Szkolne plany nauczania

LIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3-letnie

KLASY STACJONARNE

Z ROZSZERZENIEM J. POLSKI – HISTORIA – pobierz
Z ROZSZERZENIEM J. POLSKI – BIOLOGIA – pobierz
Z ROZSZERZENIEM J. ANGIELSKI – BIOLOGIA – pobierz
Z ROZSZERZENIEM HISTORIA – GEOGRAFIA – pobierz

KLASY ZAOCZNE

Z ROZSZERZENIEM – BIOLOGIA I INFORMATYKA – pobierz
Z ROZSZERZENIEM – J. ANGIELSKI I GEOGRAFIA – pobierz
Z ROZSZERZENIEM – J. ANGIELSKI I HISTORIA – pobierz
Z ROZSZERZENIEM – J.ANGIELSKI I WOS – pobierz
Z ROZSZERZENIEM – GEOGRAFIA I HISTORIA – pobierz


Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych

W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI – pobierz
W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK – pobierz