Strony przedmiotowe

Informacje o nauczanych przedmiotach

Nasi słuchacze mogą zapoznać się tutaj z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkołach dla dorosłychliceum ogólnokształcącym, szkole policealnej i na kursach zawodowych. Podajemy również listę podstawowych podręczników dla każdego przedmiotu oraz nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia. Informacje te są przedstawione z uwzględnieniem semestrów szkolnych. Odnośniki dla każdego semestru pozwalają na pobranie dokumentów z zagadnieniami wymaganymi na egzaminach. Prosimy naszych słuchaczy o przeczytanie dokumentów dotyczących zajęć, na które uczęszczają.


Język polski

 

NAUCZYCIELE

 • mgr Anna Horodelska
 • mgr Wioletta Jóźwiak
 • mgr Katarzyna Mikulska
 • mgr Daria Nowak
 • mgr Joanna Ryszewska-Drewniak
 • mgr Weronika Zasada Stańska

 

ZAKRES MATERIAŁU

Zagadnienia z języka polskiego  pomocne w przygotowaniu do egzaminów semestralnych zgodne z realizowanym programem “Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka“:

 

Zagadnienia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 

TERMIN ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

PODRĘCZNIKI

Klasa I

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Starożytność- średniowiecze. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autor: Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk
Wydawnictwo: WSiP
Nr aprobaty: 463/1/2012

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Renesans – preromantyzm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autor: Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk
Wydawnictwo: WSiP
Nr aprobaty: 463/2/2012


Klasa II
Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Romantyzm – pozytywizm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autor: Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniewski, Dariusz Chemperek
Wydawnictwo WSiP
Nr aprobaty: 463/3/2012

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne (nurt klasyczny). Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autor: Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniewski, Dariusz Chemperek
Wydawnictwo WSiP
Nr aprobaty: 463/4/2012


Klasa III
Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne (Awangarda) – Powojenna nowoczesność.
Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autorzy: Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniewski, Dariusz Chemperek
Wydawnictwo WSiP
Nr aprobaty: 703/5/2014

 

 

 MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

 

PRZYDATNE LINKI

 

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE I INNE PRZYDATNE MATERIAŁY

Co warto wiedzieć?

 


 

Język angielski

UWAGA KONKURS!

20 listopada odbędzie się pisemny konkurs “100 słów na 100-lecie niepodległości”. Poniżej zamieszczamy listę słówek, które należy opanować by przystąpić do konkursu.

100 słów na 100-lecie niepodległości

 

NAUCZYCIELE

 • mgr Norbert Dzienisiuk
 • mgr Anna Mazurak
 • mgr Anetta Mazurek
 • mgr Joanna Szczepańska
 • mgr Marzanna Stasiak
 • mgr Iwona Warczykowska
 • mgr Janusz Włoszczuk
 • mgr Barbara Owczarek

 

ZAKRES MATERIAŁU

Zagadnienia na egzamin semestralny z języka angielskiego:

Zagadnienia na egzamin semestralny z języka angielskiego – poziom rozszerzony

 

Zakres materiału dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pobierz

 

PODRĘCZNIKI

Poziom podstawowy

Semestr I-III

 • New Matura Success– Pre- Intermediate (wyd.uaktualnione)

autorzy: Stuart McKinlay, Bob Hastings, PEARSON LONGMAN

nr dopuszczenia MEN : 315/2/2011

 • My Matura Success– Pre- Intermediate (wyd.uaktualnione)

autorzy: Stuart McKinlay, Bob Hastings, PEARSON LONGMAN

nr dopuszczenia MEN : 691/2/2014

Semestr IV-VI

 • Repetytorium maturalne – Longman- poziom podstawowy,

autorzy: Marta Umińska , Bob Hastings, PEARSON LONGMAN

nr dopuszczenia MEN : 696/2014

Poziom rozszerzony

Semestry  III:

 • My Matura Success Pre- Intermediate,

autorzy : Bob Hastings, Stuart McKinlay, PEARSON LONGMAN

nr dopuszczenia MEN :  691/2/2014

Semestr IV:

 • My Matura Success – Intermediate,

autorzy: Stuart McKinlay, Bob Hastings, PEARSON LONGMAN

nr dopuszczenia MEN : 691/1/2014

Semestry V-VI

 • New Matura Success Upper –Intermediate, autorzy:J. Comyns Carr oraz Repetytorium maturalne Longman –poziom rozszerzony,

autorzy: Marta Umińska, Bob Hastings , PEARSON LONGMAN

nr dopuszczenia MEN : 315/4/2011

 • Repetytorium maturalne – Longman- Poziom rozszerzony

Autorzy: Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Beata Trapnell

Konsultacja: Bartosz Michałowski

nr dopuszczenia MEN : 723/2014

 

 

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

Opis egzaminu maturalnego z języka angielskiego – czytaj

 

PRZYDATNE LINKI

 

 


 

Historia

 

NAUCZYCIELE

 • mgr Marzanna Stasiak
 • mgr Robert Laszczka
 • mgr Zbigniew Michalik
 • mgr Mariola Kujawska-Kośmider
 • mgr Mateusz Sędłak

 

ZAKRESY MATERIAŁÓW

W oparciu o nową podstawę programową przyjętą w 2012 roku treści historii w liceum są realizowane na dwóch poziomach. W zakresie podstawowym historia przewidziana jest obowiązkowo w pierwszej klasie liceum dla wszystkich słuchaczy . Jej zakres materiału nauczania obejmuje zagadnienia z czasów współczesnych począwszy od końca I wojny światowej a kończąc na 2004 roku.
Po ukończeniu I klasy słuchacze, którzy wybrali historię w zakresie rozszerzonym, będą ją realizować w kursie szkoły średniej w ciągu czterech semestrów drugiej i trzeciej klasy . Przewidziane treści nauczania historii dla tego zakresu obejmują zagadnienia od starożytności do współczesności . Natomiast ci słuchacze, którzy zdecydują się na wybór w zakresie rozszerzonym innego przedmiotu niż historia np. biologię, język angielski czy geografię będą realizować historię obowiązkowo w formie przedmiotu uzupełniającego o nazwie historia i społeczeństwo.
Podstawa programowa przedmiotu historia i społeczeństwa zakłada realizację wątku obowiązkowego: Ojczysty Panteon i ojczyste spory oraz co najmniej trzech wątków tematycznych lub chronologicznych. Można je wybrać spośród zaproponowanych w podstawie programowej ośmiu wątków tematycznych i pięciu epokowych.

Wątki tematyczne
1. Europa i świat
2. Język, komunikacja i media
3. Kobieta i mężczyzna, rodzina
4. Nauka
5. Swojskość i obcość
6. Gospodarka
7. Rządzący i rządzeni
8. Wojna i wojskowość
9. Ojczysty Panteon i ojczyste spory – wątek obowiązkowy

Wątki epokowe
1. Starożytność
2. Średniowiecze
3. Nowożytność
4. XIX w.
5. XX w.

Treści nauczania tego przedmiotu są realizowane w naszej szkole w ciągu czterech semestrów drugiej i trzeciej klasy w następującej kolejności:
1. Semestr trzeci „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” ( realizowany obowiązkowo !)
2. Semestr czwarty „Rządzący i rządzeni” ( wybrany przez szkołę)
3. Semestr piąty „Wojna i wojskowość” ( wybrany)
4. Semestr szósty ”Europa i świat” ( wybrany).
Każdy z tych wątków tematycznych realizowany jest na podstawie odrębnego podręcznika.

 

 

PODRĘCZNIKI

Do realizacji treści programowych historii w naszej szkole ( w zakresie podstawowym, w zakresie rozszerzonym czy jako przedmiotu uzupełniającego ) wybrano podręczniki Wydawnictwa Nowej Ery.

poziom podstawowy

 • Poznać przeszłość. Wiek XX”
  Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Numer ewid. w wykazie MEN: 525/2012

poziom rozszerzony

Podręczniki do nauczania historii w zakresie rozszerzonym serii wydawniczej  Zrozumieć przeszłość

 • Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1
  Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Numer ewid. w wykazie MEN: 642/1/2013

 • Dzieje nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2
  Autorzy: Paweł Klint, Piotr Galik

Numer ewid. w wykazie MEN: 642/2/2014

 • Lata 1815–1939. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3
  Autor: Piotr Galik

Numer ewid. w wykazie MEN:642/3/2014

 • Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 4
  Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska

Numer ewid. w wykazie MEN:642/4/2015

 

 


Historia i społeczeństwo

 

NAUCZYCIELE

 • mgr Zbigniew Michalik
 • mgr Robert Laszczka
 • mgr Marzanna Stasiak

 

ZAKRESY MATERIAŁÓW

 • zagadnienia z historii i społeczeństwa – klasa 2 sem.3 – pobierz
 • zagadnienia z historii i społeczeństwa – klasa 2 sem.4 – pobierz
 • zagadnienia z historii i społeczeństwa – klasa 3 sem.5 – pobierz
 • zagadnienia z historii i społeczeństwa – klasa 3 sem.6 – pobierz

 

PODRĘCZNIKI

Semestr III

Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Autor: Tomasz Maćkowski
Prezentuje historię Polski poprzez dokonania osób, które miały największy wpływ na wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni wieków.

Nr dopuszczenia MEN: 659/1/2013

semestr IV

Rządzący i rządzeni
Autor: Iwona Janicka

Nr dopuszczenia MEN: 659/2/2013

Prezentuje zmiany relacji pomiędzy władzą a społeczeństwem na przestrzeni wieków. W publikacji przedstawiono też rozwój idei obywatelstwa w różnych ustrojach politycznych oraz systemach władzy.

semestr V
Wojna i wojskowość
Autor: Jarosław Centek

Nr dopuszczenia MEN: 659/3/2013

Podręcznik prezentuje, w jaki sposób zmieniały się sposoby toczenia wojen na przestrzeni wieków. W publikacji przedstawiono również, jakie znaczenie miały rozmaite konflikty nie tylko w aspekcie militarnym, ale także społecznym i gospodarczym.

semestr VI
Europa i świat
Autorzy: Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

Nr dopuszczenia MEN:659/4/2015

Podręcznik prezentuje, jak kształtowały się relacje pomiędzy Europą a pozostałymi częściami świata – od starożytności, poprzez epokę odkryć geograficznych, do czasów obecnych.


 

Wiedza o społeczeństwie

 

NAUCZYCIELE

 • mgr Zbigniew Michalik
 • mgr Katarzyna Mikulska
 • mgr Robert Laszczka

 

ZAKRES MATERIAŁU

Poziom podstawowy:

Poziom rozszerzony:

 

PODRĘCZNIKI

Klasa I

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, klasa 1, zakres podstawowy

Autor: A. Janicki

Wydawnictwo: Nowa Era Nr ewid. w wykazie MEN: 505/2012

 

Klasa II – dla uczniów, którzy wybrali WOS w zakresie rozszerzonym

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, część 1, zakres rozszerzony

Autorzy: A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz

Wydawnictwo: Nowa Era Nr ewid. w wykazie MEN: 630/1/2012

 

Klasa III – dla uczniów, którzy wybrali WOS w zakresie rozszerzonym

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi – podręcznik, część 2, zakres rozszerzony

Autorzy: L. Czechowska, A. Janicki, K. Święcicki

Wydawnictwo: Nowa Era  Nr ewid. w wykazie MEN: 630/2/2014

 

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

NOWY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA LO OD 2015 ROKU

 • Próbny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony). Przykładowy arkusz egzaminacyjny – czytaj
 • Przykładowy arkusz egzaminacyjny (poziom rozszerzony) – czytaj

Więcej na temat nowego egzaminu maturalnego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  czytaj

PRZYDATNE LINKI

Wspierając proces kształcenia, stworzyliśmy wykaz stron internetowych najważniejszych instytucji państwowych, samorządowych oraz edukacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na nich zamieszczonymi – Lista stron internetowych

AKTUALNOŚCI

KURS E-LEARNING

Zapraszamy na kurs e-learningowy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Treści zawarte w kursie dotyczą zagadnień realizowanych na poziomie podstawowym w klasie pierwszej (zgodnie z nową podstawą programową). Więcej informacji u nauczyciela prowadzącego – p. Iwony Małkowskiej.

WYDARZENIA

– Wizyta słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli.

– Kampanię wyborczą czas zacząć… czyli klasa 3W w Pałacu Prezydenckim.

– Żywa lekcja historii i wiedzy o społeczeństwie.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Z życia szkoły, inne wydarzenia


Matematyka

 

NAUCZYCIELE

 • mgr Marek Ałasa
 • mgr Wl0dzimierz Małk0vski
 • mgr Joanna Słomska
 • mgr Ewa Wawrzeniecka
 • mgr Kamila Bochdankiewicz

 

ZAKRES MATERIAŁU

Minimum programowe z matematyki dla słuchaczy CKU nr 1pobierz

Ramowy rozkład materiału z matematyki dla klas I-III Liceum Ogólnokształcacego przy CKU Nr 1 – pobierz

 

PODRĘCZNIKI :

Obowiązuje program nauczania w liceach i technikach -poziom podstawowy nr.programu DKW-4015-37/01

Klasa I
Matematyka – podręcznik, zakres podstawowy, klasa 2, liceum i technikum
Autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna. Krzysztof Pazdro
Nr ewid. w wykazie MEN: 412/1/2012

zbiór zadań do podręcznika

Klasa II
Matematyka – podręcznik, zakres podstawowy, klasa 2, liceum i technikum
Autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna. Krzysztof Pazdro
Nr ewid. w wykazie MEN: 412/2/2012

zbiór zadań do podręcznika

Klasa III
Matematyka – podręcznik, zakres podstawowy, klasa 2, liceum i technikum
Autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna. Krzysztof Pazdro
Nr ewid. w wykazie MEN: 412/3/2012

zbiór zadań do podręcznika

 

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW:

WYBRANE WZORY MATEMATYCZNE – czytaj

ZBIÓR ZADAŃ MATURALNYCH Z MATEMATYKI – czytaj

 

PRZYDATNE MATERIAŁY:

Praca kontrolna z zakresu sem.3 –pobierz

Praca kontrolna z zakresu sem.5 –pobierz

ZADANIA POWTÓRZENIOWE:


Informatyka

 

NAUCZYCIELE

 • mgr Wl0dzimierz Małk0vski
 • mgr Janusz Kuszmierek
 • mgr Kacper Bąk

ZAKRES MATERIAŁU

 

PODRĘCZNIKI

zakres podstawowy

Informatyka. Odkrywamy na nowo. – Operon

Nr dopuszczenia MEN:452/2012/2015

zakres rozszerzony

Informatyka. Ciekawi świata. Cz. 1,2,3 – Operon

Nr dopuszczenia MEN: 520/2012

 


 

Fizyka

 

NAUCZYCIEL:

 • mgr Urszula Koprowska

 

ZAKRES MATERIAŁU

 

PODRĘCZNIKI

Odkryć fizykę

Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr ewid. w wykazie MEN: 447/2012

 


 

Chemia

 

NAUCZYCIEL

 • mgr Joanna Słomska
 • mgr Ewa Omielczenko

 

ZAKRES MATERIAŁU

DOSTOSOWANIE MATERIAŁU DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – pobierz

 

PODRĘCZNIKI:

Klasa I sem. 1 i 2
Chemia
Autor: J. Meszko
Wydawnictwo: Operon
seria: Ciekawi Świata
Numer dopuszczenia: 448/2012

 

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE


 

Biologia

 

NAUCZYCIELE

 • dr Teresa Hołdakowska eduhol3@op.pl
 • mgr Izabela Korszla
 • mgr Iwona Małkowska

ZAKRES MATERIAŁU

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

 

Zakres nauczania biologii dla słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 

PODRĘCZNIKI:
Klasa I

poziom podstawowy

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski
Nr DOPUSZCZENIA MEN 450/2012/2015

Klasa II i III

poziom rozszerzony

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Nr DOPUSZCZENIA MEN 564/1/2012/2015

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony z dostępem do Matura-ROM-u

Autorzy: Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula
Nr DOPUSZCZENIA MEN 564/2/2013/2016

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony z dostępem do Matura-ROM-u
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski
Nr DOPUSZCZENIA MEN 564/3/2014

 

 

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

 

PRZYDATNE LINKI

 

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Ciekawe artykuły – pobierz


 

 

 Przyroda

NAUCZYCIELE

 • dr Teresa Hołdakowska
 • mgr Urszula Koprowska
 • mgr Ewa Rataj-Omielczenko
 • mgr Joanna Słomska

OGÓLNIE O PRZEDMIOCIE

Przyroda to przedmiot uzupełniający, adresowany do tych uczniów, którzy nie wybrali żadnego z przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii) do realizacji w zakresie rozszerzonym. Jest to przedmiot zawierający syntezę wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, obejmujących zagadnienia z biologii, geografii, fizyki i chemii.
Przyroda jest też przedmiotem obowiązkowym, co oznacza, że przedmiot ten będzie oceniany tak samo jak pozostałe. Ocena z przyrody będzie miała wpływ na średnią ocen i promocję ucznia na następny semestr.

Uwaga: Przyroda nie może być wybierana jako przedmiot zdawany na maturze.

 

ZAKRES MATERIAŁU

 • Przyroda – fizyka – czytaj
 • Przyroda – chemia – czytaj
 • Przyroda – biologia – czytaj
 • Przyroda – geografia – czytaj

Wybrane wątki tematyczne realizowane na poszczególnych semestrach:

 • Energia – od Słońca do żarówki.
 • Technologie współczesne i przyszłości.
 • Zdrowie.
 • Współczesna diagnostyka i medycyna.
 • Ochrona przyrody i środowiska.

 

PODRĘCZNIKI

Autorzy: Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

Przyroda 1,

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr ewidencyjny w wykazie MEN 658/1/e/2013

Przyroda 2

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr ewidencyjny w wykazie MEN 658/2/e/2013

 

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA SŁUCHACZY:

Prezentacje:

Słońce jako najpotężniejsze źródło świata

Skład moczu i metody jego badań

Skład krwi i jej funkcje

Metabolizm substancji odżywczych w organizmie człowieka

CHOROBY TROPIKALNE

Choroby cywilizacyjne

 


 

Geografia

 

NAUCZYCIELE

 

ZAKRES MATERIAŁU

zakres podstawowy

zakres rozszerzony

 

DOSTOSOWANIE ZASAD OCENIANIA Z GEOGRAFII DO MOŻLIWOŚCI SŁUCHACZY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI:

 • INFORMACJE OGÓLNE – pobierz
 • WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – pobierz

 

 

Tematy prac semestralnych dla Słuchaczy klas zaocznych w semestrze wiosennym 2019/20 – pobierz

 

PODRĘCZNIKI

POZIOM PODSTAWOWY

 • Ciekawi świata. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autor: Zbigniew Zaniewicz

Wydawnictwo OPERON

Nr dopuszczenia MEN: 455/2012/2015

 

POZIOM ROZSZERZONY

Klasa II sem. 3 i 4

 • Ciekawi świata 1. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Radosław Wróblewski, Maria Zawadzka-Kuc

Wydawnictwo OPERON

Nr dopuszczenia MEN: 502/1/2012/2015

 

Klasa III sem. 5

 • Ciekawi świata 2. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autor: Janusz Stasiak

Wydawnictwo OPERON

Nr dopuszczenia MEN: 502/2/2013

 

Klasa III sem. 6

 • Ciekawi świata 3 Geografia cz. 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autor: Zbigniew Zaniewicz

Wydawnictwo OPERON

Nr dopuszczenia MEN: 502/4/2015

 • Ciekawi świata 3 Geografia cz. 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autor: Zbigniew Zaniewicz

Wydawnictwo OPERON

Nr dopuszczenia MEN: 502/3/2015

 

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

 

PRZYDATNE LINKI


 

Podstawy przedsiębiorczości (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I SZKOŁA POLICEALNA)

 

NAUCZYCIELE

 • mgr Iwona Małkowska

 

ZAKRES MATERIAŁU z podstaw przedsiębiorczości dla Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej

 

PODRĘCZNIKI

Tytuł: Podstawy przedsiębiorczości

Autor: P. Krzyszczyk,

Wydawnictwo: OPERON,

Seria: Ciekawi Świata

Nr dopuszczenia:465/2012

PRZYDATNE LINKI

 


Przedmioty zawodowe  /SZKOŁA POLICEALNA/ :

TECHNIK INFORMATYK


1. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Podstawa Programowa TI: czytaj


TREŚCI NAUCZANIA

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

 


 PODRĘCZNIKI

Tomasz Kowalski, Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Numer dopuszczenia MEN: 2/2013

Barbara Halska, Paweł Bensel, Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Numer dopuszczenia MEN: 58/2013

Jolanta Pokorska, Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych.

Numer dopuszczenia MEN: 13/2013

Jolanta Pokorska, Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Numer dopuszczenia MEN: 50/2013.

Jolanta Pokorska, Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Numer dopuszczenia MEN: 13/2014


EGZAMINY ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Szczegóły: informator o egzaminie


PRZYDATNE LINKI

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron:

IT Szkoła to internetowy, otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT

Zamieszczone w materiałach kursowych testy, pozwalają na dokonanie samooceny oraz uzyskanie potwierdzenia zdobytej wiedzy w postaci wystawianych po zaliczeniu testu auto certyfikatów. Kursy, są przygotowane i prowadzone przez najlepszych wykładowców akademickich oraz akredytowane przez Akademię Leona Koźmińskiego i Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Projekt otwartych zasobów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka stworzony przez partnerstwo czterech, czołowych polskich uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej.

Serwis (bezpłatny) do nauki programowania w różnych językach: JavaScript, Python, PHP, Ruby.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Symbol cyfrowy zawodu: 334306

Kwalifikacje: K 1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich. Podstawa programowa: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=334306

Na kierunek technik administracji kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

 • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Okres nauki trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty: Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1. Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1. Język obcy w administracji 2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 3. Podstawy prawa cywilnego 4. Podstawy prawa pracy 5. Podstawy prawa administracyjnego 6. Podstawy finansów publicznych 7. Podstawy statystyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1. Wykonywanie pracy biurowej 2. Postępowanie w administracji

Egzamin zawodowy Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – czytaj Informator – czytaj

Perspektywy zawodowe: Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.


ZAKRES MATERIAŁU

 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJczytaj
 • PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCHczytaj
 • PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGOczytaj
 • PODSTAWY PRAWA CYWILNEGOczytaj
 • PODSTAWY PRAWA PRACYczytaj
 • PODSTAWY STATYSTYKIczytaj
 • POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJIczytaj
 • WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJczytaj

PODRĘCZNIKI

Wykaz obowiązujących podręczników dla zawodu technik administracjipobierz


 PRZYDATNE LINKI


PREZENTACJE


 

PRAKTYKI ZAWODOWE