Niepodległość, a co ja z tego mam ?!!! – konkurs literacki

Mamy upragnioną niepodległość, ale co ona dziś dla nas znaczy?….Zapraszamy do udziału w konkursie literackim na temat:  Niepodległość, a co ja z tego mam – w 100 słowach. Zasada jest tylko jedna – napisz historię, która nie może przekroczyć 100 słów !

Pamiętaj, że piękno opowieści tkwi w jej prostocie! Możesz napisać wiersz, opowiadanie, bajkę, list, fragment dziennika, pamiętnika, wspomnienie itp. Możesz w swojej pracy ustosunkować  się do pytań takich jak:

  • Czy moja niepodległość byłaby możliwa bez niepodległości państwowej?
    Czym jest niepodległość?
  • Co  daje mi niepodległość?
  • W czym przejawia się  postawa patriotyczna współczesnego patrioty?
  • Czy współcześnie łatwo być patriotą?

Najciekawsze prace wyłoni jury – członkowie  Zespołu Humanistycznego.

Autorzy i autorki trzech najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Zakończenia Roku Szkolnego dla klas 3.

Prace przyjmuje prof. Anna Horodelska w sali 20.

Termin składania prac upływa 2 kwietnia 2019 roku.