Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

moloptivumopac.dll

KATALOG BIBLIOTEKI CKU NR1znajdź książkę, której szukasz 

(tu możesz sprawdzić czy biblioteka ma potrzebną Ci książkę)

 

 

Katalog Biblioteki CKU jest otwarty dla wszystkich osób uczących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1. Katalog zawiera pozycje najczęściej przydatne w nauce, klasyczne pozycje znanych autorów, jest także uzupełniany na bieżąco o nowości wydawnicze. Mechanizm wyszukiwania książek online jest łatwy w obsłudze. Ponadto można sprawdzić dostępność każdej lektury, a po zalogowaniu się – złożyć zamówienie na wybraną książkę.

Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie spełnia rolę Centrum Informacji Multimedialnej, wspomagając proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Wypożyczalnia i czytelnia mieszczą się na I piętrze budynku. Na miejscu dostępne są komputery z dostępem do internetu. Można również skorzystać ze skanera, kserokopiarki i drukarki.

Działalność biblioteki jest regulowana przez statut szkoły, regulamin Rady Słuchaczy oraz regulamin opracowany przez pracowników biblioteki. Prosimy zapoznać się z tymi dokumentami lub zwrócić się bezpośrednio do bibliotekarzy w celu uzyskania informacji o zasadach korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz internetu.

 

ADRES MAILOWY DO KONTAKTU Z BIBLIOTEKĄ:
biblioteka@cku1.edu.pl

 

MÓJ ULUBIONY AUTOR, MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA – prezentacje przygotowane przez słuchaczy

Wiedźmin

STANISŁAW GRZESIUK

Rafał Wojaczek

POTĘGA TERAŹNIEJSZOŚCI

Wisława Szymborska

 

KSIĄŻKI NA WAKACJE – PROPOZYCJE NASZYCH SŁUCHACZY


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE:

 • mgr Regina Kabala-Maziarz
 • mgr Katarzyna Mierzyńska
 • mgr Bożena Osipowicz
 • mgr Dorota Regulska

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

W tygodniu bez zajęć popołudniowych

 • PONIEDZIAŁEK       nieczynne
 • WTOREK                   8.00-17.00
 • ŚRODA                       8.00-16.00
 • CZWARTEK              8.00-17.00
 • PIĄTEK                       nieczynne
 • SOBOTA                     8.00-16.00
 • NIEDZIELA               8.00-16.00

W tygodniu z zajęciami popołudniowymi

 • PONIEDZIAŁEK       nieczynne
 • WTOREK                  8.00-20.00
 • ŚRODA                      8.00-16.00
 • CZWARTEK             8.00-20.00
 • PIĄTEK                       nieczynne
 • SOBOTA                    8.00-16.00
 • NIEDZIELA              8.00-16.00

“Przy pomocy książek wielu ludzi staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole”
Jan Amos Komeński

Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie spełnia rolę Centrum Informacji Multimedialnej wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Lokal biblioteczny naszej szkoły dla dorosłych mieści się na I piętrze budynku. Składa się z wypożyczalni i czytelni. Czytelnia wyposażona jest w 10 stanowisk komputerowych dla słuchaczy (ze stałym dostępem do Internetu), oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka).
Działalność biblioteki opiera się na Statucie szkoły, regulaminie Rady Słuchaczy oraz na wewnętrznym regulaminie opracowanym przez nauczycieli bibliotekarzy i zaakceptowanym przez Dyrekcję. Określa on zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz z Internetu.

KSIĘGOZBIÓR

Zasoby biblioteki liczą ponad 50 000 tomów. Prenumerujemy 13 tytułów dzienników i czasopism. Nośniki CD są reprezentowane przez 1200 płyt. W skład księgozbioru wchodzi również 400 kaset VHS. Wszystkie pozycje biblioteczne posiadają opisy bibliograficzne i są możliwe do odszukania w programie Mol Optivum.

KSIĄŻKI

Dostępne w bibliotece książki to lektury z różnych dziedzin wiedzy i różnych gatunków literackich. Znajdują się tu klasyczne pozycje, które są zalecane jako lektury podstawowe przedmiotu, ale również nowe zbiory, które są stale aktualizowane. Przeważająca liczba wydań książkowych to:

 • lektury,
 • podręczniki,
 • encyklopedie i słowniki,
 • wydawnictwa popularno-naukowe,
 • literatura piękna,
 • literatura naukowa i specjalistyczna,
 • zbiory z dziedziny metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów i awansu zawodowego dla nauczycieli.

Pracujemy w programie Mol Optivum. Cały księgozbiór biblioteki jest wprowadzony do bazy danych programu. Opisy bibliograficzne są na bieżąco uzupełniane. W późniejszym terminie z katalogów bibliotecznych będzie można korzystać także przez Internet.

CZASOPISMA

Biblioteka prenumeruje dzienniki i czasopisma, razem 13 tytułów dostępnych do wglądu w czytelni. Wśród nich znajdują się wiodące i opiniotwórcze wydawnictwa, które docierają do biblioteki w aktualnym czasie ich ukazania się.

 • Charaktery
 • Cogito
 • Film
 • Fokus
 • Gazeta Wyborcza
 • Głos Nauczycielski
 • Komputer Świat
 • Mówią Wieki
 • Newsweek
 • Polityka
 • Perspektywy
 • Viva
 • Zwierciadło

KASETY VIDEO

W zbiorze liczącym 400 kaset video znajdują się: ekranizacje lektur szkolnych, przedstawień teatralnych, nagrania pozwalające lepiej zrozumieć różne dziedziny wiedzy: nauki społeczne, psychologię, socjologię. Materiały video obejmują również przedmioty wykształcenia ogólnego, takie jak: fizyka, matematyka, biologia, historia, chemia oraz nauki ekonomiczne, np. marketing, prawo, finanse, ekonomia, technika biurowa.

PŁYTY CD

W bibliotece znajduje się ponad 1200 płyt CD. Posiadamy nagrania filmów fabularnych, programów popularno-naukowych, słowników, encyklopedii, materiałów dołączanych do wydawnictw książkowych, które ułatwiają przyswajanie wiedzy i służą znakomicie jako pomoce dydaktyczne dla wszystkich dyscyplin naukowych.

PRZYDATNE LINKI

 • www.wolnelektury.pl  – biblioteka internetowa zawierająca zbiór lektur szkolnych znajdujących się w domenie publicznej. Są to teksty opracowane i opatrzone komentarzem. Serwis umożliwia utworzenie własnej półki z lekturami
 • www.polona.pl – biblioteka cyfrowa udostępniona w 2006 r. przez Bibliotekę Narodową. Zawiera ponad 25 tys. tekstów literackich, naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, fotografie, nuty, mapy. Pliki udostępniane są w formacie jpeg, jak również txt i pdf
 • www.europeana.eu – portal prezentuje europejskie dziedzictwo kulturowe i naukowe. Są to cyfrowe kopie materiałów zgromadzonych m.in. w bibliotekach, archiwach, muzeach i archiwach audiowizualnych
 • www.culture.pl – baza wiedzy na temat polskich instytucji kultury, a także wydarzeń kulturalnych, dzieł wielu dziedzin sztuki oraz ich twórców. Oprócz aktualności, baz adresowych i biogramów serwis prezentuje także wideorelacje i fotorelacje z ważnych wydarzeń kulturalnych.
 • www.nac.gov.pl – centralne archiwum państwowe. Zabezpiecza następujące typy dokumentów: fotografie, nagrania dźwiękowe, filmy oraz dokumenty elektroniczne.