KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Technik Administracji

Symbol cyfrowy zawodu: 334306

Kwalifikacje: K 1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Podstawa programowa

Na kierunek technik administracji kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

  • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
  • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
  • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Okres nauki trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne: 

1. Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1. Język obcy w administracji

2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

3. Podstawy prawa cywilnego

4. Podstawy prawa pracy

5. Podstawy prawa administracyjnego

6. Podstawy finansów publicznych

7. Podstawy statystyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1. Wykonywanie pracy biurowej

2. Postępowanie w administracji

 


EGZAMIN ZAWODOWY

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 

Perspektywy zawodowe

Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

 

ZAKRES MATERIAŁU
 

PODRĘCZNIKI

Wykaz obowiązujących podręczników dla zawodu technik administracji

 


PRAKTYKI ZAWODOWE

UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU organizowaną w formie praktyki zawodowej

Dokument należy złożyć do opiekuna praktyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ


 PRZYDATNE LINKI

 


PREZENTACJE