OŚWIADCZENIE WOLI O PRZYSTĄPIENIU DO POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI SIERPIEŃ 2019 r.

ABITURIENCI KTÓRZY, NIE ZALICZYLI JEDNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

ZDAWANEGO JAKO OBOWIĄZKOWY I BYLI OBECNI NA WSZYSTKICH

EGZAMINACH MATURALNYCH W TYM RÓWNIEŻ BYLI OBECNI NA

EGZAMINIE DODATKOWYM (DOTYCZY NOWEJ FORMUŁY EGZAMINU)

SKŁADAJĄ OSOBIŚCIE  OŚWIADCZENIE WOLI O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU MATURALNEGO

W SESJI POPRAWKOWEJ SIERPIEŃ 2019 ROKU DO 11 LIPCA 2019 ROKU WŁĄCZNIE

W SEKRETARIACIE SZKOLNYM NR 5 (DRUK OŚWIADCZENIA WOLI DOSTĘPNY NA MIEJSCU W SEKRETARIACIE).

NIE ZŁOŻENIE WW. OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYM TERMINIE BĘDZIE WIĄZAŁO SIĘ Z BRAKIEM

MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI SIERPIEŃ 2019 ROKU.