Biologia

NAUCZYCIELE:

dr Teresa Hołdakowska
eduhol3@op.pl

teresa_holdakowska

Absolwentka UŚ i Politechniki Częstochowskiej doktor nauk biologicznych, pasjonatka nauczanego przedmiotu – biologii, nauczycielka z kilkunastoletnim stażem.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, autorką licznych publikacji naukowych i projektów badawczych. Od lat prowadzi kursy przygotowujące do matury.

mgr Iwona Małkowska
im-biol@wp.pl

iwona_malkowska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem, od początku swej pracy zawodowej związana z CKU Nr 1. Od 2006 roku wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Posiada uprawnienia do nauczania przedmiotów ekonomicznych, biologii, przyrody, uprawnienia do pełnienia funkcji pedagoga oraz doradcy zawodowego. W szkole, w której pracuje promuje idee wolontariatu i zachęca słuchaczy do niesienia bezinteresownej pomocy ludziom jej potrzebującym.


1. PRACOWNIA BIOLOGICZNA

Zajęcia z biologii odbywają się dobrze wyposażonej pracowni biologicznej na drugim piętrze. Słuchacze korzystają z licznych i ciekawych pomocy dydaktycznych. Duża część zajęć przebiega z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i programów edukacyjnych. Zajęcia przeprowadzane są także, poza terenem szkoły np.: lekcje muzealne, zajęcia plenerowe. Uczniowie naszej szkoły biorą też, udział w Festiwalu Nauki.


 

2. EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII


 

3. PRZYDATNE LINKI


 

4. MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW

Prezentacje multimedialne:

Ciekawe artykuły – pobierz

 


2. GALERIA

W czerwcu 2009 odbyły się w naszej szkole – co staje się już chlubną tradycją – szkolenia dla słuchaczy klas drugich rannych i zaocznych z udzielania pierwszej pomocy. Kilkunastu uczniów pod fachowym okiem instruktora ratownictwa medycznego pana Jarosława Rozbickiego ukończyło także zaawansowany kurs zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 także uczniowie klas drugich rannych i zaocznych uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego –Wydziału Lekarskiego.

Zajęcia dotyczą profilaktyki zakażeń HIV/AIDS oraz poruszają wiele tematów związanych z chorobami zakaźnymi.

Słuchacze przygotowujący się do matury z biologii /uczestnicy kursu maturalnego/ uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Geologii Państwowego Instytutu Geologicznego.

10-11 kwietnia 2010 odbyła się w szkole wielka akcja związana z profilaktyką zdrowia – „Zapobieganie Cukrzycy”. Słuchacze CKU NR 1, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli możliwość bezpłatnego skontrolowania poziomu glukozy w krwi, ciśnienia tętniczego, wagi ciała, indeksu BMI. Na indywidualnych konsultacjach odpowiadano na pytania związane z prawidłową dietą, otyłością, profilaktyką, zdrowym stylem życia.

Badania poprzedzał wykład dla słuchaczy klas zaocznych na temat zagrożeń cukrzycą typu II w Polsce i na świecie prowadzony przez panią Monikę Romul – koordynatorkę do spraw edukacji medycznych w Warszawie. Badania przeprowadzali studenci UM w Warszawie.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem- przebadano 120 osób. Następną edycję zaplanowano na wiosnę 2011.

Wykład na temat zagrożeń cukrzycą typu II:

Słuchacze klas rannych i zaocznych, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w semestrze wiosennym uczestniczyli w projekcie „Honorowy Krwiodawca” zorganizowanym przez CKU NR 1 i Stację Krwiodawstwa w Warszawie. 36 słuchaczy i nauczycieli naszej szkoły to Honorowi Dawcy Krwi lub Dawcy Szpiku Kostnego.

Nasza szkoła kolejny już raz brała udział w lekcjach festiwalowych z biologii organizowanych we wrześniu na wydziałach wyższych uczelni i instytutów naukowych.

III A brała udział w wykładowo-praktycznych zajęciach organizowanych przez Wydział Żywienia SGGW. Zajęcia dotyczyły praktycznej pozytywnej i negatywnej roli jaką grzyby pełnią w naszym życiu oraz w środowisku.

Klasa III J odwiedziła Wydział Biologii UW i uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych „Izolowanie barwników biorących udział w fotosyntezie”.

Zajęcia polegały na samodzielnym uzyskaniu- wyizolowaniu wszystkich barwników fotosyntetycznych zawartych w liściach mniszka lekarskiego.

Klasa III B uczestniczyła w praktycznych zajęciach XIV Festiwalu Nauki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Zajęcia praktyczne na „niebezpieczne kleszcze” prowadził dr Paweł Górski.
Przedstawił gatunki kleszczy krajowych i egzotycznych, ich budowę oraz zagrożenia jakie mogą wyniknąć z bliskiego z nimi spotkania.

03 i 04 Listopada słuchacze klas stacjonarnych CKU NR 1 w Warszawie zorganizowali akcję pod hasłem „KREW = ŻYCIE”. Zajęcia edukacyjne związane z honorowym krwiodawstwem przeprowadziła pani dr Teresa Hołdakowska. Szkoła zapewniła słuchaczom napoje oraz regeneracyjny poczęstunek.

75 słuchaczy oraz nauczycieli naszej szkoły oddali honorowo krew – zebraliśmy 34 litry życiodajnego płynu. Uczniowie otrzymali książeczki Honorowego Dawcy Krwi. Mamy nadzieję, że wiele młodych osób będzie kontynuowało tę szlachetną, ratującą życie innym osobom akcję.