Spotkanie informacyjne dla kandydatów

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do CKU Nr 1 (rekrutacja do liceum i szkoły policealnej na rok szkolny2018/2019) 26 czerwca o godz 16.00.

Podczas spotkania będziecie Państwo mogli:

• obejrzeć prezentację multimedialną o szkole
• zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki – tryb nauki, dni i godziny zajęć
w szkole stacjonarnej i zaocznej.
• porozmawiać z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i z nauczycielami zespołu wspomaganie pedagogicznego (psycholog, pedagog i doradca zawodowy).
• dowiedzieć się o naszych osiągnięciach szkolnych i poza szkolnych
• zwiedzić klasopracownie, bibliotekę, pracownię informatyczną i do nauki języków i obcych
• otrzymać materiały reklamowe związane ze szkołą.