Dokumenty do pobrania

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 – podania i wnioski

Słuchacze CKU, którym potrzebne są duplikaty dokumentów, powinni złożyć odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły. Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku (najlepiej drukowanymi literami). Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w sekretariacie wszczyna sprawę wydania żądanej dokumentacji. Osoby ubiegające się o odbycie praktyki zawodowej, powinny pobrać dokument Umowa o Praktyczną Naukę Zawodu i dostarczyć go w stosownym czasie do swojego opiekuna praktyk. W przypadku pytań związanych z wypełnieniem dokumentów lub innych niejasności, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Wnioski o wydanie duplikatów dokumentów

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Praktyki zawodowe

  • Umowa o praktyczną naukę zawodu pobierz

Dokument należy złożyć u opiekuna praktyk