Wolontariusze z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie

Wolontariat w naszej szkole traktujemy z całą powagą, na którą zasługuje. Do działań wolontariackich włączamy słuchaczy liceum dla dorosłych oraz szkoły policealnej. Nieodpłatne akcje w ramach wolontariatu posiadają niezaprzeczalną wartość: nasi słuchacze, pomagając potrzebującym, zyskują poczucie sprawczości i realnego wpływania na życie osób, z którymi często nawiązują przyjaźnie. Wolontariat to również doskonałe wypełnienie misji placówki dydaktycznej, której zadanie nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, lecz jest poszerzone o kształtowanie postaw i charakterów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością dobroczynną i akcjami charytatywnymi, prowadzonymi w poszczególnych semestrach. Zdążyliśmy pomóc wielu osobom.

WOLONTARIAT W LATACH 2019/2020

PODZIĘKOWANIA – BohaterON – włącz historię

Drodzy Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1!

Napisane przez Was kartki trafiły do rąk żyjących jeszcze Powstańców Warszawy. Z pewnością był to dla Nich wspaniały prezent i świadectwo naszej pamięci. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za włączenie się w tą akację i za to, że nie pozostaliście obojętni. Na Wasze ręce składamy podziękowania, które w ostatnich dniach dotarły do naszej szkoły. Tak trzymać!

 

“RAZEM NA ŚWIĘTA” – włączamy się w akcję MEN

Wolontariusze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 włączyli się w akcję „RAZEM NA ŚWIĘTA”. „Razem na Święta” to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej mająca na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym. Nasi wolontariusze jak zwykle okazali się niezawodni.  Pod okiem pani Iwony Małkowskiej i pani Iwony Lublińskiej przygotowali kartki świąteczne z życzeniami dla dzieci, które te święta spędzą w szpitalu. Każdy z naszych wolontariuszy w przygotowanie takiej kartki z napisanymi przez siebie życzeniami włożył sporo pracy ale to, co najważniejsze – swoje SERCE. Bardzo Wam dziękujemy!

Mamy nadzieję, że przygotowane własnoręcznie świąteczne kartki sprawią radość małym pacjentom Warszawskiego Szpitala Dziecięcego przy ulicy Kopernika w Warszawie.SŁUCHACZE CZYTAJĄ PRZEDSZKOLAKOM

3 grudnia 2019 roku, w ramach akcji szkolnego wolontariatu, byłyśmy z wizytą w przedszkolu nr 26. Weronika i Tola z klasy 2PH3 przeczytały przedszkolakom opowiadanie o Wojtku, który został strażakiem. Dzieci otrzymały od nas książeczki i zabawki zebrane w szkole. W podziękowaniu za wizytę przedszkolaki zaśpiewały nam dwie piosenki. Bardzo miło było gościć w przedszkolu.WIZYTA WOLONTARIUSZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 NA WOJSKOWYCH POWĄZKACH

W związku ze zbliżającymi się świętami Wszystkich Świętych oraz Zaduszek wolontariusze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 odwiedzili Wojskowe Powązki. Celem wizyty było porządkowanie wybranych grobów, zapalenie zniczy na mogiłach poległych żołnierzy w okresach I i II wojny światowej. Szczególną opieką słuchacze otoczyli kwatery powstańcze. Dzięki ich ofiarnej pracy zostało uporządkowanych wiele grobów, na których zapalono znicze.22-10-2019

WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 wraz z opiekunem odwiedzili Dom Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego. Celem naszej wizyty było przekazanie podopiecznym DPS książek zebranych  w ramach szkolnego wolontariatu.

Słuchacze naszej szkoły są zawsze w DPS mile widziani. W podziękowaniu za naszą  wieloletnią współpracę otrzymaliśmy pamiątkową książkę o historii dawnego przytułku a obecnie domu dla seniorów.15-10-2019

ZNICZ DLA BOHATERA

UWAGA: Ogłaszamy zbiórkę zniczy.

Podobnie jak w zeszłym roku chcielibyśmy odwiedzić Wojskowe Powązki.  Głównym celem naszej akcji będzie posprzątanie grobów, uprzątnięcie zalegających liści oraz zapalenie zniczy. Będziemy porządkować w szczególności groby zapomniane, na których nikt od dawna nie zapalił znicza. Prosimy o wsparcie naszej akcji i przyniesienie zniczy do szkolnej biblioteki.10-10-2019

ZBIÓRKA DARÓW DLA BEZDOMNYCH KOBIET
Zbieramy: ciepłą odzież, czapki, szaliki, rękawiczki, środki higieniczne, kosmetyki termosy, kubki termiczne, żywność długoterminową i wszystko to, co pozwoli przetrwać zimę dla Noclegowni dla bezdomnych kobiet „Emaus” przy ul. Stawki 27, Dzielnica Śródmieście. Prosimy, aby przekazane rzeczy były takie, jakie sami byśmy chcieli otrzymać… Przyniesione rzeczy można zostawiać w pokoju pedagoga szkolnego i bibliotece. 02-10-2019

ZAKOŃCZENIE AKCJI BOHATERON

2 października zakończyła się akcja BohaterON mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w akcję i przygotowali kartki, widokówki oraz listy do Powstańców. Po raz kolejny pokazaliście, że macie WIELKIE SERCA! Napisane przez Was słowa mają dla NICH największą wartość.Wszystkie Wasze kartki i listy zostaną przekazane Powstańcom Warszawskim. Dziękujemy!WOLONTARIAT W LATACH 2018/2019

FESTIWAL IM. SUE RYDER I ŚWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

Od 5 do 9.12 odbywał się w naszej szkole Festiwal im. Sue Ryder, połączony z obchodami Światowego Dnia Wolontariatu. Festiwal wpisywał się w ramy całorocznych obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, bo choć jego bohaterka, Sue Ryder, była Brytyjką, samą siebie określała mianem „polskiej patriotki” i dla naszego kraju zrobiła niezwykle wiele, organizując m.in. pomoc dla polskich Cichociemnych, ofiar II wojny światowej czy osób dotkniętych poważnymi schorzeniami. W ramach Festiwalu uczniowie CKU Nr1 mieli okazję wysłuchać prelekcji pani Anny Kalaty, dyrektor Muzeum im. Sue Ryder, obejrzeć film dokumentalny poświęcony bohaterce Festiwalu i jej działalności, a także obejrzeć wystawę zdjęć, przekrojowo prezentujących życie Sue Ryder. Ostatni punkt Festiwalu łączył się jednocześnie z obchodami Światowego Dnia Wolontariatu – nasi uczniowie przeprowadzili tego dnia charytatywną zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji im. Sue Ryder. Dochód ze zbiórki przeznaczony został na zakup leków dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.


 

 

 

WOLONTARIAT W LATACH 2017/2018

04-12-2017

WIZYTA WOLONTARIUSZY W WARSZAWSKIM SZPITALU DLA DZIECI

Zakończyła się akcja wolontariatu na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Ilość przekazanych na ten cel darów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Bardzo Wam za to dziękujemy! 01 grudnia nasi wolontariusze pod opieką p. Iwony Małkowskiej i p. Joanny Szczepańskiej odwiedzili z darami Warszawski Szpital dla Dzieci przy ul. Kopernika 43 w Warszawie. Na ręce personelu szpitala zostały przekazane rzeczy, które zebraliśmy podczas  akcji. Głównym celem wizyty było oczywiście wywołanie na dziecięcych twarzach uśmiechu  i sprawienie, aby mali podopieczni  choć przez chwilę zapomnieli o swojej chorobie.

Wprowadzeniem w atmosferę Świat Bożego Narodzenia było wspólne przygotowywanie ozdób oraz kartek świątecznych. Najwięcej emocji i uśmiechów wśród dzieci sprawiły balony, z których nasza wolontariuszka wyczarowywała m.in. kwiaty i zwierzęta i wszystko to, czego zażyczyły sobie dzieci. Wszyscy mali pacjenci szpitala zostali także obdarowani drobnymi upominkami oraz pierniczkami upieczonymi przez jedną z naszych słuchaczek.

Na koniec wizyty otrzymaliśmy podziękowania, które przekazujemy wszystkim słuchaczom naszej szkoły zaangażowanym w zbiórkę. W sposób szczególny dziękujemy naszym  wspaniałym wolontariuszom, którzy bezpośrednio uczestniczyli w akcji oraz Świętemu Mikołajowi – p. Pawłowi Bandurskiemu.


 

23-11-2017

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM

Kolejny raz odwiedziliśmy dzieci z Przedszkola nr 26. Historie Koszmarnego Karolka i jego koleżanek i kolegów czytali: Marta Dębska, Maciek Wiśniewski i Aleksander Szczerkowski, uczniowie z klasy 3ph5. Mali słuchacze bawili się doskonale. Marta czytała o królowej Anglii i o wyrabianiu zaprawy w czasach Tudorów, a dzieci skakały  naśladując  ugniatanie błota, a potem kłaniały się królowej. Maciej i Olek czytali o nadchodzącym Bożym Narodzeniu i przygotowaniach do inscenizacji, dzieci zaś pięknie śpiewały pastorałkę.

Na koniec podarowaliśmy przedszkolakom zebrane przez naszych słuchaczy pluszaki: misie, pieski i żabę.


31-10-2017

KOLEJNA WIZYTA NASZYCH SŁUCHACZY NA POWĄZKACH

31 października 2017 roku słuchacze klas stacjonarnych pod opieką pani Marzanny Stasiak i pani Iwony Małkowskiej odwiedzili Cmentarz Powązkowski (tzw. Stare Powązki) oraz Cmentarz Wojskowy. Nasz spacer po cmentarzu rozpoczęliśmy od słynnej bramy św. Honoraty. Podczas pobytu na Starych Powązkach odwiedziliśmy groby znanych osób, które w szczególny sposób zapisały się na kartach polskiej historii. Zobaczyliśmy symboliczne groby m.in. Ignacego Mościckiego, Stefana Starzyńskiego oraz miejsca spoczynku m. in. Zbigniewa Herberta, Hanki Ordonówny, Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena, Ireny Jarockiej i Jerzego Waldorffa. Po długich poszukiwaniach odnaleźliśmy także grób córek Marszałka Józefa Piłsudskiego Wandy i Jadwigi oraz żony Aleksandry. Na grobach zapaliliśmy znicze.

Druga część naszego wspólnego spaceru odbyła się na Wojskowych Powązkach. Tradycyjnie odwiedziliśmy groby poległych żołnierzy z czasów I i II Wojny Światowej, Kwatery Powstańcze,  groby ofiar systemu komunistycznego, a także ofiar katastrofy smoleńskiej.

Dzięki pani Marzannie Stasiak cały spacer przeplatany był ciekawymi opowieściami, a słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o historii ludzi, którzy spoczywają na obu cmentarzach.

Nasi wspaniali słuchacze z dużym zaangażowaniem uporządkowali wiele zaniedbanych grobów i zapalili na nich znicze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w  kolejnej akcji.


23-10-2017

WIZYTA WOLONTARIUSZY NA WOJSKOWYCH POWĄZKACH

W związku ze zbliżającymi się świętami Wszystkich Świętych oraz Zaduszek wolontariusze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 pod opieką p. Iwony Małkowskiej, p. Ewy Baś i p. Joanny Szczepańskiej odwiedzili Wojskowe Powązki. Celem wizyty było porządkowanie wybranych grobów, zapalenie zniczy na mogiłach poległych żołnierzy w okresach I i II wojny światowej. W hołdzie Żołnierzom Wyklętym zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów przy pomniku Panteonie – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych. Oddano również hołd i złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. W trakcie naszego pobytu na Wojskowych Powązkach odwiedziliśmy wiele grobów znanych i cenionych osób, na których zostały zapalone znicze.

Serdecznie dziękujemy za obecność słuchaczom klas rannych i zaocznych oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i przynieśli znicze do szkolnej biblioteki.


 

09.10-2017


WOLONTARIAT W LATACH 2016/2017

02-08-2017

UDZIAŁ SŁUCHACZY CKU NR 1 W AKCJI MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 W tym roku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 przyłączyło się do akcji organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego w rocznicę Godziny “W”. Wzięli w niej udział wolontariusze, którzy zostali specjalnie zrekrutowani na tę okazję. Na apel Muzeum Powstania Warszawskiego odpowiedziały 583 osoby. Naszą szkołę reprezentował pan Jacek Grata – słuchacz klasy 1P szkoły zaocznej. Dzięki pomocy wolontariuszy, osoby odwiedzające poszczególne miejsca pamięci związane z Powstaniem Warszawskim, mogły dowiedzieć się więcej o wydarzeniach z sierpnia i września 1944 roku oraz otrzymać okolicznościowe wpinki ze znakiem Polski Walczącej. Panu Jackowi dziękujemy za zaangażowanie i reprezentowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w tej pięknej akcji!


30-05-2017

ZAKOŃCZENIE AKCJI WOLONTARIATU  “PIELUSZKA DLA MALUSZKA”

Akcja szkolnego wolontariatu na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych – „Pieluszka dla maluszka” dobiegła końca. Słuchacze CKU Nr 1 jak zwykle otworzyli swoje serca na osierocone noworodki i niemowlęta pozbawione bliskości i opieki swoich rodziców. Wśród licznych przekazanych darów znalazły się m.in. mleko w proszku, zupki, kosmetyki, pieluszki jednorazowe i wszystko to, co potrzebne jest w codziennej opiece nad tak liczną gromadką dzieci. Okazją do odwiedzenia ośrodka, w którym znajdują się maluszki był nadchodzący  Dzień Dziecka. Na ręce personelu nasi wolontariusze (z klasy: 1A, 1P, 1M, 1L, 2PB4 i 2P) wraz z panią Iwoną Małkowską przekazali przygotowane dla dzieci prezenty.

Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem wspaniałej atmosfery, jaka panowała w ośrodku. Trafiliśmy akurat na porę karmienia i werandowania dzieci. Wszyscy nasi wolontariusze z wielkim zapałem pomagali  personelowi ośrodka i ochoczo karmili, przewijali oraz usypiali maluszki.

Na koniec  naszej wizyty personel ośrodka podziękował wszystkim słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 za zorganizowanie akcji na rzecz dzieci i odwiedziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę darów dla dzieci, a w szczególności wolontariuszom bezpośrednio biorącym udział w przekazaniu darów. Szczególne podziękowania kierujemy do słuchaczy, którzy pomogli nam w transporcie darów do ośrodka: pani Aleksandrze Kwiatkowskiej i panu Pawłowi Bandurskiemu z Klasy 2P.


02-02-2017

WOLONTARIUSZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW. FRANCISZKA

1 lutego 2017 ponownie odwiedziliśmy seniorów w Domu Pomocy Społecznej św. Franciszka Salezego. Pensjonariusze powitali nas gromkimi brawami. Karolina Król z klasy 3ph6 na przemian z Karoliną Baranowską 3ab6 oraz Maciejem Wiśniewskim 2ph4 śpiewali i recytowali wiersze. Maciek prezentował – Zbigniewa Herberta, Karolina Baranowska – Wisławę Szymborską a Karolina Król pieśni wykonała w języku angielskim. Było nam bardzo miło znów zagościć z koncertem na Solcu.


 

29-11-2016

UROCZYSTE PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH WOLONTARUSZY

Bieżący rok szkolny został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej panią Annę Zalewską Rokiem Wolontariatu.  Każdego roku 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to wspaniała okazja do tego, aby podziękować wszystkim słuchaczom naszej szkoły, którzy poświęcają swój czas, umiejętności i angażują się w różnorodne akcje prowadzone w ramach szkolnego wolontariatu.  Z tej okazji, słuchaczom naszej szkoły, którzy szczególnie zaangażowali się w działalność szkolnego wolontariatu zostały wręczone dyplomy z podziękowaniami.

Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, za Wasz zapał i energię. Życzymy Wam, abyście czerpali satysfakcję ze wszystkiego, co robicie dla innych. Życzymy, aby każdy Wasz dobry uczynek, każdy Wasz uśmiech i każde Wasze dobre słowo, wracały do Was i dawały Wam siłę.


 

24-11-2016

AKCJA “LICEALISTA CZYTA PRZEDSZKOLAKOM”

W dniu 23 listopada odwiedziłyśmy przedszkole nr 26. Słuchaczka klasy 3pb5  Zofia Omalecka przeczytała opowiadanie „Jak Wojtek został strażakiem”, po którym dzieci odpowiadały na zadawane pytania dotyczące fragmentów tekstu. Rozmawiałyśmy z przedszkolakami na temat ich wymarzonych zawodów. Na koniec naszej wizyty w przedszkolu dzieci otrzymały plecaczki z kaczuszką, samolotem i kotkiem.


16-11-2016

FINAŁ AKCJI WOLONTARIATU NA RZECZ WARSZAWSKIEGO SZPITALA DLA DZIECI

Zakończyła się akcja wolontariatu na rzecz Warszawskiego Szpitala Dziecięcego na ulicy Kopernika 43 w Warszawie. Dzięki Waszym wieeeelkim sercom i otwartości na drugiego człowieka udało się zebrać mnóstwo kolorowanek, książeczek, układanek i przyborów plastycznych.

15 listopada grupa wolontariuszy z naszej szkoły udała się do szpitala, aby przekazać zebrane rzeczy. Na miejscu, jak zwykle, zostaliśmy bardzo miło powitani przez personel szpitala. Na ręce pani dyrektor Taidy Muchla-Jastrzębskiej zostały przekazane dary dla małych pacjentów. Mamy nadzieję, że choć trochę pomogą one wypełnić dłużący się dzieciom czas w szpitalu.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję i odpowiedzieli na nasz apel. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę słuchaczy, którzy bezpośrednio brali udział w akcji: p. Annie Łoska z klasy 2PB3, p. Bartoszowi Onyśk z klasy 2HW3 oraz p. Pawłowi Bandurskiemu z klasy 2P.


25-10-2016

WIZYTA WOLONTARIUSZY NA WOJSKOWYCH POWĄZKACH

24 października  wolontariusze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 udali się na Wojskowe Powązki, aby upamiętnić żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej, powstańców warszawskich, osoby represjonowane i zamordowane w czasach stalinowskich. Słuchacze posprzątali wybrane groby z zalegających liści oraz zapalali na nich znicze. Pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej została złożona wiązanka kwiatów. Odwiedziliśmy także grób pana prof. Józefa Szaniawskiego, który przed laty uczył w naszej szkole historii.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przynieśli znicze do szkolnej biblioteki. Szczególne podziękowania kierujemy do słuchaczy, którzy bezpośrednio wzięli udział w naszej akcji: p. Natalii Kryńskiej z klasy 1A, p. Jakubowi Święcickiemu z klasy 2AB3, a także słuchaczom Szkoły Policealnej: p. Kindze Dąbkowskiej – Narayanan, p. Krzysztofowi Plis i p. Pawłowi Horosz.


WOLONTARIAT W LATACH 2015/2016

14-06-2016

KOLEJNA WIZYTA W PRZEDSZKOLU W RAMACH AKCJI “LICEALISTA CZYTA DZIECIOM”

W czwartek 9 czerwca odwiedziliśmy zaprzyjaźnione Przedszkole nr 26. Panowie Darek Rutkowski, Robert Woliński z 2pb4 oraz Maciej Wiśniewski z 1b reprezentowali licealistów w naszej akcji ” Licealista czyta przedszkolakom”. Tematem czytanego opowiadania była odpowiedzialność dzieci wobec posiadanych zwierzątek domowych. Chłopcy zadawali dzieciakom pytania o obowiązki związane z posiadaniem zwierzątka, ale i sami dzielili się swoim doświadczeniem w opiece nad domowymi zwierzakami. Panie wychowawczynie pochwaliły, że do akcji czytania przedszkolakom włączają się także słuchacze, nie tylko słuchaczki.


06-06-2016

UDZIAŁ W AKCJI ZBIÓRKI ZABAWEK DLA ZWIERZĄT Z WARSZAWSKIEGO ZOO

Nasi słuchacze jak zwykle pokazali, że mają wielkie serca. Udało się zebrać mnóstwo rzeczy, które z pewnością przydadzą się w codziennej opiece nad tak liczną grupą zwierząt. Szczególne podziękowania kierujemy do słuchaczy, którzy uczestniczyli w przekazaniu zebranych darów, a panu Mariuszowi Majewskiemu z klasy 1L za pomoc w ich przewiezieniu do Ogrodu Zoologicznego. Wszystkim słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1, którzy włączyli się w akcję przekazujemy podziękowania od dyrekcji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.


10-12-2015

AKCJA “LICEALISTA CZYTA PRZEDSZKOLAKOM”

W ramach naszej cyklicznej akcji  ” Licealista czyta przedszkolakom” 9 grudnia odwiedziłyśmy przedszkole nr 26, przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Katarzyna Adamiec z klasy 3pb5 przeczytała opowiadanie Joanny Papuzińskiej “Nasza mama czarodziejka” oraz historyjkę z Zimowych opowieści – jak ptaszki wzajemnie sobie pomagały zimą. Dzieci otrzymały pluszaki i zabawki z przestrzennych puzzli  oraz każdy przedszkolak otrzymał mały plecaczek. Na koniec wizyty dzieciaki zaśpiewały nam piosenkę “Ogórek, ogórek zielony ma garniturek”.

08-12-2015

AKCJA WOLONTARIATU NA RZECZ RODZIN ADOPCYJNYCH

Akcja szkolnego wolontariatu na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych dobiegła końca. Słuchacze CKU Nr 1 jak zwykle otworzyli swoje serca na potrzeby osieroconych  noworodków i niemowląt pozbawionych bliskości i opieki swoich rodziców. Wśród licznych, przekazanych  darów znalazły się m.in. mleko w proszku, zupki, kosmetyki, pieluszki jednorazowe i wszystko to, co potrzebne jest w codziennej opiece nad tak liczną gromadką dzieci. Dary zawieźliśmy  07 grudnia. Na ręce Pani Dyrektor Doroty Polańskiej nasi wolontariusze (z klasy: 1A, 1P, 2K i 3P) wraz z panią Iwoną Małkowską złożyli świąteczne życzenia oraz przekazali przygotowane dla dzieci prezenty.
Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem wspaniałej atmosfery, jaka panowała w ośrodku. Trafiliśmy akurat na porę karmienia i z chęcią w tej czynności pomogliśmy personelowi ośrodka. Czas spędzony z maluchami szybko minął.
Na koniec naszej wizyty pani Dyrektor podziękowała słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 za zorganizowanie akcji na rzecz dzieci i podarowała nam bransoletki Ence-Pence – http://www.adopcja.org.pl/akcja_ence_pence_fundacja.php , które z pewnością będą dla nas miłą pamiątką .
Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy włączyli się w zbiórkę darów dla dzieci, a w szczególności wolontariuszom bezpośrednio biorącym udział w przekazaniu darów. Byliśmy dumni z naszego Świętego Mikołaja (pan Paweł Bandurski – klasa 1P), który spisał się na medal!


21-11-2015

ODWIEDZINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W czwartek 19 listopada odwiedziliśmy seniorów w Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego. Z koncertem i recytacją prezentowali się Elżbieta Łapko z klasy 3 pb5, Katarzyna Drelich z 3ab5 oraz Karol Osentowski z 2hg 3.

Repertuar naszych słuchaczy był bardzo zróżnicowany i ta różnorodność pensjonariuszom przypadła do gustu czemu dali wyraz gromkimi brawami oraz zaproszeniem abyśmy ich odwiedzili ponownie.


27-09-2015

NA WOJSKOWYCH POWĄZKACH

W związku ze zbliżającymi się świętami Wszystkich Świętych oraz Zaduszek słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 pod opieką Pani Iwony Małkowskiej odwiedzili Wojskowe Powązki. Zapalili znicze na grobach żołnierzy poległych w okresach I i II wojny światowej. Oddali również hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Słuchaczy CKU Nr 1 skierowali swoje kroki również na tzw. Łączkę, gdzie od połowy 1948 roku chowane były potajemnie ciała więźniów zamordowanych przez komunistyczne władze w mokotowskim więzieniu. W hołdzie Żołnierzom Wyklętym zapalili znicze i złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku Panteonie – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych, który uroczyście został odsłonięty 27 września 2015 roku. Cześć i chwała bohaterom!
Dziękujemy za obecność słuchaczom klas rannych (1A i 3PH5) i zaocznych (1P i 1L) oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i przynieśli znicze do szkolnej biblioteki! 

 

WOLONTARIAT W LATACH 2014/2015

/10-06-2015/

 WIZYTA WOLONTARIUSZY Z CKU NR 1 W DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE

“Wszystkie dzieci nasze są …” – z takiego założenia wyszli słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1, organizując zbiórkę darów rzeczowych dla dzieci z Domu Samotnej Matki
i Dziecka w Warszawie. Okazją do odwiedzenia dzieci oraz wręczenia im słodkich upominków był Międzynarodowy Dzień Dziecka. Nasza akcja, choć krótka, była bardzo owocna, a to za sprawą hojności serc naszych wspaniałych słuchaczy, którzy na ten cel przekazali mnóstwo słodyczy, artykułów spożywczych, środków chemicznych i zabawek. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy!
W akcję zaangażowali się słuchacze Szkoły Policealnej, którzy przygotowali z zebranych darów paczki, ale na szczególne uznanie zasługują wolontariusze klasy 1P (wt – czw), którzy bezpośrednio uczestniczyli w przekazaniu darów. Trzeba przyznać, że spisali się na szóstkę! Dzieciaki były zachwycone.
Na koniec otrzymaliśmy piękne podziękowania od dzieci i personelu dla wszystkich słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1.
Plakat z podziękowaniami oraz fotoreportaż z wizyty można oglądać na wystawie na 1 piętrze.

 


  

/13-04-2015/

POMOC DLA RODZINY, KTÓRA UCIERPIAŁA W POŻARZE


Nasi wolontariusze i tym razem nie zawiedli. Pomoc dla rodziny, która ucierpiała w pożarze okazała się nieoceniona. Zebrali i zawieźli poszkodowanym  mnóstwo darów. Dla wszystkich, którzy pomogli pani Iwona (poszkodowana w pożarze) napisała podziękowania:   Podziękowania

Więcej o samym pożarze można przeczytać na stronie http://www.se.pl/wiadomosci/polska/warszawa/warszawa-pozar-w-kamienicy-przy-stalowej_552346.html


/03-04-2015/

WIZYTA WOLONTARIUSZY W WARSZAWSKIM SZPITALU DLA DZIECI

02 kwietnia przypada dziesiąta rocznica odejścia Jana Pawła II. Kierując się słowami, które nam pozostawił, aby nie zapominać o chorych i cierpiących, w tym szczególnym dniu wolontariusze naszej szkoły udali się do Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci przy ul. Kopernika 43 w Warszawie. Celem wizyty było oczywiście sprawienie radości małym pacjentom, wręczenie im słodkich zajączków oraz upominków przygotowanych przez naszych słuchaczy. Najwięcej emocji i uśmiechów wśród dzieci i personelu wzbudzili zając oraz jego pomocnik kurczak, którzy stali się główną atrakcją naszej wizyty.

Chciałabym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy włączyli się w akcję, przekazując dary rzeczowe oraz niezastąpionym wolontariuszom z klas zaocznych 1P, 1Z i 2M, którzy bezpośrednio brali udział w akcji. Tak trzymać!!! Iwona Małkowska.

Naszą wizytę zrelacjonował także, Warszawski Szpital Dla Dzieci na swojej stronie:

http://www.wsdz.pl/pl/components/6/announcements/wielkanocne-odwiedziny–2

 /04-12-2014/

WIZYTA WOLONTARIUSZY W INTERWENCYJNYM OŚRODKU PREADOPCYJNYM

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza nasi słuchacze po raz kolejny odwiedzili Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, w którym przebywają osierocone maleńkie dzieci. W ośrodku jak zwykle panowała wspaniała rodzinna atmosfera i jak zwykle zostaliśmy bardzo miło przyjęci. Przekazaliśmy personelowi ośrodka podarowane przez słuchaczy naszej szkoły rzeczy (pieluszki. mleko w proszku, kosmetyki itp.), które z pewnością przydadzą się w codziennej opiece nad tak liczną grupą maluszków.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, przekazując dary rzeczowe, serdecznie dziękujemy!
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszych wspaniałych wolontariuszy z klas zaocznych z klasy 1P i 1K. Tak trzymać!!!
Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o IOP kliknijcie na ten link:
https://pl-pl.facebook.com/video/video.php?v=10151301525084522


 


/30-11-2014/

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA w SZPITALU na KOPERNIKA

Pod koniec listopada szkolny wolontariat odwiedził małych pacjentów z Warszawskiego Szpitala Dziecięcego na ulicy Kopernika 43 w Warszawie. Mieliśmy możliwość spotkania się z dziećmi z oddziału pediatrycznego, chirurgii i ortopedii oraz izby przyjęć. Celem naszej wizyty było sprawienie radości przebywającym tam dzieciom i spowodowanie żeby pacjenci choć na chwilę zapomnieli o swojej chorobie.
Trzeba przyznać, że nasze wolontariuszki spisały się na medal! Były mini-konkursy, wspólne śpiewanie piosenek przy akompaniamencie gitary. Do zabawy ochoczo włączali się także sami rodzice. Atmosfera była radosna, a największą nagrodą był dla nas uśmiech i oklaski ze strony małych pacjentów. Na koniec każde z dzieci otrzymało upominek, który z pewnością umili im dłużący się czas w szpitalu./23-10-2014/

AKCJA “LICEALISTA CZYTA PRZEDSZKOLAKOM”

22 października 2014 roku maluchy z Przedszkola nr 26 odwiedziła Ela Łapko – słuchaczka klasy 2PB3. w ramach propagowania idei wolontariatu oraz prezentacji talentów naszych słuchaczy w środowisku lokalnym.

Ela przeczytała dzieciom wiersze, zaprezentowała kolejny z instrumentów dętych – waltornię. Zagrała maluchom fragmenty muzyczne z filmu „Piraci z Karaibów” „Titanic” oraz z baletu „Jezioro Łabędzie” – P. Czajkowskiego”./25-09-2014/

ODWIEDZINY W PRZEDSZKOLU

W środę 24 września Monika, Gosia i Krzysztof – słuchacze klasy 2GH3 odwiedzili wraz z doradcą zawodowym przedszkole nr 26 na ulicy Nowowiejskiej. Monika i Krzysztof przeczytali opowiadanie: Jak Wojtek został strażakiem, a Małgosia zagrała na Eufonium. Dzieci mogły też same wypróbować jak dmucha się w ten instrument.


 


WOLONTARIAT W LATACH 2013/2014


05-05-2014
DZIEŃ DZIECKA W DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wolontariusze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 po raz kolejny zawitali w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Warszawie, aby przekazać przygotowane przez naszych słuchaczy słodkie upominki dla przebywających tam dzieci. Na miejscu zostaliśmy bardzo miło powitani przez panią kierownik Ewę Hochmut, która w imieniu wszystkich dzieci i ich mam przekazała serdeczne podziękowania dla naszych słuchaczy. Widok uśmiechniętych dziecięcych twarzy był dla nas największą radością, satysfakcją i poczuciem spełnionej misji.

Ogromne podziękowania należą się słuchaczom klasy 1P (wt-czw), a w szczególności Pani Kindze Dąbkowskiej-Narayanan i Panu Marcinowi Prudło za przekazanie licznych darów rzeczowych.

Bardzo Wam wszystkim dziękujemy!


30-05-2014
WIZYTA WOLONTARIUSZY W INTERWENCYJNYM OŚRODKU PREADOPCYJNYM W OTWOCKU

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wolontariusze klas zaocznych p. Agnieszka Nic (kl. 1L), p. Jacek Pawicki (kl. 1L) i p. Marcin (kl. 2L) udali się do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, aby odwiedzić i przekazać dary rzeczowe dla przebywających tam dzieci. Pomimo deszczowej pogody nasi słuchacze spisali się na medal, a niektórzy z nich zadeklarowali chęć stałej pomocy w opiece nad maleńkimi dziećmi. W ośrodku powitał nas ja przemiły personel, który odpowiadał na liczne pytania dotyczące funkcjonowania tej placówki. Mieliśmy także okazję zobaczyć przytulne, kolorowe salki, w których spały maleńkie dzieci (były akurat po karmieniu). Wizyta zrobiła na nas duże wrażenie i z pewnością jeszcze tu wrócimy!!!
O tej placówce pisaliśmy już wiele i, jak widać, zainteresowanie ze strony naszych słuchaczy nie maleje. Dlatego wszystkim zainteresowanym, którzy chcą więcej dowiedzieć się na ten temat, polecamy do obejrzenia krótki film, który przybliży obraz tej placówki.

http://www.adopcja.org.pl/nasze_programy.php

Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, przekazując dary rzeczowe, serdecznie dziękujemy!


30-05-2014
KOLEJNA WIZYTA SŁUCHACZY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA UL. WÓJTOWSKIEJ

W czwartek 29 maja 2014 roku grupa dziewcząt z naszej szkoły wraz z p. Małgorzatą Abramczyk (doradcą zawodowym) odwiedziła po raz kolejny Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Wójtowskiej. Słuchaczki zaprezentowały jego podopiecznym utwory śpiewane, grane na skrzypcach oraz układ choreograficzny. Koncert z inicjatywy p. Eweliny Szaro bardzo się podobał. Ania Borucka grająca utwory na skrzypcach bisowała trzykrotnie. Mamy stałe zaproszenie do domu przy Wójtowskiej.

zdjecie5

 


02-04-2014
WOLONTARIUSZE Z CKU NR 1 Z WIZYTĄ W WARSZAWSKIM SZPITALU DZIECIĘCYM

Każda okazja jest dobra, aby zrobić coś dobrego. Dlatego nasi słuchacze 01 kwietnia 2014 w dniu święta radości i solidarności – PrimAprilis udali się do Warszawskiego Szpitala Dziecięcego w Warszawie. Głównym celem wizyty było wywołanie na dziecięcych twarzach uśmiechu i sprawienie, aby mali podopieczni choć przez chwilę zapomnieli o swojej chorobie. Akcja się powiodła za sprawą naszych wspaniałych wolontariuszek, zarówno z klas rannych, jak i zaocznych.

Przekazaliśmy dzieciom podarowane przez naszych słuchaczy rzeczy (zabawki, książeczki, maskotki itp.), za które serdecznie dziękujemy!

Musimy też wspomnieć o miłym przyjęciu nas przez personel szpitala. W szczególności podziękowania kierujemy do pani Justyny Banaszczak – szefowej działu marketingu, która oprowadziła nas po terenie szpitala i opowiedziała nam historię jego powstania. Dowiedzieliśmy się, że szpital ten jest pierwszym szpitalem dziecięcym, jaki powstał na ziemiach polskich i działającym nieprzerwanie od roku 1869. Obecnie trwa rozbudowa szpitala, a widok już wybudowanych nowych oddziałów i przychodni jest naprawdę imponujący.


30-01-2014
NASI SŁUCHACZE Z KONCERTEM KOLĘD W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA WÓJTOWSKIEJ

28 stycznia 2014 roku młodzież naszej szkoły po raz kolejny udała się do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie, tym razem z koncertem kolęd. Pensjonariusze usłyszeli najpiękniejsze polskie kolędy, zarówno w języku polskim jak i angielskim, które były wykonane przez:

 • Justynę Jońską kl. 2i – śpiew;
 • Katarzynę Piotrowską kl. 2i – śpiew;
 • Blankę Pieńkos kl. 2a – śpiew;
 • Ewę Lewandowską kl. 2a – śpiew;
 • Annę Borucką kl. 2j – skrzypce.

Występ bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami.

 


06-12-2013
MIKOŁAJKI W DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE

Zakończyliśmy akcję przygotowywania paczek mikołajkowych i zbiórki darów rzeczowych dla dzieci przebywających w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Warszawie. Zainteresowanie akcją i hojność naszych słuchaczy przerosły nasze oczekiwania. Dziękujemy Wam z całego serca za ogromne zaangażowanie.
Dnia 05 grudnia br. na terenie ośrodka miało miejsce przekazanie zebranych darów rzeczowych oraz wręczenie bardzo wyczekiwanych przez dzieci paczek mikołajkowych. Radość była ogromna. Nasi wolontariusze, oprócz wielu dziecięcych uśmiechów, otrzymali także wspaniałe ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci.

Na koniec naszej wizyty Pani kierownik Ewa Hochmut skierowała wiele ciepłych słów i podziękowań w stronę naszych słuchaczy, którzy pamiętali o dzieciach i ich mamach.

My także dołączamy się do tych podziękowań. Słowa uznania za szczególne zaangażowanie się w działalność wolontariatu kierujemy do naszych wolontariuszek: pani Izy Kemp, pani Agnieszki Nowak (SP) i pani Gabrieli Rączkowskiej (klasa 3U). Jesteśmy z Was dumni!

Szkolny Wolontariat


28-11-2013
Zakończenie zbiórki darów rzeczowych dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)

27 listopada 2013 roku nastąpił finał naszej akcji na rzecz Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Tego dnia nasi wolontariusze przekazali zebrane dary rzeczowe dla małych podopiecznych znajdujących się w tej placówce.

Jak zawsze zostaliśmy miło i serdecznie przyjęci przez Panią Dyrektor Dorotę Polańską i pracowników tego ośrodka. Nasi wolontariusze mieli okazję poznać bliżej tę placówkę, zwiedzić przytulne salki, w których przebywały dzieci oraz porozmawiać z personelem. Trzeba przyznać, że warunki, jakie tam panują i oddanie pań pielęgniarek, które z troską opiekują się maluchami, robią ogromne wrażenie.

Nasza wizyta, która miał trwać kilka minut (tak, aby nie przeszkadzać w codziennej pracy) przedłużyła się do dwóch godzin. Słuchacze z bardzo dużym zaangażowaniem włączyli się do pomocy przy dzieciach. Jedni bawili się z maluchami, inni je karmili (akurat była pora obiadowa), a jeszcze inni przewijali… Na własnej skórze przekonaliśmy się, jak odpowiedzialna i ciężka jest praca personelu przy tak dużej liczbie dzieci. Dlatego każda para rąk jest na wagę złota. Jeżeli chcielibyście zostać wolontariuszami właśnie w tej placówce, to informacje na ten temat znajdziecie na stronie: www.adopcja.org.pl

Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji i przekazali dary maluszkom znajdującym się w IOP. Dziękujemy!!!

 


07-11-2013
Nasi słuchacze z przedstawieniem muzycznym w Domu Pomocy Społecznej w Warszawie

W dniu 7 listopada 2013 roku słuchacze naszej szkoły odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wójtowskiej 13 w Warszawie. W przedstawieniu muzycznym dla pensjonariuszy wzięli udział:

 • Melania Kłos (kl. 3a), która na skrzypcach zagrała utwór “Introduction and Rondo Capricciosso”
 • Zuzanna Marcinowska (kl. 1a) zaprezentowała układ choreograficzny “Lalka” i “Anioł”
 • Blanka Pieńkos (kl. 2a) zaśpiewała kilka utworów m.in. “Modlitwę” i “Wierzę drzewom”
 • Alex Karkowski (kl. 3a) zagrał na gitarze utwór pt. “Ojciec Chrzestny”

Całe spotkanie poprowadziła Joanna Szczepańska z klasy 3a.


06-11-2013
Koncert słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej św. Franciszka Salezego

W środę 6 listopada 2013 roku nasi słuchacze wraz z doradcą zawodowym p. Małgorzatą Abramczyk udali się z koncertem muzyki klasycznej do Domu Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka Salezego na Solcu. Dom jest przepiękną zabytkową budowlą w której swoje miejsce znalazły starsze i schorowane osoby. Opieką objętych jest 90 osób. Ci bardziej sprawni pomagali innym, poruszającym się na wózkach dotrzeć na koncert młodzieży z naszej szkoły. Wystąpili Darek Thieu Quang w duecie z Elżbietą Łapko oraz Melania Kłos. Dariusz zagrał również solo Nocturno Mozarta. Melania zagrała utwór „Introdukcja”. Koncert został przyjęty wielkimi brawami, nie obyło się też bez bisu. Otrzymaliśmy piękny dyplom z podziękowaniami oraz pyszny domowy sernik na drogę.

zdjecie8


WOLONTARIAT W LATACH 2012/2013

KOLEJNA WIZYTA WOLONTARIUSZY W INTERWENCYJNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ W OTWOCKU

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku i chęcią pomocy porzuconym dzieciom, postanowiliśmy zorganizować kolejną zbiórkę niezbędnych rzeczy dla tego ośrodka. Musimy przyznać, że odzew naszych słuchaczy jest ogromny, chociaż wielu z nich przyznaje, że nigdy nie słyszeli o tej placówce i dopiero w naszej szkole dowiedzieli się o niej.

Nasza akcja ma wymiar zarówno społeczny, jak i edukacyjny. Celem jej jest poinformowanie, gdzie można pozostawić dziecko, jeżeli z różnych przyczyn matka nie może lub nie chce go wychowywać. Jest to ważna wiadomość szczególnie w świetle smutnych informacji, które docierają do nas z mediów na temat losów niechcianych noworodków.
Pragniemy podziękować wszystkim, którym los osieroconych dzieci nie jest obojętny i którzy zaangażowali się w naszą akcję. Szczególne podziękowania kierujemy do klas zaocznych 1W i 1P oraz słuchaczy naszej Szkoły Policealnej. Dziękujemy bardzo wszystkim nauczycielom, którzy wspierali nas i motywowali słuchaczy do zbiórki darów.

Osoby, które chciałyby w jakikolwiek sposób wesprzeć IPO w Otwocku (np. poprzez przekazanie 1% podatku), odsyłamy na stronę ośrodka: www.adopcja.org.pl

Zobacz zdjęcia


ZAKOŃCZENIE AKCJI SZKOLNEGO WOLONTARIATU WSPIERAJĄCEJ INTERWENCYJNĄ PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZĄ W OTWOCKU

Zakończyła się nasza szkolna akcja wolontariatu mająca na celu pomoc Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku. Dużo już mówiliśmy na ten temat, ale jeszcze raz przypomnijmy, czym jest IPO i dlaczego właśnie tę placówkę wspieramy.Interwencyjna Placówka Opiekuńcza (IPO) jest unikalnym w skali kraju ośrodkiem, którego działalność polega na wszechstronnej pomocy noworodkom i niemowlętom znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodziców. Z dotychczasowej działalności IPO wynika, że 95% niemowląt do niej trafiających można uchronić przed spędzeniem dzieciństwa w Domu Małego Dziecka. Do placówki tej trafiają dzieci pozostawione po urodzeniu, niechciane, a także skrzywdzone przez własnych rodziców. W IPO znajdują to, czego im w danej chwili potrzeba: własne łóżeczko, troskliwą opiekę, pomoc medyczną i najważniejsze – szansę na znalezienie domu i kochających rodziców.

Dlaczego my ich wspieramy? Odpowiedź jest prosta! Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 jest szkołą dla osób dorosłych, często mających własne dzieci. Tematyka ta jest im bliska, czego dowodem jest duży odzew i zaangażowanie się w zorganizowanie i przeprowadzenie całej akcji. Wśród naszych słuchaczy są osoby, które nie posiadają dzieci, są wrażliwe na krzywdę innych, a udział w tej akcji jest dla nich alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia. Akcja polegająca na zbiórce darów rzeczowych trwała ponad miesiąc. Zbieraliśmy wszystko to, co mogło się przydać dzieciom:: mleko, kaszki, pieluchy jednorazowe, kosmetyki oraz zabawki. Musimy przyznać, że hojność naszych uczniów była ogromna. Wśród naszych słuchaczek znalazły się osoby, które postanowiły iść krok dalej i zgłosiły się jako wolontariuszki do tej właśnie placówki. Swój wolny czas postanowiły poświęcić osieroconym dzieciom i wypełnić ich tęsknotę za rodzicami wspólną zabawą czy wyjściem na spacer. Postawa godna naśladowania !!!Finał akcji nastąpił 11 grudnia 2012 roku. W tym dniu grupa naszych słuchaczy wraz z jednym z opiekunów wolontariatu. p. Iwoną Małkowską pojechała do Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku, aby przekazać zebrane dary. Placówka zrobiła ogromne wrażenie. Ciepłe, przytulne salki, a wokół unoszący się zapach czystości, kosmetyków dziecięcych oraz przygotowywanego mleka do karmienia. Słuchacze mieli możliwość jej zwiedzenia i zobaczenia przebywających tam aktualnie maluszków. Nasi słuchacze z uwagą słuchali pani Mirosławy Romanowskiej – psychologa z ogromnym doświadczeniem w rozpoznawaniu wszelkich zaburzeń rozwojowych u tak małych dzieci, w tym także choroby sierocej. Część z nich zadawała liczne pytania dotyczące dzieci, a także funkcjonowania tej placówki. Z pewnością dla naszych słuchaczy była to cenna życiowa lekcja dotycząca tematu: “Odpowiedzialne rodzicielstwo”. Na koniec naszej wizyty otrzymaliśmy serdeczne podziękowania ze strony dyrekcji IPO i personelu dla naszej pani dyrektor Ewy Ałasa za promocję idei wolontariatu i wsparcie wolontariuszy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1w zbiórce darów dla tej placówki. Jest to oczywiście kropla w morzu potrzeb, ale z pewnością, przez jakiś czas przekazane rzeczy będą służyły przebywającym tam dzieciom. Dziękujemy wszystkim klasom stacjonarnym, jak i zaocznym, wrazz wychowawcami, za włączenie się w zbiórkę darów rzeczowych. Bez WAS ta akcja nie byłaby możliwa. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że nasi słuchacze to osoby wrażliwe o wielkim sercu. Tak trzymać!!!

Zobacz zdjęcia z naszej wizyty w Otwocku


LICEALISTA CZYTA PRZEDSZKOLAKOM

16 października rozpoczęliśmy akcję Licealista czyta przedszkolakom. Słuchaczka klasy 2a, Joanna Szczepańska przeczytała dzieciom z grupy III Przedszkola Nr 26, piękną, wzruszającą książkę Jana Grabowskiego „Czarna owieczka”. Dzieci były zachwycone opowiadaniem a na koniec odpowiadały na pytania dotyczące historii owieczki. Po spotkaniu maluchy otrzymały od nas duże puzzle oraz grę planszową. Razem z wychowawczynią wyraziły także chęć słuchania kolejnych opowieści, w związku z tym na pewno do nich wrócimy.


WOLONTARIAT W LATACH 2011/2012


Dzień Seniora w Domu Opieki “Kombatant”

W dniu 26 października słuchaczki z 3a wystąpiły z koncertem w domu „Kombatant”. Podopieczni zgromadzili się w holu, gdzie była przygotowana scena dla naszych artystek.

Utwory prezentowane przez słuchaczki były bardzo spokojne i liryczne, toteż pensjonariusze słuchali utworów w skupieniu i nagradzali dziewczyny brawami. Na koniec po podziękowaniach zaproszono nas na słodki poczęstunek. Dyrektor domu opieki zapraszała naszych słuchaczy na kolejne koncerty, które mogą być pięknym wstępem do kształtowania i tworzenia przyszłej drogi zawodowej.

Małgorzata Abramczyk
Doradca zawodowy (opiekun wolontariatu)

zdjecie9


“Licealista czyta przedszkolakom”

zdjecie-111W czwartek 27 października 2011 roku kolejny licealista wystąpił przed dziećmi w przedszkolu. Tym razem odwiedziliśmy Przedszkole nr 26 przy ul Nowowiejskiej. Przedszkolaki wysłuchały lektury pierwszoklasistów „Jak Wojtek został strażakiem” Czesława Janczarskiego. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania do opowieści oraz dzieliły się z nami marzeniami dotyczącymi przyszłych zawodów.

Słuchaczem, który czytał dzieciom lekturę był Mateusz Cichecki z klasy 1a.

Małgorzata Abramczyk
Doradca zawodowy


2011 Europejski Rok Wolontariatu

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską.

ERW 2011 ma przyczynić się do zwiększenia znaczenia wolontariatu dla umacniania spójności społecznej.

Przez cały rok potrwa kampania mająca uświadomić społeczeństwu znaczenie dotychczasowych działań wolontariuszy i wyzwań związanych z wolontariatem oraz zachęcić nas wszystkich do większego zaangażowania.

Wolontariat przynosi korzyści całemu społeczeństwu i buduje więzi między jego członkami. Dla samych wolontariuszy jest okazją, aby zrobić coś dla społeczeństwa i zdobyć nowe umiejętności. Może przybierać rozmaite formy − pomocy w ośrodku sportowym, szkole, szpitalu czy organizacji charytatywnej. Aktualnie około 20 proc. Europejczyków poświęca swój czas na tego rodzaju działania.

UE od wielu lat wspiera wolontariat, a w 1996 r. ustanowiła wolontariat europejski , aby zachęcać młodzież do pracy na rzecz społeczności lokalnych za granicą. Europejski Rok Wolontariatu zbiega się również z obchodami dziesiątej rocznicy Międzynarodowego Roku Wolontariatu ONZ.

W CKU nr 1 wolontariat działa od 2004 roku. W ciągu tych lat współpracowaliśmy z wieloma instytucjami:

 • z Fundacją „Pomocna Dłoń”, z Domem Pomocy Społecznej oraz hostelem na ul. Odrębnej w Warszawie organizując koncerty muzyczne, wspierając finansowo, (zakup kartek świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych wykonanych przez podopiecznych), pomagając w pracach ogrodniczych na terenie domu,
 • z Interwencyjną placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Otwocku zbierając odzież i zabawki, wspierając finansowo, organizując koncert mikołajkowy,
 • z Domem Samotnej Matki na ul. Szymanowskiego 4a w Warszawie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Północ organizując zabawę mikołajkową, zbiórkę odzieży i zabawek oraz organizując przedstawienie „Czerwony Kapturek „ z okazji Dnia Dziecka,
 • z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym ul. Grochowska 194/196 zbierając dary rzeczowe i pieniądze,
 • z Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom Rodzina Człowiek – biorąc udział w akcji nakrętka na zakup wózka inwalidzkiego,
 • z Domem Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie w Jabłonnej zbierając odzież i żywność i zabawki,
 • ze schroniskiem w Celestynowie zbierając karmę i akcesoria dla psów,
 • z Domem Kombatant organizując koncert dla jego mieszkańców.

Zorganizowaliśmy również Dzień Dziecka w CKU nr 1 wystawiając przedstawienia teatralne pt” Czerwony Kapturek” dla dzieci słuchaczy szkoły , szkół podstawowych i przedszkoli z dzielnicy Śródmieście.

Zorganizowaliśmy Jasełka- przedstawienie na Boże Narodzenie dla dzieci słuchaczy i nauczycieli CKU, dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół podstawowych we współpracy z Ogniskiem Pracy pozaszkolnej nr 175.

Nasi słuchacze czytali bajki przedszkolakom z Przedszkoli nr 26 i 315 w Warszawie.

Szkolny Wolontariat wziął udział w akcji pomocy powodzianom. Zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zagłobie, która bardzo ucierpiała w czasie powodzi. Zaprosiliśmy ich na uroczysty obiad. Obejrzeli przedstawienie w Teatrze Wielkim, zwiedzili lotnisko Okęcie.

Wzięliśmy także udział w akcji organizowanej przez radiową „Trójkę” – pomocy poszkodowanym w trzęsieniu Ziemi w Japonii- „Solidarni z Japonią”- organizując koncert i zbiórka fundusze na zakup płyt–cegiełek.

Działania Wolontariatu CKU nr 1będą nadal kontynuowane.


WOLONTARIAT W LATACH 2010/2011

5-12-2010
WYCIECZKA

W odpowiedzi na apel Biura Edukacji dotyczący objęcia opieką szkoły z terenów dotkniętych powodzią, zaprosiliśmy dzieci wraz z opiekunami na wycieczkę do Warszawy.

Dnia 5 grudnia 2010 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zagłobie przyjechały z wizytą do Warszawy. Były gośćmi Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1. W czasie krótkiego pobytu w stolicy zwiedziły lotnisko im. F. Chopina, Starówkę, Zamek Królewski, obejrzały balet „Kopciuszek” oraz pojechały metrem. Dzieciom przez cały dzień towarzyszyła i była przewodnikiem po stolicy, nauczycielka naszego Centrum Małgorzata Abramczyk. Po obiedzie i podwieczorku dzieci otrzymały mikołajkowe prezenty.


19-04-2011
Szkolny wolontariat CKU nr 1 wsparł akcję „Solidarni z Japonią”

19.04.2011 r. nasza szkoła przeprowadziła akcję zbiórki pieniędzy na zakup płyt-cegiełek wśród słuchaczy i nauczycieli. Otrzymaliśmy od stacji radiowej – Trójka podziękowanie za udział w akcji i drobne prezenty w postaci długopisów i breloczków. Prezenty rozdaliśmy słuchaczom kończącym szkołę.

Na płycie „Solidarni z Japonią” znajdują się utwory Fryderyka Chopina w mistrzowskich interpretacjach polskich pianistów. Nieodpłatnie mistrzowie Rafał Blechacz, Adam Harasiewicz, Barbara Hesse-Bukowska, Krzysztof Jabłoński, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka i Krystian Zimerman – wielcy laureaci Konkursu Chopinowskiego z różnych lat – przekazali na wspólny krążek swoje nagrania dzieł kompozytora. Dochód z płyty zostanie przeznaczony na pomoc dla Japonii.

Celem akcji jest zapewnienie tymczasowego schronienia dla poszkodowanych dzieci lub odbudowa budynków użyteczności publicznej np. szkoły, przedszkola, jednak z uwagi na ciągle pogarszającą się sytuację na terenach dotkniętych kataklizmem, być może za chwile te środki będą potrzebne na podstawowe przedmioty niezbędne do życia z powodu rosnącego skażenia radioaktywnego.

Nad akcją czuwają fachowcy z Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej.

Patronat honorowy nad piękną płytą „Solidarni z Japonią” objął prezydent Bronisław Komorowski. Wydarzeniem bez precedensu jest też fakt, że patronami medialnymi są stacje publiczne Telewizja Polska i Polskie Radio, a wraz z nimi stacje komercyjne, księgarnie internetowe, dwie duże sieci sklepów AGD. Chodzi o to, by jak najwięcej osób kupiło tę wyjątkowo niedrogą – jak na taki zestaw i poziom – płytę.