

Jolanta Pokorska

Numer dopuszczenia MEN: 13/2013

 

Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Jolanta Pokorska

Numer dopuszczenia MEN: 50/2013.

 

Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Jolanta Pokorska

Numer dopuszczenia MEN: 13/2014

 


EGZAMINY ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Szczegóły: Informator o egzaminie

 


PRAKTYKI ZAWODOWE

 


PRZYDATNE LINKI

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron:

IT Szkoła to internetowy, otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT

Zamieszczone w materiałach kursowych testy, pozwalają na dokonanie samooceny oraz uzyskanie potwierdzenia zdobytej wiedzy w postaci wystawianych po zaliczeniu testu auto certyfikatów. Kursy, są przygotowane i prowadzone przez najlepszych wykładowców akademickich oraz akredytowane przez Akademię Leona Koźmińskiego i Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Projekt otwartych zasobów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka stworzony przez partnerstwo czterech, czołowych polskich uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej.

Serwis (bezpłatny) do nauki programowania w różnych językach: JavaScript, Python, PHP, Ruby.