Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie
Szkoła publiczna – nauka bezpłatna

Wielkanoc 2008