Język rosyjski

NAUCZYCIEL JĘZYKA ROSYJSKIEGO:
mgr Małgorzata Jarząbkowska
adres mailowy: mjar@cku1.waw.pl

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich; kierunek filologia rosyjska oraz Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem. Pasjonatka nauczania przedmiotu – języka rosyjskiego. Od lat prowadzi kursy przygotowujące do matury.

Sens nauki języka rosyjskiego: język ten jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Posługuje się nim około 300 mln. ludzi: w Rosji, Europie Wschodniej, Środkowej Azji. Stanowi jeden z 6 oficjalnych języków ONZ. W chwili obecnej nikt nie może kwestionować renesansu języka rosyjskiego w Polsce.Na rynku pracy od kandydatów oprócz znajomości jęz. angielskiego wymaga się również kompetencji w posługiwaniu się językiem rosyjskim.Język rosyjski należy do najbardziej melodyjnych języków na świecie. Jego nauka jest łatwa i przyjemna. Rosyjski stał się językiem modnym. Dziś władanie językiem rosyjskim to atut!


CELE EDUKACYJNE:

 • opanowanie przez słuchaczy czterech podstawowych sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie),
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym,
 • poznanie tradycji i kultury Rosji,
 • opanowanie przez uczniów jęz. rosyjskiego na poziomie zapewniającym swobodną komunikację w odniesieniu do spraw życia codziennego,
 • zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji ( multimedia, Internet),
 • kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec tych kultur,
 • przygotowanie słuchaczy do dalszej samodzielnej pracy nad językiem.

INTERESUJĄCE I PRZYDATNE STRONY W JĘZYKU ROSYJSKIM:

Portale informacyjne i wyszukiwarki rosyjskie:
http://www.rambler.ru/
http://www.vesti.ru/
http://www.list.ru/
http://www.gazeta.ru/

Spacery po Rosji:
http://www.walks.ru/

Mapy i plany miast rosyjskich:
http://maps.rambler.ru
http://old.weblist.ru/russian/Reference/Maps/

Sankt Petersburg:
http://www.spb.ru/

Moskwa:
http://www.moskva.ru/
http://www.citi.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.metro.ru/

 • ARKUSZE MATURALNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Z LAT UBIEGŁYCH – czytaj

SPRAWY INFORMACYJNE

 • Zakres materiału z języka rosyjskiego dla słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, I i II semestr kl I LO dla dorosłych – czytaj
 • Zakres materiału dla klasy II sem. I LO dla dorosłych (forma zaoczna) – czytaj
 • Plan wynikowy do języka rosyjskiego dla klasy II sem. I LO dla dorosłych (forma zaoczna) realizującej podręcznik “Wot i my” (nowa podstawa programowa – czytaj
 • Zestaw pytań na egzamin semestralny z języka rosyjskiego dla słuchaczy CKU Nr 1, kl. I semestr I LO dla dorosłych (forma zaoczna). Nowa podstawa programowa – czytaj
 • Zestaw pytań na egzamin semestralny z języka rosyjskiego dla słuchaczy CKU Nr 1, kl. I semestr II LO dla dorosłych (forma zaoczna). Nowa podstawa programowa – czytaj
 • Lista pytań na egzamin semestralny z języka rosyjskiego dla słuchaczy CKU Nr 1, kl. II semestr I LO dla dorosłych (forma zaoczna) – Nowa podstawa programowa – czytaj