Statut i Regulamin Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Pracownicy i słuchacze szkoły powinni zapoznać się ze statutem oraz regulaminem. Dokumenty te określają sposób funkcjonowania CKU, wyszczególniają prawa i obowiązki, określają wszelkie aspekty funkcjonowania szkoły. Zapisy ujęte w statucie oraz regulaminie obowiązują do czasu nowelizacji tych dokumentów. Stanowią zapisy, które winny być przestrzegane przez wszystkie osoby związane ze szkołą. Rozstrzygają również kwestie sporne w przypadku ich wystąpienia.REGULAMIN SŁUCHACZY CKU NR1

REGULAMIN SŁUCHACZY CKU Nr 1