Kursy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie

Kursy maturalne i kursy zawodowe

Kursy maturalne i zawodowe oferują obecnie różne szkoły dla dorosłych w Warszawie. Stanowią one również część oferty i kolejny element działalności edukacyjnej naszej placówki. CKU od lat przygotowuje do egzaminów maturalnych ze skutecznością większą niż inne centra kształcenia ustawicznego. Wysoki poziom pomyślnie zdanych matur świadczy o dobrej jakości nauczania. W tak dobrym przygotowaniu pomagają profesjonalnie opracowanie i prowadzone kursy maturalne. Kursy zawodowe są natomiast zajęciami o profilu ściśle praktycznym. Absolwenci otrzymują tytuł technika. Osoby, które kończą takie kursy, mają wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnego wykonywania zawodu. Poniższe odnośniki pozwolą osobom przygotowującym się do matury na uzyskanie informacji o zajęciach programowych, jakie obejmują kursy maturalne. Osoby uczące się na kursach zawodowych otrzymują kompletne informacje o przebiegu kursu oraz warunkach pomyślnego ukończenia tej ścieżki edukacyjnej.