Podstawy przedsiębiorczości

NAUCZYCIELE:

mgr Julita Kowalik
mgr Iwona Małkowska (im-pp@wp.pl)


1. OGÓLNIE O PRZEDMIOCIE

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości realizowany jest w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 przez dwa semestry. Głównym celem tego przedmiotu jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju oraz Unii Europejskiej. W trakcie realizacji przedmiotu omawiane będą zagadnienia z zakresu gospodarki rynkowej, psychologii, socjologii, społecznych podstaw przedsiębiorczości, a także integracji gospodarczej Polski ze światem.

Podręcznik (nowa podstawa programowa):
Tytuł: Podstawy przedsiębiorczości
Autor: P. Krzyszczyk,
Wydawnictwo: OPERON,
Seria: Ciekawi Świata
Nr dopuszczenia:465/2012


2. ZAKRES MATERIAŁU z podstaw przedsiębiorczości dla Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej


3. POLECANE STRONY

Oficjalne strony polskich instytucji: