W tym roku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 przyłączyło się do akcji organizowanej w rocznicę Godziny “W”. Jej organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego . W akcji wzięli udział wolontariusze, specjalnie zrekrutowani na tę okazję. Na apel Muzeum Powstania Warszawskiego odpowiedziały 583 osoby. Naszą szkołę reprezentował pan Jacek Grata – słuchacz klasy 1P szkoły zaocznej. Dzięki […]