Otrzymaliśmy certyfikat “Innowacyjna szkoła”

Centrum Kształcenia Ustawicznego wzięło, z sukcesem, udział w XV edycji konkursu ” Innowacyjna szkoła” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.  Jest to placówka kształcenia ustawicznego, działająca od 2004r. na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez  Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa  i prowadzi działalność dydaktyczną w formie kursów e-learningowych z zakresu przedsiębiorczości, administracji i oświaty.

Konkurs przeprowadzono  w okresie od 17 stycznia 2019 r. do 30 maja 2019 r.  Aby uzyskać  certyfikat, należało wykonać  15 zadań, które wymagały zaangażowania i kreatywności ze strony  słuchaczy oraz koordynatora konkursu. Zorganizowane zostały między innymi: prezentacje na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci , wystawa prac plastycznych dotyczących niebezpieczeństw w  Internecie. Słuchacze wzięli udział w grach dydaktycznych, a także powstał film, w którym wypowiadali się na temat interaktywnych metod nauczania i uczenia się. Przeprowadzone zostały  ankiety  ze słuchaczami  oraz nauczycielami. Dodatkowo odbyło się konwersatorium, case study- „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”. Obowiązkowymi zadaniami były  także: przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły oraz Szkolny dzień TIK.—zorganizowanie w szkole/ klasie dnia poświęconego korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, podczas którego  przeprowadzono prezentacją na temat, jak korzystać z gier edukacyjnych . Kolejnym zadaniem było przeprowadzenie cyklu lekcji, na których wykorzystywana była  tablica interaktywna oraz różne metody aktywizujące słuchaczy.

Celem konkursu było przygotowanie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.

Katarzyna Mikulska

Koordynator projektu