Pomoc dla uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego

Oprócz wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, o uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 dbają także pedagog i psycholog szkolny oraz doradca zawodowy. Słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej mogą zawsze liczyć na ich wsparcie oraz pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery. Strona zawiera adresy, pod które można się zwracać o udzielanie wsparcia, a także godziny dyżurów pracowników, z którymi można omówić trudne sytuacje lub uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Do pobrania są również wnioski o stypendia. Prosimy pamiętać, że nie są Państwo pozostawieni samym sobie i zachęcamy do korzystania z możliwości kontaktu z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem.

Pedagog

mgr Ewa Baś

pokój nr 21; p. II
tel. 825-69-15; 825-69-29 w. 110


DNI I GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO: KWIECIEŃ

 


STYPENDIUM SZKOLNE

Informacje dotyczące przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego:


Psycholog

mgr JAKUB SZAPIRO

pokój nr 21; p. II
tel. 825-69-15; 825-69-29 w. 110
e-mail: psycholog.cku@gmail.com


DNI I GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO: KWIECIEŃ 

Wybrane instytucje pomocowe na terenie Warszawy – pobierz

Doradca zawodowy

mgr Małgorzata Abramczyk

Pokój nr 31; p. III
Tel. 825-69-15; 825-69-29 w. 109
e-mail: doradca.cku1@gmail.com

DNI I GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO: KWIECIEŃDORADCA ZAWODOWY
przy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie
Chcesz wiedzieć więcej, jak planować karierę zawodową i skutecznie poruszać się na rynku pracy? Odwiedź doradcę zawodowego w CKU!

ZAPOZNASZ SIĘ Z:

 • ofertą oświatową Warszawy i województwa mazowieckiego
 • formami kształcenia pozaszkolnego – kursy i szkolenia
 • informatorami szkół wyższych – kryteriami i warunkami rekrutacji
 • wzorami podstawowych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM)
 • opisami i charakterystyką zawodów
 • skutecznymi metodami poszukiwania pracy
 • najczęściej zadawanymi pytaniami podczas rozmowy kwalifikacyjnej

DOWIESZ SIĘ:

 • jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą i negocjować wysokość wynagrodzenia
 • jak rozpoznać nieuczciwego pracodawcę
 • jakie cechy kandydata są szczególnie cenione przez pracodawców
 • jak skutecznie przejść rozmowę kwalifikacyjną i utrzymać pracę
 • jakie są formy nawiązywania stosunku pracy
 • przysługujących Ci prawach i możliwościach
 • ciekawych stronach internetowych dot. rynku pracy

SKORZYSTASZ Z:

 • możliwości lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych (testy)
 • fachowych stron w Internecie
 • możliwości sporządzenia na miejscu dokumentów aplikacyjnych (CV, LM)
 • fachowych publikacji, czasopism, ulotek