ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ANEKSÓW DO ŚWIADECTW ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z SESJI GŁÓWNEJ 2019 ROKU

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 W WARSZAWIE

ZAPRASZA PO ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I ANEKSÓW DO ŚWIADECTW 

ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO ABITURIENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI GŁÓWNEJ 2019 ROKU

  • 4 LIPCA 2019 ROKU (CZWARTEK) W GODZINACH 13:00-17:00 SEKRETARIAT NR 5

W POZOSTAŁE DNI ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI, ANEKSY DO ŚWIADECTW ORAZ WYNIKI

EGZAMINU MATURALNEGO MOŻNA ODEBRAĆ W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU  zobacz godziny pracy sekretariatu

DO DNIA 12 LIPCA 2019 ROKU WŁĄCZNIE I NASTĘPNIE PO PRZERWIE OD 19 SIERPNIA 2019 ROKU.

PRZED ODEBRANIEM ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZWROTU KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.


Informacja ze strony CKE o ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego 2019 r.