I miejsce na IV Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta

Już po raz czwarty XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zaprosiło uczniów szkół województwa mazowieckiego do uczestnictwa w IV Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta. Konkurs odbył się w kategoriach: recytacja, praca plastyczna, praca fotograficzna. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie poezji Zbigniewa Herberta oraz rozwijanie wyobraźni poprzez łączenie sztuki, słowa i obrazu. Festiwal jest okazją do poznawania utworów związanych z biografią, światopoglądem poety, miejscami, które kochał, i za którymi tęsknił.

W dniu 24.10.2019 r. odbyło się posiedzenie jury konkursowego w kategorii praca plastyczna  i fotograficzna inspirowana wybranym wierszem Zbigniewa Herberta. Jury w składzie: przewodnicząca:  p. Katarzyna Jasińska (doradca metodyczny w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – edukacja plastyczna) p. Beata Zuziak (doradca metodyczny ds. edukacji kulturalnej w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) członkowie: p. Nina Mędykowska, , p. Iwona Tkacz   ( nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze XCIX LO) oceniło zgłoszone prace i przyznało nagrody.

Naszemu słuchaczowi – Damianowi Kujawie za pracę inspirowaną wierszem ” Potęga smaku” przyznano I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

Wręczenie nagród odbyło się 5 listopada podczas uroczystej gali w Teatrze Stara Prochownia.