Egzamin zawodowy – sesja styczeń/luty 2019

Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
sesji styczeń/luty 2019 r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklaracje do dnia 9 WRZEŚNIA 2018r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się w
ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego.