KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kursy zawodowe dają kursantom możliwość dokładnie się przygotować do uzyskania tytułu technika. Zapraszamy osoby, które ukończyły 8-klasową szkołę podstawową lub gimnazjum!

Kursy zawodowe a prawo oświatowe

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie mogą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

Wszystkie kierunki kursów zawodowych są prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN.

  • Po pozytywnym zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent uzyskuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Następnym etapem jest przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danym zakresie.
  • Po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
  • Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego kursant uzyska dyplom technika.

Dlaczego warto?

  • Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych uzyskują następujące korzyści:
    szybsze przekwalifikowanie lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych — w obrębie pokrewnych zawodów często są wymagane te same kompetencje, dzięki czemu uczeń, który zdobędzie kilka pokrewnych kwalifikacji, będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód,
  • możliwość zdobycia kwalifikacji na poziomie technika przy jednoczesnym przygotowywaniu się do uzyskania wykształcenia średniego,
  • absolwenci ZSZ mogą uzupełnić brakujące kwalifikacje do poziomu technika bez konieczności powtarzania całego zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej — dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3-letnie technikum uzupełniające lub 4-letnie technikum dla dorosłych.
  • Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenia go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do dostosowania kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.