Dyrekcja

Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie
mgr Ewa Ałasa

Ewa Ałasa


ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie
mgr Joanna Ryszewska-Drewniak


ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie
mgr Joanna Słomska


SEKRETARZ
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie
Iwona Czechowska
sekretariat@cku1.edu.pl