Wiedza o społeczeństwie

NAUCZYCIELE:

mgr Zbigniew Michalik
mgr Katarzyna Mikulska
mgr Iwona Małkowska
mgr Robert Laszczka

________________________________________
ROZKŁAD MATERIAŁU

Klasa I – roczny plan pracy
Klasa II – roczny plan pracy
Klasa II – roczny plan pracy

________________________________________
PODRĘCZNIKI (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)

Klasa I
Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, klasa 1, zakres podstawowy
Autor: A. Janicki
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr ewid. w wykazie MEN: 505/2012

Klasa II – dla uczniów, którzy wybrali WOS w zakresie rozszerzonym
Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, część 1, zakres rozszerzony
Autorzy: A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr ewid. w wykazie MEN: 630/1/2012

Klasa III – dla uczniów, którzy wybrali WOS w zakresie rozszerzonym
Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, część 2, zakres rozszerzony
Wydawnictwo: Nowa Era
Autorzy: L. Czechowska, A. Janicki, K. Święcicki
Nr ewid. w wykazie MEN: 630/2/2014

________________________________________
NOWY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA LO OD 2015 ROKU

Próbny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony).

Przykładowy arkusz egzaminacyjny –
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/egzamin_probny_2015/wos_pr/A1Wiedza_o_spo%C5%82ecze%C5%84stwie_PR_arkusz.pdf
Przykładowy arkusz egzaminacyjny (poziom rozszerzony) –
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Przykladowe_arkusze/2015/wos_PR/wos_PR_A1.pdf
Więcej na temat nowego egzaminu maturalnego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku
________________________________________
EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE:

Arkusz maturalny 2014 (poziom podstawowy) – http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2014/wos_PP_A1.pdf
Odpowiedzi do arkusza – http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2014/odpowiedzi/Wiedza_o_spo%C5%82ecze%C5%84stwie_PP.pdf
Arkusz maturalny 2014 (poziom rozszerzony) –
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2014/wos_PR_A1.pdf
Odpowiedzi do arkusza –
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2014/odpowiedzi/Wiedza_o_spo%C5%82ecze%C5%84stwie_PR.pdf
Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – czytaj
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-absolwentow-lat-2005-2014
________________________________________
POLECANE STRONY

Wspierając proces kształcenia, stworzyliśmy wykaz stron internetowych najważniejszych instytucji państwowych, samorządowych oraz edukacyjnych.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na nich zamieszczonymi – Lista stron internetowych

________________________________________
KURS E-LEARNING

Zapraszamy na kurs e- learningowy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Treści zawarte w kursie dotyczą zagadnień realizowanych na poziomie podstawowym w klasie pierwszej (zgodnie z nową podstawą programową). Więcej informacji u nauczyciela prowadzącego – p. Iwony Małkowskiej.

________________________________________
WYDARZENIA

– Wizyta słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli.
– Kampanię wyborczą czas zacząć… czyli klasa 3W w Pałacu Prezydenckim.
– Żywa lekcja historii i wiedzy o społeczeństwie.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Z życia szkoły, inne wydarzenia