Informacje dla kandydatów szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych

Edukacja w Centrum Kształcenia Ustawicznego – informacje dla kandydatów

Jeżeli chcesz zostać naszym słuchaczem, zapoznaj się z ofertą edukacyjną CKU. Dowiedz się, w jakim trybie i na jakim kierunku możesz się kształcić. Opisujemy także szczegółowo warunki przyjęcia w poczet słuchaczy. Należy je spełnić, aby podjąć u nas edukację. Poniżej znajdują się też dokumenty do pobrania dla kandydatów do nauki w szkole. Poprawne wypełnienie dokumentów oraz dostarczenie ich na czas do naszej uczelni jest konieczne dla osób ubiegających się o przyjęcie. Mamy nadzieję, że oferta CKU zainteresuje Państwa i pomoże podjąć decyzję o kontynuacji kształcenia. Warunki przyjęcia oraz dokumenty aplikacyjne zostały sformułowane jasno, więc nie napotkają Państwo trudności z prawidłowym złożeniem swojego podania. Informacje dotyczą osób zainteresowanych edukacją w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz szkole policealnej. Prosimy pamiętać: wszystkie prowadzone przez nas szkoły są bezpłatne!