Kursy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie

Kursy maturalne i kursy zawodowe

Kursy maturalne i kursy zawodowe stanowią kolejny element działalności edukacyjnej naszej szkoły. CKU nr 1 w Warszawie od lat przygotowuje do egzaminów maturalnych ze skutecznością większą niż inne centra kształcenia ustawicznego. Wysoki poziom pomyślnie zdanych matur świadczy o dobrej jakości nauczania. Kursy zawodowe są natomiast zajęciami o profilu ściśle praktycznym. Absolwenci otrzymują tytuł technika. Osoby kończące kursy zawodowe posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnego wykonywania zawodu. Poniższe odnośniki pozwolą osobom przygotowującym się do matury na uzyskanie informacji o zajęciach programowych kursu. Osoby uczące się na kursach zawodowych otrzymują kompletne informacje o przebiegu kursu oraz warunkach pomyślnego ukończenia tej ścieżki edukacyjnej.